Національна академія внутрішніх справ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Національна академія внутрішніх справ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (наказ НАВС №778 від 03.06.2024 р. «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НАВС"

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників, які підлягають заміщенню цивільними особами

Для участі у конкурсі штатні працівники академії подають до відділу персоналу такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора НАВС, написану претендентом власноруч;

письмову згоду на збір та опрацювання персональних даних;

Для участі у конкурсі особи, що не є штатними працівниками академії, подають:

заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора НАВС, написану претендентом власноруч;

письмову згоду на збір та опрацювання персональних даних;

- сертифікат про рівень володіння державною мовою;

- список наукових та методичних праць (для претендента, якого обирають вперше – повний, якого обирають на наступний термін – список праць, виданих за попередній термін дії трудового договору чи контракту);

- звіт про фактичну виконану навчальну роботу, методичну, наукову, організаційну та інші види робіт за період попереднього трудового договору чи контракту;

- медичну довідку про стан здоров’я за встановленою формою;

- документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

- інформація про види і результати професійної діяльності претендента.

- копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, посвідчені в установленому законодавством порядку;

- копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені та атестатів про вчені звання, посвідчені в установленому законодавством порядку;

- дві фотокартки розміром 4 на 6 см;

- особовий листок з обліку кадрів, завірений за останнім місцем роботи, та автобіографію;

- характеристику з останнього місця роботи або навчання;

- копію трудової книжки, посвідчену в установленому законодавством порядку;

- копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних);

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про допуск до державної таємниці (для осіб, які претендують на заміщення посад де наявність допуску передбачається).

Претендент на заміщення посади науково-педагогічного працівника може подати за власною ініціативою й інші документи стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, наукових здобутків тощо.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

Документи для участі в конкурсі приймаються з 03 червня до 30 червня 2024 року за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 1, відділ персоналу, каб. 104, 118 (тел. +38 (044) 206 79 01, Однорог Тетяна Сергіївна, Шевчук Марина Володимирівна, Шуміленко Анна Артемівна)

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X