Перелік наукових публікацій

 • Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • Басс Вікторія Олександрівна

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Басс В. О. Порівняльний аналіз деяких видів поліцейської діяльності зарубіжних країн на місцевому рівні / В. О. Басс // Закон и жизнь. – 2007. – С. 20–24.

   Басс В. О. Деякі види адміністративної діяльності міліції України і поліції зарубіжних країн / В. О. Басс // Вісн. Акад. управління МВС. – 2007. – № 2−3. − С. 150–158.

   Басс В. О. Сутність адміністративної діяльності міліції України і поліції зарубіжних країн / В. О. Басс // Іменем Закону. – 2008. − № 2. – С. 13–15.

   Басс В. О. Теоретичні аспекти поняття місцевої міліції в Україні та муніципальної поліції зарубіжних країн / В. О. Басс // Міліція України. − 2009.− № 3 (141). – С. 3–7.

   Басс В. О. Значення та перспективи розвитку міжнародної поліцейської співпраці / В. О. Басс // Міліція України. − 2009. − № 7 (145). − С. 3–7.

   Басс В. О. Напрями підвищення ефективності діяльності міліції України та використання досвіду поліції розвинених країн світу / В. О. Басс // Вісн. Акад. управління МВС. – 2010 – № 3 (15). − С. 50–56.

   Басс В.О. Особливості управління у діяльності поліції зарубіжних країн при охороні громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки та міліції України на шляху до демократичних перетворень / В. О. Басс //Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2 – 2011 – №2(74) − С. 210–215.

    Басс В.О.Особливості здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцією зарубіжних країн та врахування позитивного світового досвіду при створенні місцевої міліції України/ В. О. Басс // Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2, книга 1 –2012. – №6(84) − С. 324–328.

   Басс В.О.Необхідність здійснення політико-правових реформ органів місцевого самоврядування в умовах розбудови української держави/В. О. Басс //Науковий вісник державного університету внутрішніх справ– 2012 – №3 − С. 12–20.

   Басс В.О. Досвід використання громадськості у попередженні злочинів і правопорушень в зарубіжних країнах та перспективи застосування його в реформуванні міліції України /В. О. Басс // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» – 2013 – №2 − С. 228–232: Електронний ресурс/ Режим доступу http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/11.

   Басс В.О. Загальна характеристика напрямів службової діяльності муніципальної поліції зарубіжних країн у питаннях охорони громадського порядку та забезпеченні громадської безпеки у порівнянні з подібними підрозділами в Україні/ В. О. Басс //Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2 – 2013 – №2(86) − С. 271–277.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Басс В.О. Доктрина «Контролю над злочинністю» та її роль у запобіганні можливим порушенням громадського порядку та проявам тероризму /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські, правові та психологічні аспекти запобігання масовим порушенням громадського порядку та проявам тероризму» Академія управління МВС 26.06.08.

   Басс В.О. Використання зарубіжного досвіду в реформування системи МВС України з питань забезпечення громадського порядку та громадської безпеки /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення громадської безпеки правоохоронними органами під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року» -  18 червня 2009 року, м. Донецьк.

   Басс В.О. Форми співпраці муніципальної поліції зарубіжних країн із населенням у протидії торгівлі людьми /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми» міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла-страда-Україна» Академія управління МВС («Права людини», м. Харків, 30 квітня 2010 р.), С.83-84.

   Басс В.О. Особлива роль патрульних поліцейських, які здійснюють функції охорони громадського порядку та громадської безпеки в оптимізації роботи всієї поліції зарубіжних країн /В.О. Басс// Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України» (м. Черкаси, 5 квітня 2011 року);

   Басс В.О. Становлення та розвиток сучасних концепцій організації адміністративної діяльності поліцейських муніципальних структур в умовах євроінтеграції України /В.О. Басс// Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз», Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ 23 березня 2012 року);

   Басс В.О. Посилення ролі органів місцевого самоврядування у підтриманні суспільного порядку шляхом створення місцевої міліції в Україні /В.О. Басс// Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права», (Київська державна академія водного транспорту імені Петра-Конашевича Сагайдачного, м. Київ, 12-13 квітня 2012 року);

   Басс В.О. Історико-правовий аспект виникнення та існування корупції в Україні /В.О. Басс//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» − Дніпропетровськ: Громадська організація «Правовий світ» − 31 серпня 2013 року − С. 68–71.

   Басс В.О. Проблеми і перспективи запобігання і протидії корупції в Україні на сучасному етапі /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» − Одеса: Причорноморська фундація права – 06-07 вересня 2013 року − С. 69–72.

   Басс В.О. Роль місцевої поліції в діяльності органів правопорядку зарубіжних країн /В.О. Басс// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України» - Академія управління МВС, 26 жовтня 2007 року, м. Київ.

   Басс В.О. Місце і роль патрульних поліцейських, які виконують функції охорони громадського порядку та громадської безпеки в зарубіжних країнах /В.О. Басс// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Безпека дорожнього руху: сучасне та майбутнє» - 24 жовтня 2008 року, м. Донецьк.

   Басс В.О. Проблеми здійснення правових реформ органів місцевого самоврядування в умовах розбудови української держави /В.О. Басс// Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (частина 1) «Правові реформи в Україні:проблеми та перспективи» − К: – 16 жовтня 2013 року − С. 73–75.

   Басс В.О. Інститут підвідомчості справ про адміністративні правопорушення – його адміністративно-правова характеристика та удосконалення /В.О. Басс// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспкктии» − Львів: – 25 жовтня 2013 року − С. 12–14.

   Басс В.О. Адміністративна діяльність місцевої міліції в Україні та поліції «наближення» у Франції (порівняльний аспект) /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти управління персоналом ОВС України»  15 травня 2009 року (м. Київ, вул.. Колекторна, 4).

   Басс В.О. Реформування системи МВС України з питань забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на основі використання зарубіжного досвіду /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-практичної конференції Актуальні питання управління органами внутрішніх справ у сучасних умовах. - 24 жовтня 2008 року, Академія управління МВС, м. Київ, вул. Колекторна, 4. 

   Басс В.О. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми правоохоронної діяльності» - 18 травня 2002 року, КІВС, м. Київ.

   Басс В.О. Місце і роль діяльності патрульних поліцейських, які здійснюють функції охорони громадського порядку та громадської безпеки в зарубіжних країнах /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання охорони громадського порядку при проведенні міжнародних спортивно-масових заходів» – 25 квітня 2008 року, ДЮІ ЛДУВС,  м. Донецьк.

   Басс В.О. Правові питання організації роботи по «комунальному поліціюванню» в західних країнах та використання окремих аспектів такої діяльності /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання державно-правової реформи в Україні», Академія управління МВС, 21 листопада 2006 року. м. Київ.

   Басс В.О. Адміністративна діяльність міліції України і поліції Великобританії, США, Канади та Франції /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання управлінської та оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України в умовах Європейської інтеграції» - Академія управління МВС, 18 травня 2007 року. м. Київ.

   Басс В.О. Роль патрульної служби в організації охорони громадського порядку та громадської безпеки зарубіжних країн /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-теоретичної конференції молодих та майбутніх учених, присвяченої Дню науки - Академія управління МВС, 24 квітня 2008 року. м. Київ.

   Басс В.О. Зарубіжний досвід охорони громадського порядку та громадської безпеки /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання управління органами внутрішніх справ у сучасних умовах» - 30 жовтня 2009 року, м. Київ, вул.. Колекторна, 4, Академія управління МВС.

   Басс В.О. Реформування органів місцевого самоврядування в умовах здійснення політико-правових реформ в Україні /В.О. Басс// Матеріали 15-тої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Київської державної академії водного транспорту імені Петра-Конашевича Сагайдачного (м. Київ, з 28.03.2011 по 01.04.2011 р.);

   Басс В.О. Основні напрями співпраці муніципальної поліції зарубіжних країн та населення у протидії злочинним проявам: порівняльний аналіз з Україною /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції, (м. Кіровоград, 11 квітня 2011 року);

   Басс В.О. Становлення та розвиток сучасних концепцій організації адміністративної діяльності поліцейських муніципальних структур /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних  органів», (Прикарпатський юридичний інститут ЛДУВС м. Івано-Франківськ 28 квітня 2011 року).

   Басс В.О. Проблеми і перспективи щодо створення місцевої міліції (поліції) України /В.О. Басс// Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів інституту «Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців», (НАВС, м. Київ 28 березня 2014 року).

   Басс В.О. Адміністративно-правове регулювання фінансового та інформаційного забезпечення розвитку процесів децентралізації органів місцевого самоврядування/ В. О. Басс// збірник матеріалів круглого столу «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» –К: Національна академія внутрішніх справ – 24 квітня 2013 року − С. 11–13.

