Особисті здобутки у науковій діяльності

 • Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • Басс Вікторія Олександрівна

   ПОСІБНИКИ

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн : [навч. посіб.] / [В. О. Заросило, В. О. Басс, І. Р. Курилін, С. І. Братков]; за заг. ред. В. Д. Гвоздецького. – К. : Акад. управління МВС, 2007. – 250 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях і відповідях: [навч. посіб. Видання друге] / [Константынов С.Ф., Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О., Білик В.М., Братков С.І. та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. – 234 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Адіністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: [навч. посіб. Видання друге] / [Сокуренко В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О., Білик В.М., Братков С.І. та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. –100 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: [навчальний посібник. Видання третє] / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О., Білик В.М., Братков С.І. та ін.] К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 256 с.

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн: [навчальний посібник за редакцією В.В. Чернєя] / [Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О. та ін.] К.: КНТ– Київ. – 2015.– 572 с.

   Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: [курс лекцій(для студентів, слухачів магістратури, аспірантури та підвищення кваліфікації)] / [Басс В.О., Гвоздецький В.Д., Заросило В.О.] К.:УДУФМТ, – 2015. – 152 с.

   Басс В.О., Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 196 с.

   Басс В.О., Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: Навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури». – 2016. – 336 с.

    

   НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

   Басс В.О., Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін] ; під аг. Ред.. В.В. Коваленка. - [2-е вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256 с.

   Басс В.О., Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.

    

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Басс В. О. Порівняльний аналіз деяких видів поліцейської діяльності зарубіжних країн на місцевому рівні / В. О. Басс // Закон и жизнь. – 2007. – С. 20–24.

   Басс В. О. Деякі види адміністративної діяльності міліції України і поліції зарубіжних країн / В. О. Басс // Вісн. Акад. управління МВС. – 2007. – № 2−3. − С. 150–158.

   Басс В. О. Сутність адміністративної діяльності міліції України і поліції зарубіжних країн / В. О. Басс // Іменем Закону. – 2008. − № 2. – С. 13–15.

   Басс В. О. Теоретичні аспекти поняття місцевої міліції в Україні та муніципальної поліції зарубіжних країн / В. О. Басс // Міліція України. − 2009.− № 3 (141). – С. 3–7.

   Басс В. О. Значення та перспективи розвитку міжнародної поліцейської співпраці / В. О. Басс // Міліція України. − 2009. − № 7 (145). − С. 3–7.

   Басс В. О. Напрями підвищення ефективності діяльності міліції України та використання досвіду поліції розвинених країн світу / В. О. Басс // Вісн. Акад. управління МВС. – 2010 – № 3 (15). − С. 50–56.

   Басс В.О. Особливості управління у діяльності поліції зарубіжних країн при охороні громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки та міліції України на шляху до демократичних перетворень / В. О. Басс //Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2 – 2011 – №2(74) − С. 210–215.

    Басс В.О.Особливості здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцією зарубіжних країн та врахування позитивного світового досвіду при створенні місцевої міліції України/ В. О. Басс // Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2, книга 1 –2012. – №6(84) − С. 324–328.

   Басс В.О.Необхідність здійснення політико-правових реформ органів місцевого самоврядування в умовах розбудови української держави/В. О. Басс //Науковий вісник державного університету внутрішніх справ – 2012 – №3 − С. 12–20.

   Басс В.О. Досвід використання громадськості у попередженні злочинів і правопорушень в зарубіжних країнах та перспективи застосування його в реформуванні міліції України /В. О. Басс // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» – 2013 – №2 − С. 228–232: Електронний ресурс/ Режим доступу http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/11.

   Басс В.О. Перспективы осуществления реформы органов внутренних дел Украины (милиции)/ В. О. Басс //Право и закон. Международный научно-практический журнал– 2013 – №2(2), Кыргызская Республика, г.Бишкек − С. 111–14.

   Басс В.О. Загальна характеристика напрямів службової діяльності муніципальної поліції зарубіжних країн у питаннях охорони громадського порядку та забезпеченні громадської безпеки у порівнянні з подібними підрозділами в Україні/ В. О. Басс //Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2 – 2013 – №2(86) − С. 271–277.

   Басс В.О. Конфлікт інтересів: поняття та адміністративно-правова характеристика/ В. О. Басс //Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2, книга 1 – 2014 – №1(91) − С. 193–198.

   Басс В.О. Застосування європейського досвіду на сучасному етапі реформування правоохоронних органів України/ В. О. Басс, Ктіторов М.О.// Науковий вісник Херсонського державного університету, серія юридичні науки, випуск 3 том 3 – 2014 − С. 316–327.

   Басс В.О., Ктіторов М.О. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління: характеристика і особливості / В. О. Басс, М.О. Ктіторов //Митна справа. Науково-аналітичний журнал, частина 2 – 2015 – №3(99) − С. 281–284.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Басс В.О. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми правоохоронної діяльності» - 18 травня 2002 року, КІВС, м. Київ.

   Басс В.О. Правові питання організації роботи по «комунальному поліціюванню» в західних країнах та використання окремих аспектів такої діяльності /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання державно-правової реформи в Україні», Академія управління МВС, 21 листопада 2006 року. м. Київ.

   Басс В.О. Роль місцевої поліції в діяльності органів правопорядку зарубіжних країн /В.О. Басс// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України» - Академія управління МВС, 26 жовтня 2007 року, м. Київ.

   Басс В.О. Адміністративна діяльність міліції України і поліції Великобританії, США, Канади та Франції /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання управлінської та оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України в умовах Європейської інтеграції» - Академія управління МВС, 18 травня 2007 року. м. Київ.

   Басс В.О. Доктрина «Контролю над злочинністю» та її роль у запобіганні можливим порушенням громадського порядку та проявам тероризму /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські, правові та психологічні аспекти запобігання масовим порушенням громадського порядку та проявам тероризму» Академія управління МВС 26.06.08.

   Басс В.О. Місце і роль патрульних поліцейських, які виконують функції охорони громадського порядку та громадської безпеки в зарубіжних країнах /В.О. Басс// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Безпека дорожнього руху: сучасне та майбутнє» - 24 жовтня 2008 року, м. Донецьк.

   Басс В.О. Реформування системи МВС України з питань забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на основі використання зарубіжного досвіду /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-практичної конференції Актуальні питання управління органами внутрішніх справ у сучасних умовах. - 24 жовтня 2008 року, Академія управління МВС, м. Київ, вул. Колекторна, 4.

   Басс В.О. Місце і роль діяльності патрульних поліцейських, які здійснюють функції охорони громадського порядку та громадської безпеки в зарубіжних країнах /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання охорони громадського порядку при проведенні міжнародних спортивно-масових заходів» – 25 квітня 2008 року, ДЮІ ЛДУВС,  м. Донецьк.

   Басс В.О. Роль патрульної служби в організації охорони громадського порядку та громадської безпеки зарубіжних країн /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-теоретичної конференції молодих та майбутніх учених, присвяченої Дню науки - Академія управління МВС, 24 квітня 2008 року. м. Київ.

   Басс В.О. Використання зарубіжного досвіду в реформування системи МВС України з питань забезпечення громадського порядку та громадської безпеки /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення громадської безпеки правоохоронними органами під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року» -  18 червня 2009 року, м. Донецьк.

   Басс В.О. Адміністративна діяльність місцевої міліції в Україні та поліції «наближення» у Франції (порівняльний аспект) /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти управління персоналом ОВС України»  15 травня 2009 року (м. Київ, вул.. Колекторна, 4).

   Басс В.О. Зарубіжний досвід охорони громадського порядку та громадської безпеки /В.О. Басс// Матеріали загальноакадемічної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання управління органами внутрішніх справ у сучасних умовах» - 30 жовтня 2009 року, м. Київ, вул.. Колекторна, 4, Академія управління МВС.

   Басс В.О. Форми співпраці муніципальної поліції зарубіжних країн із населенням у протидії торгівлі людьми /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми» міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла-страда-Україна» Академія управління МВС («Права людини», м. Харків, 30 квітня 2010 р.), С.83-84.

   Басс В.О. Особлива роль патрульних поліцейських, які здійснюють функції охорони громадського порядку та громадської безпеки в оптимізації роботи всієї поліції зарубіжних країн /В.О. Басс// Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України» (м. Черкаси, 5 квітня 2011 року).

   Басс В.О. Реформування органів місцевого самоврядування в умовах здійснення політико-правових реформ в Україні /В.О. Басс// Матеріали 15-тої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Київської державної академії водного транспорту імені Петра-Конашевича Сагайдачного (м. Київ, з 28.03.2011 по 01.04.2011 р.).

   Басс В.О. Основні напрями співпраці муніципальної поліції зарубіжних країн та населення у протидії злочинним проявам: порівняльний аналіз з Україною /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції, (м. Кіровоград, 11 квітня 2011 року).

   Басс В.О. Становлення та розвиток сучасних концепцій організації адміністративної діяльності поліцейських муніципальних структур /В.О. Басс// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних  органів», (Прикарпатський юридичний інститут ЛДУВС м. Івано-Франківськ 28 квітня 2011 року).

   Басс В.О. Становлення та розвиток сучасних концепцій організації адміністративної діяльності поліцейських муніципальних структур в умовах євроінтеграції України /В.О. Басс// Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз», Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ 23 березня 2012 року).

   Басс В.О. Посилення ролі органів місцевого самоврядування у підтриманні суспільного порядку шляхом створення місцевої міліції в Україні /В.О. Басс// Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права», (Київська державна академія водного транспорту імені Петра-Конашевича Сагайдачного, м. Київ, 12-13 квітня 2012 року).

   Басс В.О. Адміністративно-правове регулювання фінансового та інформаційного забезпечення розвитку процесів децентралізації органів місцевого самоврядування/ В. О. Басс// матеріали VIІІ науко-практичного семінару «Актуальні питання адміністративного права і процесу» –К: Національна академія внутрішніх справ – 25 квітня 2013 року − С. 75–78.

   Басс В.О. Проблеми здійснення правових реформ органів місцевого самоврядування в умовах розбудови української держави /В.О. Басс// Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (частина 1) «Правові реформи в Україні:проблеми та перспективи» − К: – 16 жовтня 2013 року − С. 73–75.

   Басс В.О. Інститут підвідомчості справ про адміністративні правопорушення – його адміністративно-правова характеристика та удосконалення /В.О. Басс// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспкктии» − Львів: – 25 жовтня 2013 року − С. 12–14.

   Басс В.О. Міжнародно-правова регламентація протидії корупції в поліції зарубіжних країн та впровадження окремих її аспектів в Україні / В. О. Басс// Збірник матеріалів круглого столу «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» –К: Національна академія внутрішніх справ – 24 квітня 2013 року − С. 11–13.

   Басс В.О. Адміністративно-правове регулювання фінансового та інформаційного забезпечення розвитку процесів децентралізації органів місцевого самоврядування/ В. О. Басс// Матеріали VІІІ науково-практичного семінару «Актуальні питання адміністративного права і процесу» –К: Національна академія внутрішніх справ – 25 квітня 2013 року − С. 75–78.

   Басс В.О. Історико-правовий аспект виникнення та існування корупції в Україні /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» –Дніпропетровськ: Громадська організація «Правовий світ» – 31 серпня 2013 року − С. 68–71.

   Басс В.О. Проблеми і перспективи запобігання і протидії корупції в Україні на сучасному етапі /В.О. Басс// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» – Одеса: Причорноморська Фундація Права – 06-07 вересня 2013 року − С. 69–72.

   Басс В.О. Історичні передумови становлення та розвитку концепцій організації поліцейської діяльності / В. О. Басс// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового забезпечення економічної безпеки» (присвячена 80-ти річному ювілею професора кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича) –К: Національна академія внутрішніх справ – 2 жовтня 2013 року − С. 20–22.

   Басс В.О. Проблеми здійснення правових реформ органів місцевого самоврядування в умовах розбудови української держави/ В. О. Басс// Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи» частина 1–К: Національна академія внутрішніх справ – 16 жовтня 2013 року − С. 73–75.

   Басс В.О. Інститут підвідомчості справ про адміністративні правопорушення – його адміністративно-правова характеристика та удосконалення/ В. О. Басс// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти» – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ – 25 жовтня 2013 року − С. 12–14.

   Басс В.О. Проблеми і перспективи щодо створення місцевої міліції (поліції) України /В.О. Басс// Тези доповідей підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів інституту «Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців» –К: Національна академія внутрішніх справ – 28 березня 2014 року − С. 128–130.

   Басс В.О. Шляхи удосконалення адміністративно-правового механізму протидії корупції в органах внутрішніх справ України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування органів внутрішніх справ: проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід)» – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – 29-29 березня 2014 року − С. 18–21.

   Басс В.О. Особливості реформування міліції України та перехід до європейської моделі здійснення поліцейських функцій. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова держава: досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні» –К: Міжрегіональна академія управління персоналом – 24 квітня 2014 року − С. 195–197.

   Басс В.О. Міжнародно-правова регламентація протидії корупції в поліції зарубіжних країн та впровадження окремих її аспектів в Україні. Збірник матеріалів круглого столу «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» –К: Національна академія внутрішніх справ – 14 травня 2014 року − С. 11–13.

   Басс В.О. Концептуальні підходи до реформування органів внутрішніх справ в умовах євроінтеграції. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Реформування законодавства України в умовах євроінтеграції » присвячено Дню юриста України – К: Національна академія внутрішніх справ – 30 жовтня 2014 року − С. 44–46.

   Басс В.О. Проблеми реформування фінансового та інформаційного забезпечення розвитку процесів децентралізації органів місцевого самоврядування Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» –К: Міжрегіональна академія управління персоналом – 7 жовтня 2014 року, 218 с. − С. 13–15.

   Басс В.О. Історія узагальнення наукових знань про поліцію. Матеріали доповідей круглого столу «Актуальні питання формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ» – К.: Національна акад. внутр. справ, 24 листопада 2014 року 2015. – 75 с. − С. 21–23.

   Басс В.О. Встановлення чисельності поліцейських сил на одну особу в зарубіжних країнах та в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» – К: Міжрегіональна академія управління персоналом – 19 лютого 2015 року − С. 13–15.

   Басс В.О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції зарубіжних країн: порівняльний аналіз при здійсненні поліцейської реформи в Україні. Матеріали науково-практичної конференції – К.: Національна акад. внутр. справ, 12 березня 2015 року – С. 12–14.

   Басс В.О. Методи активізації слухачів та курсантів під час проведення навчальних занять. Матеріали доповідей круглого столу «Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної юридичної педагогіки» – К.: Національна акад. внутр. справ, 24 квітня 2015 року – 82 с. − С. 14–16.

   Басс В.О. Поліція як специфічний правоохоронний інститут: організаційні побудови поліцейських систем. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти» – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 27 березня 2015 року – 494 с. − С. 239–240.

   Басс В.О. Становлення та розвиток концепцій поліцейської діяльності. Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції «Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва» – К.:Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 28 травня 2015 року – 94 с. − С. 38–43.

   Басс В.О. наукове керівництво курсантської конференції, секція № 3 «Адміністративне право, процес та діяльність»: курсанти 3-го курсу ННІФПКСКМ Юзвенко Р.О. доповідь на тему «Форми, методи  й прийоми несення служби ДПС ДАІ МВС України»; Солоніна Д.О. – «Організація супроводження транспортних засобів ДАІ МВС України»; Пушкарський І.С. – «Проблеми відсторонення водіїв від керування транспортними засобами»; Побоженко В.С. – «Направлення водіїв для огляду на стан сп’яніння: проблемні питання»; – Самопал К.В. «Технічні засоби, які застосовуються в діяльності ДАІ МВС України» – К.: Національна акад. внутр. справ, 29 березня 2015 року – 28 с. − С. 10–12.

   Басс В.О. міжнародний семінар на тему «Роль поліції у забезпеченні реалізації права людини на свободу мирних зібрань» К.: Національна акад. внутр. справ – 18-19 вересня 2015 року(Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні).

   Басс В.О. «Особливості правового статусу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції» /В.О. Басс// Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України  К: НАДУ – 5-6 листопада 2015 року − С. 101–102.

   Басс В.О. «Сучасні механізми взаємодії органів і служб у сфері протидії насильства в сім’ї» /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» – К: Міжрегіональна академія управління персоналом – 8 жовтня 2015 року − С. 13–15.

   Басс В.О. «Особливості правового статусу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції» /В.О. Басс// Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України», К: НАДУ – 5-6 листопада 2015 року − С. 101–102.

   Басс В.О. «Адміністративно-правова характеристика обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: історія та сучасність» /В.О. Басс// Збірник тез круглого столу, присвячений 67-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини – Державний науково-дослідний інститут МВС України. К.: ДНДІ – 10 грудня 2015 року – С.113-116.

   Басс В.О. «Адміністративно-правова характеристика обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: історія та сучасність» /В.О. Басс// Збірник тез круглого столу, присвячений 67-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини – Державний науково-дослідний інститут МВС України. К.: ДНДІ –2016 рік – С.113-116.

   Басс В.О. «Сучасні механізми взаємодії органів і служб у сфері протидії насильства в сім’ї» /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» – К: Міжрегіональна академія управління персоналом – 8 квітня 2016 року − С. 13–15.

   Басс В.О. «Адміністративно-правовий статус дільничного офіцера поліції в Україні: проблемні питання» Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегії розвитку – 2016» /В.О. Басс// – Маріуполь.: Приазовський державний технічний університет – 21 жовтня 2016 року – С. 32-34.

   Басс В.О. «Поліція як специфічний правоохоронний інститут: організаційні побудови поліцейських систем». Міжнародна науково-практична конференція «Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи» – 2016» /В.О. Басс// – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – 28 жовтня 2016 року – С. 258-260.

