Навчальні видання

Науково-практичні рекомендації "Психологічне забезпечення профілактики психосоматичних розладів працівників органів внутрішніх справ"

Психологія За загальною редакцією Л. І. Казміренко

Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції частина VІІ

Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції частина VІІІ

Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції частина ІХ

В.Г.Андросюк, А.В.Ромашко. Психология и педагогика в деятельности ОВД. Часть общая. – К.,1985.

В.Г.Андросюк. Психология и педагогика в деятельности ОВД. Часть особенная. – К.,1990.

Професійна психологія в ОВС.(В.С.Медведєв та ін.) – К., 1993.

Психологія та педагогіка управління в ОВС.(В.С.Медведєв та ін.) – К., 1994.

В.Г.Андросюк. Психологія слідчої діяльності. – К.,1995.

Юридична психологія.За ред.Я.Ю.Кондратьєва. – К.,2000.

Юридична психологія. Альбом схем. За ред.Я.Ю.Кондратьєва. – К.,1997. С.А.Тарарухін. Вибрані твори у 2 томах. – К., 2004.

Медведєв В.С. Кримінальна психологія. Підручник.- К.: Атіка, 2004. - 366 с.

Конфліктологія. За ред..Л.І.Казміренко. – К., 2006.

Юридична психологія. За ред.. Є.М.Моісеєва та Л.І.Казміренко. – К., 2007.

Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. – К.,КНТ, 2007.

Психологія слідчої діяльності. За ред..В.Г.Андросюка. – К., 2008.

Юридична психологія. Словник термінів. – К.КНТ, 2008.

Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Ч.1 – 6. – К., 2003-2008 р.

Юридична психологія. Практикум. – Івано-Франківськ, 2010.

Охріменко І.М. Оперативно-розшукова психологія. Сучасний стан та перспективи розвитку. – К.,2011.

Основи соціально-психологічного тренінгу. Заг.ред.Л.І.Казміренко. – Івано-Франківськ, 2011.

Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2012. – 204 с.

Кудерміна О. І. Психологія особи як суб’єкта правоохоронної діяльності . Монографія. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 415 с.

Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі ВНЗ системи МВС України). Монографія. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012.- 394 с.

Александров Д.О. Становлення особистості працівника органів внутрішніх справ. Монографія. -К.: Вид-во ТОВ «ВАДЕКС»,2014. – 307 с.

Іванова О.В., Корсун С.І., Москалюк Л.М. Психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник. -К.: „Центр учбової літератури”, 2013. – 184 с.

Медведєв В.С. (у співавторстві). Профілактика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ: навч.-метод. посіб.- К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2014. – 68 с.

Левенець О.А. Практикум з психологічного консультування. Навчальний посібник. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.., 2014. – 148 с.  

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X