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Басс В.О. Адміністративно-правове регулювання фінансового та інформаційного забезпечення розвитку процесів децентралізації органів місцевого самоврядування/ В. О. Басс// матеріали VIІІ науко-практичного семінару «Актуальні питання адміністративного права і процесу» –К: Національна академія внутрішніх справ – 25 квітня 2013 року − С. 75–78.

 • Білик Вадим Миколайович

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 6-ВС курсу / [уклад.: Симон Ю.С., Кудінов В.А., Коломієць О.В., Константінов С.Ф. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 306 с.

    ФАХОВІ СТАТТІ

   Білик В. М. Поліцейська функція у системі функцій держави / В. М. Білик // Бюлетень з обміну досвідом роботи : наук.-практ. вид. – 2007. – № 168. – С. 116–121.

   Білик В. М. Особливості розвитку поліцейської функції в епоху Київської Русі та у станово-вічовий період розвитку Російської держави / В. М. Білик // Право і суспільство. – 2007. – № 1. – С. 150–155.

   Білик В. М. Організаційно-правові засади поліцейської функції Росії в період XVIII ст. / В. М. Білик // Право і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 117–121.

   Білик В. М. Порівняльно-правовий аналіз функцій поліцейських апаратів зарубіжних країн та міліції України в умовах її європейської інтеграції / В. М. Білик // Бюлетень з обміну досвідом роботи : наук.-практ. вид. – 2008. – № 174. – С. 155–161.

   Білик В. М. Передумови виникнення корупції в правоохоронних органах України / В. М. Білик // Митна справа. ‒ 2010 ‒ № 6 (72). ‒ Ч. 2. ‒ С. 455 ‒ 460.

   Білик В. М. Недосконалість чинного законодавства щодо регулювання та реалізації адміністративно-правового статусу релігійних об’єднань в Україні / В. М. Білик // Митна справа. ‒ 2011 ‒ № 1 (73). ‒ Ч. 2. ‒ С. 431 ‒ 435.

   Кудря В. А., Билык В. Н. Совершенствование системы оценки деятельности органов и подразделений внутренних дел Украины / В. А. Кудря, В. Н. Билык // Право и политика ‒ 2012. ‒ № 4. ‒ С. 25-30.

   Билык В. Н. Порядок и соблюдение законности органами внутренних дел при наложении административных взысканий / В. Н. Билык // Право и политика ‒ 2013. ‒ № 2. ‒ С. 33-38.

   Білик В. М., Шкарупа К. В. Проблемні питання обчислення строків адміністративного затримання / В. М. Білик, К. В. Шкарупа // Митна справа ‒ 2013. ‒ № 3 (87). ‒ Ч. 2. ‒ кн. 1. ‒ С. 337-342.

   Білик В. М. Законність застосування міліцією адміністративного затримання правопорушників / В. М. Білик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2013. – Спеціальний випуск № 7. ‒ Актуальні питання розвитку адміністративного права та правоохоронної діяльності. – С. 104-109.

   Калатур М. В., Білик В. М. Політика держави у протидії нелегальній міграції / М. В. Калатур, В. М. Білик // Митна справа ‒ 2014. ‒ № 1 (91). ‒ Ч. 2. ‒ кн. 1. ‒ С. 40-45.

    МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Білик В. М. Тенденції розвитку поліцейської функції в Україні : матеріали наук.-практ. конф. [“Адміністративне право і процес : шляхи вдосконалення законодавства і практики”], (Київ, 22 груд. 2006 р.) / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 275–279.

   Білик В. М. Телеологічний і змістовний аналіз поліцейської функції держави : материалы междунар. науч.-практ. конф. [“Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2007”], (Одесса,
   1–15 июня 2007 г.) / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский нац. морской ун-т. – Одесса : Черноморье, 2007. – Т. 8. – Юридические и политические науки. – С. 78–81.

   Білик В. М. Компетенція, комплектування та заохочення чинів поліції на теренах України в складі Російської імперії у другій половині XIX – початку ХХ ст. : материалы междунар. науч.-практ. конф. [“Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2007”], (Одесса, 1–15 окт. 2007 г.) / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский национальный морской университет, Морской учебно-консультационный центр “MarinECC”. – Одесса : Черноморье, 2007. – Т. 12. – Юридические и политические науки. – С. 29–34.

   Білик В. М. Порівняльно-правовий аналіз завдань поліцейських апаратів світових держав : матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна в євроінтеграційних процесах”], (Київ, 23–24 лют. 2008 р.) / М-во внутр. справ України, Київ. міжнар. ун-т. – К. : Київ. міжнар. ун-т, 2008. – С. 15–19.

   Білик В. М. Поняття та трансформація міліції у поліцію як один із головних напрямів демократизації та реформування органів внутрішніх справ / Білик В. М. // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю.І. Римаренка) : міжвузівська наук.-теорет. конф., 4 черв. 2009 р. : тези доповіді. ‒ К. : КНУВС, 2009. – С. 22 – 25.

   Білик В. М. Позитивний досвід діяльності поліції зарубіжних країн щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина міліцією України / В. М. Білик // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 лист. 2010 р. ‒ К. : Нац. акад внутр. справ, 2010. ‒ С. 49‒50.

   Білик В. М. Оптимізація діяльності органів державної влади у сфері релігійного життя / В. М. Білик // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : IV всеукраїнська міжконфесійна християнсько наук.-практ. конф., 13-14 січ. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. ‒ С. 132‒134.

   Білик В. М. Сучасний стан системи МВС України та методи її реформування / В. М. Білик // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки : наук.-практ. конф., 8 квіт. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2011. ‒ С. 44 ‒ 46.

   Білик В. М. Оптимізація діяльності органів та підрозділів МНС України щодо державної пожежної охорони / В. М. Білик // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Черкаси : АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2011. ‒ С. 151 ‒ 152.

   Білик В. М. Позитивний досвід діяльності поліції зарубіжних країн щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ України / В. М. Білик // Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність : міжвузівська наук.-теорет. конф.,10 черв. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Київ : Нац. Акад. внутр. справ, 2011. ‒ С. 104 ‒ 106.

   Білик В. М. Відповідальність за використання електрошокового пристрою / Білик В. М. // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : міжнародна наук.-практич. конф., 25 лист. 2011 р. : тези доповіді. ‒ К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 38 – 41.

   Білик В. М. Закордонний досвід етичного поводження поліцейського : матеріали IV Всеукраїнської наук.-теор. конф. [«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»], (Київ, 11 жовт. 2012 р.) / М-во внутр. справ України, Нац. академ. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – Ч. 1. – С. 73–75.

   Білик В. М. Законність як принцип, вимога та режим : матеріали ІII Всеукраїнської наук.-теор. конф. [«Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»], (Київ, 29 лист. 2012 р.) / М-во внутр. справ України, Нац. академ. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 80–81.

   Білик В. М. Адміністративна відповідальність юридичних осіб : матеріали круглого столу. [«Адміністративна відповідальність: проблеми та стан шляхи подолання»], (Київ, 4 груд. 2012 р.) / Нац. академ. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 71–73.

   Білик В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку прав людини в Україні / В. М. Білик // Перспективи втілення демократичних цінностей та реалізація прав людини в Україні : підсумкова наук.-теоретич. конф., 24 квіт. 2013 р. : тези доповіді. ‒ К. : Нац. академ. внутр. справ, 2013. ‒ С. 104 ‒ 105.

   Білик В. М. Необхідна оборона – крайній захід застосування зброї працівником міліції / В. М. Білик // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ : матеріали круглого столу, 24 квіт. 2013 р. [Текст]. ‒ К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. ‒ С. 14 ‒ 16.

   Когут І. С., Білик В. М. Організація та діяльність підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» / І. С. Когут, В. М. Білик // Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти : матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. (25 жовт. 2013 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 136 –138.

   Білик В.М. Суть і особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції / В. М. Білик // Правові реформи в Україні: Матеріали V Всеукраїнської наук.-теор. конф. «Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи», Ч. 1. 16 жовт. 2013 р. [Текст] – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 108–109.

    ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. - К. : НАВС. - 2011. - 104 с.

   Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. В. В. Коваленко, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2011. – Т. VІІ. Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. – 1120 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [Текст] : метод. рек. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

    

    

 • Братель Сергій Григорович

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Братель С.Г. Принцип презумпції невинуватості: iсторiя i сучасність / С.Г. Братель // Науковий вісник Юридичної академії Мiнiстерства внутрiшнiх справ. – 2002. – № 1. – С. 126-129.

   Братель С.Г. Нормативно-правова база України щодо забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. – Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2005. – Т. 2. – С. 56-61.

   Братель С.Г. Деякі проблеми впровадження демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Юридична Україна. – 2005. – №6. – С. 67-71.

   Братель С.Г. Нормативно-правове регулювання забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Право України. – 2005. – №5. – С. 85-87.

   Братель С.Г. Передумови ефективного забезпечення цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – №5. – С. 249-253.