   Басс В.О. «Деякі питання підтримки малого бізнесу в зарубіжних країнах та перспективи створення малих бізнес-парків для Україні» Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальність бізнесу: обговорення проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки» /В.О. Басс// – Київ.:Науково-дослідний інститут публічного права – 15 листопада 2016 року (Конференц-зал, вул.Георгія Кірпи 2 А, 6 -й поверх, 11 година) – С. 32-34.

   Басс В.О. «Феномен корупції в Україні і в світі: історія і сучасність» Міжнародна науково-практична конференція «Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо» – 2016» /В.О. Басс// – Київ.: Національна академія прокуратури України– 29 листопада 2016 року С. 29-32

   Басс В.О. «Деякі питання індексу сприйняття корупції в Україні і в світі» Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» – 2016» /В.О. Басс// – Київ: Національна академія внутрішніх справ – 9 грудня 2016 року – С. 29-32.

   Басс В.О. «Моніторинг особистого життя суб’єкта декларування: проблемні питання»: /В.О. Басс// Міжнародна науково-практична конференція Академія прокуратури – 17 лютого 2017 року – С. 15-18.

   Басс В.О. «Актуальні питання взаємодії патрульної поліції з органами та підрозділами національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ та іншими ЦОВВ» /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – К: Міжрегіональна академія управління персоналом – 1 березня 2017 року − С. 8–10.

   Басс В.О. «Адміністративно-правове регулювання перевірки документів особи, яка керує транспортним засобом: підстави і порядок» /В.О. Басс// Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України: – 17 листопада 2017 року − С. 16–19.

   Басс В.О. «Форми взаємодії прикордонників (ДІПС) та дільничних офіцерів Національної поліції у підтриманні безпеки і порядку» /В.О. Басс// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України» – К: Інститут управління Державної охорони України: – 24 листопада 2017 року − С. 54–55.

    

   ЧЛЕНСТВО У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ

   Спеціалізованій вченій раді К 26.503.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 12.00.07 при Науково-дослідному інституті публічного права (член спеціалізованої вченої ради).

    

   УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД В ЯКОСТІ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

   Тімашов Віктор Олександрович на тему «Конфліктні провадження в адміністративному процесі», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2015 рік;

   Поліщук Марина Геннадіївна на тему «Захисник у адміністративному процесі під час розгляду справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2015 рік;

   Сидор Маркіян Ярославович на тему «Адміністративно-правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2016 рік;

   Федченко Олексій Сергійович на тему «Реалізація зарубіжного досвіду в процесі трансформації міліції України у національну поліцію України: адміністративний аспект», 2016 рік;

   Лемеш Дмитро Леонідович на тему: «Адміністративно-правовий статус працівників поліції в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2017 рік;

   Заросило Віталій Володимирович на тему: «Адміністративно-правове забезпечення проведення масових заходів в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 2017 рік;

   Рудниченко Світлана Миколаївна «Адміністративно-правове регулювання діяльності Державної судової адміністрації України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2017 рік.

    

    

 • Білик Вадим Миколайович

   ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

   Підручники – 5.

   Посібники – 20.

   Навчально-методичні матеріали – 10.

   Фахові статті – 12 (4*).

   Матеріали конференцій – 44 (4*).

   Інші публікації – 12. 

   ВСЬОГО ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ – 103 (8*).

   * Опубліковано до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

    

   ПІДРУЧНИКИ

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 642 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 504 с.

    

   ПОСІБНИКИ 

   Коментар Закону України «Про міліцію» : [науково-практичний посібник] / [В.Д. Сущенко, О.М. Джужа, В.М. Білик та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – [2-е вид., доопр.]. – К. : Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид., доопр.]. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

   Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів : [навч.-практ. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Сокуренко В. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2012. – 360 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Братель С. Г. та ін.] ; за ред. В. І. Олефіра. – [2-е вид.]. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 184 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Олефір В.І., Константінов С. Ф. та ін.] ; за ред. В. І. Олефіра. – [3-е вид., доопр.]. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 184 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Олефір В. І., Константінов С. Ф. та ін.] – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 224 с.

   Коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» : науково-практичний коментар / [В.М. Білик, О.М. Джужа, В.Д. Сущенко та ін.]; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. - 512 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Білик В. М., Братель С. Г., Константінов С. Ф. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 100 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження [навч. посіб.] / [Білик В.М., Братель С. Г., Константінов С. Ф. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 240 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.] ; під заг. ред. В.В. Коваленка. ‒ [2-е вид.]. ‒ К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. ‒ 256 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленко В.В. [3-те вид.]. - К.: ПП «Дірект Лайн». - Київ. - 2014. - 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях: Навчальний посібник / [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Білик В.М. та ін.]; [2-е вид.]. – К.: ПП «Дірект-Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленко В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник / [Сокуренко В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; [3-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 100 с.

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Луговий І. О., Кузьміних Г. Б. та ін.] ; за ред. В. В. Чернєя. – К. : КНТ, 2015. – 572 с.

   Посібник для початкової підготовки працівників, вперше прийнятих на службу в органи внутрішніх справ України на посади середнього начальницького складу підрозділів оперативно-технічних заходів. – К. : «Національна академія внутрішніх справ», 2015. – 459 с. – (розділ 5 «Основи адміністративної діяльності ОВС»). – Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ (протокол № 3 від 18 березня 2015 року).

   Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Олефір В. І., та ін.] – К. : Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 196 с.

   Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [навч. посіб.] / [Білик В. М., Братель С. Г., Константінов С. Ф. та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

   Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» [текст] станом на 1 січня 2016 р. : науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Лошицький М.В., Білик В.М. та ін.]. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 400 с.

    

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

   Адміністративна діяльність : [навчально-методичний комплекс для курсантів 1 курсу ННІПККМ КНУВС] / Константінов С.Ф., Лошицький М.В., Варивода В.І., Білик В.М. – К.: КНУВС. – 2009. – 23 с.

   Розбудова партнерських взаємовідносин між населенням та міліцією : [навчально-методичний комплекс для студентів, слухачів та курсантів ННІПКГБПС КНУВС] / Константінов С.Ф., Лошицький М.В., Братель С.Г., Білик В.М. – К.: КНУВС. – 2009. – 35 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 5 курсу / [уклад.: Пясковський В.В., Пастух І.Д., Братель С.Г., Константінов С.Ф. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 158 с. (Басс В.О., Білик В.М., – Адміністративна відповідальність за правопорушення, які підвідомчі ОВС).

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 6-ВС курсу / [уклад.: Симон Ю.С., Кудінов В.А., Коломієць О.В., Константінов С.Ф. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – С. 247‒263. – 324 с. (Білик В.М., Братель С.Г. – Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв’язок з громадськістю).

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Управління у сфері правопорядку» (набір 2013 року, термін навчання – 1 рік, державне замовлення) / [уклад.: Білик В.М., Лукашенко А.А., Симон Ю.С. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 335 с. (С. 296-319. – Управління міліцією громадської безпеки – д.ю.н. Константінов С.Ф., к.ю.н. Білик В.М., к.ю.н. Братель С.Г.).

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (набір 2013 року, термін навчання – 1 рік, державне замовлення) / [уклад.: Білик В.М., Ємчук О.І., Молотай В.А. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 303 с. (С. 281‒302. – Управління міліцією громадської безпеки – д.ю.н Константінов С.Ф., к.ю.н. Білик В.М., к.ю.н. Братель С.Г.).

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 5-В курсу / [уклад.: Білик В.М., Братель С.Г., Лошицький М.В. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 227 с. (С. 128‒141. – Діяльність міліції громадської безпеки – к.ю.н., доцент Білик В.М.; к.ю.н., доцент Варивода В.І.; доцент Терещенко В.В.).

   Програма стажування курсантів третього курсу з підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції / С.Г. Братель, І.О. Луговий, Я.М. Квітка, В.М. Білик, С.І. Будник. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 32 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 4-В курсу / [уклад.: Білик В.М., Чабанюк В.Д., Климчук М.П. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 247 с. (С. 113‒137. – Адміністративна діяльність – к.ю.н., доцент Білик В.М.).

   Програма проходження навчальної практики слухачами Навчально-наукового інституту № 4 з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки (спеціальністю) «Правознавство» галузі знань «Право» / С.Ф. Константінов, В.І. Варивода, В.М. Білик – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 25 с. 

    

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Білик В. М. Передумови виникнення корупції в правоохоронних органах України / В. М. Білик // Митна справа. ‒ 2010 ‒ № 6 (72). ‒ Ч. 2. ‒ С. 455 ‒ 460.

   Білик В. М. Недосконалість чинного законодавства щодо регулювання та реалізації адміністративно-правового статусу релігійних об’єднань в Україні / В. М. Білик // Митна справа. ‒ 2011 ‒ № 1 (73). ‒ Ч. 2. ‒ С. 431‒435.

   Кудря В. А., Билык В. Н. Совершенствование системы оценки деятельности органов и подразделений внутренних дел Украины / В. А. Кудря, В. Н. Билык // Право и политика ‒ 2012. ‒ № 4. ‒ С. 25–30.

   Билык В. Н. Порядок и соблюдение законности органами внутренних дел при наложении административных взысканий / В. Н. Билык // Право и политика ‒ 2013. ‒ № 2. ‒ С. 33–38.

   Білик В. М., Шкарупа К. В. Проблемні питання обчислення строків адміністративного затримання / В. М. Білик, К. В. Шкарупа // Митна справа ‒ 2013. ‒ № 3 (87). ‒ Ч. 2. ‒ кн. 1. ‒ С. 337–342.

   Білик В. М. Законність застосування міліцією адміністративного затримання правопорушників / В. М. Білик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2013. – Спеціальний випуск № 7. ‒ Актуальні питання розвитку адміністративного права та правоохоронної діяльності. – С. 104–109.

   Калатур М. В., Білик В. М. Політика держави у протидії нелегальній міграції / М. В. Калатур, В. М. Білик // Митна справа ‒ 2014. ‒ № 1 (91). ‒ Ч. 2. ‒ кн. 1. ‒ С. 40–45.

   Білик В. М., Калатур М. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення / В. М. Білик, М. В. Калатур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція ‒ 2014. ‒ № 11. ‒ Т. 1. ‒ С. 124–126.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Білик В. М. Поняття та трансформація міліції у поліцію як один із головних напрямів демократизації та реформування органів внутрішніх справ / Білик В. М. // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю.І. Римаренка) : міжвузівська наук.-теорет. конф., 4 черв. 2009 р. : тези доповіді. ‒ К. : КНУВС, 2009. – С. 22 – 25.

   Білик В. М. Позитивний досвід діяльності поліції зарубіжних країн щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина міліцією України / В. М. Білик // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 лист. 2010 р. ‒ К. : Нац. акад внутр. справ, 2010. ‒ С. 49‒50. ‒ 264 с.

   Білик В. М. Оптимізація діяльності органів державної влади у сфері релігійного життя / В. М. Білик // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : IV всеукраїнська міжконфесійна християнсько наук.-практ. конф., 13-14 січ. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. ‒ С. 132‒134. ‒ 244 с.

   Білик В. М. Сучасний стан системи МВС України та методи її реформування / В. М. Білик // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки : наук.-практ. конф., 8 квіт. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2011. ‒ С. 44 ‒ 46. ‒ 286 с.

   Білик В. М. Оптимізація діяльності органів та підрозділів МНС України щодо державної пожежної охорони / В. М. Білик // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Черкаси : АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2011. ‒ С. 151 ‒ 152. ‒ 245 с.

   Білик В. М. Позитивний досвід діяльності поліції зарубіжних країн щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ України / В. М. Білик // Підготовка кадрв міліції (поліції) : історія та сучасність : міжвузівська наук.-теорет. конф.,10 черв. 2011 р. : тези доповіді. ‒ Київ : Нац. Акад. внутр. справ, 2011. ‒ С. 104-106. ‒ 212 с.

   Білик В. М. Відповідальність за використання електрошокового пристрою / Білик В. М. // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : міжнародна наук.-практич. конф., 25 лист. 2011 р. : тези доповіді. ‒ К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 38 – 41.

   Білик В. М. Закордонний досвід етичного поводження поліцейського : матеріали IV Всеукраїнської наук.-теор. конф. [«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»], (Київ, 11 жовт. 2012 р.) / М-во внутр. справ України, Нац. академ. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – Ч. 1. – С. 73–75. – 202 с.

   Білик В. М. Законність як принцип, вимога та режим : матеріали ІII Всеукраїнської наук.-теор. конф. [«Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»], (Київ, 29 лист. 2012 р.) / М-во внутр. справ України, Нац. академ. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 80–81. – 260 с.

   Білик В. М. Адміністративна відповідальність юридичних осіб : матеріали круглого столу. [«Адміністративна відповідальність: проблеми та стан шляхи подолання»], (Київ, 4 груд. 2012 р.) / Нац. академ. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 71–73. – 208 с.

   Білик В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку прав людини в Україні / В. М. Білик // Перспективи втілення демократичних цінностей та реалізація прав людини в Україні : підсумкова наук.-теоретич. конф., 24 квіт. 2013 р. : тези доповіді. ‒ К. : Нац. академ. внутр. справ, 2013. ‒ С. 104 ‒ 105. ‒ 372 с.

   Білик В. М. Необхідна оборона – крайній захід застосування зброї працівником міліції / В. М. Білик // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ : матеріали круглого столу, 24 квіт. 2013 р. [Текст]. ‒ К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. ‒ С. 14‒16. ‒ 204 с.

   Когут І. С., Білик В. М. Організація та діяльність підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» / І. С. Когут, В. М. Білик // Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти : матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. (25 жовт. 2013 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 136–138. – 332 с.

   Білик В.М. Суть і особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції / В. М. Білик // Правові реформи в Україні: Матеріали V Всеукраїнської наук.-теор. конф. «Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи», Ч. 1. 16 жовт. 2013 р. [Текст] – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 108–109. – 274 с.

   Білик В. М. Службова дисципліна як детермінанта поліпшення авторитету працівників міліції серед населення / В. М. Білик // Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців : Тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. наукового товариства курсантів інституту, 28 берез. 2014 р. [Текст] – К: ННІПФПМГБВВ НАВС. – 2014. – С. 126-128. – 399 с.

   Білик В. М., Талагаєва М. І. Адміністративна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї / В. М. Білик, М. І. Талагаєва // Актуальні проблеми управління правоохоронними органами [Текст] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 3 квіт. 2014 р.) / ред. кол. : В.М. Лозовий, І.М. Охріменко, І.В. Коруля та ін. – К: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 96-97. – 112 с.

   Білик В.М., Когут І.С. Поняття поліцейської діяльності держави / В. М. Білик, І. С. Когут // Правова держава : досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні [Текст] : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2014 р.) – К: МАУП, 2014. – С. 125-127.

   Білик В. М., Лобода Ю. С. Формування та реалізація державної антикорупційної політики в Україні / В. М. Білик, Ю. С. Лобода // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ [Текст] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 14 трав. 2014 р.) / орг. ком. : С. С. Чернявський, Є. М. Бодюл, С. Г. Братель та ін. – К: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 36–39. – 404 с.

   Білик В.М. Порядок перевезення піротехнічних засобів: до питання адміністративної відповідальності / В. М. Білик // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали VІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 30 жовт. 2014 р.) : [у 2 ч.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – Ч. 1. – С. 43–44. – 282 с.

   Білик В.М., Шутенко Л.Л. Відмінність воєнізованих органів поліції від цивільних / В.М. Білик, Л.Л. Шутенко /. – V всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. – Стан дотримання прав людини в умовах сучасності : теоретичні та практичні аспекти – 10 груд. 2014 р. – Київ. – 2014. – С. 32–33.

   Білик В.М. Офіційне попередження, як один із спеціальних заходів, щодо неприпустимості вчинення насильства в сім’ї в умовах євроінтеграції України: до питання адміністративної відповідальності / В. М. Білик // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. – Ч. – 1. – (Київ, 12 берез. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 46–47.

   Білик В. М. Сучасні проблеми розвитку муніципальної міліції в Україні / В. М. Білик // Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції України в умовах євроінтеграції: правові та суспільні аспекти [Текст] : матеріали підсумк. наук.-теорет. Інтернет-конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – С. 18‒20.

   Білик В. М. Застосування поліграфа, як один шляхів запобігання корупції в правоохоронних органах України / В. М. Білик // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ. ‒ 2015. – С. 95‒98.

   Білик В. М. Визначення основних чинників корупції в правоохоронних органах під час розбудови правової держави / В. М. Білик // Матеріали V-их Наукових читань присвячених пам’яті академіка В.В. Копєйчикова [Текст] : матеріали наук. конф. (Київ, 17 листоп. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ. ‒ 2015. – С. 14‒16.

   Білик В. М. Імплементація міжнародного досвіду щодо протидії корупції в органах поліції України / В. М. Білик // Збірник тез круглого столу, присвяченого 67-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини [Текст] : зб. тез (Київ, 10 груд. 2015 р.). – К. : Держ. наук.-дослідний інститут МВС України. ‒ 2015. – С. 40‒43.

   Білик В. М. Особливості проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на службу в поліцію / В. М. Білик // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 берез. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ. ‒ 2016. – С. 191‒194.

   Білик В. М. Проблемні питання визначення суб’єктів відповідальності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів : матеріали круглого столу. [«Актуальні питання управління правоохоронними органами»], (Київ, 4 квіт. 2016 р.) / Нац. академ. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 15–17.

   Білик В. М. Правовий аналіз завдань щодо правоохоронної та правозахисної діяльності поліції країн Європейського Союзу / В. М. Білик // Правоохоронна та правозахисна діяльність поліції в умовах формування громадянського суспільства в Україні [Текст] : матер. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 9 квіт. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ. ‒ 2016. – С. 37‒40.

