Перелік друкованих видань

 • Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • Басс Вікторія Олександрівна

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн : [навч. посіб.] / [В. О. Заросило, В. О. Басс, І. Р. Курилін, С. І. Братков]; за заг. ред. В. Д. Гвоздецького. – К. : Акад. управління МВС, 2007. – 250 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях і відповідях: [навч. посіб. Видання друге] / [Константынов С.Ф., Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О., Білик В.М., Братков С.І. та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. – 234 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»/ Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Басс В.О., Білик В.М., Бодюл Є.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Кобринський В.Ю, Корж-Ікаєва Т.Г. та ін.. – [2-ге вид.]; науково-практичний посібник за заг. ред. Коваленка В.В., – К: Національна академія внутрішніх справ, 2013 – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

 • Білик Вадим Миколайович

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 642 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 504 с.

 • Братель Сергій Григорович

   ПІДРУЧНИКИ

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.] – К. : КНТ, 2008. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – Т. : «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – Т. : «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 642 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 504 с.

   ПОСІБНИКИ

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2008. – 264 с.

   Братель С.Г. Режим секретності в органах внутрішніх справ у схемах і таблицях : [навч. посіб.] / Сергій Григорович Братель ; за ред. В.Д. Сущенка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 95 с.

   Коментар Закону України "Про міліцію" : [науково-практичний посібник] / [В.Д. Сущенко, О.М. Джужа, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – [2-е вид., доопр.]. – К. : Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 264 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 160 с.

   Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Варивода В.І., Константінов С. Ф. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : Дакор, 2011. – 128 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид., доопр.]. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

   Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів : [навч.-практ. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Сокуренко В.В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2012. – 360 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 224 с.

   Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів [навч.-практ. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2012. – 360 с.

   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» [наук.-практ. коментар] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М.В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 240 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 100 с.

   Запобігання та протидія проявам корупції (для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування I–VIІ категорії посад) [Текст] : [посіб.] / Братель С. Г., Василевич В. В., Золотарьова Н. І. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 376 с.

   Коментар Закону України "Про міліцію" : [науково-практичний посібник] / [В.В. Чернєй, С.Ф. Константінов, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. В.В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256  с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.]. – [2-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [5-е вид., доопр.]. – К. : «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

    Навчально-методичні матеріли для слухачів 5 курсу (термін навчання 5 років, на умовах окремого договору з працівниками ОВС) / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 180 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / [уклад.: С.Г. Братель, А.М. Колодій, С.Ф. Константінов та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 288 с.

   Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" / [уклад.: С.Г. Братель, А.О. Галай, С.Ф. Константінов та ін.]. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 51 с.

   Адміністративна діяльність: [навчальна програма] / [уклад.: С.Г. Братель, М.В. Лошицький, С.Ф. Константінов]. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 20 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 5 курсу / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; За ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 159 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 5 курсу / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 175 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 5-В курсу / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 128 с.

   Навчально-методичні матеріли для підготовки до державних екзаменів слухачів заочної форми навчання / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 208 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 4-В курсу / [уклад.: С.Г. Братель, Ю.О. Левченко, В.В. Рожнова та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 232 с.

   Навчально-методичний комплекс з курсу "Основи міграційного права" / [уклад. С.Г. Братель, В.І. Варивода, С.Ф. Константінов]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – 36 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 4-В курсу / [уклад.: С.Г. Братель, Ю.О. Левченко, В.В. Рожнова та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 232 с.

   Навчально-методичні матеріли для підготовки до державних екзаменів слухачів заочної форми навчання / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 160 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 5-В курсу / [уклад. : Братель С.Г., Пясковський В.В., Фещук В.В. та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 147 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" (державне замовлення, термін навчання – 1 рік) / [уклад.: Братель С.Г., Лигун Н.В., Нітенко О.В. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 502 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство" (державне замовлення, термін навчання – 1 рік) / [уклад.: Братель С.Г., Демиденко В.О., Мухоїд Т.В. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 553 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 3 курсу за напрямом "Правоохоронна діяльність" / [уклад.: Братель С.Г., Іванов Ю.Ф., Приходько Т.М., та ін.]; за ред. Ю. В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 323 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 4-В курсу / [уклад.: Братель С.Г., Красницька А.В., Приходько Т.М. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 304 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 4 курсу / [уклад.: Братель С.Г., Омельченко О.Є., Приходько Т.М. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 285 с.