   Братель С.Г. Департамент зв’язків з громадськістю МВС України як посередник між міліцією та ЗМІ / С.Г. Братель // Право України. – 2006. – №3. – С. 116-118.

   Братель С.Г. Контроль політичних партій за діяльністю міліції / С.Г. Братель, Ю.В. Іщенко // Право і суспільство. – 2006. – №3. – С. 121-126.

   Братель С.Г. Роль регіональних друкованих засобів масової інформації у здійсненні громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель, В.І. Варивода // Право і суспільство. – 2007. – №2. – С. 121-125.

   Братель С.Г. Громадський нагляд за діяльністю міліції у 1926-1939 рр. / С.Г. Братель // Міліція України. – 2009. – №2. – С. 23-24.

   Братель С.Г. Здійснення громадянського контролю за діяльністю міліції у 1929-1938 рр. / С.Г. Братель // Міліція України. – 2009. – №4. – С. 24-25.

   Братель С. Г. Контроль і нагляд як адміністративно-правові категорії / С. Г. Братель // Митна справа. – 2010. – № 6 (72). – Ч. 2. – С. 367-375.

   Братель С.Г. Поняття та види цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Університетські наукові записки. – 2010. – № 4 (36). – С. 159-162.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції в 50-80 роках ХХ століття / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 1 (73). – Ч. 2. – С. 415-420.

   Братель С.Г. Цивільний контроль за діяльністю міліції у 1945-1949 рр. / С.Г. Братель // Університетські наукові записки. – 2011. – № 1 (37). – С. 245-249.

   Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян під час затримання працівниками патрульної служби МВС України / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 2 (74). – Ч. 2. – С. 294-299.

   Братель С. Г. Здійснення контролю в органах внутрішніх справ / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 3 (75). – Ч. 2. – С. 239-243.

   Братель С. Г. Особливості юридичної відповідальності працівників міліції / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 4 (76). – Ч. 2. – С. 299-305.

   Братель С. Г. Політичні партії як суб’єкти громадського контролю за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 6-11.

   Братель С. Г. Адміністративно-правове регулювання надання адміністративних послуг посадовими особами територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби / С. Г. Братель // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 2. – С. 140-143.

   Братель С. Г. Посилення адміністративної відповідальності за правопорушення, які вчинені щодо працівників правоохоронних органів / С. Г. Братель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2013. – № 7. – С. 64-68.

   Братель С. Г. Сущность и содержание понятия «контроль» в его соотношении с понятием «надзор» / С. Г. Братель // Право и политика. 2014. – № 1. – С. 48-51.

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Братель С.Г. Організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку і громадської безпеки / С.Г. Братель // Матеріали десятої підсумкової конференції наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2002 – С. 128-130.

   Братель С.Г. Організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку і громадської безпеки / С.Г. Братель // Матеріали десятої підсумкової конференції наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002 – С. 128-130.

   Братель С.Г. Об'єднання громадян як суб’єкт цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т. 7. – Юридические и политические науки. – С. 70-73.

   Братель С.Г. Глобальна мережа Інтернет як засіб інформування населення / С.Г. Братель // Materialy II Miedzynarowej naukowe-praktycznej konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic 2005". – Przemyšl: Sp. Z o. o. "Nauka i studia", 2005. – T. 14. – Prawo. – S. 19-21.

   Братель С.Г. Демократичний цивільний контроль за діяльністю міліції в контексті упровадження концепції реформування публічної адміністрації в України (міжнародно-правовий аспект) / С.Г. Братель // Адміністративна реформа в Україні: Тези доп. – К.: Нац. акад. внут. справ України, 2005. – С. 28-29.

   Братель С.Г. Проблеми впровадження демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції в Україні: реалії сьогодення / С.Г. Братель // Другі юридичні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня 2005 р. : До 170-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права ; редкол. В.П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – К. : НПУ, 2005. – С. 419-421.

   Братель С. Г. Становлення та розвиток громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Формування особистості правоохоронця та його світогляду : підсум. наук.-теор. конф., 15 квітня 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 42-43.

   Братель С. Г. Становлення громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Кримський юридичний вісник «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів». – Сімферополь, 2008. – Вип. 2. – С. 81-89.

   Братель С. Г. Прогалини в законодавстві України стосовно громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Взаємодія правоохоронних органів з муніципальними і неурядовими організаціями в питаннях профілактики правопорушень та злочинів : всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2009 р. : тези доп. – Київ-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 47-49.

   Братель С. Г. Принципи демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції : міжвузів. наук.-теор. конф., 04 червня 2009 р. : тези доп. – К., 2009. – С. 29-31.

   Bratel Sergiusz. Spoleczna kontrola podczas organizacji finalowego turniu mistrzostw Europy w polce noznej Euro 2010 / S. Bratel // Bezpieczenstwo publiczne w rejonie zurbanizowanym / Redakcija naukowa – Ireneusz Dziubek. – Kalisz, Wydawnictwo Uczelni Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2010. – № 18. – P. 273-275.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Wieloaspektowosc bezpieczenstwa publicznego / Redakcija naukowa – Ireneusz Dziubek. – Kalisz, Wydawnictwo Uczelni Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2010. – № 19. – P. 173-182.

   Братель С. Г. Поняття та сутність міграції / С.Г. Братель // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : ІІІ всеукр. міжконф. христ. наук.-практ. конф., 11-12 січня 2010 р. : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 187-188.

   Братель С. Г. Суб´єкти громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІ міжн. наук.-практ. конф., 16 квітня 2010 р. : тези доп. – Черкаси, 2010. – С. 169-170.

   Братель С. Г. Прокурорський нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель // Адміністративне право в сучасному вимірі : ІV наук.-прак. семінару, 17 червня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 95-97.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу / С. Г. Братель // Правові реформи в Україні : ІІ міжвузів. наук.-теор. конф., 21 жовтня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 106-107.

   Братель С. Г. Діяльність суб’єктів громадського контролю за діяльністю міліції в рамках проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу / С. Г. Братель // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 112-114.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю органів охорони здоров’я / С. Г. Братель // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні : міжвузів. наук.-практ. конф., 08 грудня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 112-114.

   Братель С. Г. Налагодження партнерських взаємовідносин між міліцією та засобами масової інформації / С. Г. Братель // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 грудня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – Т. 2. – С. 19-20.

   Братель С. Г. Інститут свободи совісті в адміністративному праві / С. Г. Братель // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : ІV всеукр. міжконфес. христ. наук.-практ. конф., 13-14 січня 2011 р. : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 231-233.

   Братель С. Г. Висвітлення діяльності міліції засобами масової інформації / С. Г. Братель // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 15 квітня 2011 р. : тези доп. – Черкаси, 2011. – С. 152-153.

   Братель С. Г. Моніторинг як пасивна форму нагляду / С. Г. Братель // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : V наук.-практ. семінар, 28 квітня 2011 р. : тези доп. – К, 2011. – С. 25-27.

   Братель С. Г. Права особи, яку затримують за вчинення адміністративного правопорушення / С. Г. Братель // Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність : міжвузів. наук.-практ. конф., 10 червня 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 5-6.

   Братель С. Г. Особливості використання термінів «контроль» і «нагляд» в законодавстві України / С. Г. Братель // Розвиток вітчизняного законодавства в умовах новітніх інтеграційних технологій : всеукр. наук.-практ. читання, 16-17 грудня 2011 р. : тези доп. – Львів, 2011. – С. 57-58.

   Братель С. Г. Повноваження суб’єктів контролю за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави : міжн. наук.-практ. конф, 17-18 грудня 2011 р. : тези доп. – Х., 2011. – С. 39-40.

   Братель С. Г. Особливості дисциплінарної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Світ та управління : перша міжн. наук.-практ. конф., 19 грудня 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 49-51.

   Братель С. Г. Обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями на залізниці під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу / С. Г. Братель // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011 : межд. науч.-практ. Интернет-конф., 20-27 декабря 2011 г. : тезисы док. – Вып. 4. – Т. 26. – Одесса, 2011. – С. 30-32.

   Братель С. Г. Роль центрів обліку бездомних громадян у подоланні бездомності та безпритульності / С. Г. Братель // Публічне адміністрування в сучасних умовах : VII наук.-практ. семінар, 24 травня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 248-249.

   Братель С. Г. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт контролю у сфері запобігання і протидії корупції / С. Г. Братель // Перспективы инновации в науке, образовании, производстве и транспорте : межд. науч.-практ. конф., 19-30 июня 2012 г. : тезисы док. – Вып. 2. – Т. 17. – Одесса, 2012. – С. 62-63.

   Братель С. Г. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією як суб’єкт контролю у сфері запобігання і протидії корупції / С. Г. Братель // Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації : міжн. наук.-практ. конф., 22-23 червня 2012 р. : тези доп. – Х., 2012. – Т. 2. – С. 10-12.

