Кафедра військової підготовки

Кафедра військової підготовки запрошує громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатних до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, отримати військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями:

- «Бойове застосування з’єднань, військових частин, підрозділів Національної гвардії України з охорони та оборони важливих державних об’єктів та комунікацій»;

- «Бойове застосування з’єднань, військових частин та підрозділів Національної гвардії України з охорони громадського порядку».

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань необхідною кількістю військово-навчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Обмежень для вступу на навчання осіб жіночої статі відсутні.

Громадянам України, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали випускний екзамен, Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, присвоюється Міністром оборони України первинне військове звання «молодший лейтенант запасу».

Загальна вартість військової підготовки становить 27000 грн за 2 роки навчання.

Перелік документів, які подаються до відбіркової комісії:

- Заява;

- Довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри за 100-бальною шкалою;

- Копія диплома не нижче бакалавра та додаток до нього (для громадян, які мають ступінь вищої освіти);

- Копія паспорта громадянина України;

- Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

- Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- Автобіографія;

- Фото 3x4 – прим. (кольорові);

- Оригінал медичної довідки військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (придатність жінок до військової служби визначається за результатом медичного огляду військово-лікарською комісією військових комісаріатів за місцем проживання (навчання).

- Оригінал довідки про безпосередню участь в ООС, АТО (при наявності); .

Військова підготовка громадян України проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня»), терміном навчання два роки.

Детальна інформація за телефоном:
секретар відбіркової комісії Воробйова Вікторія Василівна (тел. 0635659088).
CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X