   Навчально-методичні матеріали з підготовки до державних екзаменів / [уклад.: Братель С.Г., Кузьменко О.В., Удалова Л.Д. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 162 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правознавство" (термін навчання – 1 рік 8 місяців, державне замовлення) / [уклад.: Братель С.Г., Герасименко Л.В., Луговий І.О. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 492 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 6-ВС курсу / [уклад.: Братель С.Г., Константінов С.Ф., Луговий І.О. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 324 с.

   Навчально-методичні матеріали для студентів КМ-2 курсу / [уклад.: Братель С.Г., Нескороджена Л.Л., Пастух І.Д. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського.  – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 264 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Управління у сфері правопорядку" (набір 2013 року, термін навчання – 1 рік, державне замовлення) / [уклад.: Братель С.Г., Лукашенко А.А., Симон Ю.С. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 335 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" (набір 2013 року, термін навчання – 1 рік, державне замовлення) / [уклад.: Братель С.Г., Ємчук О.І., Молотай В.А. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 303 с. 

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Братель С.Г. Організована злочинна діяльність як загроза нормальному існуванню держави / С.Г. Братель // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої вмконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник / За редакцією А.І. Комарової, М.О. Потебенька, В.П. Пустовойтенка. – К., 2001. – Т. 22. – С. 112-114.

   Довідник дільничного інспектора міліції / С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 152 с.

   Діяльність дільничного інспектора міліції (методичні рекомендації) / С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 208 с.

   Братель С.Г. Принцип презумпції невинуватості / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Є.М. Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2007. – Т. IV: Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – С. 653-654.

   Типове положення про організацію та порядок проведення оперативно-штабних навчань / С. Г. Братель, С. Ф. Константінов, В. А. Куліков. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 24 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях : [метод. реком.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Никифорчук Д.Й. та ін.]. – К. : НАВС. – 2011. – 104 с.

   Братель С.Г. Адміністративне право (основні напрями реформування / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. В.В. Коваленко, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2011. – Т. VІІ: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності . – С. 64-68.

   Тактико-спеціальні навчання з особовим складом Національної академії внутрішніх справ «Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян при проведенні спортивних змагань : [метод. реком.] / [Братель С. Г., Бадьора С.М., Молотай В.А. та ін.]. – К. : НАВС. – 2011. – 122 с.

   Довідник працівника міліції / [Братель С. Г., Сокуренко В.В., Чернєй В.В. та ін.] ; за заг. ред. В.Ю. Захарченка. – К. : «МП Леся». – 2012. – 220 с.

   Довідник працівника міліції / [Бадьора С.М., Бєліх О.Г., Братель С. Г. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2012. – 208 с.

   Методичні рекомендації про дії працівників органів та підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [метод. реком.] / [Братель С. Г., Куліков В.А., Луговий І.О. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – 200 с.

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Братель С.Г. Організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку і громадської безпеки / С.Г. Братель // Матеріали десятої підсумкової конференції наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2002 – С. 128-130.

   Братель С.Г. Організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку і громадської безпеки / С.Г. Братель // Матеріали десятої підсумкової конференції наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002 – С. 128-130.

   Братель С.Г. Об'єднання громадян як суб’єкт цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т. 7. – Юридические и политические науки. – С. 70-73.

   Братель С.Г. Глобальна мережа Інтернет як засіб інформування населення / С.Г. Братель // Materialy II Miedzynarowej naukowe-praktycznej konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic 2005". – Przemyšl: Sp. Z o. o. "Nauka i studia", 2005. – T. 14. – Prawo. – S. 19-21.

   Братель С.Г. Демократичний цивільний контроль за діяльністю міліції в контексті упровадження концепції реформування публічної адміністрації в України (міжнародно-правовий аспект) / С.Г. Братель // Адміністративна реформа в Україні: Тези доп. – К.: Нац. акад. внут. справ України, 2005. – С. 28-29.

