Навчальні видання

Історія держави і права України. Курс лекцій / В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець та ін.; за ред. В.М. Щербатюка. – К.: Видавництво «Фенікс», 2018. – 496 с.

Пам’ятні дати. До 25-ї річниці створення кафедри історії держави та права НАВС / Збірник наукових праць; ред. кол.: О.В. Шкуратенко, В.М. Щербатюк, Ю.В. Сокур, Н.Ю. Романишин, О.І. Анатольєва, Н.О. Дорощук, Д.І. Курас. – К., 2018 [Електронний ресурс].

Анатольева О.І., Дорощук Н.О. Мультимедійний навчальний посібник  Історія держави та права зарубіжних країн // http://www.naiau.kiev.ua/books/idpzk/personal-injury.html

Буднік С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. Правові джерела Української  гетьманської держави (Війська Запорозького). – К., 2017. – 244 с.

Мультимедійний навчальний посібник "Історія України" [В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), О.В. Кузьминець, Є.С. Дурнов, Д.І. Курас, Н.Ю. Романишин, Ю.В. Сокур, О.В. Шкуратенко]; за ред. В.М. Щербатюка. / www. naiau.kiev.ua / 2014. - 404 c.

Історія України. Курс лекцій / [В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), О.В. Кузьминець, Є.С. Дурнов, В.В. Крижна, Д.І. Курас, Н.Ю. Романишин, Ю.В. Сокур, О.В. Шкуратенко]; за ред. В.М. Щербатюка; [рекомендовано МОН України, лист № 1/11-5043 від 7 квітня 2014 р.]. – К.: Фенікс, 2014. – 376 с.

Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / Джужа О.М., Третьякова Т.А., Калиновський В.С., Анатольєва О.І. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 376 с.

Історія держави і права зарубіжних країн (схеми, таблиці, коментарі і термінологічний словник) / Кузьминець О.В., Дурнов Є.С., Сокур Ю.В. – К., 2012, – 156 с.

Тематичний довідник з історії держави і права зарубіжних країн / Третьякова Т.А. , Анатольєва О.І. , Губар С.В. – К.: КНУВС, 2007. – 159 с.

Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для дистанційного навчання / Захарченко П.П., Ковалевська О.О., Кузьминець О.В. – 2–е вид. доп. та перероб. – К., 2006.

Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник /Третьякова Т.А., Калиновський В.С., Анатольєва О.І.; під ред. Джужі О.М. – 2–е вид. перероб. і доп. – К., 2006. – 256 с.

Захарченко П. П. Історія держави та права України : Підруч. / П. П. Захарченко. – К. : Атіка, 2005. – 368 с.

Калиновський В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник. – К., 2005.

Кузьминець О.В., Калиновський В.С. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – 2–е вид. допов. – К.: Україна, 2002. – 448 с.

Калиновський В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. Конспект лекцій. – К.: МНТУ, 1995. – 200 с.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X