   Білик В. М. Напрями поліпшення фінансування поліції / В. М. Білик // Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції [Текст] : матер. Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27 трав. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. ‒ 2016. – С. 54‒57.

   Білик В. М. Реалізація державної регіональної політики щодо формування та розмежування публічного простору державних та місцевих органів влади / В. М. Білик // Публічний простір як об’єкт правового регулювання [Текст] : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 30 верес. 2016 р.). – Київ : Академія адвокатури України. ‒ 2016. – С. 34‒38.

   Білик В. М. Організація роботи дільничного офіцера поліції на поліцейській дільниці / В. М. Білик // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України [Текст] : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12 жовт. 2016 р.). – Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ. ‒ 2016. – С. 170‒172.

   Білик В. М. Законодавчі положення стосовно підвищення кваліфікації поліцейських / Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку – 2016 [Текст] : Зб. тез доповідей Всеукраїн. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 20 жовт. 2016 р.). Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ». 2016. С. 28‒30.

   Білик В. М. Імплементація положень міжнародного законодавства щодо протидії домашньому насильству в національне законодавство України / Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів [Текст] : матер. міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ. 2016. С. 52‒55.

   Білик В. М. Класифікація форм мирних зібрань / Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. С. 97‒99.

   Білик В. М. До питання законодавчих змін щодо запобігання та протидії домашньому насильству / Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : матер. VІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 24 листоп. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 25‒27.

   Білик В. М. Обов’язкові ознаки масових заходів / Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 24-26 листоп. 2016 р.). К. : ПАЛИВОДА А.В., 2016. С. 41‒44.

   Білик В. М. Поняття та види фізичної підготовки в органах Національної поліції / Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : матер. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 21 квіт. 2017 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 51‒54.

   Білик В. М. Необхідність законодавчого врегулювання процедури подання декларації для реєстрації кандидатів під час здійснення виборчого процесу / Захист прав людини в контексті реформування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції [Текст] : збірник матер. круглого столу. (Київ, 1 черв. 2017 р.). Київ : Навч.-наук. інст. № 3 Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 63‒65.

   Білик В. М. Правомірність звернень Національного антикорупційного бюро України до органів державної влади (на прикладі Центральної виборчої комісії) / Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. Всеукраїн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 71‒73.

   Білик В. М. Порушення конституційного права на свободу та особисту недоторканність Національною поліцією в контексті виконання постанов про накладання адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту / Дотримання прав людини в діяльності Національної поліції [Текст] : збірник тез круглого столу (Україна, м. Київ, 6 груд. 2017 р.). ): К : Навч.-наук. інст. № 3 Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 59‒64.

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях : [метод. реком.] / [Білик В.М., Константінов С. Ф., Никифорчук Д.Й. та ін.]. – К. : НАВС. – 2011. – 104 с.

   Братель С.Г., Білик В.М. Адміністративне право (основні напрями реформування) / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. В. В. Коваленко, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2011. – Т. VІІ. Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. – С. 64‒68. (1120 с.).

   Білик В.М., Лошицький М.В. Адміністративний нагляд за раніше судимими / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. В. В. Коваленко, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2011. – Т. VІІ. Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. – С. 89. (1120 с.).

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [Текст] : метод. рек. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

   Билык В. Н. Совершение насилия в семье и специальные меры по их предупреждению в Украине / В. Н. Билык // Международный научно-практический журнал «Право и закон» ‒ 2013. ‒ № 1 (1). ‒ С. 33‒38.

   Билык В. М., Шутенко Л. Л. Участники административного процесса и их процессуальные обязанности / В. М. Билык, Л. Л. Шутенко // Международный научно-практический журнал «Право и закон» ‒ 2013. ‒ № 2 (2). ‒ С. 15‒18.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівсьий М.К., Підвисьцький В.В.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52591 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Вільхова Л.Є.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52592 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Дрозд В.Г., Ключник К.П.

   Билык В. Н. Судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти в контексте судебной реформы в Украине / В. Н. Билык // Международный научно-практический журнал «Право и закон» ‒ 2014. ‒ № 1 (3). ‒ С. 21‒23.

   Білик В.М. Правова культура працівника органів внутрішніх справ / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 8 т. / Відп. ред. В.В. Чернєй, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VIII: Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – С. 733‒734. (1132 с.).

   Білик В. М. Правовий аналіз проходження служби в поліції щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності / В. М. Білик // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 2. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – 112 с. ‒ С. 82–88.

    

   НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ (ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ)

   Білик В. М. Поліцейська функція у системі функцій держави / В. М. Білик // Бюлетень з обміну досвідом роботи : наук.-практ. вид. – 2007. – № 168. – С. 116–121.

   Білик В. М. Особливості розвитку поліцейської функції в епоху Київської Русі та у станово-вічовий період розвитку Російської держави / В. М. Білик // Право і суспільство. – 2007. – № 1. – С. 150–155.

   Білик В. М. Організаційно-правові засади поліцейської функції Росії в період XVIII ст. / В. М. Білик // Право і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 117–121.

   Білик В. М. Порівняльно-правовий аналіз функцій поліцейських апаратів зарубіжних країн та міліції України в умовах її європейської інтеграції / В. М. Білик // Бюлетень з обміну досвідом роботи : наук.-практ. вид. – 2008. – № 174. – С. 155–161.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ (ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ)

   Білик В. М. Тенденції розвитку поліцейської функції в Україні : матеріали наук.-практ. конф. [“Адміністративне право і процес : шляхи вдосконалення законодавства і практики”], (Київ, 22 груд. 2006 р.) / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 275–279.

   Білик В. М. Телеологічний і змістовний аналіз поліцейської функції держави : материалы междунар. науч.-практ. конф. [“Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2007”], (Одесса,
   1–15 июня 2007 г.) / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский нац. морской ун-т. – Одесса : Черноморье, 2007. – Т. 8. – Юридические и политические науки. – С. 78–81.

   Білик В. М. Компетенція, комплектування та заохочення чинів поліції на теренах України в складі Російської імперії у другій половині XIX – початку ХХ ст. : материалы междунар. науч.-практ. конф. [“Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2007”], (Одесса, 1–15 окт. 2007 г.) / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины, Одесский национальный морской университет, Морской учебно-консультационный центр “MarinECC”. – Одесса : Черноморье, 2007. – Т. 12. – Юридические и политические науки. – С. 29–34.

   Білик В. М. Порівняльно-правовий аналіз завдань поліцейських апаратів світових держав : матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна в євроінтеграційних процесах”], (Київ, 23–24 лют. 2008 р.) / М-во внутр. справ України, Київ. міжнар. ун-т. – К. : Київ. міжнар. ун-т, 2008. – С. 15–19.

    

    

 • Братель Сергій Григорович

   ЧЛЕНСТВО У РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ

   Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.

   Право и Закон (Кыргызская Республика).

    

   ЧЛЕНСТВО У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ

   Спеціалізованій вченій раді Д 26.007.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 12.00.07 та 12.00.08 (юридичні науки) при Національній академії внутрішніх справ (секретар спеціалізованої вченої ради).

    

   УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД В ЯКОСТІ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

   Когунь Андрій Миколайович на тему: «Організаційно-правові засади діяльності ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ».

   Кришталь Леся Віталіївна на тему: «Оскарження постанов по справам про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ».

   Корецький Ігор Олександрович на тему: «Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві».

    

   УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД В ЯКОСТІ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

   Грянки Григорія Володимировича на тему: Адміністративно-процесуальний примус (за кодексом України про адміністративні правопорушення).

   Кудрі Віталія Олександровича на тему: «Правові та організаційні засади кадрового забезпечення управління в органах
   внутрішніх справ України».

   Коллера Юрія Сергійовича на тему: «Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».

   Полонського Дмитра Михайловича на тему: «Забезпечення правопорядку та режиму законності патрульно-постовою службою міліції України (організаційно-правовий аспект)».

   Сикала Максима Миколайовича на тему: “Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України: правові та організаційні засади”.

   Шамрая Ігоря Васильовича на тему: «Реалізація принципу гуманізму в адміністративній діяльності міліції України».

   Кагляк Інни Іллівни на тему: «Адміністративно-правові засади діяльності організаційно-методичних підрозділів органів досудового розслідування ОВС України».

   Кобилянського Олександра Миколайовича на тему: «Адміністративно-правові відносини, що виникають за участю органів прокуратури».

   Гош Дар’ї Володимирівни на тему: «Прокурор як суб’єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення».

   Пшеничної Аліни Володимирівни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні».

   Лелета Сергія Миколайовича на тему: «Адміністративно-правове регулювання управління в Національній поліції України».

    

   ПІДРУЧНИКИ

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.] – К. : КНТ, 2008. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – Т. : «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – Т. : «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 528 с.

    

   ПОСІБНИКИ

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2008. – 264 с.

   Братель С.Г. Режим секретності в органах внутрішніх справ у схемах і таблицях : [навч. посіб.] / Сергій Григорович Братель ; за ред. В.Д. Сущенка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 95 с.

   Коментар Закону України "Про міліцію" : [науково-практичний посібник] / [В.Д. Сущенко, О.М. Джужа, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – [2-е вид., доопр.]. – К. : Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 264 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 160 с.

   Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ» : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Варивода В.І., Константінов С. Ф. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : Дакор, 2011. – 128 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид., доопр.]. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

   Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів : [навч.-практ. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Сокуренко В.В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2012. – 360 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 224 с.

   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» [наук.-практ. коментар] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М.В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Куліков В.А. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 240 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 100 с.

   Запобігання та протидія проявам корупції (для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування I–VIІ категорії посад) [Текст] : [посіб.] / Братель С. Г., Василевич В. В., Золотарьова Н. І. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 376 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Варивода В.І., Луговий І.О. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – [3-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с.

   Коментар Закону України "Про міліцію" : [науково-практичний посібник] / [В.В. Чернєй, С.Ф. Константінов, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. В.В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256  с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.]. – [2-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. – 236 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.]. – [3-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. – 100 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [5-е вид., доопр.]. – К. : «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Адміністративне право зарубіжних країн : [курс лекцій] / [Братель С. Г., Іщенко Ю.В., Луговий І.О. та ін.] ; за ред. О. В. Кузьменко. –К. : Юрінком Інтер, 2014. – 528 с.

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Луговий І.О., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Чернєя. – К. : КНТ, 2015. – 572 с.

   Засади запобігання та протидії корупції [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Василинчук В.І., Луговий І.О. та ін.]. – К. : ФОП Кандиба Т.П., 2015. – 228 с.

   Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Шруб І.В. та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

   Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2016. – 236 с.

   Закон України «Про Національну поліцію» [наук.-практ. коментар] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Луговий І.О. та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 400 с.

   Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції [наувч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Кудря В.О. та ін.] ; за ред. В. А. Кулікова. – К. : «Освіта України», 2017. – 246 с.

    

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 5 курсу (термін навчання 5 років, на умовах окремого договору з працівниками ОВС) / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 180 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / [уклад.: С.Г. Братель, А.М. Колодій, С.Ф. Константінов та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 288 с.

   Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" / [уклад.: С.Г. Братель, А.О. Галай, С.Ф. Константінов та ін.]. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 51 с.

   Адміністративна діяльність: [навчальна програма] / [уклад.: С.Г. Братель, М.В. Лошицький, С.Ф. Константінов]. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 20 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 5 курсу / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; За ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 159 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 5 курсу / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 175 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 5-В курсу / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 128 с.

   Навчально-методичні матеріли для підготовки до державних екзаменів слухачів заочної форми навчання / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. Л.В. Кравченка. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 208 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 4-В курсу / [уклад.: С.Г. Братель, Ю.О. Левченко, В.В. Рожнова та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 232 с.

   Навчально-методичний комплекс з курсу "Основи міграційного права" / [уклад. С.Г. Братель, В.І. Варивода, С.Ф. Константінов]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – 36 с.

   Навчально-методичні матеріли для слухачів 4-В курсу / [уклад.: С.Г. Братель, Ю.О. Левченко, В.В. Рожнова та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 232 с.

   Навчально-методичні матеріли для підготовки до державних екзаменів слухачів заочної форми навчання / [уклад.: С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 160 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 5-В курсу / [уклад. : Братель С.Г., Пясковський В.В., Фещук В.В. та ін.]; за ред. А.П. Мозоля. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 147 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" (державне замовлення, термін навчання – 1 рік) / [уклад.: Братель С.Г., Лигун Н.В., Нітенко О.В. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 502 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство" (державне замовлення, термін навчання – 1 рік) / [уклад.: Братель С.Г., Демиденко В.О., Мухоїд Т.В. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 553 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 3 курсу за напрямом "Правоохоронна діяльність" / [уклад.: Братель С.Г., Іванов Ю.Ф., Приходько Т.М., та ін.]; за ред. Ю. В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 323 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 4-В курсу / [уклад.: Братель С.Г., Красницька А.В., Приходько Т.М. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 304 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 4 курсу / [уклад.: Братель С.Г., Омельченко О.Є., Приходько Т.М. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 285 с.

   Навчально-методичні матеріали з підготовки до державних екзаменів / [уклад.: Братель С.Г., Кузьменко О.В., Удалова Л.Д. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 162 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правознавство" (термін навчання – 1 рік 8 місяців, державне замовлення) / [уклад.: Братель С.Г., Герасименко Л.В., Луговий І.О. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 492 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 6-ВС курсу / [уклад.: Братель С.Г., Константінов С.Ф., Луговий І.О. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 324 с.

   Навчально-методичні матеріали для студентів КМ-2 курсу / [уклад.: Братель С.Г., Нескороджена Л.Л., Пастух І.Д. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського.  – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 264 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Управління у сфері правопорядку" (набір 2013 року, термін навчання – 1 рік, державне замовлення) / [уклад.: Братель С.Г., Лукашенко А.А., Симон Ю.С. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 335 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" (набір 2013 року, термін навчання – 1 рік, державне замовлення) / [уклад.: Братель С.Г., Ємчук О.І., Молотай В.А. та ін.]; за ред. Ю.В. Опалинського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 303 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 5-А курсу / [уклад.: Братель С.Г., Луговий І.О., Молотай В.А. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 190 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 5-В курсу / [уклад.: Братель С.Г., Лошицький М.В., Луговий І.О. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 227 с.

   Навчально-методичні матеріали для студентів 5-К курсу / [уклад.: Братель С.Г., Пастух І.Д., Лошицький М.В. та ін.]; за редакцією доктора юридичних наук, професора Федоренка В.Л. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 136 с.

   Навчально-методичні матеріали для студентів 5 курсу / [уклад.: Братель С.Г., Пастух І.Д.]; за редакцією кандидата юридичних наук Зав’ялова С.М. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 12 с.

   Програма стажування курсантів третього курсу з підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції / [уклад.: Братель С.Г., Луговий І.О., Білик В.М. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 32 с.

   Навчальна програма для проведення державного екзамену з навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність» / [уклад.: Братель С.Г., Луговий І.О.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 20 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 4-А курсу / [уклад.: Братель С.Г., Луговий І.О., Пастух І.Д. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 283 с.

    

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Братель С. Г. Громадський нагляд за діяльністю міліції у 1926-1939 рр. / С.Г. Братель // Міліція України. – 2009. – №2. – С. 23-24.

   Братель С. Г. Здійснення громадянського контролю за діяльністю міліції у 1929-1938 рр. / С.Г. Братель // Міліція України. – 2009. – №4. – С. 24-25.

   Братель С. Г. Контроль і нагляд як адміністративно-правові категорії / С. Г. Братель // Митна справа. – 2010. – № 6 (72). – Ч. 2. – С. 367-375.

   Братель С.Г. Поняття та види цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Університетські наукові записки. – 2010. – № 4 (36). – С. 159-162.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції в 50-80 роках ХХ століття / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 1 (73). – Ч. 2. – С. 415-420.

   Братель С. Г. Цивільний контроль за діяльністю міліції у 1945-1949 рр. / С.Г. Братель // Університетські наукові записки. – 2011. – № 1 (37). – С. 245-249.

   Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян під час затримання працівниками патрульної служби МВС України / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 2 (74). – Ч. 2. – С. 294-299.

   Братель С. Г. Здійснення контролю в органах внутрішніх справ / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 3 (75). – Ч. 2. – С. 239-243.

   Братель С. Г. Особливості юридичної відповідальності працівників міліції / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 4 (76). – Ч. 2. – С. 299-305.

   Братель С. Г. Політичні партії як суб’єкти громадського контролю за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 6-11.

   Братель С. Г. Адміністративно-правове регулювання надання адміністративних послуг посадовими особами територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби / С. Г. Братель // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 2. – С. 140-143.

   Братель С. Г. Посилення адміністративної відповідальності за правопорушення, які вчинені щодо працівників правоохоронних органів / С. Г. Братель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2013. – № 7. – С. 64-68.

   Братель С. Г. Формування громадської думки про правоохоронну діяльність міліції / С. Г. Братель // Митна справа. – 2013. – Спеціальний випуск. – С. 274-278.

   Братель С. Г. Незалежні громадські органи з розгляду скарг на дії працівників ОВС: закордонний досвід і перспективи запровадження в Україні / С. Г. Братель // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Серія: Юридичні науки. Спецвипуск. – Т. 1. – С. 61-64.

   Братель С. Г. Сущность и содержание понятия «контроль» в его соотношении с понятием «надзор» / С. Г. Братель // Право и политика. – 2014. – № 1. – С. 48-51.

   Братель С. Г. Поняття та ознаки адміністративних процедур / С. Г. Братель // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Юридичні науки. – Вип. 1. – Т. 2. – С. 66-69.

   Братель С. Г. Мета, завдання та принципи правоохоронної сфери / С. Г. Братель // Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2014. – Серія: «Право». – Вип. 2. – С. 54-59.

   Братель С. Г. Природа та особливості адміністративних процедур / С. Г. Братель // Visegrad journal on human rights. – 2014. – № 2/1. – С. 99-103.

