Перелік тем дисертаційних досліджень

Напрямами наукових досліджень на кафедрі є:

- Психологічне опосередкування основних юридичних спеціальностей;
- Розробка психологічної теорії правовідносин;
- Опрацювання методичного інструментарію юридико-психологічних досліджень;
- Розробка кваліфікаційних характеристик та професіограм фахових напрямів ОВС України.

Перелік дисертаційних досліджень. Докторські дисертації

1. Психологія особистості працівника ОВС України – професор кафедри юридичної психологія Александров Д.О. (захист відбувся 29.10.2014)
2. Психологія професійної самосвідомості працівників ОВС України - професор кафедри юридичної психології Іванова О.В.
3. Психологічні засади суб'єктивних ознак складу злочину в кримінальному праві України - професор кафедри юридичної психології Мартенко О.Л.
Кандидатські дисертації
1. Юридико-психологічна характеристика злочинів, вчинених із мотивів расової чи національної нетерпимості – здобувач кафедри Гора Ігор Юрійович
2. Правові та психологічні засади судового провадження в кримінальному процесі України - здобувач кафедри Михайлинин У.Б.
3. Психологічна установка як чинник повторного вчинення насильницьких злочинів - здобувач кафедри Новікова К.М.
4. Соціально-психологічні детермінанти формування агресивної поведінки дітей та молоді під впливом засобів масової інформації - здобувач кафедри Римарчук О.А.
5. Психолого-правова характеристика грабежу - здобувач кафедри Шмига Д.В.
6. Правові та психологічні засади запобігання професійній деформації співробітників виправних колоній середнього рівня безпеки - здобувач кафедри Богатирьов Андрій Іванович (захист відбувся 17.10.2014).
7. Організаційно-правові та психологічні засади професійної діяльності судового психолога-консультанта - здобувач кафедри Дегтяренко М.А.
8. Деструктивні психічні стани як форма психічної реакції співробітників спеціальних підрозділів ОВС в екс візитних ситуаціях - здобувач кафедри Літвінчук С.О.
9. Психолого-правові засади попередження корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх - здобувач кафедри Панченко Т.А.
10. Психологічні детермінанти правового регулювання управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України - здобувач кафедри Гординський С.П.
11. Психолого-правові засади взаємодії ОВС України та засобів масової інформації - здобувач кафедри Білик О.С.
12. Юридико-психологічні засади розслідування серійних насильницьких злочинів патосексуального генезу - здобувач кафедри Бівалькевич Б. В.
13. Психолого-віктимологічні засади розслідування злочинів проти сексуальної недоторканості дітей - здобувач кафедри Сушко Р.М. Правові засади участі психолога-консультанта в роботі з неповнолітніми в суді - здобувач кафедри Пікаревський О.В.
14. Функціонально-правові та психологічні засади профілактичної діяльності дільничного інспектора міліції - здобувач кафедри Головенко Х.П.
15. Психолого-правові засади проведення слідчих (розшукових) дій - здобувач кафедри Гаврилюк В.В.
16. Юридико-психологічна характеристика шахрайства - ад’юнкт кафедри Булатов А.С.
17. Особливості психологічного портретування осіб, що вчинили насильницькі злочини на сексуальному грунті - здобувач кафедри Скрипка І.В. (Литвиненко)
18. Юридико-психологічні засади профілактики адміністративних правопорушень, вчинених дітьми - ад’юнкт кафедри Порохня В.В. Юридико-психологічна характеристика дитячого жебрацтва - ад’юнкт Максимів І.І.
19. Організаційно-правові та методичні засади удосконалення д-ті психологічної служби ОВС України - здобувач кафедри Горбенко Д.А.
Психологічні чинники стилю поведінки працівників міліції в конфліктних ситуаціях - здобувач кафедри Закернична Олеся Юріївна
20. Особливості психологічного забезпечення діяльності підрозділу спеціального призначення „Беркут” - здобувач кафедри Продай Олеся Миколаївна
21. Психолого-правові засади здійснення слідчих (розшукових) дій щодо неповнолітніх підозрюваних на стадії досудового провадження - здобувач кафедри Ткач Ганна Олександрівна
22. Роль установки у формуванні креативного мислення юриста - здобувач кафедри Горашко Галина Юріївна
23. Профілактика деструктивних психічних станів працівників оперативних підрозділів ОВС України - здобувач кафедри Майорова Анна Валеріївна
24. Психологічна установка як детермінанта професійної адаптивності пр-ків міліції до охорони громадського порядку - здобувач кафедри Зброцька Олена Василівна
25. Психологія судових дебатів у цивільному процесі - здобувач кафедри Єфтеньєв Олександр Григорович
26. Психолого-правові засади запобігання ксенофобії серед неповнолітніх - ад’юнкт Скулкіна Катерина Миколаївна
27. Правові та психологічні засади ювенальної юстиції в Україні - здобувач кафедри Макаренко Наталія Петрівна
28. Правові та психологічні особливості втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність - ад’юнкт Бородавко О.С.
29. Правові і психологічна характеристика необхідної оборони - ад’юнкт Воят Л.І. (захист відбувся 8.02.2014).
30. Правові та психологічні засади вдосконалення професійної діяльності працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків - ад’юнкт Малоголова О.О.
31. Психологічні деформації смислової сфери юнаків, що перебувають в умовах слідчого ізолятора - ад’юнкт Куриленко Ю.О.
32. Кримінально-процесуальні засади призначення судово-психологічної експертизи - ад’юнкт Лузанова Г.О.
33. Психолого-акмеологічні чинники підготовки керівників ОВС України - ад’юнкт Подкопаєв Є.С.
34. Формування професійної адаптивності працівників МВС України до екстремальних умов діяльності у миротворчих місіях - здобувач кафедри Мариніч О.І.
35. Юридико-психологічна характеристика керівництва та лідерства в слідчо-оперативній групі ОВС України - ад’юнкт Гуйван О.О.
Правова і психологічна характеристика та детермінанти вчинення дітьми особливо тяжких злочинів - ад’юнкт Семерей М.М.
36. Психологічні особливості працівника ОВС як представника макрокультурної спільноти - здобувач кафедри Лісун С.В.
37. Правові та психологічні засади підготовки працівників міліції до виконання професійних обов’язків в умовах психоемоційного напруження - здобувач кафедри Лапко Анатолій Григорович (захист відбувся 25.09.2014)
38. Психологічні особливості удосконалення керівництва підрозділами в/в МВС України (що укомплектовані за контрактом) - здобувач кафедри Чижевський Сергій Олександрович
39. Психологічні детермінанти формування комунікативної компетенції працівників підрозділів кадрового забезпечення ОВС - здобувач кафедри Літовка Антон Анатолійович
40. Формування професійної самосвідомості працівників ОВС України під час соціально-психологічної адаптація ліцеїстів до навчально-службової діяльності - здобувач кафедри Алексійчук Тетяна Володимирівна
41. Комунікативність як детермінанта професійної самосвідосоті працівників ОВС України - здобувач кафедри Бардин Наталія Михайлівна
42. Психолого-правові засади проведення слідчих (розшукових) дій - здобувач кафедри Гаврилюк Василь Васильович
Функціонально-правові та психологічні засади профілактичної діяльності дільничого інспектора міліції - здобувач кафедри Головенко Христина Петрівна

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X