Історична довідка

У 2021 році виповнилося 38 років з дня створення кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ як самостійного структурного підрозділу. Звичайно, свою історію кафедра веде з 1958 року, коли у Києві був створений філіал Вищої школи МВС СРСР, а згодом, у 1960 році, на його базі та на базі Київської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР – Вища школа МВС УРСР. Саме в цей час була створена і почала функціонувати багатопрофільна кафедра спеціальних дисциплін, одним із завдань якої було викладання курсу кримінального права. Надалі кримінальне право як навчальна дисципліна викладалася секцією кримінального права у складі кафедри кримінального права і кримінального процесу; кримінального права, кримінального процесу та кримінології; кримінального права, кримінального процесу і виправно-трудового права; згодом кримінального права та кримінального процесу. Саме на базі останньої кафедри у 1983 році була створена самостійна кафедра кримінального права. У 1999 році кафедра знову зазнає змін – у зв'язку зі створенням на факультеті № 2 кафедри розкриття злочинів, до функцій якої входило викладання кримінального права, деякі члени кафедри кримінального права увійшли до її складу.

На початку 2003 року на базі кафедри кримінального права було сформовано дві кафедри – кафедра кримінального права Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів та загальноакадемічна кафедра, яка отримала назву кафедра теорії кримінального права. У 2006 році усі окремі інститутські підрозділи, які забезпечували викладання кримінального права були об’єднані у загальноуніверситетську (з 2006 року – загальноакадемічну) кафедру кримінального права.

З листопада 2020 р. кафедру кримінального права очолює кандидат наук з державного управління, майор поліції Матюшенко Олена Іванівна. На сьогодні на кафедрі кримінального права працюють: завідувач кафедри; професори – 8; доценти – 8; старші викладачі – 4; викладачі – 4; старший лаборант – 1.

Мають наукові ступені доктора юридичних наук – 6 (Савченко А.В., Шакун В.І., Осадчий В.І., Бабаніна В.В., Олійник О.С., Луценко Ю.В.), кандидата юридичних наук – 16 (Вартилецька І.А., Кришевич О.В., Мостепанюк Л.О., Смаглюк О.В., Чабанюк В.Д., Шармар О.М., Симоненко Н.О., Матюшенко О.І., Кузнецова Л.О., Павловська А.А., Ткаченко І.М., Акімов М.О., Хуторянський О.О., Ілляшенко О.В, Паламарчук К.В., Мартиненко В.О.), вчені звання: професора – 4 (Савченко А.В., Шакун В.І., Осадчий В.І., Кришевич О.В.), доцента – 11 (Бабаніна В.В., Вартилецька І.А., Мостепанюк Л.О., Смаглюк О.В., Чабанюк В.Д., Шармар О.М., Акімов М.О., Павловська А.А., Хуторянський О.О., Олійник О.С., Луценко Ю.В.).

На науково-педагогічних працівників кафедри кримінального права, що мають спеціальні звання, поширюються вимоги Закону “Про Національну поліцію”, Дисциплінарного статуту Національної поліції України.

На посаді старшого лаборанта кафедри вже багато років сумлінно працює О.І.Ніколаєва.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X