Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Поштова адреса: 03035, м. Київ, Солом'янська площа, 1
Електронна адреса: vfzbo_navs1@naiau.kiev.ua

Керівництво відділу:

Начальник відділу - головний бухгалтер підполковник поліції Гуцалюк Сергій Анатолійович (каб. 203, тел. 520-06-88, вн. тел. 13-30)

Заступник начальника відділу - завідувач відділення формування та аналізу бюджетних забов’язань Яремчук Світлана Анатоліївна (каб. 205, тел. 248-89-64, вн. тел. 11-60)

Заступник начальника відділу  Крамаренко Анна Євгенівна (каб. 205, тел. 248-89-64, вн. тел. 11-60)

Завідувач відділення бухгалтерського обліку та звітності майор поліції Безпалий Сергій Олександрович (каб. 204, тел. (факс) 246-94-79, вн. тел. 11-41).

Завідувач відділення звітності виконання бюджетних зобов’язань лейтенант поліції Басова Іванна Олександрівна (каб. 202, тел. (факс) 248-89-64, вн. тел. 11-72).

Завідувач відділення з розрахунків заробітної плати Нікуліна Світлана Василівна (каб. 223, тел. 248-89-64, вн. тел. 13-42)

Діловод Власюк Вікторія Павлівна (каб. 208-2, тел.(факс) 246-94-79, вн. тел. 15-22)

Основні завдання ВФЗБО:

- забезпечення фінансового процесу та господарчої діяльності академії в межах коштів, виділених МВС України та власних надходжень академії, отриманих від надання платних послуг, реалізації, оренди, благодійних внесків тощо;

- формування показників бюджету, фінансування, використання бюджетних коштів;

- організаційно-методичне забезпечення застосування чинних положень нормативно-правових актів з питань праці в системі міністерств: внутрішніх справ України, освіти та науки України, праці та соціальної політики України;

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності академії та складання звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених норм і кошторисів;

- запобігання виникнення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності;

- здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в академії.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X