   Братель С.Г. Проблеми впровадження демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції в Україні: реалії сьогодення / С.Г. Братель // Другі юридичні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня 2005 р. : До 170-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права ; редкол. В.П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – К. : НПУ, 2005. – С. 419-421.

   Братель С. Г. Становлення та розвиток громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Формування особистості правоохоронця та його світогляду : підсум. наук.-теор. конф., 15 квітня 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 42-43.

   Братель С. Г. Становлення громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Кримський юридичний вісник «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів». – Сімферополь, 2008. – Вип. 2. – С. 81-89.

   Братель С. Г. Прогалини в законодавстві України стосовно громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Взаємодія правоохоронних органів з муніципальними і неурядовими організаціями в питаннях профілактики правопорушень та злочинів : всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2009 р. : тези доп. – Київ-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 47-49.

   Братель С. Г. Принципи демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції : міжвузів. наук.-теор. конф., 04 червня 2009 р. : тези доп. – К., 2009. – С. 29-31.

   Bratel Sergiusz. Spoleczna kontrola podczas organizacji finalowego turniu mistrzostw Europy w polce noznej Euro 2010 / S. Bratel // Bezpieczenstwo publiczne w rejonie zurbanizowanym / Redakcija naukowa – Ireneusz Dziubek. – Kalisz, Wydawnictwo Uczelni Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2010. – № 18. – P. 273-275.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Wieloaspektowosc bezpieczenstwa publicznego / Redakcija naukowa – Ireneusz Dziubek. – Kalisz, Wydawnictwo Uczelni Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2010. – № 19. – P. 173-182.

   Братель С. Г. Поняття та сутність міграції / С.Г. Братель // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : ІІІ всеукр. міжконф. христ. наук.-практ. конф., 11-12 січня 2010 р. : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 187-188.

   Братель С. Г. Суб´єкти громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІ міжн. наук.-практ. конф., 16 квітня 2010 р. : тези доп. – Черкаси, 2010. – С. 169-170.

   Братель С. Г. Прокурорський нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель // Адміністративне право в сучасному вимірі : ІV наук.-прак. семінару, 17 червня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 95-97.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу / С. Г. Братель // Правові реформи в Україні : ІІ міжвузів. наук.-теор. конф., 21 жовтня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 106-107.

   Братель С. Г. Діяльність суб’єктів громадського контролю за діяльністю міліції в рамках проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу / С. Г. Братель // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 112-114.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю органів охорони здоров’я / С. Г. Братель // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні : міжвузів. наук.-практ. конф., 08 грудня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 112-114.

   Братель С. Г. Налагодження партнерських взаємовідносин між міліцією та засобами масової інформації / С. Г. Братель // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 грудня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – Т. 2. – С. 19-20.

   Братель С. Г. Інститут свободи совісті в адміністративному праві / С. Г. Братель // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : ІV всеукр. міжконфес. христ. наук.-практ. конф., 13-14 січня 2011 р. : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 231-233.

   Братель С. Г. Висвітлення діяльності міліції засобами масової інформації / С. Г. Братель // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 15 квітня 2011 р. : тези доп. – Черкаси, 2011. – С. 152-153.

   Братель С. Г. Моніторинг як пасивна форму нагляду / С. Г. Братель // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : V наук.-практ. семінар, 28 квітня 2011 р. : тези доп. – К, 2011. – С. 25-27.

   Братель С. Г. Права особи, яку затримують за вчинення адміністративного правопорушення / С. Г. Братель // Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність : міжвузів. наук.-практ. конф., 10 червня 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 5-6.

   Братель С. Г. Особливості використання термінів «контроль» і «нагляд» в законодавстві України / С. Г. Братель // Розвиток вітчизняного законодавства в умовах новітніх інтеграційних технологій : всеукр. наук.-практ. читання, 16-17 грудня 2011 р. : тези доп. – Львів, 2011. – С. 57-58.

   Братель С. Г. Повноваження суб’єктів контролю за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави : міжн. наук.-практ. конф, 17-18 грудня 2011 р. : тези доп. – Х., 2011. – С. 39-40.

   Братель С. Г. Особливості дисциплінарної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Світ та управління : перша міжн. наук.-практ. конф., 19 грудня 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 49-51.