   Братель С. Г. Права громадян під час звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз / С. Г. Братель // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Серія: Юридичні науки. – Вип. 9-2. – Т. 1. – С. 66-68.

   Братель С. Г. Стадії проходження служби в органах прокуратури як акмеологічні етапи досягнення професіоналізму / С. Г. Братель, А.В. Скрипнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Юридичні науки. – Вип. 3. – Т. 3. – С. 240-244.

   Братель С. Г. Еволюція теоретичних поглядів на становлення й розвиток правоохоронної сфери / С. Г. Братель // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Серія: Юридичні науки. – Вип. 5. – Т. 2. – С. 72-76.

   Братель С. Г. Класифікація адміністративних процедур / С. Г. Братель // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Одеса. – 2014. – Т. 14. – С. 214-220.

   Братель С. Г. Державна політика щодо розвитку правоохоронної сфери / С. Г. Братель // Evropský politický a právní diskurz. – 2014. – S. 1. – V. 6. – S. 637-645.

   Братель С. Г. Місце адмiнiстративної процедури в структурі права / С. Г. Братель // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 1 (І). – С. 57-63.

   Братель С. Г. Особливості організації правоохоронної сфери / С. Г. Братель // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 29-35.

   Братель С. Г. Функції правоохоронної сфери / С. Г. Братель // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 63-66.

   Братель С. Г. Правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-правового регулювання / С. Г. Братель  // Юридична наука. – 2015. – № 5. – С. 52-58.

   Братель С. Г. Місце процесуальної практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві / С. Г. Братель, І. О. Корецький // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 88-96.

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Довідник дільничного інспектора міліції / С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 152 с.

   Діяльність дільничного інспектора міліції (методичні рекомендації) / С.Г. Братель, С.Ф. Константінов, М.В. Лошицький та ін.; За ред. В.Г. Фатхутдінова. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 208 с.

   Братель С.Г. Принцип презумпції невинуватості / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Є.М. Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2007. – Т. IV: Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – С. 653-654.

   Типове положення про організацію та порядок проведення оперативно-штабних навчань / С. Г. Братель, С. Ф. Константінов, В. А. Куліков. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 24 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях : [метод. реком.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Никифорчук Д.Й. та ін.]. – К. : НАВС. – 2011. – 104 с.

   Братель С.Г. Адміністративне право (основні напрями реформування / Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. В.В. Коваленко, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2011. – Т. VІІ: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності . – С. 64-68.

   Тактико-спеціальні навчання з особовим складом Національної академії внутрішніх справ «Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян при проведенні спортивних змагань : [метод. реком.] / [Братель С. Г., Бадьора С.М., Молотай В.А. та ін.]. – К. : НАВС. – 2011. – 122 с.

   Довідник працівника міліції / [Братель С. Г., Сокуренко В.В., Чернєй В.В. та ін.] ; за заг. ред. В.Ю. Захарченка. – К. : «МП Леся». – 2012. – 220 с.

   Довідник працівника міліції / [Бадьора С.М., Бєліх О.Г., Братель С. Г. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2012. – 208 с.

   Братель С.Г. Спогади про мудрого наставника / С.Г. Братель // Ветеран Столиці. – 2013. – № 02(33). – С. 3.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43250 від 13.04.2012. Аудіовізуальний твір «Навчальний фільм «Діяльність міліції щодо виявлення та вилучення наркотиків у особи» / Дивак М.М., Антонюк М.В., Братель С.Г., Галан Н.В., Кротюк А.М., Никифорчук Д.Й., Поливода В.В., Сокуренко В.В., Степанов О.С., Стрільців О.М.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» / Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О.,Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» / Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   Методичні рекомендації про дії працівників органів та підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [метод. реком.] / [Братель С. Г., Куліков В.А., Луговий І.О. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – 200 с.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51677 від 10.10.2013. Програмний продукт «Навчальна інформаційно-довідкова програма «Автоматизоване робоче місце дільничного інспектора міліції» / Братель С.Г., Братков С.І., Дрозд О.Ю., Запорожцев А.В., Константінов С.Ф., Куліков В.А., Луговий І.О., Орлов Ю.Ю., Пуйко Т.В.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52591 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження» / Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Вільхова Л.Є.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52592 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» / Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Дрозд В.Г., Ключник К.П.

   Антологія міжнародного поліцейського права . (Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація). У 2-х т. / За заг. ред. В.І. Олефіра, Ю.І. Римаренка, В.В. Чернєя. – Т. 2 : Поліцейське право: становлення і сучасність. – Херсон : Айтлант, 2014. – 888 с.

   Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час позачергових виборів народних депутатів України [метод. реком.] / [Братель С. Г., Луговий І.О., Чернєй В.В. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – 80 с.

   Дії працівників органів внутрішніх справ при загрозі або вчиненні терористичного акту [метод. реком.] / [Братель С. Г., Дрозд О. Ю., Стрільців О.М. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – 44 с.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Братель С. Г. Становлення громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Кримський юридичний вісник «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів». – Сімферополь, 2008. – Вип. 2. – С. 81-89.

   Братель С. Г. Прогалини в законодавстві України стосовно громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Взаємодія правоохоронних органів з муніципальними і неурядовими організаціями в питаннях профілактики правопорушень та злочинів : всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2009 р. : тези доп. – Київ-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 47-49.

   Братель С. Г. Принципи демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції : міжвузів. наук.-теор. конф., 04 червня 2009 р. : тези доп. – К., 2009. – С. 29-31.

   Bratel Sergiusz. Spoleczna kontrola podczas organizacji finalowego turniu mistrzostw Europy w polce noznej Euro 2010 / S. Bratel // Bezpieczenstwo publiczne w rejonie zurbanizowanym / Redakcija naukowa – Ireneusz Dziubek. – Kalisz, Wydawnictwo Uczelni Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2010. – № 18. – P. 273-275.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Wieloaspektowosc bezpieczenstwa publicznego / Redakcija naukowa – Ireneusz Dziubek. – Kalisz, Wydawnictwo Uczelni Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2010. – № 19. – P. 173-182.

   Братель С. Г. Поняття та сутність міграції / С.Г. Братель // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : ІІІ всеукр. міжконф. христ. наук.-практ. конф., 11-12 січня 2010 р. : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 187-188.

   Братель С. Г. Суб´єкти громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІ міжн. наук.-практ. конф., 16 квітня 2010 р. : тези доп. – Черкаси, 2010. – С. 169-170.

   Братель С. Г. Прокурорський нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель // Адміністративне право в сучасному вимірі : ІV наук.-прак. семінару, 17 червня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 95-97.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу / С. Г. Братель // Правові реформи в Україні : ІІ міжвузів. наук.-теор. конф., 21 жовтня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 106-107.

   Братель С. Г. Діяльність суб’єктів громадського контролю за діяльністю міліції в рамках проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу / С. Г. Братель // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 91-93.

   Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю органів охорони здоров’я / С. Г. Братель // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні : міжвузів. наук.-практ. конф., 08 грудня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 112-114.

   Братель С. Г. Налагодження партнерських взаємовідносин між міліцією та засобами масової інформації / С. Г. Братель // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 грудня 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – Т. 2. – С. 19-20.

   Братель С. Г. Інститут свободи совісті в адміністративному праві / С. Г. Братель // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : ІV всеукр. міжконфес. христ. наук.-практ. конф., 13-14 січня 2011 р. : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 231-233.

   Братель С. Г. Висвітлення діяльності міліції засобами масової інформації / С. Г. Братель // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 15 квітня 2011 р. : тези доп. – Черкаси, 2011. – С. 152-153.

   Братель С. Г. Моніторинг як пасивна форму нагляду / С. Г. Братель // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : V наук.-практ. семінар, 28 квітня 2011 р. : тези доп. – К, 2011. – С. 25-27.

   Братель С. Г. Права особи, яку затримують за вчинення адміністративного правопорушення / С. Г. Братель // Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність : міжвузів. наук.-практ. конф., 10 червня 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 5-6.

   Братель С. Г. Особливості використання термінів «контроль» і «нагляд» в законодавстві України / С. Г. Братель // Розвиток вітчизняного законодавства в умовах новітніх інтеграційних технологій : всеукр. наук.-практ. читання, 16-17 грудня 2011 р. : тези доп. – Львів, 2011. – С. 57-58.

   Братель С. Г. Повноваження суб’єктів контролю за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави : міжн. наук.-практ. конф, 17-18 грудня 2011 р. : тези доп. – Х., 2011. – С. 39-40.

   Братель С. Г. Особливості дисциплінарної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Світ та управління : перша міжн. наук.-практ. конф., 19 грудня 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 49-51.

   Братель С. Г. Обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями на залізниці під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу / С. Г. Братель // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011 : межд. науч.-практ. интернет-конф., 20-27 декабря 2011 г. : тезисы док. –Одесса, 2011. – Вып. 4. – Т. 26. – С. 30-32.

   Братель С. Г. Роль центрів обліку бездомних громадян у подоланні бездомності та безпритульності / С. Г. Братель // Публічне адміністрування в сучасних умовах : VII наук.-практ. семінар, 24 травня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 248-249.

   Братель С. Г. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт контролю у сфері запобігання і протидії корупції / С. Г. Братель // Перспективы инновации в науке, образовании, производстве и транспорте : межд. науч.-практ. конф., 19-30 июня 2012 г. : тезисы док. –Одесса, 2012. – Вып. 2. – Т. 17. – С. 62-63.

   Братель С. Г. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією як суб’єкт контролю у сфері запобігання і протидії корупції / С. Г. Братель // Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації : міжн. наук.-практ. конф., 22-23 червня 2012 р. : тези доп. – Х., 2012. – Т. 2. – С. 10-12.

   Братель С. Г. Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, які вчиняються відносно працівників правоохоронних органів / С. Г. Братель // Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання : кругл. стіл, 4 грудня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 21-24.

   Братель С. Г. Концептуальні засади створення місцевої міліції в Україні / С. Г. Братель // Перспективные направления развития современной юридической науки : межд. науч.-практ. конф., 16-17 марта 2013 р. : тезисы док. – Симферополь, 2013. – С. 67-68.

   Братель С. Г. Міністерство внутрішніх справ України – правоохоронне відомство європейського зразку / С. Г. Братель // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ : кругл. стіл, 24 квітня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 17-20.

   Братель С. Г. Інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції / С. Г. Братель // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : міжн. наук.-практ. конф., 2 червня 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 22-23.

   Братель С. Г. Громадські об’єднання як суб’єкти контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції / С. Г. Братель // Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті : міжн. наук.-практ. конф., 07-08 червня 2013 р. : тези доп. – Одеса, 2013. – С. 84-85.

   Братель С. Г. Становлення місцевої міліції в Україні / С. Г. Братель // Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти : Всеук. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2013 р. : тези доп. – Львів, 2013. – С. 24-26.

   Братель С. Г. Особливості дисциплінарної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : міжн. наук.-практ. конф., 31 серпня 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 72-74.

   Братель С. Г. Суб’єкти контролю за діяльністю міліції / С. Г. Братель // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення : міжн. наук.-практ. конф., 6-7 вересня 2013 р. : тези доп. – Одеса, 2013. – С. 72-76.

   Братель С. Г. Історико-правовий аналіз поняття «процедура» / С. Г. Братель // Актуальні проблеми правового регулювання економічної безпеки (Присвячена до 80-ти річного ювілею, професора кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича : наук.-практ. конф., 02 жовтня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 271-275.

   Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян, які затримуються органами внутрішніх справ за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення / С. Г. Братель // Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи : V Всеукр. наук.-теор. конф., 16 жовтня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. – С. 98-99.

   Братель С. Г. Значення адміністративних процедур / С. Г. Братель // Актуальні проблеми управління правоохоронними органами : круглий стіл, 3 квітня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 31-32.

   Братель С. Г. Визначення посад науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації / С. Г. Братель // Правова держава: досвід, можливості, механізми формування в сучасній державі : Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 193-195.

   Братель С. Г. Принципи діяльності міліції в умовах реформування правоохоронної сфери / С. Г. Братель // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 21-23.

   Братель С. Г. Ознаки адміністративних процедур / С. Г. Братель // Право в Україні – виклики сучасності : наук.-теор. конф., 16 травня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 126-128.

   Братель С. Г. Порядок подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування / С. Г. Братель // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів : круглий стіл,
   27 листопада 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 14-17.

   Братель С. Г. Особливості проведення передвиборної агітації в органах і підрозділах внутрішніх справ / С. Г. Братель // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції : VІ Всеукр. наук.-теор. конф., 30 жовтня 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – Ч. 1. – С. 34-35.

   Братель С. Г. Шляхи реформування правоохоронної системи України / С. Г. Братель // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України : всеукр. наук.-прак. конф., 12 берез. 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – Ч. 1. – С. 54-56.

   Братель С. Г. Доктринальне тлумачення поняття «адміністративна процедура» / С. Г. Братель // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : межд. науч.-практ. конф., 27-28 марта 2015 г. : тезисы док. – Кишинев, 2015. – С. 108-111.

   Братель С. Г. Формування правоохоронних органів у Київській Русі та у період Речі Посполитої / С. Г. Братель // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : міжн. наук.-практ. конф., 3-4 квітня 2015 р. : тези доп. – Дніпопетровськ, 2015. – С. 136-137.

   Братель С. Г. Роль керівника в організації вихованої роботи з особовим складом підпорядкованого підрозділу / С. Г. Братель // Актуальні проблеми юридичної педагогіки : кругл. стіл, 24 квітня 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – С. 15-17.

   Братель С. Г. Етапи розвитку органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин України: питання взаємодії : міжн. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2015 р. : тези доп. – Ужгород, 2015. – С. 97-98.

   Братель С. Г. Правоохоронні функції органів внутрішніх справ / С. Г. Братель // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підгрунття : міжн. наук.-практ. конф., 08 травня 2015 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 62.

   Братель С. Г. Ознаки юрисдикційних і неюрисдикційних процедур / С. Г. Братель // Перша міжнародна мультидисциплінарна конференція Міжнародного гуманітарного університету : 15 трав. 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – Вип. 23. – С. 29-30.

   Братель С. Г. Поняття та класифікація правоохоронних органів / С. Г. Братель // Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження : міжн. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – С. 128-129.

   Братель С. Г. Етапи надання адміністративних послуг і послідовність дій одержувачів послуги та посадових осіб підрозділів ДГБ МВС України / С. Г. Братель // Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні : міжн. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2015 р. : тези доп. – Одеса, 2015. – С. 73-74.

   Братель С. Г. Правоохоронні системи країн Європи та США / С. Г. Братель // Сучасні тенденції розвитку юридичної науки і практики : міжн. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2015 р. : тези доп. – Кривий Ріг, 2015. – С. 108.

   Братель С. Г. Заохочувальні процедури як вид адміністративних процедур / С. Г. Братель // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : VІІ всеукр. наук.-теор. конф., 29 жовт. 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – Ч. 1. – С. 110-111.

   Братель С. Г. Використання слова «контроль» у довідкових виданнях / С. Г. Братель, А. В. Ляшук // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : XІ всеукр. наук.-прак. конф.,
   27 лист. 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – С. 131-134.

   Братель С. Г. Процедура призначення генерального прокурора в країнах Європи / С. Г. Братель // Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів : круг. стіл, 28 жовт. 2016 р. : тези доп. – К., 2016. – С. 61-62.

   Братель С. Г. Детермінація термінів «юридична процедура» та «адміністративна процедура» / С. Г. Братель // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : XІІ всеукр. наук.-прак. конф.,
   30 лист. 2016 р. : тези доп. – К., 2016. – Ч. 1. – С. 182-184.

   Братель С. Г. Класифікація суб’єктів адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією / С. Г. Братель // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : міжн. наук.-прак. конф., 9 груд. 2016 р. : тези доп. – К., 2016. – С. 131-133.

   Братель С. Г. Особливості засобів доказування в адміністративному судочинстві / С. Г. Братель, І. О. Корецький // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : міжн. наук.-прак. конф., 10-11 берез. 2017 р. : тези доп. – Одеса, 2017. – С. 96-98.

    

   НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ (ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ)

   Братель С.Г. Принцип презумпцiї невинуватостi: iсторiя i сучаснiсть / С.Г. Братель // Науковий вiсник Юридичної академiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ. – 2002. – № 1. – С. 126-129.

   Братель С.Г. Нормативно-правова база України щодо забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. – Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2005. – Т. 2. – С. 56-61.

   Братель С.Г. Деякі проблеми впровадження демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Юридична Україна. – 2005. – №6. – С. 67-71.

   Братель С.Г. Нормативно-правове регулювання забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Право України. – 2005. – №5. – С. 85-87.

   Братель С.Г. Передумови ефективного забезпечення цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – №5. – С. 249-253.

   Братель С.Г. Департамент зв’язків з громадськістю МВС України як посередник між міліцією та ЗМІ / С.Г. Братель // Право України. – 2006. – №3. – С. 116-118.

   Братель С.Г. Контроль політичних партій за діяльністю міліції / С.Г. Братель, Ю.В. Іщенко // Право і суспільство. – 2006. – №3. – С. 121-126.

   Братель С.Г. Роль регіональних друкованих засобів масової інформації у здійсненні громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель, В.І. Варивода // Право і суспільство. – 2007. – №2. – С. 121-125.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ (ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ)

   Братель С.Г. Організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку і громадської безпеки / С.Г. Братель // Матеріали десятої підсумкової конференції наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2002 – С. 128-130.

   Братель С.Г. Організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку і громадської безпеки / С.Г. Братель // Матеріали десятої підсумкової конференції наукового товариства курсантів факультету підготовки кадрів оперативних служб Національної академії внутрішніх справ України. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002 – С. 128-130.

