Історична довідка

Кафедра юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, як базовий науково-педагогічний підрозділ навчального закладу, була створена в 1991 р. згідно рішення Вченої ради на базі секції психології та педагогіки кафедри кримінології і мала назву – кафедра психологічної підготовки працівників ОВС. За час свого існування кафедра декілька разів перейменовувалася: 1992-93 навч. рік – кафедра психології, 1993-94 навч. рік – кафедра кримінальної психології, 1994-95 навч. рік – кафедра юридичної психології і педагогіки, з 1995 р. – кафедра юридичної психології.

В 1994 р. кафедрою розроблені кваліфікаційні характеристики та «Паспорт спеціальності» фахівців із наукового напряму «Юридична психологія» (спеціальність 19.00.06), які є чинними до теперішнього часу.

Розпочинаючи з 1997 р., працівники кафедри брали активну участь у розгортанні науково-прикладного напряму «Юридична психологія в Україні», зокрема, в:

1) підготовці та захисті дисертаційних досліджень за спеціальністю «Юридична психологія» (з юридичних та психологічних наук).

2) розробці нормативно-правового регулювання діяльності Служби психологічного забезпечення МВС України;

3) підготовці фахівців за спеціальністю «Практична психологія» на базі психологічного факультету Київського інституту внутрішніх справ.

У 2003 р. на базі кафедри юридичної психології була створена кафедра прикладної психології Навчально-наукового інституту підготовки кадрів оперативних служб міліції, яка проіснувала до 2006 р. (начальник кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Александров Д.О.) Її спеціалізація полягала у забезпечені прикладних дисциплін психологічного спрямування у даному інституті, так і в інших інститутах та факультетах академії, з урахуванням спеціалізації підготовки фахівців.

У 2010 р., у зв’язку з оргштатними заходами, до складу кафедри увійшли працівники кафедри роботи з персоналом, юридичної психології, педагогіки та політології Академії управління МВС.

У 2013 р., у зв’язку з оргштатними заходами, до складу кафедри увійшли працівники кафедри практичної психології та кафедри загальної та соціальної психології Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби НАВС.

Кафедру очолювали: 1991-93 рр. – кандидат психологічних наук, доцент Медведєв В.С.; 1993-2008 рр. – кандидат педагогічних наук, професор Юхновець Г.О.; 2008 р. – кандидат психологічних наук, доцент Александров Д.О., 2009-2011 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент Абрамян В.Ц., 2011-2013 рр. – кандидат психологічних наук, доцент Александров Д.О. З вересня 2013 р. завідувачем кафедри призначена кандидат психологічних наук, доцент О.І. Кудерміна.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X