Перелік тем дисертаційних досліджень

Список дисертацій, підготовлених і захищених співробітниками та здобувачами кафедри фінансового права та фіскального адміністрування

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Предборський В. А. Теоретичні аспекти тінізації економіки в умовах трансформаційних процесів. – К., 2011.

Пашко Д.В. Управління сталим розвитком регіонального ринку продовольства: теорія, методологія, практика. – К., 2014.

 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Андрущенко Ігор Григорович. Державний контроль учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект). – К., 2004.

Борцевич Павло Святославович. Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів – К., 2008.

Грущенко Олена Анатоліївна. Приватизація державного майна та формування фондового ринку в перехідній економіці – К., 2000.

Кощинець Маріанна Ігорівна. Облік та аудит використання бюджетних коштів в органах судової влади – Рівне, 2016.

Кухаренко Володимир Дмитрович. Удосконалення форм реалізації засобів виробництва в сучасних умовах. – К., 1972.

Лєскова Наталія Василівна. Розробка організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції. – Х., 2014.

Овчаренко Леся Валеріанівна. Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці. – К., 2002.

Островерх Лариса Леонідівна. Казначейська система виконання державного бюджету України (економіко-правовий аспект). – Ірпінь, 2003.

Петрина Володимир Несторович. Організаційно-правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції в АПК. – К., 1990.

Тараненко Юрій Олександрович. Економічна реалізація соціалістичної загальнонародної власності: сутність, форми, методи (питання теорії та методології). – К, 1989.

Садченко Марина Михайлівна. Правові та організаційні засади діяльності органів внутрішніх справ у здійсненні фінансового контролю. – К., 2015.

Фаїзов Анатолій Вікторович. Економічний механізм формування і функціонування ринку ріпаку та продуктів його переробки. – К., 2006.

Фещук Віктор Вікторович. Правове регулювання та організація пенсійного страхування в Україні. – К., 2010.

Теми дисертаційних робіт ад’юнктів та здобувачів кафедри фінансового права та фіскального адміністрування

Правове регулювання фінансування державних цільових програм.

Правові та організаційні основи участі органі внутрішніх справ у здійсненні фінансового контролю.

Правовий статус Міністерства внутрішніх справ України,як учасника бюджетного процесу.

Правові засади фінансування міліції з державного та місцевих бюджетів.

Правове регулювання фінансово-господарської діяльності бюджетних установ в Україні.

Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб.

Організаційно-правові засади регулювання фінансових ризиків у діяльності страхових компаній.

Правове регулювання контрольної діяльності банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері державних закупівель.

Правове регулювання оподаткування лізингових операцій в Україні.

Правові засади фінансування Державної пенітенціарної служби України.

Правове регулювання оподаткування операцій з цінними паперами.

Державно-правове регулювання інвестиційної діяльності на фондовому ринку України.

Законодавче забезпечення фіскальної функції держави.

Правове регулювання оподаткування нерезидентів в Україні.

Фінансово-правове регулювання пільгового кредитування.

Організаційно-правові засади фінансування адміністративних судів України.

Адміністративно-правове регулювання міжнародних пасажирських перевезень.

Правове регулювання фінансування суб’єктів забезпечення громадської безпеки при надзвичайних ситуаціях.

Адміністративно-правовий статус державної казначейської служби.

Організаційно-правове забезпечення вирішення податкових спорів в Україні.

Адміністративно-правові засади постачання електричної енергії.

Організаційно-правові засади фінансового забезпечення реформи публічної служби Україні.

Фінансово-правове регулювання пенсійного забезпечення працівників міліції в Україні.

Організаційно-правові засади фінансування загальнодержавних та регіональних програм підвищення безпеки дорожнього руху.

Міністерство фінансів України як суб’єкт бюджетних правовідносин.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X