   Братель С.Г. Об’єднання громадян як суб’єкт цивільного контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т. 7. – Юридические и политические науки. – С. 70-73.

   Братель С.Г. Глобальна мережа Інтернет як засіб інформування населення / С.Г. Братель // Materialy II Miedzynarowej naukowe-praktycznej konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic 2005". – Przemyšl: Sp. Z o. o. "Nauka i studia", 2005. – T. 14. – Prawo. – S. 19-21.

   Братель С.Г. Демократичний цивільний контроль за діяльністю міліції в контексті упровадження концепції реформування публічної адміністрації в України (міжнародно-правовий аспект) / С.Г. Братель // Адміністративна реформа в Україні: Тези доп. – К.: Нац. акад. внут. справ України, 2005. – С. 28-29.

   Братель С.Г. Проблеми впровадження демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції в Україні: реалії сьогодення / С.Г. Братель // Другі юридичні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня 2005 р. : До 170-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права ; редкол. В.П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – К. : НПУ, 2005. – С. 419-421.

   Братель С. Г. Становлення та розвиток громадського контролю за діяльністю міліції / С.Г. Братель // Формування особистості правоохоронця та його світогляду : підсум. наук.-теор. конф., 15 квітня 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С. 42-43.

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ (ДО ЗАХИСТУ)

   Братель С.Г. Організована злочинна діяльність як загроза нормальному існуванню держави / С.Г. Братель // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник / За редакцією А.І. Комарової, М.О. Потебенька, В.П. Пустовойтенка. – К., 2001. – Т. 22. – С. 112-114.

 • Братков Сергій Іванович

   Братков С. І. Щодо поняття нелегальної міграції: історичні нариси / Сергій Іванович Братков // Міліція України. – 2004. – № 11. – С. 3–7.

   Братков С. І. Удосконалення шляхів видворення нелегальних мігрантів за межі України / Сергій Іванович Братков // Міліція України. – 2004. – № 12. – С. 3–5

   Братков С. І. Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України / Сергій Іванович Братков // Міліція України. – 2005.– № 3. – С. 3–5.

   Братков С. И. Некоторые аспекты взаимодействия органов исполнительной власти с общественными организациями по регулированию нелегальных миграционных процессов в Украине / Сергей Иванович Братков // Закон и жизнь: междунар. научно–практ. прав. журн. – Кишинев. – 2004. – № 10. – С. 35–37.

   Братков С. І. Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. [у співавторстві]; В. О. Заросило, В. О. Басс, І. Р. Курилін, С. І. Братков; під заг. ред. Гвоздецького В. Д. – К.: Академія управління МВС, 2007. – 250 с.

   Братков С. І. Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення / В. Д. Гвоздецький, О. О. Лов’як, С. І. Братков – Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 3. – С. 19–30.

   Братков С.І. Поняття корупції та її феноменологія / Сергій Іванович Братков // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 4. – С. 66–77.

   Братков С.І. Адміністративно-правовий статус осіб, які незаконно перебувають на території України / Сергій Іванович Братков // Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції «Права людини та механізм їх забезпечення в Україні». – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2009. – Ч. 2. – 2009. – 268 с.

   Братков С.І. Запобігання нелегальній міграції підрозділами міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Братков Сергій Іванович. - К., 2010.

   Братков С.І. Правове регулювання запобігання нелегальній міграції підрозділами міліції громадської безпеки: стан та напрями удосконалення. Монографія. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2011. – 180 с.

   Братков С.І. Сучасний стан боротьби з нелегальною міграцією в Україні / С.І. Братков // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 15 квітня 2011 р. : тези доп. – Черкаси, 2011. – С. 147-149.

   Братков С.І. Поняття міграції, особи, що є мігрантами і біженцями / С.І. Братков // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки: наук.-практ. конф., 8 квітня 2011 р.: тези доп. – Кіровоград, 2011 – С.49-50.

   Братков С.І. Співробітництво МВС України з прикордонними країнами з питань нелегальної міграції / С.І. Братков // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки : V наук.-практ. семінар, 28 квітня 2011 р. : тези доп. – К, 2011. – С. 158 – 160.

   Братков С.І. Організаційно-правові засади діяльності ветеринарної міліції в умовах реформування системи МВС України. / С. І. Братков, О.Ю. Горбунова // Право і суспільство. – 2012. – № 5. – С. 79-83.

   Братков С.І. Методичні рекомендації про дії працівників органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях: метод. рек. / В.М. Білик, С.Г. Братель, С.І. Братков, В.І. Варивода та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

    Sergiy I. Bratkov. Ukrainian International Legal Cooperation on the Prevention of Illegal Migration / Sergiy I. Bratkov & Volodymyr I. Kurylo// Princeton Journal of Scientific Review (Law): Volume 1, may 2013, Nomber 1. – С. 7-15.

   Братков С.І. Особливості оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / С.І. Братков // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2013 р.: тези доп. – Донецьк, 2013. – С. 72 – 73.

   Братков С.І. Поняття та види масових заходів, правова основа їх проведення / С.І. Братков // Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 2013 р.: тези доп. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 26 – 29.

   Братков С.І. Організаційно-правові та науково-теоретичні засади діяльності органів внутрішніх справ /Сергій Іванович Братков// Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 6. Том. 3. – Херсон, 2013. – С. 65 – 67.

   Братков С.И. Основания и порядок применения административно-предупредительных мер, которые применяются милицией /С.И. Братков/ Право и закон: международный научно-практический журнал № 2. – Бишкек, 2013. – С. 19 – 23.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.] – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. - 2014. – 236 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання третє. [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.] – К.: ПП «Директ Лайн». – Київ. – 2014. – 256 с.

   Братков С. І. Механізм адміністративно-правового регулювання земельних відносин /Сергій Іванович Братков// Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 71 /редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та інш. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 168 – 174.

   Братков С.І. Класифікація заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією /Сергій Іванович Братков// Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 2. Том. 3. – Херсон, 2014. – С. 26 – 30.

   Братков С.І. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху /Сергій Іванович Братков// Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції [Текст]: матеріали VI Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 30 жовт. 2014 р.): [у 2 ч.]. тези доп. – К.: Нац. акад. внутр. справ. 2014. – Ч. 1. – С. 51-52.

   Братков С.І. Особливості оформлення адміністративних матеріалів за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції /Сергій Іванович Братков// Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ // Матеріали круглого столу. Збірник наукових праць / – 14 травня 2014 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С.23-26.

   Братков С.І. Види адміністративного нагляду, що здійснюється органами внутрішніх справ /Сергій Іванович Братков// Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців [Текст]: тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: ННІПФПМГБПС НГУ НАВС, 2015. – C. 109-111.

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навчальний посібник. / [Білик В.М., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.] за заг. ред. В.В. Чернєя. – К.: КНТ, 2015. – 572 с.

   Братков С.І. Поняття та види громадських місць /Сергій Іванович Братков// Організація охорони громадського порядку в сучасних умовах // Матеріали круглого столу. Збірник наукових праць / – 29 травня 2015 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С.20-23.

   Братков С.І. Особливості адміністративної юрисдикції в органах внутрішніх справ /Сергій Іванович Братков, Оксана Юріївна Горбунова// Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Випуск 1. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – С 70-75.

   Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.] – К.: Видавництво «Центр учбової літератури». – Київ. – 2016. – 196 с.

   Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: Навчальний посібник. [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.] – К.: Видавництво «Центр учбової літератури». – Київ. – 2016. – 336 с.

   Науково-практичний коментар Закону України «Про національну поліцію». Н34 [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.] станом на 1 січня 2016 р. – К.: «Центр учбової література», 2016. – 400 с.

   Братков С.І. Види поліцейських заходів, що застосовуються Національною поліцією України. /Сергій Іванович Братков// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 2. – К.: ТОВ «Спринт – Сервіс», 2017. – С 18-22.

 • Варивода Василь Іванович

   СТАТТІ 

   Варивода В.І. Проституція як антисоціальне явище. // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 6. – С. 370-375.

   Варивода В.І. Проблема протидії сексуальної експлуатації жінок в Україні. // Науковий вісник НАВСУ. – 2005. – № 2. – С. 168-173.

   Константінов С.Ф., Варивода В.І. Адміністративно-правова протидія проституції: вирішення проблеми. // Право України. – 2005. – №.7. – С. 61-65.

   Варивода В.І. Адміністративно-правова протидія організованій злочинності щодо трафіку та проституції в Україні. //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 11 – С. 214-221.

   Варивода В.І., Шруб І.В. Новітні погляди на систему адміністративних судів України. // Право і суспільство. –  2009. – № 5. – С. 48-54.

   Варивода В.І., Слюсар К.С.Права людини, європейська стандартизація: реалії та перспективи українського законодавства у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина. // Право і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 24-29.

   Варивода В.І., Братець С.Г. Роль регіональних друкованих засобів масової інформації у здійсненні громадського контролю за діяльністю міліції Право і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 121-125.

   Варивода В.І., Куліков В.А.Особливості адміністративно-правового регулювання проведення масових заходів в сучасних умовах. // Митна справа. – 2010. № 6 (72).  – С. 460 – 467.

   Варивода В.І. Особливості відповідальності іноземців за порушення правил дорожнього руху. // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 104-106.

   Варивода В.І., Тома Р.П. Порушення авторських прав і суміжних прав та відповідальність за їх учинення (стаття) Юридичний часопис НАВС. – 2011. – №1(1). – С. 53-57.

   Варивода В.І. Пріоритетність застосування запобіжних (превентивних) заходів як принцип запобігання і протидії корупції. // Митна справа. – 2011 – № 6. – Ч. 2. – С. 384-388.

   Варивода В.І. Реалізації права громадян на самооборону: адміністративно-правовий аспект. // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 5 (78). – С. 109-116.

   Варивода В.І., Тома Р.П. Види відповідальності за порушення інтелектуальної власності. // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 2 (75). – С. 124-130.

   Варивода В.І., Тома Р.П. Вплив корупції на діяльність державної податкової служби України та заходи щодо її подолання. // Право і суспільство. № 5. 2013. С. 25-29.

   ПІДРУЧНИКИ

   Варивода В.І., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Варивода В.І., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Варивода В.І., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 816 с.

   Варивода В.І., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 672 с.

   Варивода В.І., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 528 с.

   Варивода В.І., Міграційне право України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. Наук В.В. Кавальської. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476 с.

   ПОСІБНИКИ

   Варивода В.І., Науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ. Корнієнко М.В., Горбачевський В.Я., Олефір В.І., Варивода В.І. та ін. К.: КНУВС, 2007. – 96 с.

   Варивода В.І., Коментар Закону України «Про міліцію» : [науково-практичний посібник] / [В.Д. Сущенко, О.М. Джужа, В.М., Варивода В.І. та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с.

   Варивода В.І., Митний Кодекс України (науково-практичний коментар) Калюжний Р.А., Олефір В.І., Іншин М.І., Варивода В.І. та ін. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с.

   Варивода В.І., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – [2-е вид., доопр.]. – К. : Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с.

   Варивода В.І., Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ (навчальний посібник). К.: Дакор, 2011. – 128 с. Гриф МОН України (лист № 1.4/18-Г-127.1 від 10.01.2009 р.)

   Варивода В.І., Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях К. : НАВС. – 2011. – 104 с. (у співавторстві).

   Варивода В.І., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид., доопр.]. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

   Варивода В.І., Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів : [навч.-практ. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Сокуренко В. В. , Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2012. – 360 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Братель С. Г. , Варивода В.І.  та ін.] ; за ред. В. І. Олефіра. – [2-е вид.]. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 184 с.

   Варивода В.І., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Олефір В. І., Константінов С. Ф. , Варивода В.І.  та ін.] – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 224 с.

   Варивода В.І., Коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» : науково-практичний коментар / [В.М. Білик, О.М. Джужа, В.Д. Сущенко, Варивода В.І. та ін.]; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. - 512 с.

   Варивода В.І., Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання друге. - К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. - 100 с.

   Варивода В.І., Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. - К.: ПП «Дірект Лайн». - Київ. - 2012. - 240 с.

   Варивода В.І., Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. , Варивода В.І. та ін.] ; під заг. ред. В.В. Коваленка. ‒ [2-е вид.]. ‒ К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. ‒ 256 с.

   Варивода В.І., Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання третє. - К.: ПП «Дірект Лайн». - Київ. - 2014. - 256 с.

   Варивода В.І., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект-Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.

   Варивода В.І., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Варивода В.І., Організація діяльності поліції зарубіжних країн: [навчальний посібник за редакцією В.В. Чернєя] / [Братель С.Г., Луговий І.О., Басс В.О. та ін.] К.: КНТ– Київ. – 2015.– 572 с.

   Варивода В.І., Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: Навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури». – 2016. – 336 с.

   Дрозд О.Ю., Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 196 с.

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

   Варивода В.І., Основи міграційного права (навчально-методичний комплекс) С.Ф. Константінов, С.Г. Братель, О.М. Бідей. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – 36 с.

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Варивода В.І., Становлення та розвиток ідеї стандартів у галузі гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовому контексті). Новітні підходи державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю.І. Римаренка): Зб. тез міжвуз. наук.-теорет. конф. – К.: КНУВС – 2009. – С. 34-36.

   Варивода В.І. Діяльність ОВС щодо попередження і припинення правопорушень, що посягають на громадську мораль. // Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: шляхи його вдосконалення: матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (4-5 червня 2010 р.). – Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – С. 20-27.

   Варивода В.І. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства за порушення правил дорожнього руху (тези конференції) Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : Міжн. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 126-131.

   Варивода В.І. Аспекти відповідальності за проституцією та торгівлю людьми. // Огранізіційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління МНС України: мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси: АПБ імені Героїв Чоргнобиля, 2011. – С. 155-157.

   Варивода В.І. Тома Р.П. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (тези конференції) Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки: мат. V наук.-практ. сем. НАВС. – К.: ВБ «Аванпост – прим», 2011. – С. 149-152.

   Варивода В.І., Критьєв О.Г «Особливості відповідальності осіб які користуються дипломатичним імунітетом за порушення правил дорожнього руху в Україні»: Международная научно практическая конференция «Перспективныеы направления развития современной юридической науки»: Материалы международной научно-практической конференции, г, Симферополь, 16-17 марта 2013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. –с. 70-72.

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Варивода В.І., Законодавство України про державну таємницю та його застосування в органах внутрішніх справ (у запитаннях та відповідях) (навчально-методичні матеріали). Варивода В.І., Великий В.І., Колобов О.М. та ін.К.: НАВСУ, 2003. – 68 с.

   Варивода В.І., Діяльність дільничного інспектора міліції (методичні рекомендації). Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. , Варивода В.І. та ін.К.: КНУВС, 2007. – 208 с.

   Варивода В.І., Довідник дільничного інспектора міліції. Сущенко В.Д., Константінов С.Ф. , Варивода В.І. та ін. К.: КНУВ, 2007. – 152 с.

   Варивода В.І., Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. - К. : НАВС. - 2011. - 104 с.

   Варивода В.І., Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [Текст] : метод. рек. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О.,Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52591 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Вільхова Л.Є.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52592 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Дрозд В.Г., Ключник К.П.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

    

 • Гусєва Катерина Анатоліївна

   ПІДГОТОВЛЕНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

   ПОСІБНИКИ

   1. Гусєва К.А. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посіб. / авт. кол. Б.І. Бараненко, Д.О. Александров, О.В. Бочковий  та ін., за заг. ред. докт. юрид. наук професора А.В.Іщенка – Київ:, ДНДІ МВС України  2015. –  322 с.

   2. Гусєва К.А. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний  посіб. / авт. кол. Константінов С.Ф., Олефір В.І., Братель С.Г. та ін.– К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. –  196 с.

   3. Гусєва К.А.  Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури». – 2016. – 336 с.

   4. Гусєва К.А. Тестові завдання з питань законодавчого забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції України: навчальний  посіб. / авт. кол. В.І. Василинчук, С.С. Чернявський, І.М. Купранець та ін.– К.: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П. – 2016. –  120 с.

    

   ФАХОВІ СТАТТІ

   1. Гусєва К. А. Удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності міліції щодо запобігання злочинам / К. А. Гусєва // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 6. – С. 22–31.

   2. Гусєва К. А. Удосконалення нормативно-правових засад попередження злочинів в Україні / К. А. Гусєва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ України. – 2006. – № 5. – С. 136–144.

   3. Гусєва К. А. Попередження злочинів як одна з визначальних функцій спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ у сучасних умовах / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – Спеціальний випуск. – 2007. – № 2, Ч. 1.– С. 48–57.

   4. Гусєва К. А. Застосування оперативного спілкування в індивідуальній профілактиці злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – Спеціальний випуск. – 2007. – № 1 Ч. 1. – С. 136–141.

   5. Гусєва К. А. Оперативно-розшукове супроводження попередження й припинення злочинів під час надходження, розгляду й перевірки заяв і повідомлень про них / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2008. – № 1, Ч. 2. – С. 22–28.

   6. Гусєва К. А. Дотримання прав і свобод людини й громадянина в контексті діяльності правоохоронних органів щодо попередження злочинів / К. А. Гусєва // Наше право. – 2007. – № 4. – С. 54–56.

   7. Гусєва К. А. Удосконалення кримінально-процесуальних норм щодо попередження злочинів / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2008. – № 3. – С. 148–153.

   8. Гусєва К. А. Удосконалення статистичного обліку, аналізу й оцінки результатів запобігання злочинам оперативними підрозділами карного розшуку ОВС України / К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2009. – № 1, Ч. 1. – С. 168–177.

   9. Гусєва К.А. Діяльність ОВС щодо запобігання злочинам як предмет відповідного її нормативно-правового регулювання // Актуальні проблеми теорії та практики ОРД: Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск. – 2010. № 4. С. 237 – 241.

