Історична довідка

В 1964 році на базі кафедри оперативної роботи і криміналістики була створена самостійна кафедра криміналістики Київської вищої школи МВС СРСР. З роками наш навчальний заклад змінював статус та назву: з 1992 року – Українська академія внутрішніх справ; від 1996 року – Національна академія внутрішніх справ України; з 2005 р. – Київський національний університет внутрішніх справ, а з 2010 р. – Національна академія внутрішніх справ.

Першим начальником кафедри криміналістики був П.М. Назаров. У 1971 році керівником кафедри було призначено доктора юридичних наук, професора М.В. Салтєвського. У 1979-1985 роках кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент В. П. Бахін, який пізніше захистив докторську дисертацію та став професором. З 1985 року начальниками кафедри були кандидати юридичних наук, доценти Є.Д. Лук’янчиков (1985-1993), який у подальші роки захистив докторську дисертацію та став професором і П.Д. Біленчук (1993-1996), якому пізніше було присвоєне учене звання професор. У 1996-2004 роках кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, В.С. Кузьмічов, який згодом став заслуженим юристом України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2004-2015 роках кафедрою керував кандидат юридичних наук, професор В.К. Весельський. З березня 2016 року завідувачем кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента А.В. Самодіна.

У 1971 р. на кафедрі криміналістики Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського була створена секція спеціальної техніки (наказ по школі від 7.06.1971 р. № 101 о/с), яка проіснувала у складі кафедри більше десяти років. У 1984 р. секція спеціальної техніки була переведена на кафедру оперативної роботи Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського (наказ по школі від 04.01.1984 р. № 1 о/с).

До 1982 року курс судової медицини і судової психіатрії викладався на кафедрі криміналістики запрошеними на умовах погодинної оплати фахівцями Київського обласного бюро судово-медичної експертизи кандидатами медичних наук Б.З. Кабаковим, М.М. Хаїтом, А.С. Лісовим та співробітниками судово-психіатричного відділення 21-ої міської психоневрологічної лікарні ім. І.П. Павлова доктором медичних наук, професором С.М. Лівшицем і кандидатом медичних наук Г.А. Кравчуком.

З 1983 року цю роботу почав виконувати штатний викладач кандидат медичних наук, доцент А.І. Марчук, який до цього працював на кафедрі судової медицини Київського медичного інституту.

У 1989 році після розширення Київської вищої школи МВС і створення факультету кримінальної міліції та слідчо-експертного факультету для проведення занять із курсу судової психіатрії було запрошено кандидата медичних наук А.В. Гудзенка, який до цього працював заступником начальника управління охорони здоров’я МВС України. З 1991 р. в навчальні плани було введено дисципліну „Долікарська допомога”, для викладання якої було запрошено М.М. Пащенка, до цього головного хірурга Управління охорони здоров’я МВС України.

З 1992 року від кафедри криміналістики відокремлюються дисципліни медичної спрямованості. У зв’язку з реорганізацією навчального закладу в Українській академії внутрішніх справ була створена кафедра судової медицини, яку очолив А.І. Марчук.

У 2010 році відбулось об’єднання кафедр криміналістики та судової медицини із квітня 2010 року кафедра має назву кафедра криміналістики та судової медицини. Дисципліни медичної спрямованості викладають Нарусевич О.С., Несен О.О., Чорний М.В., Чуприна О.В., Нагайник Т.Г.

У різні часи на кафедрі працювали заслужені юристи України Ю.Ф. Жаріков, В.П. Кологривов та В.С. Кузьмічов, заслужений працівник освіти України П.Ю. Тимошенко та досвідчені практичні працівники Г.І. Прокопенко, В.Б. Шевченко. І сьогодні кафедра продовжує цю традицію. В її складі заслужений юрист України А.В. Іщенко та щедро ділиться досвідом своєї роботи В.В. Зубрійчук.

Особливу роль в організації навчання слухачів відіграв створений на кафедрі криміналістичний музей. Протягом тривалого часу для нього збиралися цікаві експонати, пов’язані з розкриттям злочинів працівниками органів внутрішніх справ України, а також висвітленням наукових досягнень у галузі криміналістики. У 1998 р. експозицію музею було повністю оновлено, а в урочистостях з нагоди його відкриття взяв участь міністр внутрішніх справ України Ю.Ф. Кравченко. Першим директором криміналістичного музею був В.І. Перкін, а згодом В.Н. Большаков та В.В. Юсупов. За ініціативи керівництва кафедри та завдяки вагомій підтримці ректорату і Вченої Ради навчального закладу 8 червня 2001 року музей криміналістики Національної академії внутрішніх справ України зареєстровано як відомчий музей в Головному управлінні культури Київської міської ради народних депутатів. За роки функціонування кафедри у криміналістичній експозиції музею накопичено та демонструється понад 4000 різноманітних експонатів. Це речові докази із реальних кримінальних справ, знаряддя вчинення злочинів, холодна та вогнепальна зброя, вибухові пристрої, наркотичні засоби, підроблені документи та фальшиві гроші, криміналістична техніка у ретроскопічному її висвітленні. Значна увага приділена основним етапам розвитку окремих напрямів криміналістичної науки та практики. Спеціальна експозиція присвячена судовій медицині.