   Братель С. Г. Обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями на залізниці під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу / С. Г. Братель // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011 : межд. науч.-практ. Интернет-конф., 20-27 декабря 2011 г. : тезисы док. – Вып. 4. – Т. 26. – Одесса, 2011. – С. 30-32.

   Братель С. Г. Роль центрів обліку бездомних громадян у подоланні бездомності та безпритульності / С. Г. Братель // Публічне адміністрування в сучасних умовах : VII наук.-практ. семінар, 24 травня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 248-249.

   Братель С. Г. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт контролю у сфері запобігання і протидії корупції / С. Г. Братель // Перспективы инновации в науке, образовании, производстве и транспорте : межд. науч.-практ. конф., 19-30 июня 2012 г. : тезисы док. – Вып. 2. – Т. 17. – Одесса, 2012. – С. 62-63.

   Братель С. Г. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією як суб’єкт контролю у сфері запобігання і протидії корупції / С. Г. Братель // Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації : міжн. наук.-практ. конф., 22-23 червня 2012 р. : тези доп. – Х., 2012. – Т. 2. – С. 10-12.

   Братель С. Г. Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, які вчиняються відносно працівників правоохоронних органів / С. Г. Братель // Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання : кругл. стіл, 4 грудня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 21-24.

   Братель С. Г. Концептуальні засади створення місцевої міліції в Україні / С. Г. Братель // Перспективные направления развития современной юридической науки : межд. науч.-практ. конф., 16-17 марта 2013 р. : тезисы док. – Симферополь, 2013. – С. 67-68.

   Братель С. Г. Міністерство внутрішніх справ України – правоохоронне відомство європейського зразку / С. Г. Братель // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ : кругл. стіл, 24 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 17-20.

   Братель С. Г. Інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції / С. Г. Братель // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : міжн. наук.-практ. конф., 2 червня 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 22-23.

   Братель С. Г. Громадські об’єднання як суб’єкти контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель // Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті : міжн. наук.-практ. конф., 07-08 червня 2013 р. : тези доп. – Одеса, 2013. – С. 84-85.

   Братель С. Г. Особливості дисциплінарної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : міжн. наук.-практ. конф., 31 серпня 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 72-74.

   Братель С. Г. Історико-правовий аналіз поняття «процедура» / С. Г. Братель // Актуальні проблеми правового регулювання економічної безпеки (Присвячена до 80-ти річного ювілею, професора кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича : наук.-практ. конф., 02 жовтня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 271-275.

   Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян, які затримуються органами внутрішніх справ за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення / С. Г. Братель // Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи : V Всеукр. наук.-теор. конф., 16 жовтня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 98-99.

    

 • Братков Сергій Іванович

   Братков С. І. Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. [у співавторстві]; В. О. Заросило, В. О. Басс, І. Р. Курилін, С. І. Братков; під заг. ред. Гвоздецького В. Д. – К.: Академія управління МВС, 2007. – 250 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. - 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

 • Варивода Василь Іванович

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 528 с.

 • Гусєва Катерина Анатоліївна

   1.Гусєва К. А. Психологія оперативного спілкування в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ : [навч.-практ. посіб.]. /  [Б. І. Бараненко, В. А. Глазков, К. А. Гусєва та ін. ]. – Луганськ : МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 549 с.

   2.Гусєва К. А. Нормативно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів: [наук.-практ. посіб.]. / [М. О. Свірин, Б. І. Бараненко, К. А. Гусєва та ін. ]. – Луганськ : МВС України, ДНДІ МВС України, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – 200 с.

   3.Гусєва К.А. Організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції: науково-практичний посіб. / авт. кол. М.О. Свірін та ін., за заг. ред. докт. юрид. наук професора Вербенського М.Г. – Київ:, 2013. –  248 с.

 • Золотарьова Наталія Іванівна

   Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення в сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П.Голосніченка. - К., РВВ, КІВС, 2003.-112 с.

   Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник. / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П.Голосніченка. -К.: ГНА, 2005. - 232 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки: навч. посіб. / За заг. ред. Олефіра В. І. – К. : КНТ, 2010. – 264 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г-123.1 від 10.01.2009).

