Плани проведення та звітні матеріали про наукові заходи кафедри

Конференції, круглі столи, науково-практичні семінари:

Відповідно до Плану проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів у Національній академії внутрішніх справ кафедрою фінансового права та фіскального адміністрування були проведені наступні наукові заходи:

21 квітня 2016 року організовано проведення круглого столу «Забезпечення економічної стабільності у поліцейських підрозділах». 

Програма проведення круглого столу 21 квітня 2016 року.

27 травня 2016 року проведена науково-практична конференція «Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України». 

Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції 27 травня 2016 року

17 листопада 2016 року організовано проведення круглого столу «Актуальні аспекти фінансового права».

Програма проведення круглого столу 17 листопада 2016 року.

20 квітня 2017 року організовано проведення круглого столу «Актуальні проблеми захисту економіки України». 

Програма проведення круглого столу 20 квітня 2017 року.

26 травня 2017 року проведена науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання економіки». 

Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції 26 травня 2017 року

24 листопада 2017 року організовано проведення круглого столу «Актуальні проблеми стабілізації економіки держави». 

Програма проведення круглого столу 24 листопада 2017 року.

26 січня 2018 року проведена науково-практична конференція «Економіко-правові виклики 2018».

Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції 26 січня 2018 року

 

Конференції, круглі столи, науково-практичні семінари:

Відповідно до Плану проведення наукових конференцій, семінарів, круглий столів у Національній академії внутрішніх справ кафедрою економіко-правових дисциплін були проведені наступні наукові заходи:

1. 02.04.2013 року проведена науково-теоретична конференція «Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці держави» за участю 50 науковців, серед яких були присутні фахівці НАВС, ДСБЕЗ МВС України та КНЕУ. Тези доповідей опубліковані у 50 примірниках. 

2. 18.04.2013 року проведений круглий стіл «Державний борг України: структура та шляхи його зменшення», у якому взяли участь понад 20 учасників НАВС та КНЕУ. Матеріали круглого столу опубліковані у 100 примірниках;

3. 08.10.2013 року проведена науково-теоретична конференція «Актуальні проблеми правового забезпечення економічної безпеки» з залученням викладачів кафедри адміністративної діяльності, курсантів, студентів.

4. 17.03.2014 року проведений круглий стіл "Тіньовий сектор у країнах з перехідною економікою: соціально-економічні наслідки його функціонування", у якому взяли участь понад 30 учасників Національної академії внутрішніх справ та Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони країни.

Збірник тез конференції. Матеріали круглого столу.

5. 22.05.2014 року проведена науково-теоретична конференція «Організаційно-правові засади фінансування діяльності держави» з залученням фахівців Міжвідомчого науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, викладачів кафедри гуманітарних і соціально-економічних дисциплін та кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС, практичних працівників ОВС, здобувачів, курсантів та студентів НАВС».

6. 11 лютого 2015 року на базі Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки Національної гвардії України НАВС відбулася Олімпіада з «Економічної теорії».

Поздоровляємо переможців І туру Олімпіади:

І місце:
Чибиряк Мар'яна Сергіївна (гр. 23 ННІПФМГБНГУ)
Школьніков Владіслав Ігорович (гр. 27 ННІПФМГБНГУ)
ІІ місце:
Габінет Олександр Сергійович (гр. 21 ННІПФМГБНГУ)
М'яскалюк Євгеній Анатолійович (гр. 21 ННІПФМГБНГУ)
ІІІ місце:
Липко Інна Вікторівна (гр. 27 ННІПФМГБНГУ)
Бондарець Андрій Володимирович (гр. 23 ННІПФМГБНГУ)
Романець Іванна Богданівна (гр. 24 ННІПФМГБНГУ)

7. 27.05.2015 проведена науково-теоретична конференція «Правові та організаційні засади забезпечення економічної безпеки держави в контексті європейської інтеграції» за участю понад 30 науковців, серед яких були присутні фахівці НАВС, курсанти, здобувачі, магістри та студенти.

Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2015 року)

8. 02.11.2015 проведений круглий стіл «Використання спеціальних бухгалтерських знань у протидії економічній злочинності» за участю понад 20 науковців, серед яких були присутні фахівці НАВС, курсанти, здобувачі, магістри та студенти»

9. Співробітники кафедри (Буличева Н.А. та Островерх Л.Л.) з 22 лютого по 3 березня 2016 року в рамках українсько-голландського проекту "Запровадження державного внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Україні" пройшли тренінг із внутрішнього аудиту (2 рівня) та із внутрішнього аудиту ефективності, що підтверджується отриманими свідоцтвами.

10. 21.04.2016 року на базі кафедри економіко-правових дисциплін НАВС був проведений круглий стіл «Забезпечення економічної стабільності у поліцейських підрозділах», у якому взяли участь 20 осіб перемінного складу НАВС

11. 27.05.2016 року на базі кафедри економіко-правових дисциплін НАВС була проведена науково-теоретична конференція «Організаційні та правові аспекти формування перспектив сталого економічного розвитку України»із залученням здобувачів, курсантів та студентів НАВС загальною кількістю 65 осіб.

12. 17.11.2016 року на базі кафедри економіко-правових дисциплін НАВС був проведений круглий стіл «Актуальні аспекти фінансового права» із залученням здобувачів, курсантів та студентів НАВС загальною кількістю 15 осіб»

13. Кафедрою економіко-правових дисциплін НАВС 20.04.2017 року було організовано проведення круглого столу на тему «Актуальні проблеми захисту економіки України» із залученнням здобувачів, курсантів та студентів НАВС загальною кількістю 40 осіб.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X