   10. Гусєва К.А. Питання щодо розробки індикаторів стану національної безпеки у сфері захищеності особи й українського суспільства від злочинності // Додаток до спеціального випуску Вісника ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка № 3, 2012 - С. 138-142.

   11. Гусєва К.А. Основні особливості жорстокості як кваліфікуюча ознака злочину // Митна справа . – 2012. - №5. – С. 76 – 80;

   12. Гусєва К. А. Використання платіжних пластикових карток в Україні // Вісник ЛУДУВ імені Е.О. Дідоренка – 2013 - №3. с. 149 – 152.12. Гусєва К. А. Запобігання злочинам та їх припинення у кримінальному провадженні/ К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск. – 2013. – № 6 – С. 217–222.

   13. Гусєва К.А. Закордонний досвід корекційної роботи з особами які вчинили насильство в сім’ї / Гусєва К.А., Квітка Я.М.  // Науковий вісник ЛДУВС – 2015 – №4(72) С. 145–152.

   14. Гусєва К. А.  Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції / Я.М. Квітка, К.А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2016. - № 1. - С. 164-173.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   1. Гусєва К. А. Нормативно-правові засади попередження злочинів в Україні / К. А. Гусєва // Механізм правового регулювання в правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах реформування громадянського суспільства (Осінні юридичні читання) : всеукр. курсантсько-студентська конф., 10 листоп. 2006 р. : тези доп. – Львів : 2006. – С. 49–50.

   2. Гусєва К. А. Попередження злочинів як предмет діяльності підрозділів досудового слідства органів внутрішніх справ (загально-проблемні питання) / К. А. Гусєва // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 24 листопада 2006 р. : тези доповідей. – Донецьк: 2006. – С. 208–214.

   3. Гусєва К.А. Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю [Текст]: тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 24 берез. 2010 р.– К.: Київ. Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 272 с. – С.62-64.

   4. Гусєва К. А. Удосконалення відомчого нормативно-правового регулювання діяльності міліції щодо стратегічних і тактичних напрямів запобігання злочинам // Проблеми реформування кримінально-процессуального та кримінального законодавства України: (текст): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.).-Х.: ХНУВС.-354 с.-С.68-73.

   5. Сучасні проблеми нормативного забезпечення у сфері протидії злочинності // Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні: (текст): Матеріали міжвуз. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 25 квіт. 2012 р.).-К.: Нац. акад.. внутр. справ.-252 с.-С.113-115.

   6. Гусєва К.А. Теоретичні проблеми співвідношення дефініцій, що визначають сутність попередження злочинів // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : Матеріали Всеукраїнської . Наук.-практ. Конф. (Київ, 30 листоп. 2012 р.).-К.: Нац. акад.. внутр. справ.-198 с.-С.40-43.

   7. Гусєва К.А.   До питання запобігання злочинам та їх припинення у кримінальному проваджені  /К.А.Гусєва/ реформи в Україні: проблеми та перспективи» − К: – 16 жовтня 2013 року − С. 147–149.

   8. Гусєва К.А. Місце кримінального процесу у запобігання правопорушенням  // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми  сьогодення та шляхи їх вирішення (текст): Матеріали міжвуз. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 20 березня. 2014 р.).-К.: Нац. акад.. внутр. справ.-354 с.- С.319-324.

   9. Гусєва К.А. Попередження кримінальних та адміністративних правопорушень дільничними інспекторами міліції на території адміністративної дільниці один з головних напрямів роботи // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми  сьогодення та шляхи їх вирішення (текст): Матеріали міжвуз. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 26 березня. 2015 р.).-К.: Нац. акад.. внутр. справ.-256 с.- С.212-215.

   10. Гусєва К.А. Особливості суперечностей в оперативному спілкуванні та шляхи їх подолання// Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції України в умовах євроінтеграції: правові та суспільні аспекти [Текст]: матеріали підсумк. наук.-теорет. Інтернет-конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – 356 с.- С.255-257.

   11. Гусєва К.А Відомча наука в системі Міністерства внутрішніх справ та сучасне наукознавство // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впро- вадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 556 с. .- С.370-372.

   12. Гусєва К.А.  Шляхи вдосконалення законодавства у сфері дозвільної системи Національної поліції // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах: матер. постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 3-4 червня 2016 р.) ; упоряд. к.ю.н., проф. Б.І. Бараненко. – Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. - 316 с. – C. 70-76.

   13. Основні критерії оцінювання діяльності органів національної поліції Гусєва К.А. «Розвиток науки і техніки: проблеми і перспективи» матеріали всеукраїнської науково-практичній інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки 2017 в Україні (ДНДІ МВС України, 24 травня 2017 року).

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   1. «Організаційно-правові засади діяльності патрульної служби: вітчизняний та міжнародний досвід: Науково-аналітичний огляд» / М.О. Свірин, В.І. Маєвський,  К.А. Гусєва та ін. – Київ:  ДНДІ МВС України,  2008. – 112 с.

   2. Гусєва К.А. Захист авторського права і суміжних прав // Кримінологічний довідник ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, академіка НАПрН України Бандурки О. М. ; і д-ра юрид. наук, професора Литвинова О. М.  : довідкове видання . – Харків, 2013 : Діса, . – С. 168 – 171.

 • Золотарьова Наталія Іванівна

   Монографії:

   1. Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природного середовища: монографія. Київ: НТУ, 2017. 384 с.

   2. Золотарьова Н.І. Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства: монографія / за заг. ред. С.В.Ківалова, Л.Р., Білої-Тіунової. Одеса: Фенікс, 2013. 438 с.

    

   Статті у наукових фахових виданнях України:

   Золотарьова Н.І. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються для охорони навколишнього природного середовища. Щорічний бюлетень КЮІ КНУВС. Київ, 2005. № 10. С. 376–383.

    Золотарьова Н.І. Діяльність міліції щодо охорони навколишнього природного середовища. Науковий вісник «Іменем Закону». Київ, 2009. № 2 С. 10–12.

   Золотарьова Н.І Навколишнє середовище – як об’єкт правоохоронного впливу. Вісник Академії управління. Київ, 2010. № 2. С. 28–36.

   Золотарьова Н.І Екологічна безпека – родовий об’єкт проступків, що посягають на навколишнє природне середовище. Вісник Академії управління. Київ, 2010. № 3. С. 25–29.

   Золотарьова Н.І Особливості профілактичної діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Вісник Академії управління. Київ, 2010. № 4. С. 280–285.

   Золотарьова Н.І До питання організаційно-правового стану ґрунтів в Україні та пропозиції щодо його вдосконалення. Держава та регіони: право, 2010. № 3. С. 45–47.

   Золотарьова Н.І. Необхідність теоретико-правового забезпечення природооронної функції української держави. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2010. Вип. 4 (8). С. 211–215.

   Золотарьова Н.І. Співвідношення виконавчої влади та адміністративної діяльності. Вісник НТУУ «КПІ». Киів, 2011. Вип. 1 (9). С. 193–197.

   Золотарьова Н.І. Екологічна місцева міліція: нагальність створення в усіх крупних містах України. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2011. Вип. 2 (10). С. 128–132.

   Золотарьова Н.І. Озоновий шар атмосфери як пріоритетний об’єкт правової охорони. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2011. Вип. 3 (11). С. 152–155.

   Золотарьова Н.І. Земля як об’єкт правової охорони: питання сучасного стану. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2012. Вип. 1 (13). С. 144–149.

   Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність органів прокуратури у сфері екологічної безпеки. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2012. Вип. 2 (14). С. 86–89.

    Золотарьова Н.І. Форми адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2012. Вип. 3 (15). С. 156–161.

   Золотарьова Н.І. Поняття методів адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки та їх різновид. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2012. Вип. 4 (16). С. 47–50.

   Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність правоохоронних органів у механізмі правової охорони навколишнього природного середовища. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2013. Вип. 1 (17). С. 101–104.

   Золотарьова Н.І. Надра і води як об’єкти адміністративно-правової охорони. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2013. Вип. 2 (18). С. 96–101.

   Золотарьова Н.І. Податковий збір за спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2013. №3(19). С. 135–137.

   Золотарьова Н.І. Методологія дослідження адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки. Вісник НТУУ «КПІ». Київ, 2013. №4 (20). С. 114–118.

   Золотарьова Н.І. Правосвідомість та правова культура в розвитку інституту адміністративно-правового регулювання відносин у екологічній сфері. Адміністративне право і процес: зб. наук. праць. Київ, 2013. № 2 (4). С. 172–179.

    

   Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

   Золотарьова Н.І. Органы прокуратуры как субъекты административной деятельности в сфере экологической безопасности. Legea si Viata (Молдова). Апрель. 2014. С.86–89.

   Золотарева Н.И. Формирование экологической правовой культуры под воздействием законодательства Европейского Союза. Право и Закон. 2016. № 4(6). С. 97–101.

   Золотарева Н.И. Государственный мониторинг как функция и метод управления в сфере экологии. Legea si Viata (Молдова). 2017. Июль. С. 29–34.

   Золотарева Н.И. Экологическая экспертиза как исследование для применения мер административного принуждения и деятельность относительно предотвращения негативного влияния на окружающую среду. Legea si Viata (Молдова). 2017. Август. С. 51–57.

   Золотарьова Н.І. Принципи охорони навколишнього природного середовища в механізмі адміністративно правового регулювання. Principles of environmental protection in the mechanism of administrative and legal regulation. Visegrad Journal on human rights. Bratislava. 2017. № 2/2. С. 93–98.

    

   Матеріали науково-практичних конференцій:

   Золотарьова Н.І. Конституційні засади забезпечення прав громадян на достатні умови проживання. Конституційні засади державотворення і правотворення в України: матеріали наук.-практ. конф.; (Київ, 26 черв. 2006 р.). Київ: Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. С.175–176.

   Золотарьова Н.І. Адміністративні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні. Шлях України до економічної безпеки: матер. наук.-практ. конф. (Харків, 14 квітн. 2006 р.). Харків: ХНУВС, 2006. С. 63–66.

   Золотарьова Н.І. Забруднення навколішнього природного середовища – сучасна проблема держави. Сучасні правові проблеми українського державотворення: матер. ІІ держ. наук. конф. (Біла Церква, 26 квітн. 2007 р.). Біла Церква: БДАУ, 2007. С. 38–41.

   Золотарьова Н.І. Забезпечення екологічних прав людини в сучасній Україні. Правовые гарантии обеспечения прав человека в современной Украине: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 24 квітн. 2008 р.). Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2008. С. 240–242.

   Золотарьова Н.І. Управлінські функції правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища. Запровадження у Міністерстві внутрішніх справ України системи управління якістю: проблеми і перспективи: зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 6 черв. 2008 р.). Київ: ДНДІ МВС, 2008. С. 61–64.

   Золотарьова Н.І. Екологічна безпека – родовий об’єкт адміністративних проступків, що посягають на навколишнє природне середовище. Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: мате. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 7–8 груд. 2006 р.). Сімферополь: 2006. Ч. 2. С. 95–98

   Золотарьова Н.І. Поняття та сутність адміністративної діяльності. Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохронних органів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 11–12 груд. 2006 р.). Сімферополь: КЮІ ОДУВС, 2008. С. 63–64.

   Золотарьова Н.І. Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Кримський юридичний вісник. Сімферополь, Вип. 3. 2008. С. 125–128.

   Золотарьова Н.І. Особливості діяльності ОВС щодо забезпечення раціонального природокористування. Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ в сучасний період розвитку державності України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26 жовт. 2008 р.). Київ: МП Леся, 2008. С. 265–266.

   Золотарьова Н.І. Охорона навколишнього природного середовища – обов’язок суб’єктів господарювання. Актуальні питання управління органами внутрішніх справ в сучасних умовах: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовт. 2009 р.). Київ: АУ МВС, 2009. С.115–117.

   Золотарьова Н.І. Взаємодія органів внутрішніх справ з громадськими організаціями щодо забезпечення охорони природи. Взаємодія правоохоронних органів з муніципальними і неурядовими організаціями в питаннях профілактики правопорушень та злочинів: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 22–23 трав. 2009 р.). Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. С. 84-86.

   Золотарьова Н.І. Забруднення атмосферного повітря – екологічна проблема суспільства. Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека, утилизация отходов: матер. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Щелкино, 1–5 черв. 2009 р.). Харків: САГА, 2010. С.81–83.

   Золотарьова Н.І. Взаємодія органів внутрішніх справ з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища з метою надання адміністративних послуг у природоохоронній сфері. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт. 2010 р.). Київ, 2010. Ч. 1. С. 171–173.

   Золотарьова Н.І. Оптимізація повноважень ОВС у забезпеченні прав людини. Актуальні питання запобигання і протидії торгівлі людьми: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 квіт. 2010 р.). Харків: Права людини, 2010. С. 56–58.

   Золотарьова Н.І. До питання організаційно-правого стану ґрунтів в Україні та пропозиції щодо його вдосконалення. Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровье человека, утилизация отходов: матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Щелкино, 7–11 черв. 2010 р.). Харків: САГА, 2010. С. 223–225.

   Золотарьова Н.І. Особливості контрольно-наглядової діяльності міліції у сфері охорони природи. Розвиток систем і технологій підготовки керівних кадрів для органів державної влади: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовт. 2010 р.). Харків: Права людини, 2010. С. 32–34.

   Золотарьова Н.І. Діяльність Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо забезпечення екологічної безпеки. Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 5 квіт. 2011 р.). Черкаси: АПБ, 2011. С. 167–169.

   Золотарьова Н.І. До питання реалізації форм адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2013 р.). Київ: НТТУ «КПІ», 2013. С. 145–149.

   Золотарьова Н.І. Податковий збір за спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти (на матеріалах України). FINANSE PUBLICZNE W POLSCE - TEORIA I PRAKTYKA. Radom, WSH. 2014. C. 156–159.

   Золотарьова Н.І. Стан дослідження проблем адміністративної діяльності з охорони навколишнього природного середовища. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: матер. V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 квіт. 2015 р.). Київ: КДАВТ, 2015. С. 391–396.

   Золотарьова Н.І. Особливості забезпечення прав громадян на достатні природні умови проживання. Захист прав людини в контексті реформування підрозділів преветивної діяльності Національної поліції: зб. матер. круг. столу (Київ, 1 черв. 2017 р.). Київ: НАВС, С. 47–49.

    

   Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

   Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. посібник. 3-вид, доопр. / за заг. ред. В.В.Коваленка. Київ: КНТ, 2011. 512 с.

   Золотарьова Н.І. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина: підручник. 2-вид. / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. Київ: Директ Лайн, 2012. 504 с.

   Золотарьова Н.І. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник. 2-вид. / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. Київ: Директ Лайн, 2012. 816 с.

   Золотарьова Н.І. Організація діяльності міліції громадської безпеки: навч. посібник. 2-вид. / за заг. ред. В.І.Олефіра. Київ: Директ Лайн, 2012. 184 с.

   Золотарьова Н.І. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»: науково-практичний коментар / за ред. В.В. Коваленка. Київ: Скіф, 2012. 512 с.

   Золотарьова Н.І. Коментар Закону України “Про міліцію”: наук.-практ. посібник. 2-вид. / під заг. ред. Коваленка В.В. Київ: Директ Лайн, 2013. 256 с.

   Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. посібник. 5-вид. / за ред. В.В. Коваленка, Київ: Дірект Лайн, 2014. 408 с.

   Золотарьова Н.І. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: навч. посібник. 3-вид. / під заг. ред. В.В. Коваленка. Київ: Директ Лайн, 2014. 256 с.

   Natalia Zołotariowa. Umowa administracyjna jako forma działań w zakresie zarządzania w państwie prawa. MIęDZYNARODOWO-PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWА. / Ivan Golosnichenko Natalia Zołotariowa. Monografia. Radom: WyŜsza Szkoła Handlowa w Radomiu, 2015 r. S. 61–63.

   Золотарьова Н.І. Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посібник / за ред. В.В. Коваленка. Київ: КНТ, 2014. 572 с.

   Золотарьова Н.І. Адміністративна діяльність Національної поліції: навч. посібник для підготовки до вступу / за ред. Кулікова В.А. Київ: Освіта України, 2016. 230 с.

   Золотарьова Н.І. Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції: навч. посібник. / за ред. Кулікова В.А. Київ: Освіта України, 2017. 246 с.

    

 • Квітка Яніна Михайлівна

   УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД В ЯКОСТІ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

   -  Бондар Валерія Валеріївна на тему «Прийняття рішень у справах про адміністративні правопорушення»;

   -  Левченко Вікторія Олексіївна на тему «Адміністративно-правові передумови створення органів ювенальної юстиції в Україні»

    

   ПІДГОТОВЛЕНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

   ПІДРУЧНИКИ

   Квітка Я.М., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.] – К. : КНТ, 2008. – 816 с.

   Квітка Я.М., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Квітка Я.М., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Квітка Я.М., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 816 с.

   Квітка Я.М., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 672 с.

   Квітка Я.М., Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 528 с.

    

   ПОСІБНИКИ

   Квітка Я.М.,  Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Олефір В. І., Константінов С. Ф. , Квітка Я.М. та ін.] – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 224 с.

   Квітка Я.М.,  Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект-Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.

   Квітка Я.М.,  Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та інші Навчальний посібник. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2006. – 176 с.

   Квітка Я.М.,  Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Г. Братель, Квітка Я.М. та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2008. – 264 с.

   Квітка Я.М.,  Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – [2-е вид., доопр.]. – К. : Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с.

   Квітка Я.М.,  Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Варивода В.І. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид., доопр.]. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

   Квітка Я.М., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Квітка Я.М., Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. - К.: ПП «Дірект Лайн». - Київ. - 2012. - 240 с.

   Квітка Я.М., Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання третє. - К.: ПП «Дірект Лайн». - Київ. - 2014. - 256 с.

