Перелік наукових публікацій

Перелік наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за 2015-2016 роки.

 1. Кудерміна О.І. Сучасні передумови здійснення психологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО в Україні  / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 180-182.

2. Кудерміна О.І. Особливості політико-правової свідомості сучасної молоді/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.26-29.

3. Кудерміна О.І., Булатов А.С. Особливості застосування поліграфа в процессі розслідування шахрайства / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 145-148.

4. Кудерміна О.І. Психологічні особливості компонентів політико-правової свідомості молоді  // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. С. 106 – 112.

5. Кудерміна О.І.  Політичні детермінанти політичної поведінки сучасної молоді // Юридична психологія . –К.: НАВС,  2015,  № 2. С. –

6. Кудерміна О.І. Психологія: навчальний посібник  [Електронний ресурс] / Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, О.Є. Мойсеєва. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/pidrych_psuxologiya.pdf

7. Кудерміна О.І. Чинники здійснення психологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО в сучасних умовах. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

8. Александров Д.О. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посібник/ Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий та ін., за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Іщенка, д-ра психол. наук, проф. В.С. Медведєва; К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулин, 2015.– 236 с.

9. Александров Д.О. Роль керівника ОВС у комплексному використанні сил та засобів під час охорони громадського порядку: навчально-методичний посібник / Д.О. Александров, І.М. Охріменко, В.В. Сокуренко та ін. – К.: ТОВ «МП Леся», 2015. – 104 с.

10. Александров Д.О. Альтернативні методи перевірки надійності персоналу на основі автоматизованої формалізованої методики скрінінгової психодіагностики / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 63-66.

11. Александров Д.О. Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника Національної поліції / Юридична психологія. – 2016. - № 1. – С. 108 – 117.

12. Александров Д.О. Емпіричне дослідження вольової складової психічного компонента структури особистості правоохоронця / Юридична психологія. – 2015. - № 2. – С. 116 – 125.

13. Андросюк В.Г., Дегтяренко М.А. Досвід використання психологічного знання в судовій системі США та Західної Європи / Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.10-13.

14. Андросюк В.Г., Пакліна Т.О. Перспективи використання поліграф них досліджень у розслідуванні правопорушень / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 141-145.

15. Казміренко Л.І. Психологічна сутність локального військового конфлікту/ Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 61-63.

16. Казміренко Л.І. Етапи розвитку поліграфного дослідження / Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи :матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 листопада 2015 р.) / - К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 244 с., С. 60-63.

17. Казміренко Л.І. Психологія: навчальний посібник  [Електронний ресурс] / Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, О.Є. Мойсеєва. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/pidrych_psuxologiya.pdf

18. Казміренко Л.І. Особистість та суспільство в умовах локального військового конфлікту. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

19. Давидова О.В. До проблеми морально-психологічного забезпечення населення при загрозі військових дій / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 49-51.

20. Давидова О.В. Деякі аспекти формування позитивного іміджу міліції/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.142-145.

21. Ємець Ю.І. Соціально-психологічні детермінанти виникнення дефектів правової соціалізації підлітків.  Закономірності процесу формування антисоціальних установок особистості / Юридична психологія. – 2015. - № 1. – С. 129 – 137.

22. Ємець Ю.І. Родина як інститут формування правосвідомості підлітка/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.88-91.

23. Медведєв В.С. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посібник/ Д.О. Александров, Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий та ін., за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Іщенка, д-ра психол. наук, проф. В.С. Медведєва; К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулин, 2015. – 236 с.

24. Медведєв В.С. Принципи сучасної вітчизняної юридичної психології/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.37-41.

25. Мойсеєва О.Є. Психологія: навчальний посібник  [Електронний ресурс] / Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, О.Є. Мойсеєва. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/pidrych_psuxologiya.pdf

26. Москалюк Л.М., Іванова О.В., Корсун С.І. Деякі аспекти надання психологічної допомоги учасникам АТО / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 205-206.

27. Москалюк Л.М., Іванова О.В., Корсун С.І. Використання психологічних знань у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх осіб/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.218-222.

28. Мартенко О.Л. Взаємозв’язок юридичної психології та кримінального права/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.103-105.

29. Ярема Н.Ю. Місце арт-терапевтичного методу у наданні психологічної допомоги учасникам АТО / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С.272-273.

30. Ярема Н.Ю. Методи екстреної психологічної допомоги/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.200-202.

31. Левенець О.А. Розвиток особистісного потенціалу самодопомоги засобами позитивної психотерапії у ситуації психологічної травми/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” (3 червня 2015 року, Національний університет оборони України імені І. Черняховського). – К., 2015. – С. 192-194.

32. Левенець О.А. Динаміка особистісних змін та ціннісних орієнтацій учасників бойових дій. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

33. Левенець О.А. Розвиток особистісного потенціалу самодопомоги засобами позитивної психотерапії у ситуації психологічної травми / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2015. – 374, С. 192-194.

34. Гребенюк М.О. Історія психологічного дослідження поняття агресії/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.85-88.

35. Волошина О.В. Особливості психологічної роботи з сім’єю працівника ОВС, який зазнав психотравми/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.133-135.

36. Сидоренко О.Ю. Нейтралізація де адаптивних станів учасників АТО за допомогою дпдг-терапії. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 року).

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X