Кафедра військової підготовки

Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 962 «Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» у Національній академії внутрішніх справ функціонує кафедра військової підготовки.

Кафедра військової підготовки запрошує громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатних до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, отримати військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями :

- «Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)»;

- «Психологія»;

- «Бойове застосування з’єднань, військових частин, підрозділів Національної гвардії України з охорони та оборони важливих державних об’єктів та комунікацій»;

- «Бойове застосування з’єднань, військових частин та підрозділів Національної гвардії України з охорони громадського порядку».

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань необхідною кількістю військово-навчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Обмежень для вступу на навчання осіб жіночої статі відсутні.

Громадянам України, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали випускний екзамен, Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, присвоюється Міністром оборони України первинне військове звання «молодший лейтенант запасу».

Загальна вартість військової підготовки становить 17000 грн за 2 роки навчання.

З 1 лютого поточного року відбірковою комісією розпочинається прийом заяв на навчання від громадян України.

Перелік документів, які подаються до відбіркової комісії:

- Заява на ім'я декана факультету ЗВО;

- Довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри за 100-бальною шкалою;

- Копія диплома не нижче бакалавра та додаток до нього (для громадян, які мають ступінь вищої освіти);

- Копія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11);

- Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

- Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- Автобіографія;

- Фото 3x4 – прим. (кольорові);

- Оригінал довідки про безпосередню участь в ООС (АТО);

- Оригінал медичної довідки військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (придатність жінок до військової служби визначається за результатом медичного огляду військово-лікарською комісією військових комісаріатів за місцем проживання (навчання).

Закінчення прийому заяв та документів 31 липня.

Початок навчання 1 вересня.

Військова підготовка громадян України проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня»), терміном навчання два роки.

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та вступні випробування будуть проводитись на базі навчально-наукового інституту № 3 (вул. Колекторна, 4).

Кафедра військової підготовки


09.00 – 10.00 - реєстрація та інструктаж вступників
10.00 – 11.30 - професійний психологічний відбір
11.30 – 12.30 - оцінка засвоєння програми допризовної підготовки
12.30 – 16.00 - оцінка рівня фізичної підготовки.

Прохід на територію ННІ № 3 для проходження конкурсного відбору та вступних випробувань - за наявності паспорта громадянина України.

Детальна інформація за телефоном:
- голова комісії Гречко Володимир Федорович (тел.0957592967);
- заступник голови комісії Лисенко Сергій Васильович (тел.0679395323);
- секретар відбіркової комісії Воробйова Вікторія Василівна (тел. 0979616063);
- голови підкомісій: Зелений Володимир Іванович (0503872923),
                              Бахтов Андрій Григорович (0673830544).
CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (097) 717-71-36

Освыітній портал МВС України EUK
X
X