Історична довідка

Кафедра історії держави та права вперше як окремий підрозділ була створена у 1993 році, начальником її був призначений доктор історичних наук А.С. Чайковський. До 1997 року кафедра структурно була поділена на три секції: історії України; історії держави і права; історії української та зарубіжної культури. У період з другої половини 1993 року до 1996 року до професорсько-викладацького складу кафедри входили О.П. Бакуменко, О.М. Букраба, В.М. Герасименко, М.М. Гуренко, П.П. Захарченко, В.С. Калиновський, О.Л. Копиленко, М.М. Корінний, В.М. Кривоніс, В.І. Мірошніченко, М.І. Павленко, О.М. Піджаренко, Г.Г. Потапов, В.В. Свистунов, В.В. Сокур, Т.А. Третьякова, Г.І. Трофанчук, А.С. Чайковський (начальник кафедри), В.А. Чехович, В.Ф. Шевченко.

У 1997 році відбулася реорганізація кафедри. З її складу були виділені секції історії України та історії української і зарубіжної культури, на основі яких була створена окрема кафедра - кафедра історії України, яку очолив професор А.С. Чайковський.

Професорсько-викладацький склад кафедри історії держави та права під керівництвом доктора історичних наук О.В. Кузьминця продовжив забезпечувати викладання історико-правових дисциплін, зокрема історії держави і права України та історії держави і права зарубіжних країн. Викладачі кафедри також вели спецкурси з історії правоохоронних і каральних органів.

Упродовж 1997-2003 рр., на кафедрі на посадах професорсько-викладацького складу працювали: О.І. Анатольєва, С.В. Губар, В.А. Довбня, П.П. Захарченко, В.С. Калиновський, О.В. Кузьминець (начальник кафедри), В.І. Мірошніченко, М.І. Павленко, Н.В. Романишин, В.В. Свистунов, Н.В. Слободян, В.В. Сокур, А.П. Тимченко, Т.А. Третьякова, Г.І. Трофанчук, О.М. Цапко, О.В. Шкуратенко. У 2003 році, зважаючи на реорганізацію структури Академії, в результаті якої були створені нові кафедри, відбувся перерозподіл професорсько-викладацького складу.

Наступне десятиліття діяльності кафедри також було пов’язане з реорганізаціями. У березні 2010 року кафедра історії держави та права була об’єднана з кафедрою теорії держави та права в єдину кафедру теорії та історії держави та права, яку очолював доктор юридичних наук, професор С.Д. Гусарєв.

З листопада 2010 року кафедра історії держави та права відновила свою діяльність як самостійний структурний підрозділ НАВС під керівництвом проректора з виховної роботи докора історичних наук, професора А.С. Чайковського.

У липні 2011 року керівництво кафедрою було покладено на кандидата історичних наук, доцента Н.О. Дорощук.

Через рік, у липні 2012 року, начальником кафедри знову було призначено доктора історичних наук, професора Кузьминця О.В. Склад кафедри було істотно розширено. У 2012-2013 році у її складі працювали: професори кафедри – доктор історичних наук, професор Шевченко В. Ф., доктор історичних наук, професор Павленко М. І., доктор історичних наук, професор Павленко В. В., доктор історичних наук, професор Щербак Н. О., кандидат юридичних наук, доцент Третьякова Т. А., кандидат історичних наук, доцент Калиновський В. С., доценти кафедри - кандидат історичних наук, доцент Дорощук Н. О., кандидат історичних наук, доцент Демянко О. М., кандидат юридичних наук, доцент Анатольєва О. І., кандидат історичних наук, доцент Хойнацька Л. М., кандидат історичних наук Денисенко О. А., кандидат історичних наук Клименко О. З., доцент Свистунов В. В., старші викладачі кафедри – кандидат юридичних наук Губар С. В., кандидат юридичних наук Прус В. З., кандидат юридичних наук Кривицький Ю. В.

У 2013 році кафедру історії держави та права було об’єднано з кафедрою гуманітарної та правової підготовки. До складу кафедри увійшли доктор історичних наук, доцент Щербатюк В.М., кандидат юридичних наук, доцент Шкуратенко О.В., кандидат історичних наук, доцент Курас Д.І., кандидат історичних наук, доцент Романишин Н.Ю., кандидат юридичних наук Сокур Ю.В. З 2015 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Шкуратенко О.В.

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X