   Братель С. Г. Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, які вчиняються відносно працівників правоохоронних органів / С. Г. Братель // Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання : кругл. стіл, 4 грудня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 21-24.

   Братель С. Г. Концептуальні засади створення місцевої міліції в Україні / С. Г. Братель // Перспективные направления развития современной юридической науки : межд. науч.-практ. конф., 16-17 марта 2013 р. : тезисы док. – Симферополь, 2013. – С. 67-68.

   Братель С. Г. Міністерство внутрішніх справ України – правоохоронне відомство європейського зразку / С. Г. Братель // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ : кругл. стіл, 24 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 17-20.

   Братель С. Г. Інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції / С. Г. Братель // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : міжн. наук.-практ. конф., 2 червня 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 22-23.

   Братель С. Г. Громадські об’єднання як суб’єкти контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель // Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті : міжн. наук.-практ. конф., 07-08 червня 2013 р. : тези доп. – Одеса, 2013. – С. 84-85.

   Братель С. Г. Особливості дисциплінарної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : міжн. наук.-практ. конф., 31 серпня 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 72-74.

   Братель С. Г. Історико-правовий аналіз поняття «процедура» / С. Г. Братель // Актуальні проблеми правового регулювання економічної безпеки (Присвячена до 80-ти річного ювілею, професора кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича : наук.-практ. конф., 02 жовтня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 271-275.

   Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян, які затримуються органами внутрішніх справ за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення / С. Г. Братель // Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи : V Всеукр. наук.-теор. конф., 16 жовтня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 98-99.

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Братель С.Г. Організована злочинна діяльність як загроза нормальному існуванню держави / С.Г. Братель // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої вмконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник / За редакцією А.І. Комарової, М.О. Потебенька, В.П. Пустовойтенка. – К., 2001. – Т. 22. – С. 112-114.

   Довідник дільничного інспектора міліції / С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 152 с.

   Діяльність дільничного інспектора міліції (методичні рекомендації) / С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 208 с.

   Братель С.Г. Принцип презумпції невинуватості / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Є.М. Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2007. – Т. IV: Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – С. 653-654.

   Типове положення про організацію та порядок проведення оперативно-штабних навчань / С. Г. Братель, С. Ф. Константінов, В. А. Куліков. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 24 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях : [метод. реком.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Никифорчук Д.Й. та ін.]. – К. : НАВС. – 2011. – 104 с.

   Братель С.Г. Адміністративне право (основні напрями реформування / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. В.В. Коваленко, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2011. – Т. VІІ: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності . – С. 64-68.

   Тактико-спеціальні навчання з особовим складом Національної академії внутрішніх справ «Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян при проведенні спортивних змагань : [метод. реком.] / [Братель С. Г., Бадьора С.М., Молотай В.А. та ін.]. – К. : НАВС. – 2011. – 122 с.

   Довідник працівника міліції / [Братель С. Г., Сокуренко В.В., Чернєй В.В. та ін.] ; за заг. ред. В.Ю. Захарченка. – К. : «МП Леся». – 2012. – 220 с.

   Довідник працівника міліції / [Бадьора С.М., Бєліх О.Г., Братель С. Г. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2012. – 208 с.

   Методичні рекомендації про дії працівників органів та підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [метод. реком.] / [Братель С. Г., Куліков В.А., Луговий І.О. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – 200 с.

    

    

 • Братков Сергій Іванович

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Братков С. І. Щодо поняття нелегальної міграції: історичні нариси / Сергій Іванович Братков // Міліція України. – 2004. – № 11. – С. 3–7.

   Братков С. І. Удосконалення шляхів видворення нелегальних мігрантів за межі України / Сергій Іванович Братков // Міліція України. – 2004. – № 12. – С. 3–5

   Братков С. І. Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України / Сергій Іванович Братков // Міліція України. – 2005.– № 3. – С. 3–5.

   Братков С. И. Некоторые аспекты взаимодействия органов исполнительной власти с общественными организациями по регулированию нелегальных миграционных процессов в Украине / Сергей Иванович Братков // Закон и жизнь: междунар. научно–практ. прав. журн. – Кишинев. – 2004. – № 10. – С. 35–37.

   Братков С. І. Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення / В. Д. Гвоздецький, О. О. Лов’як, С. І. Братков – Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 3. – С. 19–30.

   Братков С.І. Поняття корупції та її феноменологія / Сергій Іванович Братков // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 4. – С. 66–77.

   Братков С.І. Організаційно-правові засади діяльності ветеринарної міліції в умовах реформування системи МВС України. / С. І. Братков, О.Ю. Горбунова // Право і суспільство. – 2012. – № 5. – С. 79-83.

   Sergiy I. Bratkov. Ukrainian International Legal Cooperation on the Prevention of Illegal Migration / Sergiy I. Bratkov & Volodymyr I. Kurylo// Princeton Journal of Scientific Review (Law): Volume 1, may 2013, Nomber 1. – С. 7-15.

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Братков С.І. Адміністративно-правовий статус осіб, які незаконно перебувають на території України / Сергій Іванович Братков // Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції «Права людини та механізм їх забезпечення в Україні». – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2009. – Ч. 2. – 2009. – 268 с.

   Братков С.І. Сучасний стан боротьби з нелегальною міграцією в Україні / С.І. Братков // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 15 квітня 2011 р. : тези доп. – Черкаси, 2011. – С. 147-149.

   Братков С.І. Поняття міграції, особи, що є мігрантами і біженцями / С.І. Братков // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки: наук.-практ. конф., 8 квітня 2011 р.: тези доп. – Кіровоград, 2011 – С.49-50.

   Братков С.І. Співробітництво МВС України з прикордонними країнами з питань нелегальної міграції / С.І. Братков // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : V наук.-практ. семінар, 28 квітня 2011 р. : тези доп. – К, 2011. – С. 158 – 160.

   Братков С.І. Особливості оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / С.І. Братков // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції,  22 листопада 2013 р.: тези доп. – Донецьк, 2013. – С. 72 – 73.

   Братков С.І. Поняття та види масових заходів, правова основа їх проведення / С.І. Братков // Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 2013 р.: тези доп. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 26 – 29.

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Запобігання нелегальній міграції підрозділами міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Братков Сергій Іванович. - К., 2010.

   Методичні рекомендації про дії працівників органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях: метод. рек. / В.М. Білик, С.Г. Братель, С.І. Братков, В.І. Варивода та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

 • Варивода Василь Іванович

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Варивода В.І. Проституція як антисоціальне явище. // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 6. – С. 370-375.

   Варивода В.І. Проблема протидії сексуальної експлуатації жінок в Україні. // Науковий вісник НАВСУ. – 2005. – № 2. – С. 168-173.

   Константінов С.Ф., Варивода В.І. Адміністративно-правова протидія проституції: вирішення проблеми. // Право України. – 2005. – №.7. – С. 61-65.

   Варивода В.І. Адміністративно-правова протидія організованій злочинності щодо трафіку та проституції в Україні. //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 11 – С. 214-221.

   Варивода В.І., Шруб І.В. Новітні погляди на систему адміністративних судів України. // Право і суспільство. –  2009. – № 5. – С. 48-54.

   Варивода В.І., Слюсар К.С.Права людини, європейська стандартизація: реалії та перспективи українського законодавства у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина. // Право і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 24-29.

   Варивода В.І., Братець С.Г. Роль регіональних друкованих засобів масової інформації у здійсненні громадського контролю за діяльністю міліції Право і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 121-125.

   Варивода В.І., Куліков В.А.Особливості адміністративно-правового регулювання проведення масових заходів в сучасних умовах. // Митна справа. – 2010. № 6 (72).  – С. 460 – 467.

   Варивода В.І. Особливості відповідальності іноземців за порушення правил дорожнього руху. // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 104-106.

   Варивода В.І., Тома Р.П. Порушення авторських прав і суміжних прав та відповідальність за їх учинення (стаття) Юридичний часопис НАВС. – 2011. – №1(1). – С. 53-57.

   Варивода В.І. Пріоритетність застосування запобіжних (превентивних) заходів як принцип запобігання і протидії корупції. // Митна справа. – 2011 – № 6. – Ч. 2. – С. 384-388.

   Варивода В.І. Реалізації права громадян на самооборону: адміністративно-правовий аспект. // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 5 (78). – С. 109-116.

   Варивода В.І., Тома Р.П. Види відповідальності за порушення інтелектуальної власності. // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 2 (75). – С. 124-130.

   Варивода В.І., Тома Р.П. Вплив корупції на діяльність державної податкової служби України та заходи щодо її подолання. // Право і суспільство. № 5. 2013. С. 25-29.

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Становлення та розвиток ідеї стандартів у галузі гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовому контексті). Новітні підходи державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю.І. Римаренка): Зб. тез міжвуз. наук.-теорет. конф. – К.: КНУВС – 2009. – С. 34-36.