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник. Видання друге, доопрацьоване. / За загальною редакцією Моісеєва Є.М. / Олефір В.І., Константінов С.Ф., Лошицький М.В. та ін. – К.: Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г1513 від 19.09.2007).

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Особлива чистина / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. та ін. – ТзОВ «Тернограф», 2011. – 672 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Спеціальна чистина / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. та ін. – ТзОВ «Тернограф», 2011. – 528 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник. Видання третє, доопрацьоване / За загальною редакцією Коваленка В.В. / Олефір В.І., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін. – К.: КНТ, 2011. – 512 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г1513 від 19.09.2007).

   Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів. Навч.-практ. посіб. / за заг. ред. В.В. Коваленка – К. КНТ, 2012. – 360 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1/11-12240.1 від 29.12.2010).

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. Видання друге / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Константінов С.Ф., Кузьміних Г.Б. та ін. – К. : «Директ Лайн», 2012. – 816 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: Підручник. Видання друге / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Константінов С.Ф., Кузьміних Г.Б. та ін. – К. : «Директ Лайн», 2012. – 642 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина: Підручник. Видання друге / За загальною редакцією Коваленка В.В., Римаренка Ю.І. Олефіра В.І., / Константінов С.Ф., Кузьміних Г.Б. та ін. – К. : «Директ Лайн», 2012. – 504 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-г-1811 від 24.10.2007).

   Організація діяльності міліції громадської безпеки: навчальний посібник / За загальною редакцією Олефіра В.І. Видання друге. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г-123.1 від 10.01.2009).

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. ‑ К.: ПП «Дірект-Лайн» , 2012. ‑ 224 с.

   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

   Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення: навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2012. – 184 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний
   посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.] ; під заг. ред. В.В. Коваленка. – [2-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під. заг. ред. Коваленка В.В. [4-те вид.]. ‑ К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. ‑ 396 с.

 • Квітка Яніна Михайлівна

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.] – К. : КНТ, 2008. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 528 с.

 • Куліков Володимир Анатолійович

   Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку / навчально-практичний, документально-джерельний та навчально-методичний комплекс (частина перша) – К., НАВСУ, Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 460 с.

   Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку / навчально-практичний, документально-джерельний та навчально-методичний комплекс (частина друга, третя) – К., НАВСУ, Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 584 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навч. посібник – К.: «Преса України», 2002. – 199 с.

   Законодавство України про державну таємницю та його застосування в органах внутрішніх справ (у запитаннях та відповідях): Навчально-методичні матеріали – К.: НАВСУ, 2003. – 68 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ / Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2006 – 176 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Є.М. Моісеєв, С.Ф. Константінов, В.А. Куліков, В.І. Олефір та ін.] – К.: КНТ, 2008. – 816 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник. Видання друге, доопрацьоване / За заг. Ред. Моісеєва Є.М. – К.: Вид-во ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію» [науково-практичний посібник] / [С.Г. Братель, О.М. Джужа, С.Ф. Константінов, В.А. Куліков та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К.: КНТ, 2010. – 304 с.

   Коментар Закону України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ»: Навчальний посібник / За заг.ред. В.В. Коваленка – К.: Дакор – 2011. – 128 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навчальний посібник. Видання трете, доопрацьоване / За заг. ред. Коваленка В. В. / Олефір В.І., Константінов С.Ф., Куліков В.А. та ін. – К.: КНТ, 2011. – 512 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: [підруч.] / [Константінов С.Ф., Куліков В.А., Лошицький М.В. та ін.]; за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина: [підруч.] / [Братль С.Г., Константінов С.Ф., Куліков В.А., Лошицький М.В. та ін.]; за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: [підруч.] / [Братль С.Г., Константінов С.Ф., Куліков В.А., Лошицький М.В. та ін.]; за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. – К.: ПП Директ Лайн, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: [підруч.] / [Братель С.Г.., Константінов С.Ф., Куліков В.А., Лошицький М.В. та ін.]; за ред. В. В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. – К.: ПП Дірект Лайн, 2012. – 642 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина: [підруч.] / [Братель С.Г., Константінов С.Ф., Куліков В.А., Лошицький М.В. та ін.]; за ред. В. В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К.: ПП Дірект Лайн, 2012. – 504 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. – 100 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. – 240 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 224 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. За загальною редакцією Олефіра В.І. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. – 184 с.

   Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів. Навчально-практичний посібник / за заг. ред. В.В. Коваленка – К.: КНТ, 2012. – 360 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник під заг. ред. В.В. Коваленка. – [2-е видання]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання третє. – К.: ПП «Дірект Лайн». –Київ. – 2014. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект-Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник/ [Чернєй В.В, Братель С.Г., Константінов С.Ф., Куліков В.А. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те.]. – К.: ПП «Дірект-Лайн». – Київ. – 2014. – 408 с.

   Взаємодія служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю та населенням щодо профілактики правопорушень [Текст]: метод. рек. / В.Л. Костюк, В.А. Куліков, О.М. Жук. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 28 с.

   Дії працівників міліції під час несення служби на блокпостах, в умовах наступу і оборони, затримання озброєних злочинців, в тому числі в містах, будівлях [Текст]: метод. рек. / В.В. Сокуренко, В.А. Куліков, О.В. Каверін, В.Л. Костюк. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 111 с.

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн [навч. посіб.] / [Братель С.Г, Константінов С.Ф., Куліков В.А., Луговий І.О. та ін.]; за ред. В.В. Чернєя. – К.: КНТ, 2015. – 572 с.

   Організація та порядок здійснення супроводження військових та інших транспортних колон працівниками органів внутрішніх справ [Текст]: метод. рек. / В.Л. Костюк, В.А. Куліков, О.В. Каверін – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 46 с.

   Куліков В.А. «Організаційно-правові засади діяльності Робочого апарату Укрбюро Інтерполу» // метод. рек. / С.Ф. Константінов, В.А. Куліков, В.Л. Костюк. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 30 с.

   Куліков В.А. «Організація роботи із запитами та зверненнями народних депутатів України у підрозділах Національної поліції» // метод. рек. / С.Ф. Константінов, В.А. Куліков, О.В. Кузьменко та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 21 с.

   Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту / Калюк О.М., Константінов С.Ф., Куліков В.А. та ін. / за ред. Кулікова В.А. – К.: «Освіта України», 2016. — 230 с.

   Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію». – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.

   Забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: [метод. реком.] / [В.Л. Костюк, В.Г. Сюравчик, С.Ф. Константінов, В.А. Куліков, А.О. Джужа]; за заг. ред. Р.А. Сербина. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 61 с.

   Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції: навчальний посібник / Кудря В.О., Лабунь А.В., Радзівон С.М., Фещенко Л.О. та ін. / за ред. Кулікова В.А. – К.: «Освіта України», 2017. – 247 с.

   Реагування органів та підрозділів Національної поліції на повідомлення про правопорушення або інші події [Текст]: метод. рек. / В.Л. Костюк, Є.М. Корж, В.А. Куліков, Н.В. Федоровська. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 44 с.

   Організація охорони публічного порядку: навчальний посібник / Андреєв Д.В., Братель С.Г., Ваньчик Ю.А., Золотарьова Н.І., Кобзар К.П., Корж Є.М., Костюк В.Л., Кудря В.О., Куліков В.А., Мотиль В.І., Радзівон С.М., Саковський А.А., Федоровська Н.В. / за ред. Кулікова В.А. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 164 с.

 • Либаш Микола Кирилович

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. - 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

 • Луговий Ігор Олександрович

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.] – К. : КНТ, 2008. – 816 с.

    Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2008. – 264 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник / За заг. ред. Олефіра В.І.. – К. : КНТ, 2010. – 160 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. За загальною редакцією Олефіра В.І. Видання друге. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: ПП «Дірект-Лайн» , 2012. – 224 с.

   Сущенко В.Д., Константінов С.Ф., Єрмаков Ю.О., Луговий І.О., Мозоль С.А. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення: Навчальний посібник. – К.: “МП Леся”, 2012. – 184 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. – 100 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2012. – 240 с.

   Запобігання та протидія проявам корупції (для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування I–VIІ категорії посад) [Текст] : [посіб.] / Братель С. Г., Василевич В. В., Золотарьова Н. І. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 376 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. Видання третє, доопр. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред.   В.В. Коваленка. – [2-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В, Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін..], під. заг. ред. Коваленка В.В. [4-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн» , 2013. – 396 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання третє. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 256 с.

