Міжкафедральні зв'язки

Заходи щодо міжвузівських зв'язків кафедри кримінального права, здійснені у 2020-2021 навчальному році

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з вузами МВС, іншими закладами вищої освіти.

20.11.2020 року відбулась щорічна науково-теоретична конференція „Актуальні проблеми кримінального права”, присвячена пам᾽яті професора П.П.Михайленка. У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри кримінального права, інших кафедр академії, співробітники наукових лабораторій, адʼюнкти, аспіранти НАВС; науково-педагогічні працівники і аспіранти ЗВО МВС та МОН України.

Із вітальним словом виступив перший проректор НАВС, д.ю.н., професор Станіслав Гусарєв і наголосив на важливості проведення конференції. Модератором конференції була доцент кафедри Ольга Шармар. Доповідачами на конференції виступили доктори юридичних наук, професори: Василь Шакун, Володимир Осадчий, Віталій Кузнецов, Андрій Вознюк, Олександр Кулик, кандидати юридичних наук, доценти: Інна Вартилецька, Григорій Усатий, Ольга Шармарта інші. Обговорювалися проблемні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини, злочини, пов’язані з корупцією, зокрема, незаконного збагачення, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зловживання владою або службовим становищем, особливості відповідальності присяжних, правові наслідки рішень Конституційного Суду України, на підставі яких положення Кримінального кодексу України було визнано неконституційними, аналізувалися рішення Європейського суду з прав людини, також розглядалися проблемні питання визначення кримінальних проступків. Значну увагу на необхідності подальшої криміналізації дій, які полягають в декларуванні недостовірних відомостей у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, у своєму виступі зосередив радник міністра внутрішніх справ, голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко.

На виконання вх. № 5040 від 27.11.2020 професор Кришевич О.В., доцент Акімов М.О., адʼюнкт Безгинський Б. подали свої пропозиції щодо участі у спільних науково-дослідних роботах Карагандинської академії МВС РК імені Б.Байсенова.

Кришевич О.В. Уголовная ответственность за мошенничество:сравнительный анализ законодательства Украины и Казахстана. Актуальные вопросы современной науки: Мат-лы международ. науч.-практ. онлайн-конф./ Отв. ред. кандидат юридических наук доцент А.Д.Дарменов. —Караганда: Карагандинская ака-демия МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, 2020.С.89-91.

Професор Кришевич О.В. – у жовтні 2020 року взяла участь в онлайн-конференції в Казахстані (24.10.2020) «Актуальные вопросы современной науки» тези «Уголовная ответственность за мошенничество: сравнительный аналіз законодательства Украины и Казахстана».

Професор Кришевич О.В. – приняла участие в Международной научно-практической конференции «Подготовка кадров для органов внутренних дел в современных условиях в высших учебных заведениях специального назначения: состояние и перспективы» (Академия Полиции Азербайджанской Республики). У збірнику матеріалів конференції опубліковані її тези «Преподавание уголовного права при подготовке кадров для национальной полиции в высших учебных заведениях специального назначения» (с. 354-358).

Заходи щодо міжвузівських зв'язків кафедри кримінального права, здійснені в 2018-2019 навчальному році

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки із закладами вищої освіти системи МВС та іншими ЗВО України.

21.11.2018 року відбулась щорічна науково-теоретична конференція „Актуальні проблеми кримінального права”, присвячена пам᾽яті професора П.П.Михайленка. У роботі конференції взяли участь відомі фахівці в галузі кримінального права із вищих навчальних закладів України: Національний авіаційний університет, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Інститут УДО України Київського національного університету ім.Т.Шевченка, Академії адвокатури України, Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національної академії прокуратури України, Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, Державного університету інфраструктури та технологій, Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана, Академії Державної пенітенціарної служби України, Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая, Донецького юридичного інституту МВС України.

У конференції, організованій кафедрою кримінального права, взяли участь представники різних ЗВО України: Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 05, 2019). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2019 – взяли участь науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, аспіранти НАВС, а також представники інших закладів вищої освіти України (Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/14272).

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X