Колектив кафедри постійно співпрацює з практичними правоохоронними органами. Викладачі систематично проходять стажування у експертно-криміналістичних, слідчих та оперативних підрозділах ГУ НП України у м. Києві, ГУ НП України у Київській області.

Тісні контакти встановлені з практичними підрозділами Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей та Автономної Республіки Крим.

Серед форм взаємодії з практичними підрозділами можна назвати спільні наради, семінари, круглі столи, при проведенні яких обговорюються проекти законів, нормативних актів, програм, навчальних та тематичних планів, методичних рекомендацій, навчальних і наукових видань, дисертаційних робіт.

Крім того, провідні фахівці Національної поліції України залучаються до проведення занять. Стало постійною практикою проведення занять із курсантами, слухачами та магістрами на базі Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, експертно-криміналістичних центрів ГУ НП України в м. Києві та ГУ НП України в Київській області.

На кафедрі дуже уважно ставляться до науково-дослідної роботи. Науково-педагогічним складом кафедри криміналістики опубліковано понад двох тисяч публікацій з різноманітних проблем науки криміналістики, кримінального процесу, удосконалення законодавчої практики, організації наукових досліджень, підвищення ефективності слідчої, оперативно-розшукової та експертної практики.

Співробітники кафедри постійно залучаються до рецензування наукових та навчальних видань. Тільки за останні п’ять років було прорецензовано та рекомендовано до друку більше 50 монографій, підручників та посібників.

Науковці кафедри залучалися і зараз працюють у редакційних колегіях різноманітних видань. Це, зокрема, Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Криміналістичний вісник, Іменем Закону, журналів “Економіка. Фінанси. Право”, “Спецслужбы и мир”, “Специальная техника и вооружение”, “Право і суспільство” та інших видань.

Враховуючи набутий досвід співробітники кафедри за дорученням Міністерства освіти та науки України брали участь та співпрацюють і зараз у комісіях по акредитації та ліцензуванні навчальних закладів України, приймали участь у роботі Комітету з Державних премій України, Міжвідомчого науково-дослідного центру по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, виступали консультантами Верховної Ради та Верховного Суду України (Весельський В.К., Іщенко А.В., Кузьмічов В.С.)

В організації наукових пошуків на кафедрі особлива увага приділяється підготовці дисертаційних робіт. Всього за час існування кафедри успішно захистили дисертаційні дослідження понад 140 чоловік. Тематика наукових досліджень відображає нагальні потреби теорії криміналістики та практики протидії злочинності, а більшість із них присвячена проблемам, які розглядалися в Україні вперше. Йдеться, наприклад, про дослідження звукозаписуючих пристроїв (Л.І. Громовенко); аналіз-синтез мови людини (Ю.Ф. Жаріков), позавидові методики розслідування злочинів (Б.Є. Лук’янчиков); розслідування фальшивомонетництва (В.С. Мацишин); проблеми мови криміналістики (В.Я. Радецька, В.М. Атаманчук); розслідування торгівлі людьми (В.В. Пясковський); криміналістичну характеристику сексуальних вбивств (А.В. Старушкевич); розслідування злочинів у сфері банківського кредитування (С.С. Чернявський); розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (Л.Г. Шарай); використання ДНК-аналізу у розслідуванні злочинів (Н.М. Дяченко); науково-технічне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з вибухами (М.В. Кобець); розслідування терористичних актів (В.В. Литвин); злочинів прихованих інсценуваннями (Ю.Б. Комаринська, А.А. Саковський) та інші.

Науковці кафедри приймали участь у експертизі понад 200 дисертацій, включаючи офіційне опонування, підготовку відзивів провідної установи участь у роботі міжкафедральних, міжвузівських та міжвідомчих семінарів, присвячених обговоренню дисертаційних робіт. Враховуючи певні наукові здобутки членів кафедри, вони залучалися та залучаються до роботи у спеціалізованих вчених радах з захисту дисертацій. Науковці кафедри в різні часи були запрошені до роботи у спеціалізованих вчених радах з захисту дисертацій України та інших держав. Зокрема йдеться про представництво у спеціалізованих вчених радах з захисту дисертацій у Бакинському державному університеті Республіки Азербайджан (Іщенко А.В., Кузьмічов В.С.); Тбіліського університету Республіки Грузія (Іщенко А.В.); Харківського національного університету внутрішніх справ (Іщенко А.В.); Львівського державного університету імені І.Я. Франка (Іщенко А.В.); Львівського державного університету внутрішніх справ (Іщенко А.В.); Академії адвокатури України (Лук’янчиков Є.Д.); Національної академії Служби безпеки України (Іщенко А.В., Кузьмічов В.С.). У теперішній час професори кафедри Іщенко А.В. працює у двох спеціалізованих вчених радах з захисту дисертацій Національної академії внутрішніх справ.

Про певний науковий авторитет вчених кафедри криміналістики свідчить і те, що її співробітники постійно виступають як офіційні опоненти на засіданнях практично всіх спеціалізованих рад держави, де відбуваються захисти дисертацій зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X