Перелік друкованих видань

Історія держави і права України. Курс лекцій / В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець та ін.; за ред. В.М. Щербатюка. – К.: Видавництво «Фенікс», 2018. – 496 с.

Анатольева О.І., Дорощук Н.О. Мультимедійний навчальний посібник Історія держави та права зарубіжних країн

Збірник наукових праць «Пам’ятні дати» до 25 ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – К., 2018. – С. 61–67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Збірник наукових праць «Пам’ятні дати» до 25 ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС. – Назва з екрана.

Сокур В.В., Сокур Ю.В. Голодомори мовою документів і свідчень. 2-ге вид. доп. та перероб. - К.: ФОП Маслаков, 2018. - 123с.

Курас Д.І. Вернадський і Україна. З листування / Глушенок Н. М., Кіржаєв С.Н., Новохатський К. Є., Марценюк Р. О., Яременко Л. М., Курас Д.І. - К.: Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, 2018. – 527 с.

Буднік С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. Правові джерела Української гетьманської держави (Війська Запорозького). – К., 2017. – 244 с.

Сокур В.В., Сокур Ю.В. Голодомори мовою документів. – К.: Освіта України, 2017. – 119 с.

Історія України. Курс лекцій / [В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), О.В. Кузьминець, Є.С. Дурнов, В.В. Крижна, Д.І. Курас, Н.Ю. Романишин, Ю.В. Сокур, О.В. Шкуратенко]; за ред. В.М. Щербатюка; [рекомендовано МОН України, лист № 1/11-5043 від 7 квітня 2014 р.]. – К.: Фенікс, 2014. – 376 с.

Трагедія Голодоморів. Науково–практична конференція: Збірник наукових праць та матеріалів. – К.: НАВС, 2013. – 130 с.

Поліцейські системи світу: історія виникнення: матеріали наук. конф., присвяченої 20–річчю кафедри історії держави та права НАВС (Київ, 25 квіт. 2013 р.). – К.: 2013. – 68 c.

Примусові робітники з України в окупованій Європі в роки Другої світової війни. Науково–практична конференція: Збірник наукових праць та матеріалів. – К.: НАВС, 2013. – 100 с.

Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / Джужа О.М., Третьякова Т.А., Калиновський В.С., Анатольєва О.І. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 376 с.

Історія держави і права зарубіжних країн (схеми, таблиці, коментарі і термінологічний словник) / Кузьминець О.В., Дурнов Є.С., Сокур Ю.В. – К., 2012, – 156 с.

Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917 –1921 років: українська історіографія. – К.: Наукова думка, 2012. – 528 с.

Актуальні проблеми історії держави та права: матеріали наукової конференції, присвяченої 20–річчю незалежності України та 90–річчю НАВС (19 квіт. 2011 р.). – К., 2011. – 147 с.

Сокур Ю. В. Правові основи торговельно–транспортного підприємництва в Україні (на матеріалах чумацького промислу ХVІІ–ХІХ ст.): Монографія. – К.: Видавництво «Фейвор», 2009. – 208с.

Щербатюк В. Шевченків край. Історико–етнографічне дослідження / Щербатюк В. [кер. авт. кол.; упоряд.], Березовський О., Верговський С. та ін. – К.: Наукова думка, 2009. – 546 с.

Тематичний довідник з історії держави і права зарубіжних країн / Третьякова Т.А. , Анатольєва О.І. , Губар С.В. – К.: КНУВС, 2007. – 159 с.

Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник /Третьякова Т.А., Калиновський В.С., Анатольєва О.І.; під ред. Джужі О.М. – 2–е вид. перероб. і доп. – К., 2006. – 256 с.

Кузьминець О.В., Сокур В.В. Голод в Україні (1932–1933 рр.): Наукова довідка. – К., НАВСУ, 2003.

Щербатюк В.М. Історія регіонів України: Лисянщина / В.М. Щербатюк. – К.: Логос, 2002. – 429 с.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X