Навчальні видання

Адміністративне право зарубіжних країн : [курс лекцій] / [Братель С. Г., Іщенко Ю.В., Луговий І.О. та ін.] ; за ред. О. В. Кузьменко. –К. : Юрінком Інтер, 2014. – 528 с.

Організація діяльності поліції зарубіжних країн [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Луговий І.О., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Чернєя. – К. : КНТ, 2015. – 572 с.

Засади запобігання та протидії корупції [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Василинчук В.І., Луговий І.О. та ін.]. – К. : ФОП Кандиба Т.П., 2015. – 228 с.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Шруб І.В. та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2016. – 236 с.

Закон України «Про Національну поліцію» [наук.-практ. коментар] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 400 с.

Адміністративна діяльність Національної поліції : [навч. посіб.] / [Калюк О. М., Константінов С. Ф., Куліков В. А. та ін.]. – К. : "Освіта України", 2016. – 228 с.

Міграційне право України : підруч. / [Братель С. Г., Луговий І. О., Варивода В.І. та ін.]; за заг. ред. В. В. Ковальської. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476 с.

Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Кудря В. О. та ін.] ; за ред. В. А. Кулікова. – К. : «Освіта України», 2017. – 246 с.

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Олефір В І. та ін.]. – К. : "Центр учбової літератури", 2017. – 187 с.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Басс В.О. та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 333 с.

Організація охорони публічного порядку: навчальний посібник / Андреєв Д.В., Братель С.Г., Ваньчик Ю.А., Золотарьова Н.І., Кобзар К.П., Корж Є.М., Костюк В.Л., Кудря В.О., Куліков В.А., Мотиль В.І., Радзівон С.М., Саковський А.А., Федоровська Н.В. / за ред. Кулікова В.А. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 164 с.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X