Перелік тем дисертаційних досліджень

На кафедрі започатковані та функціонують наукові школи:

Ю.І. Римаренка - була започаткована у 1974 році. Основні напрями дослідження: питання  етнодержавознавство та міграцієзнавство. Серед його учнів такі співробітники кафедри, як В.І. Олефір, І.О. Луговий. Під його керівництвом було підготовлено понад п’ятдесят докторів і кандидатів наук.

В.І. Олефіра - була заснована у 2005 році. Основні напрями дослідження: історія становлення та розвитку дослідження у сфері міграцієзнавство. Серед його учнів такі співробітники кафедри, як С.Ф. Константінов, Я.М. Квітка, В.І. Варивода, В.М. Білик. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 5 докторських дисертацій та 32 кандидатських дисертацій.

С.Ф. Константінова - була започаткована у 2010 році. Основні напрями дослідження: адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення в Україні. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 14 кандидатських дисертацій.

За останні роки на кафедрі адміністративної діяльності науковцями кафедри підготовлені і захищені кандидатські та докторські дисертації:

2010 рік

Константінов С.Ф. Адміністративно-правові засади державної політики України щодо маргінальних груп населення (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук), науковий консультант Олефір В.І.

Гаджиахмедов А.Ф. Адміністративно-правова протидія пияцтву та алкоголізму в Україні, науковий керівник Константінов С.Ф.

Мартишко А.Ю. Адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку ОВС під час проведення спортивних заходів, науковий керівник Константінов С.Ф.

Скорик В.О. Адміністративно-правові засади роботи міліції з маргінальними групами населення, науковий керівник Константінов С.Ф.

Ширшикова Р.М. Адміністративно-правові акти органів центральної виконавчої влади України, науковий керівник Константінов С.Ф.

 

2011 рік

Бідей О.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності ОВС за умов надзвичайного стану, науковий керівник Константінов С.Ф.

Бондар В.В. Прийняття рішень у справах про адміністративні правопорушення, науковий керівник Квітка Я.М.

Бортняк Д.Ф. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, науковий керівник Олефір В.І.

Галунько В.М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні, науковий керівник Константінов С.Ф.

Колцуняк Ю.В. Адміністративно-правові засади управління якістю послуг в системі МВС України, науковий керівник Константінов С.Ф.

Левченко В.О. Адміністративно-правові передумови створення ювенальної юстиції в Україні, науковий керівник Квітка Я.М.

Яцків І.І. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні, науковий керівник Олефір В.І.

 

2012 рік

Васильків Ф.Ф. Адміністративно-правовий режим та діяльність органів внутрішніх справ у районі проведення спецоперації, науковий керівник Лошицький М.В.

Шепетько С.А. Юридична особа як суб’єкт адміністративного делікту, науковий керівник Копан О.В.

 

2013 рік

Стоєцький О.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної безпеки України, науковий керівник Олефір В.І.

Стрільченко Є.В. Організаційно-правове забезпечення діяльності міграційних служб зарубіжних країн, науковий керівник Олефір В.І.

Шевчук Г.В. Адміністративно-правова протидія міліцією незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, науковий керівник Лошицький М.В.

 

2016

Савіцький Р.Є. Адміністративний примус в діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України, науковий керівник Дрозд О.Ю.

Русских В.О. Адміністративно-правове регулювання діяльності благодійних організацій, науковий керівник Дрозд О.Ю.

Кумейко А.В. Адміністративно-правовий статус Служби безпеки України у системі суб’єктів протидії злочинності, науковий керівник Лошицький М.В.

Титко А.В. Адміністративна відповідальність поліцейських за порушення вимог фінансового контролю в Україні, науковий керівник Дрозд О.Ю.

Ольхова Т. О. Адміністративний нагляд в діяльності органів публічної адміністрації, науковий керівник  Константінов С.Ф.

Лисюк С. А. Публічне адміністрування у сфері комунального господарства України, науковий керівник  Корж-Ікаєва Т.Г.,НАВС

 

2017

Корецький І. О. Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві, науковий керівник Братель С. Г.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X