Історична довідка

Кафедра заснована в жовтні 1971 році. За 45 років свого функціонування, виходячи із завдань, які стояли перед кафедрою на різних етапах її розвитку та переліку дисциплін, що викладалися її науково-педагогічними працівниками, вона мала назви: політекономії; правового регулювання економіки; економіки, фінансів і кредиту; економічної безпеки; економіко-правових дисциплін. Першим начальником кафедри був доцент Черевченко В.М. (1971-1982 рр.). Потім її очолювали доцент Руденко Л.М. (1982-1986 рр.), доцент Огородник В.С. (1986-1993 рр.), доцент Камлик М.І. (1993-1995 рр.), доцент Предборський В.А. (1995-2002 рр.), доцент Тараненко Ю.О. (2002 – 2012 рр.), старший науковий співробітник Чубенко А.Г. (з 2012 – 2014 рр.), кандидат юридичних наук Запотоцький А.П. (2014 по 2015 рр.), кандидат юридичних наук Фещук В.В. (з 2015 по 2018 рр.), кандидат економічних наук, доцент Островерх Л.Л. (з 2018 по 2019 рр. т.в.о. завідувача кафедри), кандидат юридичних наук Садченко М.М. (з березня 2019 р. по теперішній час т.в.о. завідувача кафедри).

Становлення та розвиток кафедри тісно пов`язані з такими науково-педагогічними працівниками як учасник бойових дій в період Другої світової війни Попов В.О. (1963-1975 рр.), доцент Руденко Л.М. (1969-1992 рр.), доцент Чабан А.І. (1971-1985 рр.), доцент Сулейманова З.М. (1969-1992 рр.), доцент Куліш А.В. (1972-1992 рр.), доцент Кухаренко В.Д. (з 1973 по теперішній час), професор Жук Л.А. (1974-2012 рр.), доцент Зюнькін А.Г. (1974-2006 рр.), доцент Смагін В.Л. (1989-2006 рр.) та ін.

У процесі становлення та розвитку кафедри можна виділити два етапи.

На першому етапі (1971-1993 рр.) відбувалося напрацювання моносистеми викладання курсу політекономії, зосереджувалась увага на розбудові ефективної методики викладання та застосуванні технічних засобів навчання, створювався стандартний набір навчально-методичних засобів. У 1976 році кафедра за підсумками наукової, методичної та виховної роботи була визнана кращою в системі вищих навчальних закладів МВС СРСР, її нагороджено Почесною грамотою Міністра внутрішніх справ СРСР.

Другий етап (1993 р. – по теперішній час) характеризується переходом до широкого кола економічних та економіко-правових дисциплін: від фундаментальних («Основи економічної теорії», «Фінансове право», «Господарське право», «Банківське право», «Біржове право») до спеціальних («Судова бухгалтерія», «Система електронних платежів», «Фінансово-господарське забезпечення ОВС»).

За останні роки члени кафедри здобули звання докторів наук: Берлач Н.А., Чубенко А.Г. – юридичних наук, Предборський В.А. – економічних наук.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно акцентують свою увагу на поліпшенні науково-методичного забезпечення навчального процесу в Академії. З усіх дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні матеріали, наявне мультимедійне супроводження дисциплін по базовим дисциплінам кафедри – «Основи економічної теорії», «Фінансове право», «Господарське право» видані підручники та навчальні посібники з грифом МОН України. Науково-педагогічні працівники кафедри опублікували більше 30 підручників, навчальних посібників, монографій, а також близько 400 наукових статей, тез доповідей, надані рекомендації щодо економічного обґрунтування низки законопроектів Верховної Ради України.

Відповідно до наказу НАВС № 294 «Про організаційно-штатні зміни НАВС» від 05.04.2017 було змінено назву кафедри з «Економіко-правових дисциплін» на «Фінансового права та фіскального адміністрування».

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X