Перелік друкованих видань

Андрущенко І.Г., Безрутченко С.М., Кузьменко О.А. та ін. Науково –практичний коментар Податкового кодексу України. 2–й том (розділи V–XX). Станом на 01.04.2011 р. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 984 с.

Андрущенко І.Г., Безрутченко С.М., Кузьменко О.А. та ін. Науково–практичний коментар Податкового кодексу України. Зміни та доповнення станом на 01.09.2011 р. 3–й том. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 308 с.

Господарське право: посібник для підготовки до іспитів /Буличева Н.А. Пивовар Ю.І.– Київ : О. С. Ліпкан, 2010. – 180 с.

Економіко–правовий аналіз та аудит: навчальний посібник / [З.Б.Живко, Л.Л.Островерх, Ю. О. Тараненко та ін.]; за ред. З.Б.Живко.– Львів: ЛьвівДУВС, 2010. – 360 с.

Електронні платіжні системи: навчальний посібник / [Ю.О. Тараненко, Н.А. Буличева, О.А. Кузьменко та ін.].; За заг. ред. доцента Тараненка Ю.О. – К.: ТОВ «Три К», 2013. – 229 с.

Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру [Текст] : Монографія / [Павлов Д.М., Азаров Ю.Ю., Чубенко А.Г.] ; – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 150 с.

Основи бухгалтерського обліку: навчальний посібник / [З.Б.Живко, Л.А.Бєляєва, Л.Л.Островерх, О.В.Ферліовський та ін.]; за ред. З.Б.Живко.– Львів: ЛьвівДУВС, 2010. – 384 с.

Планування фінансово-господарської діяльності в органах внутрішніх справ: курс лекцій/ [ Островерх Л. Л., Пивовар Ю. І., Тігова Т. М. та ін.] - Київ: ТОВ «Три К», 2012. - 172 с.

Податкове право України: навчальний посібник / [Павлов Д.М., Процюк Т.Б., Удовик М.С. та ін.] ; за заг. ред. А.Г. Чубенка. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. − 304 с.

Правове регулювання пенсійного страхування в Україні (фінансово–правовий аспект) : [монографія] / [В.В. Фещук, Ю.О. Тараненко, Ю.І. Пивовар] ; за заг. ред. В.В. Фещука. – К.: «Аванпост–прім» 2010. – 189с.

Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 614 с.

Предборський В. А. Економічна безпека держави : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 625 с.

Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2013. – 412 с.

Предборський В. А. Современная элитная экономика и тенизация распределительных процессов // Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения : монография. – М. : Юнион–Дана, 2013. – 383 с.

Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія / В. А. Предборський. – К. : Задруга, 2014. – 400 с.

Система електронних платежів: навчальний посібник / [В.М. Бутузов, Н.А. Буличева, О.А. Кузьменко та ін.] – К.: ТОВ «Три К», 2013. – 293 с.

Судова бухгалтерія: навчальний посібник / [З.Б.Живко, Л.А.Бєляєва, Л.Л.Островерх, О.В.Ферліовський та ін.]; за ред. З.Б.Живко.– Львів: ЛьвівДУВС, 2010. – 468 с.

Фінансове право: навч. посіб. / За заг. ред. А.Г.Чубенка, Д.М.Павлова. – К.: КНТ, 2014. – 600 с.

Чубенко А. Г. Фінансування центральних органів виконавчої влади із використанням програмно–цільового методу (на матеріалах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України) [Текст] : монографія / А. Г. Чубенко, Д. М. Павлов, О. І. Деревчук. – К. : Три К, 2011. – 196 с.

Чубенко А. Г. Теоретико–правові засади фінансування системи цивільного захисту в Україні [Текст] : монографія / Чубенко Антон Григорович ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : НАВС, 2011. – 458с.

Судова бухгалтерія: навчальний посібник / [Л.Л. Островерх, Ю.О. Тараненко, І.Г. Андрущенко та ін.] – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2015. – 284

Нескороджена Л.Л. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 18 березня 2013року./ Д.Л. Тупчієнко, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- С. 239-270, 277-296.

Нескороджена Л.Л. Господарське право: Навчальний посібник.-К.: Алерта, 2014р.- 416с. ( у співавторстві з Лебідем В.І., Можаровською Н.О.) (Рекомендовано Вченою радою НАВС).

Нескороджена Л.Л. Комерційні акти та акти загальної форми, як підстави для пред’явлення претензій та позовів./ Транспортне право: навч. Посіб./Ю.О. Заїка, Н.В. Демиденко, О.О. Лов’як та інш. – К.: КНТ, 2014.- С.155-166. (Рекомендовано МОН України).

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X