Навчальні видання

Берлач Н.А. Адміністративно-правові засади формування органічного напряму у сільському господарстві України: Монографія / Берлач Н.А. - К.: Нова Ідеологія, 2010. – 398с.

Господарське право: посібник для підготовки до іспитів /Буличева Н.А. Пивовар Ю.І.- Київ : О. С. Ліпкан, 2010. - 180 с.

Електронні платіжні системи: навчальний посібник / Ю.О. Тараненко, Н.А. Буличева, О.А. Кузьменко та ін.; [За заг. ред. доцента Тараненка Ю.О.] – К.: ТОВ «Три К», 2013. – 229 с.

Правове регулювання пенсійного страхування в Україні (фінансово-правовий аспект) : [монографія] / [В.В. Фещук, Ю.О. Тараненко, Ю.І. Пивовар] ; за заг. ред. В.В. Фещука. – К.: «Аванпост-прім» 2010. – 189с.

Правове регулювання та організація здійснення фінансового контролю державною контрольно-ревізійною службою в Україні: [Монографія] / В.А. Река, О.А. Кузьменко, Ю.І. Пивовар. – К.:ТОВ «Три К», 2011. – 194 с.

Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2013. – 412 с.

Система електронних платежів: навчальний посібник / В.М. Бутузов, Н.А. Буличева, О.А. Кузьменко та ін. – К.: ТОВ «Три К», 2013. – 293 с.

Предборський В. А. Современная элитная экономика и тенизация распределительных процессов // Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения : монография. – М. : Юнион-Дана, 2013. – 383 с.

Фінансове право: навч. посіб. / За заг. ред. Д.М.Павлова, О.А.Кузьменко, А.Г.Чубенка. – К.: КНТ, 2009. – 520 с.

Чубенко А.Г., Павлов Д.М., Деревчук О.І. Фінансування центральних органів виконавчої влади із використанням програмно-цільового методу (на матеріалах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України). – Монографія. – К. – 2011. – 212 с.

Безрутченко С.М., Грущенко О.А., Орлов Ю.Ю. Мультимедійний навчальний посібник «Ринкова економіка» (свідоцтво про реєстрацію авторського права №36805 від 07.02.2011р.).

Мультимедійний навчальний посібник «Економічна теорія» / Предборський В.А., Кухаренко В.Д., Гарін Б.Б. та ін. (свідоцтво про реєстрацію авторського права №41583 від 29.12.2011р.).

Судова бухгалтерія: навчальний посібник / [Л.Л. Островерх, Ю.О. Тараненко, І.Г. Андрущенко та ін.] – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2015. – 284 с.

Мультимедійний навчальний посібник «Основи менеджменту» / Андрущенко І.Г., Буличева Н.А., Запотоцький А.П., Кухаренко В.Д., Островерх Л.Л., Овчаренко Л.В., Фещук В.В., Чечуліна О.О. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73375 від 16.08.2017)

Мультимедійний навчальний посібник «Судова бухгалтерія» / Андрущенко І.Г., Буличева Н.А., Лєскова Н.В., Предборський В.А., Кухаренко В.Д., Овчаренко Л.В. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73376 від 16.08.2017)

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X