Фінансове право

Перейти до змісту

Головне меню

  Обєктивні соціально-економічні процеси, що відбуваються у нашій державі, детермінують інтерес до вивчення фінансового права як невідємної частини національної правової системи.
    Процеси глобалізації та інтеграції України у світовий економічний простір та обрання європейського вектору розвитку спричинили необхідність проведення комплексних реформ  та оптимізації правового регулювання фінансових відносин. У цьому сенсі пріоритетним питанням є фінансове забезпечення реалізації завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування. Від стабільно функціонуючої фінансової системи залежить забезпечення ресурсами різних сфер суспільного життя, задоволення як публічних інтересів держави та місцевого самоврядування, так і приватних інтересів усіх громадян України. Це стабільне функціонування у першу чергу забезпечується завдяки якісному та узгодженому правовому регулюванню.
   Проблеми фінансового оздоровлення країни, формування системи фінансово-правових норм, яка б відповідала об
єктивно існуючим фінансовим відносинам, а також створювала орієнтири для подальшого цивілізованого розвитку фінансової системи, є визначальними в системі сучасних засобів правового регулювання і тісно повязані з особистим добробутом пересічного громадянина, ефективністю господарювання різноманітних субєктів. Від стану фінансового законодавства залежить повнота і своєчасність виплати заробітної плати, розмір податкових відрахувань з прибутку фізичних і юридичних осіб, відрахування на соціальне страхування і в різні фонди. Знання відповідних норм фінансового права, механізму їх дії стали обєктивною необхідністю для широкого кола правознавців, економістів, для апарату законодавчих і виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій і громадян.
  Розширення між фінансово-правових відносин вимагають переосмислення предмету фінансового права, перегляду категоріально-понятійного апарату фінансового права, структури системи фінансового права з включенням нових фінансово-правових інститутів.
  Вивчення дисципліни „Фінансове право України” є важливою складовою частиною юридичної освіти і правового виховання представників інших спеціальностей. Фінансове право є однією з провідних галузей публічного права у правовій системі України.
 Програма курсу "Фінансове право" дає можливість системно вивчити норми фінансового права, які регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України, фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини.
  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням останніх змін у законодавстві України, нових доктринальних підходів до регулювання відносин у сфері публічних фінансів.


 
Назад до змісту | Назад до головного меню