Перелік тем дисертаційних досліджень

На кафедрі започатковані та функціонують наукові школи:

І.П. Козаченка була заснована у 1979 році. Основні напрями дослідження: оперативно-розшукова профілактика, агентурна робота, методи оперативно-розшукової діяльності, оперативна розробка. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 6 докторських дисертацій, 12 кандидатських дисертацій.

Д.Й. Никифорчука була заснована у 2002 році. Основні напрями дослідження: протидія незаконному обігу наркотиків, протидія злочинам в сфері економіки, протидія загально-кримінальній злочинності. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 1 докторську дисертацію, 16 кандидатських дисертацій.

За час існування кафедри оперативно-розшукової діяльності науковцями кафедри підготовлені і захищені кандидатські та докторські дисертації:К.І. Беляков, М.С. Вертузаєв, В.В. Голубець, М.О. Гордуз, А.І. Грищенко, О.О. Дульський, Ю.Ф. Жаріков, В.К. Колпаков, С.Г. Лаптєв, В.І. Лебеденко, М.О. Ліненко, Д.І. Любченко, А.О. Ляш, В.В. Матвійчук, В.П. Михайленко, П.М. Павлик, І.Ф. Обушевський, В.Д. Сущенко, В.С. Ткаченко, В.П. Цильвік.

Ніколаюк С.І. Організаційно-тактичні та правові основи боротьби з вимагательством / дис. к.ю.н. – К., 1998.

Никифорчук Д.Й. Боротьба оперативних підрозділів МВС України з бандитськими формуваннями / дис. к.ю.н. – К., 2000.

Ольшевський К.М. Правові основи розвитку агентурної роботи органів внутрішніх справ України (історико-правове дослідження, ХХ століття) / дис. к.ю.н. – К., 2004.

Козаченко О.І. Попередження та розкриття грабежів, поєднаних з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище / дис. к.ю.н. – К., 2006.

Поливода В.В. Оперативне обслуговування за зональним принципом об’єктів та територій підрозділами карного розшуку / дис. к.ю.н. – К., 2007.

Никифорчук Д.Й. Теоретичні та організаційно-тактичні засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів оперативними підрозділами міліції України / дис. д.ю.н. – К., 2010.

Демедюк Т.С. Організація і тактика документування хабарництва, вчиненого суддями / дис. к.ю.н. – К., 2011.

Конюшков А.А. Організація і тактика проведення оперативно-розшукових заходів з викриття злочинів, пов’язаних з підробкою грошей / дис. к.ю.н. – К., 2011.

Тарасенко О.С. Протидія злочинам у сфері земельних відноси (оперативно-розшукові засади) / дис. к.ю.н. – К., 2011.

Лизогубенко Є.В. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розкритті злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів / дис. к.ю.н. – К., 2011.

Дисертації, які захищені по кафедрі оперативно-розшукової діяльності за останні роки, за спеціальністю 12.00.09 кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

2010 рік

докторська дисертація

Никифорчук Дмитро Йосипович «Теоретичні та організаційно-тактичні засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів оперативними підрозділами міліції України».

2012 рік

докторські дисертації

Василинчук Віктор Іванович «Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері».

Мінченко Сергій Іванович «Забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності оперативних підрозділів МВС України».

2009 рік

кандидатські дисертації

Бусол Олена Юріївна «Організація аналітичної розвідки в оперативних підрозділах МВС України».

Руденко Олексій Олексійович «Правові та організаційно-тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконній господарській діяльності».

Заблоцька Олена Юріївна «Протидія злочинам у бюджетній сфері підрозділами ДСБЕЗ МВС України».

Федчак Ігор Андрійович «Організаційно-тактичні основи оперативного обслуговування об’єктів (галузей) економіки підрозділами ДСБЕЗ МВС України».

Семчук Андрій Григоровича «Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України легалізації через банківські установи доходів, одержаних злочинним шляхом».

2010 рік

кандидатські дисертації

Стельмахович Ігоря Віталійовича «Правові та організаційно-тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам, що вчинюються в процесі приватизації».

Яцків Роман Любомирович «Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконному обігу алкогольних виробів».

Тимченко Леонід Леонідович «Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам, що вчиняються з використанням платіжних карток».

Коваленко Євгеній Валерійович «Оперативне документування злочинів у сфері відшкодування податку на додану вартість».

Шевчук Оксана Юріївна «Принципи оперативно-розшукової діяльності».

Бурак Марія Василівна «Оперативно-розшукове супроводження кримінальної справи у досудовому провадженні».

Краснобрижий Ігор Володимирович «Правові, організаційні та тактичні основи взаємодії підрозділів ДСБЕЗ з іншими оперативними підрозділами МВС України».

Прокопович Геннадій Володимирович «Протидія оперативними підрозділами міліції України корупційним злочинам в органах виконавчої влади».

2011 рік

кандидатські дисертації

Конюшкова Андрія Анатолійовича «Організація і тактика проведення оперативно-розшукових заходів з викриття злочинів, пов’язаних з підробкою грошей».

