Перелік наукових публікацій

1. Андрущенко І. Г. Правове регулювання злиття і поглинання компаній за законодавством країн-членів ЄС (передовий досвід та недоліки) / І. Г. Андрущенко // Право і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 69–73.

2. Андрущенко І. Г. Злиття і поглинання фінансових установ на сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг / І. Г. Андрущенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. – 2016. – № 36. – С. 7–10.

3. Андрущенко І. Г. Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній / І. Г. Андрущенко // Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”. – 2016. – № 2 (39). – С. 138–143.

4. Буличева Н. А, Співвідношення понять «публічний службовець», «державний службовець» та «військовослужбовець»: теоретичний та практичний аспекти / Буличев А. О., Буличева Н. А. // Підприємництво, господарство і право. − 2016. − № 11. − С. 89−94.

5. Овчаренко Л.В., Ожелевська Т.С. Інвестування в людський капітал як фактор становлення інноваційної економіки в Україні. – “Innovative Solutions in Modern Science”, № 1(1)/ - Dubai, 2016. ISSN 2414-6714. – c. 17-21.

6. Островерх Л.Л., Фещук В.В. Генезис податкової системи України // Фещук В.В., Островерх Л.Л. // Наука і правоохорона. – 2015. – №4. – С. 38-43.

7. Островерх Л.Л. Ретроспектива становлення та зміни монетарної політики України / Л.Л. Островерх, В.В. Нароган // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11/6 – С. 14-18.

8. Островерх Л.Л. Історичні аспекти розвитку теорії оподаткування та її зв’язок з теорією монетаризму / Л.Л. Островерх, В.В. Нароган // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 12.

9. Предборський В. А. Тінізаійний тренд інституційної біполярної національної структури / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2015. – Вип. 7. – С. 3-8.

10. Предборський В. А. Типи тіньового зростання та форми тіньової організації національної економіки / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2015. – Вип. 12. – С. 3-6.

11. Предборський В.А. «Автономна фінансова держава» як загроза національній безпеці. / Предборський В.А. // Збірник наукових праць науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Формування ринкових відносин в Україні». – К.: 2016, вип. 1. – С. 3-7

12. Предборський В.А.Децентралізація влади: загроза посилення тінізації трендів / Предборський В.А. // Збірник наукових праць науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Формування ринкових відносин в Україні». – К.: 2016, вип. 2. – С. 3-6

13. Предборський В.А.Сучасна форма тіньового парасуспільства в Україні/ Предборський В.А. // Збірник наукових праць науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Формування ринкових відносин в Україні». – К.: 2016, вип. 4. – С. 3-6.

14. Предборський В. А. Провідна функція тіньового парасуспільства / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2016. – Вип. 4. – С. 6-9.

15. Предборський В.А. Тінізаційний сегмент інституційної дихотомії національної суспільної структури/ Предборський В.А. // Збірник наукових праць науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Формування ринкових відносин в Україні». – К.: 2016, вип. 6. – С. 9-15.

16. Предборський В. А. «Корупційна пастка влади»: причини існування, зміцнення / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2016. – Вип. 8. – С. 3-9.

17. Предборський В. А. Вихідне відношення теорії тінізації державного управління / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – 2016. – Вип. 10. – С. 3-8.

18. Садченко М.М. Правове регулювання капітального будівництва, окремі аспекти / М.М. Садченко, В. М. Новаковець // Право і політика. – 2016. – № 2. – С. 208-214.

Тези наукових конференцій

1. Андрущенко І. Г. Використання механізму злиття і поглинання компаній як спосіб інтеграції України до світового співтовариства // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (27 травня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 39–42.

2. Андрущенко І. Г. Державний фінансовий контроль як фактор забезпечення національної безпеки України / І. Г. Андрущенко // Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві : матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару (30 червня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 9–13.

3. Буличева Н.А. Класифікація об’єктів судово-бухгалтерської експертизи / Буличева Н. А., Коваль А.В. // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу (Київ, 12 травня 2016 року) − К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 76-80.

