Перелік наукових публікацій

Тихий В.П. Вибрані праці з конституційного і кримінального права / В.П. Тихий; [передм. В.Я. Тація; упоряд.: А.А. Яковлев, О.М. Сарнавський]. – Харків: Право, 2017. – 848 с.

Осауленко А.О. Законодавчі основи становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України (190-2005 рр.): монографія. Київ: Вадекс, 2019. – 450 с.

Богатирьов А.І. Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України: монографія / А.І. Богатирьов. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 432 с.

Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. Ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренко; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків – Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – 804 с.

Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них: монографія / А.А. Вознюк. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. – 928 с.

Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1,264 КК України) : монографія / В.В. Голубош. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. – 340 с.

Костенко О. У світлі соціального натуралізму (вибране) : вибрані твори. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2020. – 812 с.

Топчій В.В., Дідківська Г.В., Мудряк Т.О. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник у схемах. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 344 с.

Дідківська Г.В., Мудряк Т.О., Гмирін А.А., Нікітін Ю.В., Топчій В.В. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник (схематичний збірник лекцій) – Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 864 с.

Панов М.І. Проблеми методології науки кримінального права : вибр. наук. пр. / М.І. Панов ; [уклад.: Г.М. Анісімов, В.В. Гальцова ; передм. О.В. Петришина, В.І. Борисова]. – Харків : Право, 2018. – 472 с. : іл.

Брік С.А. Неправомірна вигода як предмет злочину, передбаченого ст. 368 КК України. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 36-39. 

Бевзо Ю.Н. Кримінально-правова характеристика геноциду. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 20-24.

Березинець О.Ю. Кримінально-правова характеристика порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознака. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 27-30.

Булгакова К.О Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 39-41.

Крунь В.І. Вік особи як невід’ємна ознака суб’єкта злочину передбаченого ст. 156 КК України. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 131-133.

Кудренко С.В. Сучасний стан кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту в зарубіжних країнах. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 142-144.

Лещинська А.Р. Місце та роль кримінального проступку в системі кримінального права. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 194-196.

Лінда Ю.Р. Кримінальна відповідальність за зґвалтування: порівняльно-правовий аналіз та обставини, що пом’якшують й обтяжують відповідальність за вчинення злочину. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 196-198.

Мельник І.О. Кримінально-правова характеристика зловживання владою чи службовим становищем. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 224-226.

Приходько Т.В. Можливі способи вирішення проблеми з контрабандою в Україні. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 43-44.

Селезень Д.А. Відмежування диверсії від забруднення або псування земель та екоциду. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 80-82.

Торбич О.І. Окремі питання врегулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх: досвід зарубіжних країн. Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. наук. т-ва здобувачів вищої освіти (Київ, 13 квіт. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 129-131.

Зозуля В.В. Гіпноз як спосіб вчинення злочину. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 67–70.

Порузінська О.О. Актуальні питання виникнення інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 227–230.

Тімохіна А.О. Евтаназія: особливості кримінально-правової кваліфікації. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 176–179.

Ніколюк Л.С. Порівняльна характеристика умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у законодавстві закордонних країн та України. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 208–211.

Симак Н.В. Особливості кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів у деяких іноземних державах та в Україні. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 211–213.

Фещенко Л.М. Проблематика кваліфікації злочину, передбаченого ст.. 297 КК України. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 179–181.

Шакотько К.В. Відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 182–183.

Тітаренко К.І. Біткоїн: предмет злочину чи ні?. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка): матеріали VІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 лист. 2017 р.).: Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 70–72.

 Колосюк В.В. Юридичний аналіз складу злочину погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, передбаченого ст. 345 КК України / В.В. Колосюк // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр.. справ, 2013. – С. 78-80.

Мархай І. В. «Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України» / І. В. Мархай // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2013. – С. 120-122.

Міхно Т.О. «Розбещення неповнолітніх» / Т. О. Міхно // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2013. – С. 136-138.

Красножон Т. В. «Поняття, сутність і аналіз складу злочину «Піратство» та його відмежування від суміжних складів» / Т.В. Красножон // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2013. – С. 85-87.

Хроменко І.О. «Умисел, його види, інтелектуальні та вольові моменти» / І.О. Хроменко // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2013. – С. 230-233.

Буртин В.В. «Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» / В.В. Буртин // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2013. – С. 24-26.

Негода Д.О. «Співучасть у злочині та її форми» / Д.О. Негода // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр.. справ, 2013. – С. 139-142.

Блах О.Г. «Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань» / О.Г. Блах // Теорія і практика застосування чинного законодавства в умовах розбудови правової держави : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2013. – С. 18-20.

Аргат Р.М. «Проблемні питання кваліфікації та диференціації відповідальності при необхідній та уявній обороні» / Р.М. Аргат // Проблеми теорії та практики очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 94-96;

Хроменко І.О. «Проблеми визнання юридичної особи суб’єктом злочину за кримінальним правом України» / І.О. Хроменко // Проблеми теорії та практики очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 67-69;

Остапенко А.В. «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим» / А.В. Остапенко // Проблеми теорії і практики права очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 96-97;

Короленко В.О. «Службова особа як суб’єкт злочину» / В.О. Короленко // Проблеми теорії та практики очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 78-79;

Гавель Б.С. «Обставини, як пом’якшують і обтяжують кримінальну відповідальність (ст. 66-67 КК України)» / Б.С. Гавель // Проблеми теорії та практики очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 44-45;

Петренко Ю.Ю. «Дія кримінального закону України у просторі та часі» / Ю.Ю. Петренко // Проблеми теорії та практики очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 55-56;

Буртин В.В. «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: шляхи вдосконалення кримінальної відповідальності та покарання» / В.В. Буртин // Проблеми теорії та практики очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 112-113;

Мазуренко Н.В. «Суть уявної оборони як кримінально-правового явища» / Н.В. Мазуренко // Проблеми теорії та практики очима молодих вчених : тези доп. підсумкової наук.-теор. конференції наукового товариства курсантів . К. : Націон. академія внутр. справ, 2014. – С. 115-116;

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X