   Квітка Я.М., Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання друге. - К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. - 100 с.

   Квітка Я.М., Вирішувати нам – відповідати нам. Посібник / Константінов С.Ф., Квітка Я.М., Лещук Н.О. та ін. – К.: Наш час, 2008. – 271 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 14/11-6202 від 08.12.2008).

   Квітка Я.М.,  Знаємо та реалізуємо свої права: Навчально-методичний посібник / С.Ф.Константінов, Я.М.Квітка, Н.О.Лещук та ін. – К.: Наш час, 2007. – 224 с. (гриф МОН «Схвалено», лист № 14/18-1490 від 30.11.2006).

   Квітка Я.М., Знаємо та реалізуємо свої права: Навчально-методичнийий посібник. /Квітка Я.М., Константінов С.Ф. та інші – К.: Навч. книга, 2002 р. – 239 с.

   Квітка Я.М., Коментар Закону України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ (навчальний посібник). К.: Дакор, 2011. – 128 с. Гриф МОН України (лист № 1.4/18-Г-127.1 від 10.01.2009 р.)

     Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Чернєя. – К. : КНТ, 2015. – 572 с. (лист №1.4/18-Г-146.1 від 10.01. 2009);

   Квітка Я.М.,  Організація діяльності міліції громадської безпеки : [навч. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Братель С. Г. , Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. І. Олефіра. – [2-е вид.]. – К. : ПП Директ Лайн, 2012. – 184 с.

   Квітка Я.М., Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів : [навч.-практ. посіб.] / [Білик В. М., Константінов С. Ф., Сокуренко В. В., Квітка Я.М. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2012. – 360 с.

   Квітка Я.М.,  Превентивна робота з молоддю за методом “Рівний-рівному”. Навчальний посібник. /Квітка Я.М., Константінов С.Ф. та інші – К.: Навчальна книга, - 2002, 251 с. (Розділ с. 107-137).

   Квітка Я.М.,  Правові та кримінологічні засади запобігання насильства в сім`ї: Навч. посіб. За заг. Ред. О.М. Джужі, І.В. Опришка, О.Г. Куліка., - К.: НАВСУ. – 2005. С. 77-85, 94-100, 111-121.

   Квітка Я.М. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний  посіб. / авт. кол. Константінов С.Ф., Олефір В.І., Братель СГ. та ін.– К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 196 с.

   Квітка Я.М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: Навчальний посібник. [Константінов С.Ф., Братель С.Г., Братков С.І. та ін.] – К.: Видавництво «Центр учбової літератури». – Київ. – 2016. – 336 с.

   Квітка Я.М. Тестові завдання з питань законодавчого забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції України [Текст]: навч. мет. посіб. / К.: ФОП Кандиба Т.П. 2016 – 120 с.

    

   НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

   Квітка Я.М.,  Науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ. Корнієнко М.В., Горбачевський В.Я., Олефір В.І., Варивода В.І. та ін. К.: КНУВС, 2007. – 96 с.

   Квітка Я.М.,  Коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» : науково-практичний коментар / [В.М. Білик, О.М. Джужа, В.Д. Сущенко, Квітка Я.М. та ін.]; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. - 512 с.

   Квітка Я.М.,  Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник // За заг. ред. проф. Моісеєва Є.М. – К.: КНТ, 2010. – 304 с. (гриф МОН «Рекомендовано», лист № 1.4/18-Г18-106.1 від 10.01.2009).

   Квітка Я.М.,  Коментар Закону України «Про міліцію»:: науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Квітка Я.М. та ін.] ; під заг. ред. В.В. Коваленка. ‒ [2-е вид.]. ‒ К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. ‒ 256 с.

   Квітка Я.М., Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» [текст] станом на 1 січня 2016 р. : науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Лошицький М.В., Білик В.М. та ін.]. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 400 с.

    

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

   Квітка Я.М.,  Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях К. : НАВС. – 2011. – 104 с. (у співавторстві).

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: НАВС. – 2013. – 200 с.

   Програма стажування курсантів третього курсу з підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції / [уклад.: Братель С.Г., Луговий І.О., Білик В.М. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 32 с.

    

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Квітка Я.М., «Міжнародний досвід і організаційні основи спеціальної первинної початкової підготовки кадрів поліції за кордоном» Право і суспільство. -2007. - №2. С. 140-144.

   Квітка Я.М. «Права людини у контексті сьогодення». Право і суспільство. -2005. - №1. – С. 8-12.

   Квітка Я.М. «Правова культура і формування правомірної поведінки неповнолітніх». Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України №4 - 2005. ‑ С. 84-88.

   Квітка Я.М. «Уповноважений з прав людини у правовому механізмі української держави». Право і суспільство. -2006. - №1. – С. 3-7.

   Квітка Я.М. Актуальні проблеми вдосконалення роботи органів внутрішніх справ з профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Науковий вісник НАВСУ. - 2002. - № 1. – с. 247-251.

   Квітка Я.М. Актуальні проблеми профілактики сексуальних зловживань щодо неповнолітніх // Науковий вісник НАВСУ. - 2001. - № 3. – с. 254-260.

   Квітка Я.М. Баранова В.О. Досвід зарубіжних країн у подоланні насильства в сім’ї Науково-аналітичний журнал Митна справа 2`2014. частина 2 книга 1 с. 150-155.

   Квітка Я.М. Баранова В.О. Правові засади попередження насильства в сім’ї. Науково-аналітичний журнал. Митна справа Спеціальний випуск 2013. с. 253-258.

   Квітка Я.М. Методологічні підходи до управлінням кадровим забезпеченням та деякі особливості реалізації кадрової функції ОВС. Науково-аналітичний журнал. Митна справа 2`2011.

   Квітка Я.М. Посилення відповідальності батьків за виховання дітей як превентивний засіб профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Науково-практичний збірник Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. - 2002. - №12. (Додаток до журналу “Міліція України”) - с. 15-20.

    Квітка Я.М. Проблема правого захисту дітей в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2000. - № 3. – с. 107-113.

   Квітка Я.М. Проблемні питання провадження в справах про адміністративні правопорушення. с. 116-118. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 5-2012.

   Квітка Я.М. Органи внутрішніх справ як суб’єкт протидії насильства в сім’ї / Я. М. Квітка, К. А. Гусєва //Науковий вісник публічного та приватного права – 2015. – № 1.- С.85-89.

   Квітка Я.М. Закордонний досвід корекційної роботи з особами які вчинили насильство в сім’ї // Науковий вісник ЛДУВС – 2015 – №4(72) С. 145–152.

   Квітка Я. М. Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції / Я. М. Квітка , К. А. Гусєва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2016. - № 1. - С. 164-173.

     

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Квітка Я.М. “Удосконалення застосування методів діяльності міліції з профілактики адміністративних правопорушень неповнолітніх”  «Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії» Матеріали міжнародної науково-практичнох конференції тези доп. (Одеса, 31 березня-1 квітня 2006 р.) // За заг ред. к.ю.н., професора О.Ф. Долженкова, д.ю.н., доцента В.О. Меркулової. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006. – С. 214-220.

   Квітка Я.М. Девіантна поведінка молоді як соціально психологічна і юридична проблема Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: У2-х ч., 7-8 грудня тези доп.   Сімферополь, 2006.  Ч.2. – с.320 С. 108-113.

   Квітка Я.М. Деякі аспекти вдосконалення охорони громадського порядку і громадської безпеки / Я.М. Квітка // Організація управління, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції тези доп. – Черкаси: АПБ ім. героїв Чорнобиля. 2011 р. С. 170-171.

   Квітка Я.М. Етапи професійної адаптації до служби в органах внутрішніх справ // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю.І.Римаренка): Збірник тез Міжвузівської науково-теоретичної конференції. тези доп.  – Київ: КНУВС, 2009 р., с. 81-85.

   Квітка Я.М. Захист прав неповнолітніх в період попереднього слідства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. тези доп.  Київ. 2001. НАВСУ– с. 168-171.

   Квітка Я.М. Соціально-політична суть громадської безпеки / Я.М. Квітка // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції (Кіровоград, 8 квітня 2011 року). – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2011. – С. 7-9.  – тези доп.  С 76-78.

   Квітка Я.М. Соціально-політична суть громадської безпеки /Актуальні проблеми правового забезпечення економічної безпеки (Присвячена  80-ти річному ювілею професора кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка володимира Дмитровича): матеріали науково-практичної конференції, 2 жовтня 2013р. тези доп. – К.: НАВС, 2013 – 259 с. С 102-105.

   Квітка Я.М. Проблеми подолання дестабілізуючих елементів громадського порядку та громадської безпеки / Я.М. Квітка // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: міжнародна науково-практична конференція., 25-26 листопада 2010 р., м. Тернопіль. Управління міністерства внутрішніх справ в Тернопільській області: тези доп. – Тернопіль. 2010. –С. 131-135.

   Квітка Я.М. Шляхи удосконалення адміністративно-правозастосовчої діяльності Збірка матеріалів науково-практичних конференцій. // Адміністративне право і процесс: шляхи вдосконалення законодавства і практики. Київ, 22 грудня 2006 р. – Київський національний університет внутрішніх справ. с. 297-301.

   Квітка Я.М. Новітні форми і методи роботи міліції з профілактики правопорушень серед неповнолітніх Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ: матеріали круглого столу, 24 квітня 2013 р. –  К. Нац. акад. внутр.справ, 2013. С. 52-54.

   Квітка Я.М. Адміністративно-правові заходи протидії корупції серед працівників органів внутрішніх справ. / Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 20 лютого 2014 р.) Національна академія внутрішніх справ с. 171-173.

   Квітка Я.М. Удосконалення методів діяльності міліції з профілактики правопорушень серед дітей // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення (текст): Матеріали міжвуз. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 26 березня. 2015 р.).- К.: Нац. акад.. внутр. справ.-256 с.- С.216-218.

   Квітка Я.М. Регулювання, протидія та профілактика насильства в сім’ї в Україні // Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім’ї та правові основи протидії [Текст] : електронн. зб. матеріалів міжнар. Інтернет-конф. (Ів.-Франків., 27-28 травня 2015 р.) - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 292 с.- С.17-19.

   Квітка Я.М. Практика реалізації боротьби з корупцією в правоохоронних структурах Великої Британії // Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням [Текст] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 24 черв. 2015 р.) / ред. кол. : С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський та ін. – Київ. : ФОП Кандиба Т. П., 2015. – 252 с;

   Квітка Я.М. Реформування органів внутрішніх справ України на сучасному етапі // реформи Законодавства України в умовах євроінтеграції  (текст): Матеріали VI Всеукр. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 30 жовтня 2014 р.).- К.: Нац. акад.. внутр. справ.-282 с.- С.143-145.

   Квітка Я.М.. Забезпечення законності в адміністративній діяльності міліції // Збірник тез круглого столу, присвяченого 66-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини  (текст): Матеріали круглого столу (Київ, 5 грудня. 2014 р.).-К.: ДНДІ МВС.-196 с.- С.-79-81.

   Квітка Я.М. Громадський контроль як неодмінна умова нормального функціонування держави та гарант демократизації поліції // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 556 с. - С.167-169.

   Квітка Я.М./ Я.М. Квітка, К.А. Гусєва Шляхи вдосконалення законодавства у сфері дозвільної системи Національної поліції //Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах: матер. постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 3-4 червня 2016 р.) ; упоряд. к.ю.н., проф. Б.І. Бараненко. – Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. - 316 с. - С.70-76.

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. В.В.Коваленко, Ю.І.Римаренко, В.Я.Тацій, Ю.С.Шемшученко, С.Ф.Константінов та інші – К.: Атіка, 2011. Т.VII. Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. – 1120 с.

   Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. Римаренко Ю.І., Кондратьєв Я.Ю., Тацій В.Ч., Шемшученко Ю.С., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та інші – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. ІІ том, с. 753.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: НАВС. – 2013. – 200 с.

   Квітка Я.М., Константінов С.Ф. та інші. Модуль “Знаємо та реалізуємо свої права”. К.: Міленіум, 2002 р. – 164 с.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52591 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Вільхова Л.Є.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52592 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Дрозд В.Г., Ключник К.П.

 • Либаш Микола Кирилович

   ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

   Либаш М.К., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2013. – 408 с.

   Либаш М.К., Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Директ Лайн» -  2013. – 240 с.

   Либаш М.К., Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація,  доказування,  особливості  провадження:  Навчальний посібник. Видання третє. – К.: ПП «Директ Лайн». - 2013. – 256 с.

   Либаш М.К., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ  у питаннях  та відповідях.  Навчальний посібник.  Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. - 2014. – 236 с.

   Либаш М.К., Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ:  Навчальний  посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [6-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 428 с.

   Либаш М.К., Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Чернєя. – К. : КНТ, 2015. – 572 с. (лист №1.4/18-Г-146.1 від 10.01. 2009);

   Либаш М.К., Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 196 с.

   Либаш М.К., Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: Навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури». – 2016. – 336 с.

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

   Либаш М.К., Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: НАВС. – 2013. – 200 с.

   Либаш М.К., Законодавство України про державну таємницю та його застосування в органах внутрішніх справ (у запитаннях та відповідях): Навч.-метод. Матеріали / Укладач.: В.І. Варивода, О.М. Колобов та ін.. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 68 с.

   Либаш М.К., Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К.: НАВС. – 2011. – 104 с.

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Либаш М.К., Забезпечення законності та прав людини в діяльності спеціальних установ поліції //Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ. Збірник матеріалів круглого столу / ред. колегія : – Київ,  2014 р. – С. 164-166.

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Либаш М.К.  Науково – практичний  Коментар  Закону  України «Про Національну  поліцію»  ( ст.ст. 21,22, 44, 45, 46). За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні: - Київ, центр учбової літератури 2016 р.

   Либаш М.К. Запобігання корупції - Антикорупційна програма Міністерства  внутрішніх  справ України на 2016 рік// Наказ МВС України від 29.02.2016р. № 142 «Антикорупційна програма Міністерства внутрішніх справ України на 2016 рік».

   Либаш М.К  Науково – практичний Коментар  Закону України  «Про запобігання корупції» ( ст.ст.23,24): - Київ, 2016 р.

   Либаш М.К. Запобігання корупції – (проект) Антикорупційна програма Національної академії внутрішніх справ на 2017 рік// «Антикорупційна  програма  Національної  академії внутрішніх справ на 2017 рік».

   Либаш М.К. Запобігання корупції – (проект) Антикорупційна програма  Національної  академії внутрішніх справ  на 2018 рік// Наказ НАВС від 05.02.2018 р. № 128 «Антикорупційна програма Національної академії внутрішніх справ на 2018 рік».

   Либаш М.К. Навчальні та робочі програми з дисциплін: «Адміністратино – правове регулювання міграційних процесів», «Діяльність державної міграційної служби», «Міграційне право» - НАВС 2018 р.

 • Луговий Ігор Олександрович

   УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД В ЯКОСТІ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

   Мартинюк Олена Антонівна на тему «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні»

    

   ПІДГОТОВЛЕНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

   ПІДРУЧНИКИ

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина.: Підручник // За ред..: Є.М. Мойсеєва, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. – К.: КНТ, 2008. – 816 с.

   Міграційне право України : підруч. / [С. Г. Братель, І. О. Луговий, В. І. Варивода та ін.]; за заг. ред. В. В. Ковальської. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 476 с.

    

   ПОСІБНИКИ

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник / За заг. ред. Олефіра В.І.. – К. : КНТ, 2010. – 160 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: ПП «Дірект-Лайн» , 2012. – 224 с.

   Сущенко В.Д., Константінов С.Ф., Єрмаков Ю.О., Луговий І.О., Мозоль С.А. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення: Навчальний посібник. – К.: “МП Леся”, 2012. – 184 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2012. – 100 с.

    Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2012. – 240 с.

   Запобігання та протидія проявам корупції (для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування I–VIІ категорії посад) [Текст] : [посіб.] / Братель С. Г., Василевич В. В., Золотарьова Н. І. та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 376 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. За загальною редакцією Олефіра В.І. Видання друге. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. Видання третє, доопр. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 184 с.

   Коментар Закону України «Про міліцію»: науково-практичний посібник / [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред.   В.В. Коваленка. – [2-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В, Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін..], під. заг. ред. Коваленка В.В. [4-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн» , 2013. – 396 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання третє. – К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 256 с.

    Адміністративна  діяльність  органів  внутрішніх  справ  у  питаннях  та відповідях: Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект-Лайн». – Київ. – 2014. – 236 с.

    Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / [Чернєй В.В, Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін..], під. заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання третє. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 100 с.

    Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін.. ; за ред. О. В. Кузьменко . – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 528 с.

   Засади запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб. / [Василинчук В. І., Братель С. Г., Луговий І. О. та ін.]. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – 228 с.

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Чернєя. – К. : КНТ, 2015. – 572 с.

   Науково-практичний коментар Закону України «Про національну поліцію» / [Чернєй В.В., Братель С.Г., Луговий І.О. та ін.]; [текст] станом на 1 січня 2016 р. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.

    

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

   Програма короткострокового тематичного семінару підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції / За заг. ред. проф. В.Д. Сущенка. – К.: КНУВС, 2010. – 27 с.

   Програма з підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників режимно-секретних відділів (секторів) ГУМВС, УМВС в навчальному центрі післядипломної освіти Київського національного університету внутрішніх справ / [уклад. А.А. Кушніренко, І.О. Луговий] – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010 – 28 с.

   Програма з підвищення кваліфікації та спеціалізації старших інспекторів, інспекторів відділів, секторів дозвільної системи міськрайлінорганів в навчальному центрі післядипломної освіти Київського національного університету внутрішніх справ / [уклад. А.А. Кушніренко, І.О. Луговий] – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010 – 32 с.

