Програми для підготовки до ДЕК

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ з дисципліни: «Загальна психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 053 «Психологія»


ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ з дисципліни: «Соціальна психологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 053 «Психологія»


ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ з дисциплін «Сучасні проблеми психологічного забезпечення в органах Національної поліції», «Психологія іміджу та толерантної поведінки в діяльності працівників Національної поліції» для здобувачів ступеня вищої освіти магістр галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»


ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ з дисциплін «Економічна психологія», «Психологія організацій», «Психологічний супровід професійної діяльності в організаціях та на виробництві» для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 053 «Психологія» спеціалізація «Психолог в організаціях та на виробництві»


ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ з дисциплін «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологічний супровід професійної діяльності в закладах освіти» для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» напряму підготовки 053 «Психологія» спеціалізація «Психолог в закладах освіти»


Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X