   Адміністративна  діяльність  органів  внутрішніх  справ  у  питаннях  та відповідях: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект-Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

 • Павлівський Микола Климентійович

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України, спеціальна частина: підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір – Т.: «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України, особлива частина: підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір – Т.: «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ: спеціальна частина: Підручник. Видання друге / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір – К.: «Директ Лайн», 2012. – 504 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ: загальна частина: Підручник. Видання друге / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір – К.: «Директ Лайн», 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина: Підручник. Видання друге / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір – К.: «Директ Лайн», 2012. – 642 с.

    Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / За заг. ред. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф., та ін.– К.: КНТ, 2008. – 264 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник // За заг. ред. проф. Моісеєва Є.М. – К.: КНТ, 2010. – 304 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г18-106.1 від 10.01.2009).

   Організація діяльності міліції громадської безпеки: навч. посіб. / За заг. ред. Олефіра В. І. – К. : КНТ, 2010. – 264 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г-123.1 від 10.01.2009).

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. пособ. – Вид. 3-те, доопр. / За заг. ред. Коваленка В.В. / Олефір В.І., Константінов С.Ф., Лошицький М.В. та ін.– К.: КНТ, 2011. – 512 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. пособ. – Вид. 3-те, доопр. / За заг. ред. Коваленка В.В. / Олефір В.І., Константінов С.Ф., та ін.– К.: КНТ, 2011. – 512 с.

   Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут ОВС»: навчальний посібник / За загальною редакцією Коваленка В.В. / Джужа О.М., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: Дакор 2011. ‑ 128 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г-127 від 10.01.2009).

   Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів. Навч.-практ. Посіб. / за ред. В.В. Коваленка – К.: КНТ, 2012. – 360 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. За загальною редакцією Олефіра В.І. Видання друге. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с. (лист №1.4/18-Г123.1 від 10.01.2009 року).

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. – 224 с.

   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. – К.: «Видавничий дім «Скіф»», 2012. – 512.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 100 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Директ Лайн» -  2012. – 240 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. Видання третє. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. – 184 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін] ; під аг. Ред.. В.В. Коваленка. - [2-е вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання третє. – К.: ПП «Директ Лайн». -  2014. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. - 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

 • Терещенко Володимир Васильович

    Курс адміністративного права України: підручник / В.К. Калпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., репероб. І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872с. – Бібліогр. В кінці тем.

    Актуальні проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні. Загальна частина у 2-х кн., курс лекцій. Кн 1 / Л.Г. Шарай, Б.В. Западнюк, Я.І. Слободян та ін.; За ред. Є.М. Моісеєва. – К.: Київський нац.. ун-т внутр. Справ, Прикарпатський юрид. Ін.-т. Льв.ДУВС, 2007. – 212 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

 • Шевчук Геннадій Вадимович

   Шевчук Г. В. Відповідальність за незаконні дії з рослинами та грибами, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини / Г. В. Шевчук // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. –2009. – Вип. № 1 (62). – С. 127–133.

   Шевчук Г. В. Недоліки адміністративних покарань у справах про правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин / Г. В. Шевчук // Часопис Київ. ун-ту права. – № 4. – 2010. – С. 150–154.

   Шевчук Г. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Г. В. Шевчук, О. К. Волох // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – Вип. № 4 (71). – С. 102–108.

   Шевчук Г. В. Правові напрями вдосконалення адміністративно-попереджувальних заходів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів  / Г. В. Шевчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 8. – С. 34–36.

   Шевчук Г. В. Адміністративно-попереджувальні заходи міліції у сфері обігу наркотиків // Г. В. Шевчук. – Митна справа. – 2011. – № 3 (75). – С. 383–389.

   Коментар Закону України «Про міліцію» : наук.-практ. посіб. / [Сущенко В. Д., Джужа О. М., Шевчук Г. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с. (рекомендовано МОН України, лист № 1.4 / 18-Г-106.1 від 10 січня 2009 р.).

    

    

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X