Періодичні наукові видання

 • Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

   Науковий журнал • Виходить друком чотири рази на рік • Заснований 1996 року • Засновник: Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 19326-9126 ПР від 13.08.2012 • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

   Перейти на веб-сайт

 • Філософські та методологічні проблеми права

   Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 • Засновник: Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17565-6415Р від 04.02.2011 • Включений до переліку фахових видань з юридичних та філософських наук (наказ МОН України від 21.11.2013 № 1609) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

   Перейти на веб-сайт

 • Юридична психологія

   Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2007 року • Засновник: Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21321-11121 ПР від 26.03.2015 • Включений до переліку фахових видань з юридичних і психологічних наук (наказ МОН України від 13.07.2015 № 747) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

   Перейти на веб-сайт

 • Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

   Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2011 року • Засновник: Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17476-6226 ПР від 01.02.2011 • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 11.07.2016 № 820) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

   Перейти на веб-сайт

 • Криміналістичний вісник
 • Економіка. Фінанси. Право
 • Право і суспільство

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (095) 654-56-56
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

Факультет №2
+ 38 (044) 245 68 97

X
X