Перелік дисциплін

  СПИСОК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ у 2017-2018 н.р.

 • 1. Юридична психологія
 • 2. Професійно-психологічна підготовка
  3. Педагогіка та психологія вищої школи
  4. Психологія вищої школи
  5. Психологія управління
  6. Психологія ОРД
  7. Психологія
  8. Соціальні та політичні конфлікти
  9. Філософські проблеми психології
  10. Етнопсихологія
  11. Економічна психологія
  12. Психологічна служба
  13. Антропогенез
  14. Психогенетика
  15. Соціальна робота
  16. Соціальна робота
  17. Основи Паблік Рілейшен
  18. Психологія організацій
  19. Теоретико-методологічні проблеми психології
  20. Теоретико-методологічні проблеми юридичної психології
  21. Вступ до спеціальності
  22. Антропологія
  23. Антпропогенез
  24. Анатомія та фізіологія ЦНС людини
  25. Зоопсихологія та порівняльна психологія
  26. Психофізіологія
  27. Загальна психологія
  28. Практикум з загальної психології
  29. Експериментальна психологія
  30. Соціальна психологія
  31. Вікова психологія
  32. Історія психології
  33. Психологія залежних станів
  34. Психологія здоров’я
  35. Психологія пізнавальної діяльності
  36. Психологія спілкування
  37. Філософія психології
  38. Клінічна психологія
  39. Патопсихологія
  40. Педагогічна психологія
  41. Психодіагностика
  42. Диференційна психологія
  43. Основи психотерапії
  44. Психологічний спецпрактикум за спеціалізація ми
  45. політична психологія
  46. Психологія девіантної поведінки
  47. Психологія суїцидальної поведінки
  48. Соціально-психологічний тренінг
  49. Профорієнтація та профвідбір
  50. Психологія діяльності в особливих умовах
  51. Психологія реклами
  52. Психологія релігії
  53. Психологія сім’ї
  54. Психологія праці
  55. Інженерна психологія
  56. Практична психологія
  57. Методика викладання психології
  58. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
  59. Основи психологічного консультування
  60. Методи психотерапевтичної роботи
  61. Основи спеціальної психології
  62. Методологічні та теоретичні основи психології
  63. Психологічна корекція
  64. Психологія творчості
  65. Психологія сексуальності
  66. Психологія масової поведінки
  67. Психологічний супровід професійної діяльності в закладах освіти
  68. Практична психологія в закладах освіти
  69. Тренінг в організаціях та на виробництві
  70. Соціальна робота та психолого-педагогічна діяльність поліцейських
  71. Сучасні теоретичні концепції та методологічні підходи в психології
  72. Психолого-педагогічні засади управління персоналом
  73. Актуальні проблеми правової психології
  74. Психологічні умови формування творчого процесу в професійній діяльності працівників органів Національної поліції
  75. Сучасні психологічні теорії особистості
  76. Актуальні проблеми правової психології
  77. Актуальні проблеми кримінальної психології
  78. Актуальні проблеми психології ОРД
  79. Актуальні проблеми психології слідчої діяльності
  80. Актуальні психологічні проблеми профілактичної діяльності
  81. Актуальні проблеми психології судової діяльності
  82. Проблеми організаційної психології в органах Національної поліції
  83. Психологічні проблеми сімейних відносин працівників органів Національної поліції
  84. Сучасні проблеми психологічного забезпечення в органах Національної поліції
  85. Формування та оптимізація професійного соціально-психологічного середовища
  86. Профілактика психосоматичних розладів працівників органів Національної поліції
  87. Професійна деформація працівників органів Національної поліції
  88. Психолого-правові засади використання поліграфу в органах Національної поліції

   

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X