Історична довідка

Коротка історична довідка

Кафедра адміністративної діяльності була створена в липні 1998 року з метою покращення викладання дисциплін, пов’язаних з підготовкою фахівців для органів і підрозділів внутрішніх справ, діяльність яких спрямована на забезпечення верховенства права в роботі органів внутрішніх справ по виконанню адміністративних функцій у сфері охорони прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави, підтримання громадського порядку і громадської безпеки, впровадження європейських стандартів у діяльність правоохоронних органів. До створення окремої кафедри навчальний процес у цьому напрямі забезпечувався кафедрою адміністративного права.

Новостворену кафедру очолив вихованець академії (колишньої КВШ МВС СРСР), доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, полковник міліції Микола Михайлович Дорогих.

Із серпня 1998 року начальниками кафедри були доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Віктор Іванович Олефір; доктор юридичних наук, професор Сергій Федорович Константінов, кандидат юридичних наук, доцент Сергій Григорович Братель.

У даний час кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Володимир Анатолійович Куліков.

Сьогодні на кафедрі штатними працівниками є один доктор наук, тринадцять кандидатів наук, один професор, десять доцентів і один старший науковий співробітник. Усього у складі кафедри дев’ятнадцять науково-педагогічних працівників, Зокрема: професори кафедри: кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції С.Г. Братель; кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції В.І. Варивода; доктор юридичних наук, професор, полковник поліції Н.І. Золотарьова; кандидат юридичних наук, доцент Я.М. Квітка; доценти кафедри: кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції В.О. Басс; кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції В.М. Білик; кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції С.І. Братков; кандидат юридичних наук, с.н.с., майор поліції К.А. Гусєва; кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції І.О. Луговий; кандидат юридичних наук, доцент Г.В. Шевчук; М.К. Павлівський; В.В. Терещенко; М.К. Либаш; старші викладачі кафедри: кандидат юридичних наук, майор поліції О.Ю. Горбунова; майор поліції Н.В. Лях; викладачі кафедри: кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції В.О. Кудря; старший лаборант кафедри Н.М. Ткаченко.

На кафедрі з 1999 року по 2006 рік працював доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премій у галузі науки Юрій Іванович Римаренко. Він доклав багато зусиль для покращення діяльності кафедри та розвитку юридичної науки. Зокрема, за його ініціативи реабілітовано такі напрями юриспруденції, як поліцейське право та поліцеїстика. Одним із перших в українській юридичній науці Ю.І. Римаренко порушив питання про існування такої галузі права, як міграційне право. За його редакцією та за безпосередньої участі кафедри було видано низку ґрунтовних робіт, зокрема: «Міжнародна поліцейська енциклопедія», «Приватне життя і поліція», «Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку» тощо. У межах дослідження напряму міграційного права було видано низку праць, а саме: «Основи міграцієзнавства», «Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками», «Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми» (монографія), «Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення в Україні» (монографія).

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Адміністративна діяльність»; «Адміністративно-юрисдикційна діяльність»; «Алгоритм дій патрульних поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності»; «Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України»; «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції»; «Актуальні проблеми адміністративної діяльності МВС України»; «Безпека дорожнього руху»; «Взаємодія поліції на засадах партнерства»; «Взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади та місцевого самоврядування»; «Взаємодія патрульних з підрозділами НПУ та державними органами і службами»; «Запобігання та протидія корупції»; «Кваліфікація адміністративних правопорушень»; «Міграційне право»; «Організація охорони публічного порядку»; «Організація охорони публічної безпеки та порядку»; «Організаційно-правові основи діяльності патрульної поліції»; «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції»; «Основні положення правил дорожнього руху»; «Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності»; «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції»; «Оформлення ДТП»; «Поліцейська діяльність»; Поліцейська діяльність у сфері запобігання та протидії домашньому насильству»; «Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР»; «Поліцейські заходи та заходи адміністративного примусу. Протидія домашньому насильству»; «Правозастосування»; «Правові підстави затримання»; «Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів»; «Практикум з протидії окремим видам адміністративних правопорушень»; «Практикум з протидії домашньому насильству»; «Протидія домашньому насильству»; «Правове регулювання державної антикорупційної політики. Корупційні ризики»; «Режим секретності»; «Службова документація та особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у роботі патрульного поліцейського»; «Сучасні аспекти адміністративної діяльності»; «Адміністративні послуги у сфері правоохоронної діяльності».

Викладання цих навчальних дисциплін спрямовано на забезпечення верховенства права у діяльності правоохоронних органів, впровадження у практичну діяльність європейських стандартів діяльності поліції, передбачених Європейським кодексом поліцейської етики, вивчення слухачами правових основ діяльності поліції, усіх напрямів роботи їх служб і підрозділів, форм і методів запобігання правопорушенням, забезпечення публічної безпеки та порядку. Рамками згаданих дисциплін охоплюються питання правового регулювання організації та діяльності служби чергових частин, патрульної поліції, спеціальної поліції, поліції особливого призначення; превентивної діяльності, служби дільничних офіцерів поліції; поліції охорони, а також інших підрозділів органів Національної поліції.

За участі кафедри в Інституті підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації проводиться підвищення кваліфікації поліцейських, а також державних службовців для органів публічної адміністрації.

Реалізуючи програми викладання дисциплін, кафедра підтримує тісний зв’язок з практичними органами Національної поліції, у яких вивчається та запозичується для запровадження у освітній процес їх позитивний досвід роботи за функціональною спрямованістю, а також відбувається організація ознайомчої та навчальної практики курсантів і слухачів у базових територіальних органах і підрозділах Національної поліції.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у розробці та рецензуванні проектів законодавчих актів і відомчих нормативних документів, надають методичну допомогу в організації правового навчання особового складу органів Національної поліції і самі безпосередньо проводять такі заняття.

Викладачі кафедри керують дослідницькою роботою ад’юнктів (аспірантів) і здобувачів наукових ступенів, магістрів, беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, у рецензуванні та обговоренні дисертаційних досліджень.

Науково-педагогічні працівники кафедри організовують науково-дослідну роботу слухачів і курсантів. Їх кращі роботи рекомендуються для участі у загальноакадемічному конкурсі наукових робіт.

Значна увага приділяється організації наукової роботи та підготовці наукових праць і навчально-методичних матеріалів. Серед ґрунтовних доробок кафедри слід виділити:

-  підручник «Адміністративно (поліцейська діяльність) органів внутрішніх справ» у трьох томах;

навчальні посібники «Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях», «Адміністративна діяльність Національної поліції», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Організація діяльності поліції зарубіжних країн», «Організація охорони публічного порядку», «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції»;

-  науково-практичні коментарі Законів України «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X