   Варивода В.І. Діяльність ОВС щодо попередження і припинення правопорушень, що посягають на громадську мораль. // Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: шляхи його вдосконалення: матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (4-5 червня 2010 р.). – Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – С. 20-27.

   Варивода В.І. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства за порушення правил дорожнього руху (тези конференції) Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : Міжн. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 126-131.

   Варивода В.І. Аспекти відповідальності за проституцією та торгівлю людьми. // Огранізіційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління МНС України: мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: АПБ імені Героїв Чоргнобиля, 2011. – С. 155-157.

   Варивода В.І. Тома Р.П. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (тези конференції) Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки: мат. V наук.-практ. сем. НАВС. – К.: ВБ «Аванпост – прим», 2011. – С. 149-152.

   Варивода В.І., Критьєв О.Г «Особливості відповідальності осіб які користуються дипломатичним імунітетом за порушення правил дорожнього руху в Україні»: Международная научно практическая конференция «Перспективныеы направления развития современной юридической науки»: Материалы международной научно-практической конференции, г, Симферополь, 16-17 марта 3013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. –с. 70-72.

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Законодавство України про державну таємницю та його застосування в органах внутрішніх справ (у запитаннях та відповідях) (навчально-методичні матеріали). Варивода В.І., Великий В.І., Колобов О.М. та ін.К.: НАВСУ, 2003. – 68 с.

   Діяльність дільничного інспектора міліції (методичні рекомендації). Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. , Варивода В.І. та ін.К.: КНУВС, 2007. – 208 с.

   Довідник дільничного інспектора міліції. Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. , Варивода В.І. та ін. К.: КНУВ, 2007. – 152 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. - К. : НАВС. - 2011. - 104 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [Текст] : метод. рек. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

 • Гусєва Катерина Анатоліївна

   ФАХОВІ СТАТТІ

   1. Гусєва К. А. Удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності міліції щодо запобігання злочинам / К. А. Гусєва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 6. – С. 22–31.

   2. Гусєва К. А. Удосконалення нормативно-правових засад попередження злочинів в Україні / К. А. Гусєва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2006. – № 5. – С. 136–144.

   3. Гусєва К. А. Попередження злочинів як одна з визначальних функцій спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ у сучасних умовах / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – Спеціальний випуск. – 2007. – № 2, Ч. 1.– С. 48–57.

   4. Гусєва К. А. Застосування оперативного спілкування в індивідуальній профілактиці злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – Спеціальний випуск. – 2007. – № 1 Ч. 1. – С. 136–141.

   5. Гусєва К. А. Оперативно-розшукове супроводження попередження й припинення злочинів під час надходження, розгляду й перевірки заяв і повідомлень про них / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2008. – № 1, Ч. 2. – С. 22–28.

   6. Гусєва К. А. Дотримання прав і свобод людини й громадянина в контексті діяльності правоохоронних органів щодо попередження злочинів / К. А. Гусєва // Наше право. – 2007. – № 4. – С. 54–56.

   7. Гусєва К. А. Удосконалення кримінально-процесуальних норм щодо попередження злочинів / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2008. – № 3. – С. 148–153.

   8. Гусєва К. А. Удосконалення статистичного обліку, аналізу й оцінки результатів запобігання злочинам оперативними підрозділами карного розшуку ОВС України / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2009. – № 1, Ч. 1. – С. 168–177.

   9. Гусєва К.А. Діяльність ОВС щодо запобігання злочинам як предмет відповідного її нормативно-правового регулювання // Актуальні проблеми теорії та практики ОРД: Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск. – 2010. № 4. С. 237 – 241.

   10. Гусєва К.А. Питання щодо розробки індикаторів стану національної безпеки у сфері захищеності особи й українського суспільства від злочинності // Додаток до спеціального випуску Вісника ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка № 3, 2012 - С. 138-142.

   11. Гусєва К.А. Основні особливості жорстокості як кваліфікуюча ознака злочину // Митна справа . – 2012. - №5. – С. 76 – 80;

   12. Гусєва К. А. Використання платіжних пластикових карток в Україні // Вісник ЛУДУВ імені Е.О. Дідоренка – 2013 - №3. с. 149 – 152.12. Гусєва К. А. Запобігання злочинам та їх припинення у кримінальному провадженні/ К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2013. – № 6 – С. 217–222.

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   1. Гусєва К. А. Нормативно-правові засади попередження злочинів в Україні / К. А. Гусєва // Механізм правового регулювання в правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах реформування громадянського суспільства (Осінні юридичні читання) : всеукр. курсантсько-студентська конф., 10 листоп. 2006 р. : тези доп. – Львів : 2006. – С. 49–50.

   2. Гусєва К. А. Попередження злочинів як предмет діяльності підрозділів досудового слідства органів внутрішніх справ (загально-проблемні питання) / К. А. Гусєва // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 24 листопада 2006 р. : тези доповідей. – Донецьк: 2006. – С. 208–214.

   3. Гусєва К.А. Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю [Текст]: тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 24 берез. 2010 р.– К.: Київ. Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 272 с. – С.62-64.

   4. Гусєва К. А. Удосконалення відомчого нормативно-правового регулювання діяльності міліції щодо стратегічних і тактичних напрямів запобігання злочинам // Проблеми реформування кримінально-процессуального та кримінального законодавства України: (текст): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.).-Х.: ХНУВС.-354 с.-С.68-73.

   5. Сучасні проблеми нормативного забезпечення у сфері протидії злочинності // Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні: (текст): Матеріали міжвуз. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 25 квіт. 2012 р.).-К.: Нац. акад.. внутр. справ.-252 с.-С.113-115.

   6. Гусєва К.А. Теоретичні проблеми співвідношення дефініцій, що визначають сутність попередження злочинів // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : Матеріали Всеукраїнської . Наук.-практ. Конф. (Київ, 30 листоп. 2012 р.).-К.: Нац. акад.. внутр. справ.-198 с.-С.40-43.

   7. Гусєва К.А.   До питання запобігання злочинам та їх припинення у кримінальному проваджені  /К.А.Гусєва/ реформи в Україні: проблеми та перспективи» − К: – 16 жовтня 2013 року − С. 147–149.

   8. Гусєва К.А. Місце кримінального процесу у запобігання правопорушенням  // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми  сьогодення та шляхи їх вирішення (текст): Матеріали міжвуз. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 20 березня. 2014 р.).-К.: Нац. акад.. внутр. справ.-354 с.- С.319-324.

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   1. «Організаційно-правові засади діяльності патрульної служби: вітчизняний та міжнародний досвід: Науково-аналітичний огляд» / М.О. Свірин, В.І. Маєвський,  К.А. Гусєва та ін. – Київ:  ДНДІ МВС України,  2008. – 112 с.

   2. Гусєва К.А. Захист авторського права і суміжних прав // Кримінологічний довідник ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, академіка НАПрН України Бандурки О. М. ; і д-ра юрид. наук, професора Литвинова О. М.  : довідкове видання . – Харків, 2013 : Діса, . – С. 168 – 171.

    

 • Золотарьова Наталія Іванівна

    

   Золотарьова Н.І. Попереднє адміністративне розслідування як стадія провадження в справах про адміністративні проступки / Голосніченко І.П., Золотарьова Н.І.  //  Право України. – 2002. – № 2. – С. 26-30.

   Золотарьова Н.І. Проблеми вдосконалення адміністративного законодавства що регулює протидію    незаконному     обігу     наркотиків / Золотарьова Н.І.   // Право України. – 2002. – № 9.  – С. 95-99.

   Золотарьова Н.І. Вплив змін в предметі адміністративного права на зміст навчальної дисципліни "Адміністративне право України"// Збірник наукових праць. – 2003. – № 1. – С. 69-74

   Золотарьова Н.І. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються для охорони навколишнього природного середовища / Голосніченко І.П., Золотарьова Н.І. // Щорічний бюлетень КЮІ КНУВС. –2005. – № 10.  – С.376-38

   Золотарьова Н.І. Діяльність міліції щодо охорони навколишнього природного середовища / Золотарьова Н.І. // Науковий вісник «Іменем Закону».   – 2009.  – № 2.  – С. 10-12.

   Золотарьова Н.І   Навколишнє середовище – як об’єкт правоохоронного впливу / Золотарьова Н.І. //    Вісник Академії управління. – 2010.  – № 2.  -  С. 28-37.

    Золотарьова Н.І   Екологічна безпека – родовий об’єкт проступків, що посягають на навколишнє природне середовище. / Золотарьова Н.І. //    Вісник Академії управління. – 2010. – № 3.  – С. 25 -29.

    Золотарьова Н.І   Особливості профілактичної діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища / Золотарьова Н.І. //   Вісник Академії управління. –   2010. –   № 4. –  С. 280 - 285.