Миронюк Татяна Василівна «Правові та організаційні засади оперативно-розшукової профілактики».

Тарасенко Олег Сергійович «Протидія злочинам у сфері земельних відноси (оперативно-розшукові засади)»

Демедюк Тетяна Сергіївна «Організація і тактика документування хабарництва, вчиненого суддями».

Лизогубенко Євген Віталійович «Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розкритті злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів».

2012 рік

кандидатські дисертації

Злагода Ольга Володимирівна «Організаційно-тактичні засади розкриття злочинів, пов’язаних з викраденням людей».

Бевзенко Сергій Георгійович «Протидія оперативними підрозділами МВС України злочинам, що пов’язані з втручанням злочинних угруповань у законну господарську діяльність».

Сакал Віталій Миколайович «Протидія злочинам, що вчинюються при проведенні фінансових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності».

Круглий Андрій Іванович «Протидія оперативними підрозділами МВС України злочинам, що вчиняються у сфері автострахування».

2014

Малишев Костянтин Вікторович «Протидія оперативними підрозділами МВС України злочинам, що вчиняються в процесі обігу маталобрухту» - НАВС, К. 2014

Найдьон Євген Миколайович «Протидія оперативними підрозділами податковим злочинам, що вчиняються з використанням фіктивних суб’єктів господарювання» - НАВС, К. 2014

Романько Павло Сергійович «Протидія оперативними підрозділами правоохоронних органів легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» - НАВС, К. 2014

Шаповалов Олександр Олександрович «Протидія корупційним правопорушенням спеціальними підрозділами БОЗ МВС України» - НАВС, К. 2014

2015

Онофрейчук Андрій Дмитрович «Правові та організаційні основи проведення контрольованої поставки та оперативної закупки» - НАВС, К. 2015

Руденко Тарас Олексійович «Протидія оперативними підрозділами ОВС України злочинам, що вчиняються у сфері обігу історичних культурних цінностей» - НАВС, К. 2015

Кравченко Андрій Олександрович «Протидія оперативними підрозділами ОВС України злочинам, що пов’язані з незаконною трансплантацією органів та тканин людини» - НАВС, К. 2015

Кротюк Андрій Миколайович «Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у великому місті (за матеріалами МВС України)» - НАВС, К. 2015

2016

Грибовський Олександр Віталійович «Оперативно-технічна фіксація одержання неправомірної вигоди» - НАВС, К. 2016

Маньковський Назар Ярославович «Виконання спецзавдання з розкриття злочинної діяльності організованих груп (за матеріалами Національної поліції України)» - НАВС, К. 2016

Іщук Дмитро Олександрович «Розслідування вбивств пов’язаних з безвісним зникненням особи» - НАВС, К. 2016

Матвієнко Андрій Анатолійович «Організація і тактика оперативно-розшукового провадження оперативними підрозділами Національної поліції України» - НАВС, К. 2016

2017

Базір Станіслав Станіславович «Виявлення та документування підрозділами кримінальної поліції України одержання неправомірної вигоди суддями» - НАВС, К. 2017

Боднар Василь Євгенович «Теоретичні, правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Національної поліції України» - НАВС, К. 2017

Сухачов Олексій Олександрович «Теоретичні, правові та практичні засади конспіративної діяльності оперативних підрозділів» - НАВС, К. 2017

Матвієнко В’ячеслав Петрович «Взаємодія підрозділів захисту економіки Національної поліції України з іншими суб’єктами протидії злочинам у бюджетній сфері» - НАВС, К. 2017

Купранець Ігор Михайлович «Оперативно-розшукова профілактика нецільового використання бюджетних коштів» - НАВС, К. 2017

Науково-дослідна робота

Найбільш визначними досягненнями в науково-дослідній роботі кафедри була підготовка дисертаційних досліджень, монографій, підручників з найактуальніших питань оперативно-розшукової роботи. Послідовно готувались і видані підручники «Оперативно-розшукова діяльність», «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ», «Оперативно-розшукова тактика», «Попередження та розкриття злочинів підрозділами карного розшуку»; навчальні посібники «Основи інформатики і застосування обчислювальної техніки», «Попередження рецидивної злочинності», «Організація діяльності дільничного інспектора міліції», «Діяльність підрозділів карного розшуку щодо попередження та розкриття грабежів», «Попередження та викриття злочинів у сфері економіки підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України», «Економічна безпека», «Розкриття та розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення» та ін.

Колектив кафедри також брав участь у розробці проектів (та внесення відповідних змін) вітчизняних законів «Кримінального процесуального кодексу України», «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» та ін. Науково-педагогічним складом кафедри підготовлено коментар до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», відповідні розділи до коментарю Закону України «Про міліцію», «Про засади запобігання і протидії корупції», постійно надаються пропозиції щодо вдосконалення відомчих та міжвідомчих нормативних актів, регулювання оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів МВС України.

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X