4. Буличева Н.А. Особливості призначення та завдання судово-бухгалтерської експертизи / Буличева Н. А., Самарський Я.В. // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу (Київ, 12 травня 2016 року) − К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 80-82.

5. Буличева Н.А. Методи і способи судово-бухгалтерської експертизи / Буличева Н. А., Буличев А. О.// Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу (Київ, 12 травня 2016 року) − К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 71-75.

6. Буличева Н. А. Бюджетний дефіцит і методи його фінансування / Буличева Н. А., Загурська Д.А. // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (27 травня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 7–10.

7. Буличева Н. А. Сутність концепції сталого розвитку України / Буличева Н. А., Бондаренко А. В.// Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (27 травня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 19–22.

8. Буличева Н. А. Шляхи мінімізації корупційних ризиків у діяльності органів фінансового контролю / Буличева Н. А., Буличев А. О. // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (27 травня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 22−25.

9. Буличева Н. А. Якісне економічне зростання в Україні: сучасний стан і шляхи забезпечення / Буличева Н. А., Сливка Е.С. // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (27 травня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 118−122.

10. Буличева Н. А. Стан, проблеми й перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні / Буличева Н. А., Ожелівський Д. // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України : збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (27 травня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 106−110.

11. Бутинець Т. А. Міжнародна та вітчизняна практика оподаткування податком на прибуток // тези Всеукраїнської науково – практичної on–line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки – Житомир: ЖДТУ, 2016. – Т ІІ. – 424с. - C.7 – 8.

12. Бутинець Т. А. Проблеми податкової системи України та шляхи їх вирішення // тези Всеукраїнської науково – практичної on–line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки – Житомир: ЖДТУ, 2016. – Т ІІ. – 424с. - C.9 – 10.

14. Запотоцький А.П. Характеристика договору лізингу, його законодавче та нормативне закріплення /Запотоцький А.П., Монастирська Д.Г.// Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 95-97.

15. Мисько Н.В. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття, правовий статус його учасників / Мисько Н.В., Коломієць В.В.// Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 68-70.

16. Овчаренко Л.В., Овчаренко Р.І. Економічна культура населення як фактор зміцнення економічної безпеки в умовах глобалізації. – Економічна безпека в умовах глобалізаційних загроз // Матеріали загальноукраїнської науково-практичної конференції м.Київ, 4 квітня 2016 / навчально-науковий інститут Економіка та менеджменту НАУ - К.: «ПВМ-принт» ПП, 2016. – с.45-47.

17. Овчаренко Л.В. Роль підприємництва в становленні ефективності економіки України. – Тези . - Міжкафедральний семінар (кафедра гуманітарних та загально правових дисциплін факультету № 2 НАВС та кафедра економіко - правових дисциплін НАВС) «Актуальні проблеми господарського права» 24 жовтня 2016 року.

18. Островерх Л.Л. Правова природа казенних підприємств як суб’єктів господарювання / Островерх Л.Л., Острик Г.В. // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 106-108.

19. Островерх Л.Л. Поняття, зміст та принципи регулювання біржової діяльності / Островерх Л.Л., Мельник І.О. // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 93-95.

20. Островерх Л.Л. Джерела загроз здійснення підприємницької діяльності і роль поліції в їх попередженні // Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України: Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2016 року) – С. 113-115.

21. Предборський В. А. Особливості публічних фінансів в умовах панування тіньового парасуспільства / В. А. Предборський // Матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару «Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві» (Київ, 30 черв. 2016 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 87-90.

22. Садченко М. М. Гусєв О.С. Тенденція розвитку захисту інтелектуальної власності / Садченко М. М., Гусєв О. С.// Тези. – Міжнародна науково-практична конференція «Європейські традиції у міжнародному праві : захист прав людини 6-7 травня, м. Братислава, Словацька Республіка». − 2016. – С. 13-15.

23. Садченко М. М. Самарский Я.В. The fight against organized crime / Садченко М. М., Самарский Я.В.// Тези. – Міжнародна науково-практична конференція «Європейські традиції у міжнародному праві : захист прав людини 6-7 травня, м. Братислава, Словацька Республіка». − 2016. – С. 56-58.