   Золотарьова Н.І  Адміністративно-правовий статус ґрунтів та пропозиції щодо його вдосконалення.  / Золотарьова Н.І.  //   Науковий вісник “Держава та регіони: право”. – 2010. –  № 4. – С. 97-104.

   Золотарьова Н.І. Необхідність теоретико-правового забезпечення природооронної функції української держави / Золотарьова Н.І. //    Вісник національно-техничного університету. – 2010. –  № 4(8) -С. 211-216.

   Золотарьова Н.І. Співвідношення виконавчої влади та адміністративної діяльності / Золотарьова Н.І. //    Вісник національно-техничного університету. –  2011.  – № 1(9) . – С.45-54.

   Золотарьова Н.І. Екологічна місцева міліція: нагальність створення в усіх крупних містах України / Золотарьова Н.І. //   Вісник національно-техничного університету.  – 2011.  – № 2(10). – С.22-31.  

   Золотарьова Н.І. Озоновий шар атмосфери як пріоритетний об’єкт правової охорони / Золотарьова Н.І. //   Вісник національно-техничного університету. – 2011. – № 3(11).  – С.32-41.  

    Золотарьова Н.І.Зямля як об’єкт правової охорони: питання сучасного стану / Золотарьова Н.І. //   Вісник національно-техничного університету. – 2012. – № 1(13) - 2012 – С.48-59.  

   Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність органів прокуратури у сфері екологічної безпеки / Золотарьова Н.І. //   Вісник національно-техничного університету -  Київ -  Політтехніка- № 2(14) - 2012 – С.12-21.  

    Золотарьова Н.І. Поняття методів адміністративної  діяльності правоохоронних органів  у сфері екологічної безпеки та їх різновид / Золотарьова Н.І. //   Вісник національно-техничного університету -  Київ -  Політтехніка- № 4(16) - 2012 – С. .

   Золотарьова Н.І. Форми адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки / Золотарьова Н.І. //   Вісник національно-техничного університету -  Київ -  Політтехніка- № 3(15) - 2012 – С.38-49.  

   Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність правоохоронних органів у механізмі правової охорони навколишнього природного середовища // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць – 2013. – №1(17). – С.54-63

   Золотарьова Н.І. Надра і води як об’єкти адміністративно-правової охорони // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць – 2013. – №2(18). – С.78-88

   Золотарьова Н.І.  Податковий збір за спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.  // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць – 2013. – №3(19). – С.91-100

   Золотарьова Н.І. Методологія дослідження  адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць – 2013. – №4(20). – С.45-54

   Золотарьова Н.І. Адміністративні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки. Матеріали науково-практичної конференції. «Шлях України до економічної безпеки. м.Харків, 14.04.2006. С.63-66

   Золотарьова Н.І. Конституційні засади забезпечення прав громадян на достатні умови проживання. Матеріали науково-практичної конференції “Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики” м.Київ, інститут держави і права ім.Корецького, 26.06.2006. с.56-60

   Золотарьова Н.І. Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів», м. Сімферополь, 12-13 грудня 2007 року, Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища. С.125-128

   Золотарьова Н.І. Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Матеріали науково-практичної конференції. Кримський юридичний вісник “Адміністративна реформа та  проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів”. – Збірник наукових статей Сімферополь.  2008. С. 125-128

   Золотарьова Н.І. Адміністративно-праве забезпечення екологічних прав людини. Всеукраїнська науково-практична конференція // Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті конституційної реформи. Тези всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: КНУКІМ. – 2008. С. 47-53.

   Золотарьова Н.І. Всеукраїнська науково-практична конференція   «Запровадження в МВС України системи управління якістю: проблеми й перспективи», МВС          м.Київ, 6 червня 2008 року. Управлінські функції правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

   Золотарьова Н.І. Взаємодія органів внутрішніх справ з громадськими організаціями щодо забезпечення охорони природи / Золотарьова Н.І. /   Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія правоохоронних органів з муніципальними і неурядовими організаціями в питаннях профілактики правопорушень та злочинів» 22-23 травня 2009 року. Кам’янець-Подільський - 2009 - С.84-86.

   Золотарьова Н.І. Особливості профілактичної діяльності правоохоронних органів щодо           охорони     екологічних      прав  громадян  / Золотарьова Н.І. //   Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності” 9 грудня 2009 року. Донецьк - С.34-38.

   Золотарьова Н.І  Охорона навколишнього природного середовища – обовязок  субєктів господарювання / Золотарьова Н.І. //  Міжнародна наукова-практична конференція «Актуальні питання управління органами внутрішніх справ у сучасних умовах» 30 жовтня 2009 року. Академія управління МВС -  Київ – 2009 - С.115-117.

   Золотарьова Н.І. Забезпечення конституційних прав громадян в сфері охорони навколишнього природного середовища / Золотарьова Н.І. //  Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека и утилизация отходов» - Харьков – 2009 – С.81-83.

   Золотарьова Н.І  Управлінські функції правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища / Золотарьова Н.І. //  Міжнародна наукова-практична конференція «Розвиток систем і технологій підготовки керівних кадрів для органів державної влади» 28 жовтня 2009 року. Академія управління МВС -  Київ – 2009 - С.64-68.

   Золотарьова Н.І. Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг міліцією // Запровадження у міністерстві внутрішніх справ України системи управління якістю: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К. : ДНДІ МВС України. 2009– С. 84-91. 

   Золотарьова Н.І Оптимізація повноважень ОВС у забезпеченні прав людини / Золотарьова Н.І. //  Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми» 30 квітня 2010 року -  Київ – 2010 - с.56 -58.

    Золотарьова Н.І.  Забруднення атмосферного повітря – екологічна проблема суспільства  / Золотарьова Н.І. //  Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека и утилизация отходов» - Харьков – 2010 – С.81-83.

    Золотарьова Н.І Особливості контрольно – наглядової діяльності міліції в сфері охорони природи. / Золотарьова Н.І. //  Матеріали міжнародної науково – практичної конференції  «Розвиток систем і технологій підготовки керівних кадрів для органів державної влади» (Київ,29 жовтня 2010 року) – Київ- 2010 – С. 74 – 76.

    Золотарьова Н.І. Діяльність міліції щодо попередження екологічних правопорушень / Золотарьова Н.І. //   Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки» Кіровоград - 2011 – С.87-90.

   Золотарьова Н.І.  Діяльність Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо забезпечення екологічної безпеки / Золотарьова Н.І. //   Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Організаційно-управлінські,  економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України» - Черкаси. – 2011 – С.167-169.

   Золотарьова Н.І. Особливості доказів в справах про адміністративні правопорушення щодо забезпечення безпеки дорожнього руху: матеріали науково-практичної конференції «Концепції, стратегії та напрямки розвитку Української держави: економіка, фінанси, право» - К.: УДУФМТ, 2012 – С.231-234

   Голосніченко І.П. Золотарьва Н.І. Формування адміністративних послуг та їх правове регулювання // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (збірник матеріалів). К.: НТТУ «КПІ», 2012 – С. 15-20.

    Золотарьова Н.І. До питання адміністративно-правового механізму охорони навколишнього природного середовища / Золотарьова Н.І. /   Всеукраїнська науково-практична конференція 22-23 травня 2012 року. Київ - 2012 - С.84-86

   Золотарьва Н.І. До питання реалізації форм адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» - К.: НТТУ «КПІ», 2013 – С. 32-40.

    

 • Квітка Яніна Михайлівна

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Квітка Я.М.  «Міжнародний досвід і організаційні основи спеціальної первинної початкової підготовки кадрів поліції за кордоном» Право і суспільство. -2007. - №2. С. 140-144.

   Квітка Я.М. «Права людини у контексті сьогодення». Право і суспільство. -2005. - №1. – С. 8-12.

   Квітка Я.М. «Правова культура і формування правомірної поведінки неповнолітніх». Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України №4 - 2005. ‑ С. 84-88.

   Квітка Я.М. «Уповноважений з прав людини у правовому механізмі української держави». Право і суспільство. -2006. - №1. – С. 3-7.

   Квітка Я.М. Актуальні проблеми вдосконалення роботи органів внутрішніх справ з профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Науковий вісник НАВСУ. - 2002. - № 1. – с. 247-251.

   Квітка Я.М. Актуальні проблеми профілактики сексуальних зловживань щодо неповнолітніх // Науковий вісник НАВСУ. - 2001. - № 3. – с. 254-260.

    Квітка Я.М. Баранова В.О. Досвід зарубіжних країн у подоланні насильства в сім’ї Науково-аналітичний журнал Митна справа  2`2014. частина 2 книга 1 с. 150-155.

   Квітка Я.М. Баранова В.О. Правові засади попередження насильства в сім’ї. Науково-аналітичний журнал. Митна справа Спеціальний випуск 2013. с. 253-258.

   Квітка Я.М. Методологічні підходи до управлінням кадровим забезпеченням та деякі особливості реалізації кадрової функції ОВС. Науково-аналітичний журнал. Митна справа 2`2011.

