Наукові гуртки

Робота наукових гуртків кафедри кримінального права у 2020-2021 навчальному році


Робота наукових гуртків кафедри кримінального права у 2019-2020 навчальному році


Наукова робота перемінного складу та робота наукових гуртків кафедри кримінального права у 2018-2019 навчальному році

Кафедрою кримінального права у 2018-2019 навчальному році забезпечувалась робота наукових гуртків: “Vērum quaerēns” (керівники – доцент Жук І.В., викладач Крутевич М.М.(Віта Поштова); навчально-науковому інституті № 2 (керівник гуртка – доцент кафедри Чабанюк В.Д.), навчально-науковому інституті № 3 (керівник гуртка – доцент Павловська А.А.).

На засіданнях гуртків виступали з рефератами, доповідями та науковими повідомленнями члени наукових гуртків; було організовано і проведено контрольне тестування курсантів за результатами вивченого навчального курсу “Кримінальне право”; були заслуховані звіти курсантів про результати проведених ними досліджень за обраними темами; членів наукових гуртків інформували про зміни, що відбулисьв кримінальному законодавстві і законодавчих актах. Учасники гуртка отримали навички правильного користування бібліографічним фондом, бібліографічними обліками бібліотек академії.

У заходах, організованих і проведених кафедрою кримінального права, взяли участь аспіранти, курсанти, студенти академії, а тези їх доповідей опубліковані:

– у збірнику інтернет-конференції Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 05, 2019). – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2019 – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/14272;

– у збірнику Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листопада 2018 р.) /ред. кол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 353 с.:

Бабаніна В. , докторант докторантури та аспірантури НАВС, професор кафедри за сумісництвом. Поняття та межі принципу справедливості в кримінальному законодавстві України. – С. 26-30.

Бондарчук А.С., аспірант кафедри. Поширеність і динаміка зростання погрози або насильства щодо журналіста як підстава криміналізації: міжнародний аспект. – С. 30-33.

Бурбела Ю.С., аспірант кафедри кримінального права. Кримінально-правові наслідки відмови від добровільного відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди після звільнення від кримінальної відповідальності. – С. 42-43.

Коваленко Д. А., аспірант кафедри. Примушування як одна із форм обʼєктивної сторони злочину, передбаченого ст. 386 КК України. – С.150-151

Константинов О.О ., аспірант кафедри кримінального права. Обʼєктивна сторона злочину, передбаченого ст. 211 КК України (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону). – С. 157-158

Сингаєвська М.І., адʼюнкт кафедри кримінального права. Особливості визначення обʼєкта злочину під час кваліфікації злочинів у сфері земельних відносин С. 269-271.

Васюта Ю.В., курсант 3-го курсу ННІ № 1: Суспільно небезпечні наслідки злочинів проти довкілля (наук.керівник доцент Акімов М.О.)

Вахненко С.В., здобувач ступеня вищої освіти магістра: Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, учинені щодо живого донора (наук.керівник доцент Жук І.В.).

Довгань О.О., здобувач ступеня вищої освіти магістра: Аспекти криміналізації насильницького зникнення людини (наук.керівник доцент Жук І.В).

Завертана А.В., курсант 2-го курсу ННІ № 3: Порівняльний аналіз притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності: Україна та Франція (наук. керівник доцент Павловська А.А.).

Задніченко Є.В. курсант 2-го курсу ННІ № 2: Юридична особа в кримінальному праві. – С. 118-121 (наук. керівник професор Микитчик О.В.).

Конончук А.О., слухач магістратури ННІ № 1: Корупційні злочини за законодавством Канади (наук. керівник професор Процюк О.В.).

Любич М.С., курсант 3-го курсу ННІ № 1: Кримінальна відповідальність за домашнє насильство (наук. керівник професор Кришевич О.В.).

Максимова А.С., здобувач ступеня вищої освіти магістра ННІЗДН: Особливості кримінально-правової охорони свободи віросповідання в країнах Європи (наук. керівник професор Кісілюк Е.М.).

Качковський В.Б ., курсант 2-го курсу ННІ № 1; Матюшенко О.І., викладач кафедри кримінального права; Проблема організованої злочинності в Україні

Печора К.В., курсант 3-го курсу ННІ № 1 НАВС: Особливості кримінальної відповідальності за контрабанду в Україні (наук. керівник професор Кісілюк Е.М.).

Репік І.В., курсант 2-го курсу ННІ № 1: Правові наслідки судимості (наук. керівник викладач Матюшенко О.І.).

Романова Н.В., здобувач ступеня вищої освіти магістра ННІ № 3: Криміналізація примушування до шлюбу: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та країн Європи (наук. керівник доцент Жук І.В.).

Сарібекян Ю.А., курсант 2-го курсу ННІ № 1: Правова протидія катуванню в Україні в контексті міжнародних відносин (наук. керівник доцент Смаглюк О.В.).

Сахарова Є.Р., курсант 3-го курсу ННІ № 1: Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (наук. керівник професор Кришевич О.В.).

Слюсар Л.Є., курсант 2-го курсу ННІ № 1: Булінг як форма катування неповнолітніх (наук. керівник доцент Смаглюк О.В.).

Слепко Б.В., курсант 2-го курсу ННІ № 1 НАВС: Обставини, що обтяжують покарання; науковий керівник: викладач кафедри кримінального права НАВС, кандидат наук з державного управління Матюшенко О.І.;

Трофименко К.Р., курсант 3-го курсу ННІ № 1: Обмежена осудність: проблематика трактування поняття (наук. керівник професор Кісілюк Е.М.).

Устимчук В.П., курсант ННІ № 1: Булінг в Україні (наук. керівник професор Кришевич О.В.).

Ходирєва М.В., курсант 3-го курсу ННІ № 1 НАВС Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства; науковий керівник: професор кафедри кримінального права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Кришевич О.В.;

Хоменко М.М., слухач ННІ № 1: Гральний бізнес в Україні: покарання, засоби протидії та попередження злочинних правопорушень (наук. керівник професор Процюк О.В.).

Шигоріна Д.О., курсант 2-го курсу ННІ № 1: Система покарань і довічне позбавлення волі (наук. керівник викладач Матюшенко О.І.).

Шиденко В.В., курсант 3-го курсу ННІ № 1: Кримінально-правова характеристика за насильницьке зникнення (ст. 146-1 КК України) (наук. керівник професор Кришевич О.В.).

Шиша Н.А., курсант 3-го курсу ННІ № 1: Розмежування умисного вбивства та вбивства через необережність (ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 119 КК України) (наук. керівник професор Кісілюк Е.М.).

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X