24. Садченко М. М. Наруцька О.С. Становлення, сучасність та тенденції удосконалення захисту прав інтелектуальної власності / Садченко М. М., Наруцька О.С.// Тези. – Міжнародна науково-практична конференція «Європейські традиції у міжнародному праві : захист прав людини 6-7 травня, м. Братислава, Словацька Республіка». − 2016. – С. 89-91.

25. Садченко М. М. Дмитренко Т.В. «Ноу-хай» як право інтелектуальної власності в господарському праві / Садченко М. М., Дмитренко Т.В.// Тези. – Міжнародна науково-практична конференція «Європейські традиції у міжнародному праві : захист прав людини 6-7 травня, м. Братислава, Словацька Республіка». − 2016. – С. 97-99.

26. Садченко М. М. Гусєв О.С. Тенденції розвитку захисту інтелектуальної власності / Садченко М. М., Гусєв О. С.// Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції: збірник науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та слухачів ННІ №2 НАВС (Київ, 21 квітня 2016 року). − К., 2016. – С. 31-33.

27. Садченко М. М. Скребцова А.В. Правові форми майнової відокремленості державних унітарних підприємств / Садченко М. М., Скребцова А.В..// Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції: збірник науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та слухачів ННІ №2 НАВС (Київ, 21 квітня 2016 року). − К., 2016. – С. 37-39.

28. Садченко М. М. Головій Р.І. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон / Садченко М. М., Головій Р.І. // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції: збірник науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та слухачів ННІ №2 НАВС (Київ, 21 квітня 2016 року). − К., 2016. – С. 13-15.

29. Романенко Д.С., Садченко М.М. Проблеми ліцензування господарської діяльності в Україні. – Тези . – Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Другі наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук професора О.І. Путро» м. Київ.

30. Просолупова М.В., Садченко М.М. Банкрутство підприємства: організаційно-правові аспекти. – Тези. – Міжнародна науково-практична конференція «пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці 28-29 жовтня м. Сладкричево, Словацька республіка»

31. Садченко М. М. Правові форми майнової відокремленості державних унітарних підприємств / Садченко М. М., Скребцова А. В.// Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції: збірник науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та слухачів ННІ №2 НАВС (Київ, 21 квітня 2016 року). − К., 2016. – С. 19-21.

32. Садченко М. М. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон / Садченко М. М., Головій Р. І. // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Національної поліції: збірник науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та слухачів ННІ №2 НАВС (Київ, 21 квітня 2016 року). − К., 2016. – С.23-25.

33. Тараненко Ю.О., Овчаренко Л.В. Роль державних органів фінансового контролю в попередженні правопорушень в банківській сфері. – Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві[Текст] : матеріали міжвідомчого наук.-практ.семінару (Київ, 30 червня 2016 р.):/ [ред.кол.:В.В.Чернєй, С.С. Чернявський, А.П. Запотоцький та ін.. ]. – Київ : Нац.акад.внутр.справ, 2016. – с.109-113.

34. Тараненко Ю. О. Криза банківської системи України: шляхи подолання. – Тези . - Міжкафедральний семінар (кафедра гуманітарних та загально правових дисциплін факультету № 2 НАВС та кафедра економіко - правових дисциплін НАВС) «Актуальні проблеми господарського права» 24 жовтня 2016 року.

35. Фещук В.В. Правове становище фондової біржі та учасників фондового ринку / Фещук В.В., Калашник Є.С. // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти, присвяченої 30-річчю від дня створення навчально-наукового інституту №1 НАВС (Київ, 14 квітня 2016 року) – К.: Навчально-науковий інститут №1 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 57-59.

36. Фещук В. В., Буличева Н. А. Акт ревізії як джерело доказів у кримінальному провадженні / Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві[Текст] : матеріали міжвідомчого наук.-практ.семінару (Київ, 30 червня 2016 р.):/ [ред.кол.:В.В.Чернєй, С.С. Чернявський, А.П. Запотоцький та ін.. ]. – Київ : Нац.акад.внутр.справ, 2016. – С.119-123.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X