   Квітка Я.М. Посилення відповідальності батьків за виховання дітей як  превентивний засіб профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Науково-практичний збірник Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. - 2002. - №12. (Додаток до журналу “Міліція України”) - с. 15-20.

    Квітка Я.М. Проблема правого захисту дітей в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2000. - № 3. – с. 107-113.

   Квітка Я.М. Проблемні питання провадження в справах про адміністративні правопорушення. с. 116-118. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 5-2012.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Квітка Я.М. “Удосконалення застосування методів діяльності міліції з профілактики адміністративних правопорушень неповнолітніх”  «Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії» Матеріали міжнародної науково-практичнох конференції тези доп. (Одеса, 31 березня-1 квітня 2006 р.) // За заг ред. к.ю.н., професора О.Ф. Долженкова, д.ю.н., доцента В.О. Меркулової. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006. – С. 214-220.

   Квітка Я.М. «Деякі аспекти удосконалення діяльності ОВС по профілактиці правопорушень в молодіжному середовищі» міжнародна науково-практична конференція «Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний і міжнародний досвід  Донецький юридичний інститут, за участю фонду Ганнса Зайделя (Німеччина) тези доп. 2 червня 2010 р.

   Квітка Я.М. Девіантна поведінка молоді як соціально психологічна і юридична проблема Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: У2-х ч., 7-8 грудня тези доп.   Сімферополь, 2006.  Ч.2. – с.320 С. 108-113.

   Квітка Я.М. Деякі аспекти вдосконалення охорони громадського порядку і громадської безпеки / Я.М. Квітка // Організація управління, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції тези доп. – Черкаси: АПБ ім. героїв Чорнобиля. 2011 р. С. 170-171.

   Квітка Я.М. Етапи професійної адаптації до служби в органах внутрішніх справ // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю.І.Римаренка): Збірник тез Міжвузівської науково-теоретичної конференції. тези доп.  – Київ: КНУВС, 2009 р., с. 81-85.

   Квітка Я.М. Захист прав неповнолітніх в період попереднього слідства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. тези доп.  Київ. 2001. НАВСУ– с. 168-171.

   Квітка Я.М. Соціально-політична суть громадської безпеки / Я.М. Квітка // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції (Кіровоград, 8 квітня 2011 року). – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2011. – С. 7-9.  – тези доп.  С 76-78.

   Квітка Я.М. Соціально-політична суть громадської безпеки /Актуальні проблеми правового забезпечення економічної безпеки (Присвячена  80-ти річному ювілею професора кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка володимира Дмитровича): матеріали науково-практичної конференції, 2 жовтня 2013р. тези доп. – К.: НАВС, 2013 – 259 с. С 102-105.

   Квітка Я.М. Проблеми подолання дестабілізуючих елементів громадського порядку та громадської безпеки / Я.М. Квітка // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: міжнародна науково-практична конференція., 25-26 листопада 2010 р., м. Тернопіль. Управління міністерства внутрішніх справ в Тернопільській області: тези доп. – Тернопіль. 2010. –С. 131-135.

   Квітка Я.М. «Шляхи удосконалення адміністративно-правозастосовчої діяльності» Збірка матеріалів науково-практичних конференцій. // Адміністративне право і процесс: шляхи вдосконалення законодавства і практики. Київ, 22 грудня 2006 р. – Київський національний університет внутрішніх справ. с. 297-301.

   Квітка Я.М. Новітні форми і методи роботи міліції з профілактики правопорушень серед неповнолітніх Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ: матеріали круглого столу, 24 квітня 2013 р. –  К. Нац. акад. внутр.справ, 2013. С. 52-54.

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. В.В.Коваленко, Ю.І.Римаренко, В.Я.Тацій, Ю.С.Шемшученко, С.Ф.Константінов та інші – К.: Атіка, 2011. Т.VII. Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. – 1120 с.

   Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. Римаренко Ю.І., Кондратьєв Я.Ю., Тацій В.Ч., Шемшученко Ю.С., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та інші – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. ІІ том, с. 753.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: НАВС. – 2013. – 200 с.

   Квітка Я.М., Константінов С.Ф. та інші. Модуль “Знаємо та реалізуємо свої права”. К.: Міленіум, 2002 р. – 164 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. - К. : НАВС. - 2011. - 104 с.

   Методичні рекомендації до порядку розробки плану комплексного використання сил та засобів задіяних на охорону громадського порядку в систему єдиної дислокації / Квітка Я. М., Константінов С.Ф., Бідей О.М. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 156.-132 с.

   Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник» «Організація діяльності міліції громадської безпеки» / [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю. та ін.], НАВС, 2013.

   Актуальні проблеми організації та попередження правопорушень [навчально-методичний комплекс для курсантів 1 курсу ННІПККМ КНУВС] / Константінов С.Ф., Лошицький М.В., Квітка Я.М. – К.: КНУВС, 2009, 36 с.

   Актуальні проблеми організації та попередження правопорушень [навчально-методичний комплекс для курсантів 1 курсу ННІПКГБПС КНУВС] / Константінов С.Ф., Лошицький М.В., Квітка Я.М. – К.: КНУВС, 2009, 34 с.

   Забезпечення законності та прав людини в діяльності міліції громадської безпеки [навчально-методичний комплекс для курсантів 1 курсу ННІПККМ КНУВС] / Константінов С.Ф., Лошицький М.В., Квітка Я.М. – К.: КНУВС, 2009, 25 с.

   Забезпечення законності та прав людини в діяльності міліції громадської безпеки [навчально-методичний комплекс для курсантів 1 курсу ННІГБПС КНУВС] / Константінов С.Ф., Лошицький М.В., Квітка Я.М. – К.: КНУВС, 2009, 19 с.

    

 • Либаш Микола Кирилович

   Законодавство України про державну таємницю та його застосування в органах внутрішніх справ (у запитаннях та відповідях): Навч.-метод. Матеріали / Укладач.: В.І. Варивода, В.І. Великий, О.М. Колобов та ін.. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 68 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: НАВС. – 2011. – 104 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: НАВС. – 2013. – 200 с.

 • Луговий Ігор Олександрович

   Програма короткострокового тематичного семінару підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції / За заг. ред. проф. В.Д. Сущенка. – К.: КНУВС, 2010. – 27 с.

   Програма з підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників режимно-секретних відділів (секторів) ГУМВС, УМВС в навчальному центрі післядипломної освіти Київського національного університету внутрішніх справ / [уклад. А.А. Кушніренко, І.О. Луговий] – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010 – 28 с.

   Програма з підвищення кваліфікації та спеціалізації старших інспекторів, інспекторів відділів, секторів дозвільної системи міськрайлінорганів в навчальному центрі післядипломної освіти Київського національного університету внутрішніх справ / [уклад. А.А. Кушніренко, І.О. Луговий] – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010 – 32 с.

   Підготовка рефератів слухачами курсів підвищення кваліфікації та спеціалізації навчального центру післядипломної освіти КНУВС: методичні рекомендації / [уклад. Ю.О. Єрмаков, А.А. Кушніренко, І.О. Луговий, О.Ю. Татаров, В.О. Федорчук ] – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010 – 30 с.

   Програма проходження ознайомчої практики курсантами першого курсу Національної академії внутрішніх справ / С.Г. Братель, О.Ю. Дрозд, І.О. Луговий. – К. : НАВС, 2013. – 34 с.

   Програма проходження навчальної практики курсантами другого курсу Національної академії внутрішніх справ / С.Г. Братель, О.Ю. Дрозд, І.О. Луговий. – К. : НАВС, 2013. – 34 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 6-ВС курсу / [уклад.: Симон Ю.С., Кудінов В.А., Коломієць О.В., Константінов С.Ф. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 306 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство" / [уклад.: Павлишин О.В., Герасименко Л.В., Братель С.Г., Бадьора С.М., та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 492 с.

    

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Біленчук П.Д., Луговий І.О. Способи протидії злочинних угрупувань діяльності правоохоронних органів у розслідуванні злочинів // Науковий вісник НАВСУ.  – 2003. – Вип.1.. – С.195-200.

   Луговий І.О. Поняття адміністративної відповідальності за порушення законодавства про вибори // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. –  № 1 – С. 98 – 103.

   Луговий І.О. Склад адміністративного порушення законодавства про вибори // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 31.– С. 152 – 156.

   Луговий І.О. Міжнародно-правові стандарти виборів та їх реалізація в національному законодавстві // Часопис Київ. ун-ту права. – 2006. – №  2. – С. 111 – 113.

   Луговий І.О. Особливості провадження у правах про адміністративні порушення законодавства про вибори в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. –  № 5 –  С. 82 – 90.

   Луговий І.О. Правові підстави забезпечення правопорядку органами внутрішніх справ під час проведення виборів // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. –  № 4(65) – С. 97 – 103.

