Наукові гуртки

Науковий гурток кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ.

1. Кількість членів наукового гуртка у 2014 році - 141 особа.

До роботи у гуртку було залучено: 56 курсантів 2-4 курсів навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ (за спеціальністю „Психологія”), 30 курсантів 1 курсу Центру спеціальної та фізичної підготовки НАВС, 5 курсантів 2 курсу ННІПФЕКП НАВС. Керівництво їх роботою здійснювалося науково-педагогічним складом кафедри юридичної психології.

2. Керівник наукового гуртка – старший викладач кафедри, к.ю.н. Ємець Ю.І.

Основні питання, винесені на розгляд:

- Презентація тематичного блоку „Актуальні проблеми юридичної психології”;
- Презентація тематичного блоку „Актуальні питання підготовки практичного психолога” ;
- Обговорення питань, що пов’язані з використанням психотренінгових технологій у підготовці курсантів ВНЗ МВС та працівників ОВС;
- Обговорення шляхів та методів попередження злочинності неповнолітніх;
- Підготовка та проведення науково-практичного семінару “Психологічні читання”. Кафедральні читання наукових праць курсантів інститутів;
- Участь у підсумкових науково-теоретичних конференціях наукових товариств курсантів інститутів;
- Участь у загальноакадемічній науково-теоретичній конференції НАВС, присвяченій Дню науки;
- Участь у круглих столах.

3. Перелік внутрішніх наукових заходів, організованих за допомогою наукового товариства:

28 березня 2014 року на базі навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ (ННІ ПФПМГБВВ) відбулася підсумкова науково-теоретична конференція наукового товариства курсантів інституту „Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців”.

На конференції від кафедри юридичної психології працювала секція № 6 „Актуальні проблеми юридичної психології”. З науковими доповідями виступило 15 курсантів, 12 з яких – члени наукового гуртка.

Призові місця від секції посіли:

1. Лазебна А.С.(42 гр. ФПФПМГБ, науковий керівник Іванова О.В.). Тема: „Ціннісні орієнтації у структурі особистості працівника ОВС”.
2. Дідковська М.В.(41 гр. ФПФПМГБ, науковий керівник Москалюк Л.М.). Тема: „Формування мотивації до професійної діяльності у випускників НАВС”.
3. Манюк Я.В.(42 гр. ФПФПМГБ, науковий керівник Александров Д.О., тема: „Психологічні чинники самоідентифікації особистості майбутнього працівника ОВС з майбутньою професійною діяльністю”) та Лук’янова Н.Д. (42 гр. ФПФПМГБ, науковий керівник Медведєв В.С., тема: „Візуальна психодіагностика у роботі працівників ОВС”).

Заохочення від керівництва інституту отримала курсант Онойко А.М. (42 гр. ФПФПМГБ, науковий керівник – Іванова О.В.), тема: „Вплив психологічної сумісності на рівень успішності курсантів під час навчального процесу”.

4 квітня 2014 року на базі ННІПФЕКП НАВС було проведено науково-теоретичну конференцію. У ній брали участь:

- курсант 103 н.г. Гребенькова М.С. «Конфліктна сутність експертно-криміналістичної діяльності» (науковий керівник Давидова О.В.)
- курсант 104 н.г. ННІПФЕКП НАВС. Кравчук. Д.С. «Психологічні аспекти формування позитивного іміджу міліції» (науковий керівник Давидова О.В.)

7 квітня 2014 року курсанти-гуртківці Національної академії внутрішніх справ Центру спеціальної та фізичної підготовки брали активну участь у науково-теоретичній конференції «Новий погляд на проблеми суспільно-правових відносин». По секції 1 «Юридична психологія» з науковими доповідями виступили 16 гуртківців:

- курсант 107 н.в. Валько М.В. «Емоції та почуття у житті людини. Види емоцій».(науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 106 н.в. Симчина В.І. « Поняття про психічні пізнавальні процеси. Врахування їх закономірностей у діяльності працівників ОВС».(науковий керівник Ємець Ю.І)
- курсант 107 н.в. Співак У.І. «Спілкування як взаємодія, його функції» (науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 107 н.в. Павленко Я.В. «Любов, кохання та закоханість : співвідношення понять» (науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 106 н.в. Попович М.В. «Характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості : темперамент, характер, здібності». (науковий керівник Ємець Ю.І)
- курсант 107 н.в. Стефоновський Т.П. «Колектив як вищий рівень розвитку групи» (науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 107 н.в. Яненський В.Ю. «Характер. Темперамент. Особливості формування характеру» (науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 106 н.в. Білка А.В. «Психологія снів» (науковий керівник Ємець Ю.І)
- курсант 107 н.в. Коротенко А.В. «Формування і розвиток особистості» (науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 104 н.в. Омельченко О.О. «Свідомість. Функції та ознаки свідомості» (науковий керівник Ємець Ю.І)
- курсант 107 н.в. Заверуха А.В. «Стрес, дистрес. Стресові етани» (науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 105 н.в. Листушенко Р.В. «Характеристика засобів вербальної та невербальної комунікації» (науковий керівник Ємець Ю.І)
- курсант 106 н.в. Дяченко А.Р. «Загальна характеристика емоційно-вольових якостей особистості» (науковий керівник Ємець Ю.І)
- курсант 107 н.в. Цимбалюк А.С. «Психологія людини від молодості до старості» (науковий керівник Мартенко О.Л.)
- курсант 105 н.в. Стрельніков Д.Р. «Форми приховання емоцій та почуттів» (науковий керівник Ємець Ю.І)
- курсант 105 н.в. Мороз Т.Л. «Бар’єри у спілкуванні та шляхи їх подолання». (науковий керівник Ємець Ю.І)

На базі ННІПФСКМ НАВС у науковому товаристві приймала участь курсант 210 групи Скакун І.В. «Психологічні особливості тактичних прийомів допиту в слідчій діяльності» (науковий керівник Кудерміна О.І.)

16 травня 2014 року відбулась загальноакадемічна науково-теоретична конференції слухачів, курсантів і студентів на тему „Право в Україні – виклики сучасності”, присвяченої Дню науки, а також конкурс наукових робіт.

На конференції виступив курсант Манюк Я.В. (4 курс ф-ту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки ННІ ПФПМГГВВ) з доповіддю „Психологічні чинники самоідентифікації майбутніх правоохоронців з професійною діяльністю”.

4. Перелік зовнішніх наукових заходів, у яких брали участь члени наукового товариства: - у І (відбірковому) турі конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів і студентів ВНЗ МВС у 2014 році третє місце зайняла курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки ННІ ПФПМГГВВ Дідковська М.С. 

5. Перелік наукових досягнень членів наукового гуртка: 

Переможцями конкурсу наукових робіт слухачів, курсантів і студентів НАВС у 2014 році (з циклу психологічних дисциплін) стали курсанти 4 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки ННІПФПМГБВВ, які навчаються за спеціальністю „Психологія”: 

2-ге місце - Манюк Я.В. – тема наукової роботи -„Психологічні чинники самоідентифікації майбутніх правоохоронців з професійною діяльністю”, науковий керівник – професор кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Александров Д.О. ); 

3-тє місце - Лук’янова Н.Д. – тема наукової роботи „Візуальна психодіагностика в діяльності працівників ОВС”, науковий керівник – професор кафедри, доктор психологічних наук, професор Медведєв В.С.). 

Члени наукового гуртка брали участь у засідання круглого столу "Актуальні питання оперативно службової діяльності органів внутрішніх справ України" у листопаді місяці поточного навчального року.  

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X