   Татаров О.Ю, Луговий І.О. Післядипломна освіта в Національній академії внутрішніх справ: стан і перспективи вдосконалення // Науковий вісник НАВС.  – 2010. - Вип.6(73).  - С. 248 -260.

   Луговий І.О. Роль Державної автомобільної інспекції МВС України у забезпеченні проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року // Митна справа № 4 (76), 2011, частина 2. – С. 104-112.

   Луговий І.О., Дрозд О.Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ під час виборчого процесу //                     І. О. Луговий, О. Ю. Дрозд, Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.  Спеціальний випуск № 5, 2012. –      С. 401-414.

   Луговой И.А. Особенности планирования мероприятий в сфере предупреждения и противодействия коррупции  в органах государственной власти и местного самоуправления // Митна справа № 2 (86), 2013, частина 2, книга 2. – С. 447-453.

   Луговий І.О. Щодо змісту планів заходів у сфері запобігання та протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування // Митна справа № 3, 2013, частина 2, книга 1. – С. 268-274.

   Луговий І.О. Особливості провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення // І. О. Луговий / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 7, 2013. – С. 141-145.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Луговий І.О. С.А. Ковпак – видатний ватажок партизанського руху // Велика війна очима молодих дослідників: Матеріали міжнародної наук. конф., присвяченій 55-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Донецьк: Донецький держ. ун-т., 2000. – С. 236-238.

   Луговий І.О. Особливості методики розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами // Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів факультету підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України. – Київ, НАВСУ, 2002. – С. 17-19.

   Луговий І.О. Захист виборчих прав громадян в Україні // Матеріали VІ звітної наук.-практ. конф. Крим. юридичного ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ: У 2 ч. – Сімферополь: Ельіньо, 2005. – Ч.1. – С. 111 – 117.

   Луговой И.А. Выявление сотрудниками милиции административных правонарушений во время голосования на избирательных участках // Материалы международной науч.-практ. конф., посвященной Дню белорусской науки “Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел”. – Минск, 2006. – С. 12 – 13.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про вибори в проекті Кодексу України про адміністративні проступки // Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності: Зб. матеріалів наук.-теорет. конф. присвяченої створенню Академії управління МВС України. – К.: Акад. управління МВС України, 2006. – С. 229 – 231.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про вибори: досвід Російської Федерації // Наук. забезп. правоохоронної діяльності: історія, сучасність та міжнародний досвід: Тези доп. загальноуніверситет. підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки / За ред. О.М. Джужи. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 38 – 40.

   Луговий І.О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства про вибори // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики: Зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 грудня 2006 р.) / Ред. кол.: О.М. Джужа, В.М. Дзюба, С.Г. Стеценко та ін. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 192 – 196.

   Криволапчук В.О., Луговий І.О. Підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ: досвід Російської федерації // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ: тези доп. круглого столу (Київ, 3 берез. 2010 р.) / Ред кол.: В.Д. Сущенко, О.М. Джужа, М.А. Погорецкий та ін. – Київ. нац. ун-ту внутр. cправ, 2010. – С. 74-76.

   Луговий І.О. Роль органів внутрішніх справ у захисті інформаційних систем під час виборчого процесу // Використання сучасних інформаційних технологій підрозділами МВС для розкриття та розслідування злочинів: тези доп. науково-практичного семінару. – Київ, 2010. – С. 74-76.

   Луговий І.О. Об’єкт адміністративних правопорушень, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення // Інтеграція науки і практики як механізм ефективного управління органами внутрішніх справ: Матеріали наук.-теорет. конф. (Україна, Київ, 19 квітня 2012 р.) / Упоряд.: С.В. Кухаренко, Т.Г. Корж-Ікаєва. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 57-59.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації // Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання: матеріали круглого столу «Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання» 4 грудня 2012 р. [Текст] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 69-71.

   Луговий І.О. Щодо критеріїв оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ із запобігання та протидії корупції // Перспективные направления развития современной юридической науки: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 16-17 марта 2013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридиченская мысль», 2013. – С. 78-80.

   Луговий І.О. Контроль державної автомобільної інспекції МВС України за правомірністю перебування іноземних транспортних засобів на території України // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті» м. Одеса, 07-08 червня 2013 р. – С. 96-97.

    Луговий І.О. Вимоги до планування заходів у сфері запобігання і протидії корупції в органах державної влади // Міжнародна науково-практична конференція «Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності» м. Дніпропетровськ, 2 червня 2013 р. – 2 том. – С. 37-40.

    Луговий І.О. Підготовка фахівців у сфері запобігання та протидії корупції: досвід Національної академії внутрішніх справ // Матеріали круглого столу «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» м. Київ, 26 квітня 2013 р. – С. 105-107.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху: досвід Федеративної Республіки Німеччини // Правові реформи в Україні: Матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Правові реформи Україні: проблеми та перспективи», частина 1. 16 жовтня 2013 р. [Текст] – К: Нац. акад. внутр. справ.–2013.– С. 114-115.

   Луговий І.О. Критерії оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ із запобігання та протидії корупції // Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (25 жовтня 2013 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 183-185.

    

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т. ІІІ. Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. – 1192 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К. : НАВС. – 2011. – 104 с.

   Луговий І.О. Навчальне місце № 5 – “Дрібне хуліганство в готелі” // Тактико-спеціальні навчання з особовим складом Національної академії внутрішніх справ “Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян при проведенні спортивних змагань” : метод. матеріали / В. А. Молотай, О. М. Тогочинський, С. М. Бадьора [та ін.] / за ред. : Ю. Ю. Орлова, В. В. Сокуренка. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2011. – С. 74-75.

   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [Текст] : метод. рек. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52591 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Вільхова Л.Є.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52592 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Дрозд В.Г., Ключник К.П.

 • Павлівський Микола Климентійович

   1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О.,Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   3. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. В. В. Коваленко, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2011. – Т. VІІ. Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. – 1120 с.

 • Терещенко Володимир Васильович

   Терещенко В.В. Особливості функціонування пунктів для біженців, осіб які потребують додаткового захисту в Україні / В.В. Терещенко // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ: матеріали круглого столу, 24 квітня 2014 р [Текст] – К.: Нац. акад. вн. справ – С. 97–99.

 • Шевчук Геннадій Вадимович

   Шевчук Г. В. Відповідальність за незаконні дії з рослинами та грибами, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини / Г. В. Шевчук // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. –2009. – Вип. № 1 (62). – С. 127–133.

   Шевчук Г. В. Недоліки адміністративних покарань у справах про правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин / Г. В. Шевчук // Часопис Київ. ун-ту права. – № 4. – 2010. – С. 150–154.

   Шевчук Г. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Г. В. Шевчук, О. К. Волох // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – Вип. № 4 (71). – С. 102–108.

   Шевчук Г. В. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в адміністративному праві / Г. В. Шевчук // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю. І. Римаренка) (м. Київ, 16 жовтня 2009 р.) : зб. тез міжвуз. наук.-теорет. конф. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 184–186.

   Шевчук Г. В. Щодо адміністративної відповідальності за порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей / Г. В. Шевчук // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина» (м. Харків, 20-21 листопада 2009 р.) ; за ред. В. О. Шаповалової, В. В. Шаповалова, В. В. Шаповалова (мол.). – Х., 2009. – С. 86–88.

    Шевчук Г. В. Класифікація заходів протидії наркобізнесу / Г. В. Шевчук // Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 24 березня 2010 р.) / ред. кол.: М. Г. Вербенський, В. Я. Горбачевський, Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа та ін. ; вступне сл. М. Г. Вербенський. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 251–252.

    Шевчук Г. В. Проблеми адміністративного арешту у справах у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин / Г. В. Шевчук // Сучасне та майбутнє в тенденціях підготовки студентів ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 3 червня 2010 р.). – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2010. – C. 162 – 163.

    Шевчук Г. В. Щодо необхідності запровадження експрес-тестів визначення наркотичних засобів та психотропних речовин у правоохоронну діяльність / Г. В. Шевчук // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25-26 листопада 2010 р.). – Х. : Право, 2010. – С. 763–764.

    Шевчук Г. В. Актуальные вопросы качественной профилактики наркотизма / Г. В. Шевчук // Участие правоохранительных органов в противодействии наркобизнесу: отечественный и международный опыт : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 13 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 156–161.

    Шевчук Г. В. Напрями запровадження експрес-тестів визначення наркотичних засобів та психотропних речовин / Г. В. Шевчук // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 листопада 2011 р.) ; ред. кол. : О. М. Джужа, Ю. Ю. Орлов, О. В. Рибальський та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 132–133.

   Коментар Закону України «Про міліцію» : наук.-практ. посіб. / [Сущенко В. Д., Джужа О. М., Шевчук Г. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с. (рекомендовано МОН України, лист № 1.4 / 18-Г-106.1 від 10 січня 2009 р.).

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X