   Підготовка рефератів слухачами курсів підвищення кваліфікації та спеціалізації навчального центру післядипломної освіти КНУВС: методичні рекомендації / [уклад. Ю.О. Єрмаков, А.А. Кушніренко, І.О. Луговий, О.Ю. Татаров, В.О. Федорчук ] – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010 – 30 с.

   Програма проходження ознайомчої практики курсантами першого курсу Національної академії внутрішніх справ / С.Г. Братель, О.Ю. Дрозд, І.О. Луговий. – К. : НАВС, 2013. – 34 с.

   Програма проходження навчальної практики курсантами другого курсу Національної академії внутрішніх справ / С.Г. Братель, О.Ю. Дрозд, І.О. Луговий. – К. : НАВС, 2013. – 34 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 6-ВС курсу / [уклад.: Симон Ю.С., Кудінов В.А., Коломієць О.В., Константінов С.Ф. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 306 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство" / [уклад.: Павлишин О.В., Герасименко Л.В., Братель С.Г., Бадьора С.М., та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 492 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 5-А курсу / [уклад.: Пясковський В.В., Молотай В.А., Коруля І.В., Расюк Е.В. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 190 с.

    Навчально-методичні матеріали для слухачів 5-В курсу / [уклад.: Пясковський В.В., Лошицький М.В., Луговий І.О. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 227 с.

    Навчально-методичні матеріали для слухачів магістратури / [уклад.: Симон Ю.С., Лукашенко А.А., Биценко Т.О., Андросюк В.Г. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 335 с.

   Навчальна програма для проведення державного екзамену за дисципліною «Адміністративна діяльність ОВС» / Укладачі: к.ю.н., доц. Братель С.Г., к.ю.н. Луговий І.О. – К. : НАВС, 2014. – 20 с.

   Навчальна програма для проведення державного екзамену за дисципліною «Адміністративна діяльність ОВС» / Укладачі: к.ю.н., доц. Братель С.Г., к.ю.н., доц. Луговий І.О. – К. : НАВС, 2015. – 20 с.

   Програма проходження навчальної практики слухачами ННІЗН з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань «Право» / С.Г. Братель, С.І. Братков, Т.Г. Корж-Ікаєва, І.О. Луговий, В.В. Сокуренко. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 19 с.

   Програма стажування курсантів третього курсу з підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції / С.Г. Братель, І.О. Луговий, Я.М. Квітка, В.М. Білик, С.І. Будник. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 32 с.

   Програма проходження стажування слухачами ННІЗН з підготовки фахівців ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» / С.Г. Братель, Т.Г. Корж-Ікаєва, І.О. Луговий, В.В. Сокуренко. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 17 с.

   Навчально-методичні матеріали для слухачів 4-А курсу / [уклад.: Братель С.Г., Луговий І.О., Пастух І.Д. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 283 с.

    

   ФАХОВІ СТАТТІ

   Біленчук П.Д., Луговий І.О. Способи протидії злочинних угрупувань діяльності правоохоронних органів у розслідуванні злочинів // Науковий вісник НАВСУ.  – 2003. – Вип.1. – С.195-200.

   Луговий І.О. Поняття адміністративної відповідальності за порушення законодавства про вибори // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. –  № 1 – С. 98 – 103.

   Луговий І.О. Склад адміністративного порушення законодавства про вибори // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 31.– С. 152 – 156.

   Луговий І.О. Міжнародно-правові стандарти виборів та їх реалізація в національному законодавстві // Часопис Київ. ун-ту права. – 2006. – №  2. – С. 111 – 113.

   Луговий І.О. Особливості провадження у правах про адміністративні порушення законодавства про вибори в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. –  № 5 –  С. 82 – 90.

    Луговий І.О. Правові підстави забезпечення правопорядку органами внутрішніх справ під час проведення виборів // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. –  № 4(65) – С. 97 – 103.

    Татаров О.Ю, Луговий І.О. Післядипломна освіта в Національній академії внутрішніх справ: стан і перспективи вдосконалення // Науковий вісник НАВС.  – 2010. - Вип.6(73).  - С. 248 -260.

   Луговий І.О. Роль Державної автомобільної інспекції МВС України у забезпеченні проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року // Митна справа № 4 (76), 2011, частина 2. – С. 104-112.

   Луговий І.О., Дрозд О.Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ під час виборчого процесу // І. О. Луговий, О. Ю. Дрозд, Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.  Спеціальний випуск № 5, 2012. – С. 401-414.

   Луговой И.А. Особенности планирования мероприятий в сфере предупреждения и противодействия коррупции  в органах государственной власти и местного самоуправления // Митна справа № 2 (86), 2013, частина 2, книга 2. – С. 447-453.

     Луговий І.О. Щодо змісту планів заходів у сфері запобігання та протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування // Митна справа № 3, 2013, частина 2, книга 1. – С. 268-274.

   Луговий І.О. Особливості провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення // І. О. Луговий / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.  Спеціальний випуск № 7, 2013. – С. 141-145.

   Луговой И.А., Луговой В.А. Предупреждение и противодействие коррупции в органах внутренних дел Украины: опыт Соединенных Штатов Америки // И. А. Луговой, В. А. Луговой / Право и политика № 1, 2014. – С. 99-102.

    

   МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

   Луговий І.О. Захист виборчих прав громадян в Україні // Матеріали VІ звітної наук.-практ. конф. Крим. юридичного ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ: У 2 ч. – Сімферополь: Ельіньо, 2005. – Ч.1. – С. 111 – 117.

   Луговой И.А. Выявление сотрудниками милиции административных правонарушений во время голосования на избирательных участках // Материалы международной науч.-практ. конф., посвященной Дню белорусской науки “Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел”. – Минск, 2006. – С. 12 – 13.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про вибори в проекті Кодексу України про адміністративні проступки // Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності: Зб. матеріалів наук.-теорет. конф. присвяченої створенню Академії управління МВС України. – К.: Акад. управління МВС України, 2006. – С. 229 – 231.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про вибори: досвід Російської Федерації // Наук. забезп. правоохоронної діяльності: історія, сучасність та міжнародний досвід: Тези доп. загальноуніверситет. підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки / За ред. О.М. Джужі. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 38 – 40.

    Луговий І.О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства про вибори // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики: Зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 грудня 2006 р.) / Ред. кол.: О.М. Джужа, В.М. Дзюба, С.Г. Стеценко та ін. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 192 – 196.

   Криволапчук В.О., Луговий І.О. Підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ: досвід Російської федерації // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ: тези доп. круглого столу (Київ, 3 берез. 2010 р.) / Ред кол.: В.Д. Сущенко, О.М. Джужа, М.А. Погорецкий та ін. – Київ. нац. ун-ту внутр. cправ, 2010. – С. 74-76.

   Луговий І.О. Роль органів внутрішніх справ у захисті інформаційних систем під час виборчого процесу // Використання сучасних інформаційних технологій підрозділами МВС для розкриття та розслідування злочинів: тези доп. науково-практичного семінару. – Київ, 2010. – С. 74-76.

    Луговий І.О. Об’єкт адміністративних правопорушень, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення // Інтеграція науки і практики як механізм ефективного управління органами внутрішніх справ: Матеріали наук.-теорет. конф. (Україна, Київ, 19 квітня 2012 р.) / Упоряд.: С.В. Кухаренко, Т.Г. Корж-Ікаєва. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 110 с., С. 57-59.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації // Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання: матеріали круглого столу «Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання» 4 грудня 2012 р. [Текст] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 208 с., С. 69-71.

   Луговий І.О. Щодо критеріїв оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ із запобігання та протидії корупції // Перспективные направления развития современной юридической науки: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 16-17 марта 2013 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридиченская мысль», 2013. – 148 с., С. 78-80.

   Луговий І.О. Контроль державної автомобільної інспекції МВС України за правомірністю перебування іноземних транспортних засобів на території України // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті» м. Одеса, 07-08 червня 2013 р. – С. 96-97.

   Луговий І.О. Вимоги до планування заходів у сфері запобігання і протидії корупції в органах державної влади // Міжнародна науково-практична конференція «Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності» м. Дніпропетровськ, 2 червня 2013 р. – 2 том. – С. 37-40.

   Луговий І.О. Підготовка фахівців у сфері запобігання та протидії корупції: досвід Національної академії внутрішніх справ // Матеріали круглого столу «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» м. Київ, 26 квітня 2013 р. – 204 с., С. 105-107.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху: досвід Федеративної Республіки Німеччини // Правові реформи в Україні: Матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Правові реформи Україні: проблеми та перспективи», частина 1. 16 жовтня 2013 р. [Текст] – К: Нац. акад. внутр. справ.–2013.– 274 с., С. 114-115.

   Луговий І.О. Критерії оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ із запобігання та протидії корупції // Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (25 жовтня 2013 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 332 с., С. 183-185.

   Луговий І.О. Громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – Київ. – Харків : Золота миля, 2014. – 283 с., С. 164-166.

   Луговий І.О. Офіційна антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів // Актуальні проблеми управління правоохоронними органами [Текст] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 3 квіт. 2014 р.) / ред. кол. : В.М. Лозовий,  І.М. Охріменко, І.В. Коруля та ін. – Київ. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 112 с.

   Луговий І.О. Головні завдання органів внутрішніх справ під час виборчого процесу // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали VI Всеукр. Наук.-теорет. конф. (Київ, 30 жовт. 2014 р.) : [у 2 ч.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – Ч. 1. – 282 с.

   Луговий І.О. Запобігання корупції в роботі представницьких органів за новою антикорупційною стратегією України / І.О. Луговий // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів [Текст] : матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М.М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2014. – 224 с.

   Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації / І.О. Луговий // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» (7 жовтня 2014 р.). – К. : МАУП, 2014. – 220 c.

   Луговий І.О. Робота за сумісництвом поліцейських в Сполучених Штатах Америки як один із напрямів запобігання корупції / І.О. Луговий // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ. Матеріали круглого столу. Збірник наукових праць. – 14 травня 2014 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ,  2014. – 404 c.

   Луговий І. О. Методичні особливості підготовки до теоретичних занять з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ / І. О. Луговий // Актуальні проблеми юридичної педагогіки : кругл. стіл, 24 квітня 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – С. 27-29.

   Луговий І. О. Поняття і підходи до змісту корупції / І. О. Луговий // Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М.М. Алексійчук, О. В.Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С.155-156.

   Луговий І. О. Правові засади діяльності молодіжних організацій в Україні / І. О. Луговий // Молодь у боротьбі за відновлення української державності: від Революції на граніті до Революції гідності [Текст]: матеріали наукових читань (Івано-Франківськ, 20 жовтня 2015 року) / ред. кол. С. Г. Братель, І.О. Луговий, Т. Д. Дем’янчук, О. І. Пташник-Середюк. – Івано-Франківськ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 35-37.

   Луговий І. О. Окремі аспекти гарантій професійної діяльності поліцейського  / І. О. Луговий // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – Частина 2. – 245 с., С.68-70.

   Луговий І. О. Використання засобів юридичної техніки при проведенні антикорупційної експертизи нормативно-правих актів / І. О. Луговий // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 листоп. 2015 р.). / ред. кол. : Чернєй В. В., Гусарєв С. Д., Чернявський С. С. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 244 с., С. 49-52.

   Луговий І. О. Шкідливі звички як фактор ризику сучасної студентської молоді / І. О. Луговий // Основні напрями та проблеми протидії наркоманії [Текст] електронн. зб. матеріалів круглого столу (Івано-Франківськ, 04 лютого 2016 р.). – К.-Ів-Фр. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 221 с.

   Луговий І. О. Особливості дотримання поліцейськими вимог фінансового контролю / І. О. Луговий // Проблеми вдосконалення діяльності служб та підрозділів ОВС щодо протидії корупційним проявам [Текст] електронн. зб. матеріалів круглого столу (Івано-Франківськ, 25 квітня 2016 р.). – К.-Ів-Фр. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 192 с.

   Луговий І. О. Повноваження уповноважених підрозділів органів національної поліції щодо взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї / І. О. Луговий // Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї [Текст] електронн. зб. матеріалів науково-практичного семінару (Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.). – К.-Ів-Фр. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 205 с.

   Луговий І. О. Історичні підходи до визначення корупції / І. О. Луговий // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) : / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 476 с.

   Луговий І. О. Проблемні питання адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп'яніння / І. О. Луговий, М. Р. Засько // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19–20 травня 2016 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. – 108 с.

    

   ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

   Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред.               Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т. ІІІ. Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. – 1192 с.

    Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях. Методичні рекомендації. – К. : НАВС. – 2011. – 104 с.

    Луговий І.О. Навчальне місце № 5 – “Дрібне хуліганство в готелі” // Тактико-спеціальні навчання з особовим складом Національної академії внутрішніх справ “Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян при проведенні спортивних змагань” : метод. матеріали /                        В. А. Молотай, О. М. Тогочинський, С. М. Бадьора [та ін.] / за ред. :                     Ю. Ю. Орлова, В. В. Сокуренка. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2011. – 122 с. : іл., С. 74-75.

   Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

   Методичні рекомендації про дії органів і підрозділів внутрішніх справ в типових та екстремальних ситуаціях [Текст] : метод. рек. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 200 с.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49414 від 31.05.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівський М.К., Підвисоцький В.В.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52591 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Вільхова Л.Є.

   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52592 від 16.12.2013. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» // Константінов С.Ф., Братель С.Г., Рогозін С.М., Ткаченко О.Є., Дрозд О.Ю., Білик В.М., Варивода В.І., Квітка Я.М., Куліков В.А., Луговий І.О., Дрозд В.Г., Ключник К.П.

   Луговий І.О. Міжнародне співробітництво в галузі ювенальної юстиції // Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій,       Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VIII. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – 1132 с., С. 517-518.

    Луговий І.О. Підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ // Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій,       Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VIII. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – 1132 с., С. 699.

    Луговий І.О. Психологічні детермінанти антикорупційної поведінки працівників органів внутрішніх справ // Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій,       Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VIII. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – 1132 с., С. 837-838.

    Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час позачергових виборів народних депутатів України [Текст] : метод. рек. / Слівінський В. Р., Мякота В. І., Клименко І.В. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 80 с.

   Забезпечення громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час місцевих виборів [Текст] : метод. рек. / Шкутов В.В., Братель С.Г., Луговий І.О. та ін.]. – Івано-Франківськ. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 119 с.

    Забезпечення правопорядку і громадської безпеки під час проведення виборчого процесу: програма проведення тактико-спеціальних навчань з особовим складом Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ, УДСНС України в Івано-Франківській області та УМВС України в Івано-Франківській області / Укладачі: к.ю.н., доцент С.Г. Братель, д.ю.н, доцент І.В. Басиста, к.ю.н, доцент І.В. Дроздова, к.ю.н., доцент І.О. Луговий, А.В. Ляшук, к.ю.н. Л.В. Максимів, В.В. Чернець­кий, В.В. Шкутов – Івано-Франківськ: Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, 2015. – 69 с.

 • Наконечна Ірина Володимирівна

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: [навч. посіб.] / [Константінов С.Ф., Луговий І.О. Братель С. Г., Костенко І.В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – [5-е вид., доопр.]. – К. : «Дірект Лайн», 2012. – 236 с.

   Адміністративна відповідальність: [навч. посіб.] /[ Ковальчук А.Ю., Костенко І.В.]; за ред. М.Н. Курко. – К. : «МП Леся», 2015. – 151 с.

   Адміністративно правове забезпечення економічної безпеки підприємства навчальний посібник ВНЗ, слухачів, магістратури та підвищення кваліфікації / Н.А. Акименко, Є.П. Гайворонский, В.О. Заросило, І.В. Костенко, М.Н. Курко, В.О. Тімашов, І.Д. Якушик  // (Київ 2016 р.). –  К.: видавнство “Сталь”, 2016. – 313 с.

   Костенко І.В. Режим таємності в органах внутрішніх справ України при здійсненні оперативно-розшукової діяльності / Костенко І.В. // Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ 2011, ч. 4.

   Костенко І.В. Правові аспекти охорони державної таємниці в Україні / Костенко І.В. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 1. – С. 184–186.

   Костенко І.В. Оскарження рішень та дій в адміністративному процесі / Костенко І.В. // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права   ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Випуск 57. – С. 250–257.

   Костенко І.В. Особливості використання персональних даних в процесі інформаційно-правового забезпечення діяльності міліції громадської безпеки / Костенко І.В. // Наукові праці МАУП Вип.2 (41) .-2014 .-С.-.87.

   Костенко І.В. Порядок організації забезпечення державної таємниці в органах внутрішніх справ під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату ЄВРО-2012 / Костенко І.В. // Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25-26 листопада 2010 року). – К: НАВС, 2010. – 122 с.

   Костенко І.В. Проблеми притягнення до відповідальності за порушення режиму секретності працівників ОВС України / Костенко І.В. // Актуальні проблеми забезпечення громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції (Кіровоград, 8 квітня 2011 року). – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2011. – 28 с.

   Костенко І.В. Організаційне забезпечення безпеки транспортування таємної кореспонденції / Костенко І.В. // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 15 жовтня 2010 р.). – Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2010. – С. 135-137.

   Костенко І.В. Адвокатська таємниця та захист приватних даних / Костенко І.В. // «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 8 жовтня 2013 р.).   –  К.: МАУП, 2013. – 195 с.

   Костенко І.В. Особливості використання персональних даних в процесі інформаційно-правового забезпечення діяльності правоохоронних органів / Костенко І.В. // «Правова держава: досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 24 квітня 2014 р.).   –  К.: МАУП, 2014. – 288 с.

   Костенко І.В. Порядок притягнення осіб, що вчинили корупційне правопорушення / Костенко І.В. // «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства»: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 07 жовтня 2014 р.).   –  К.: МАУП, 2014. – 220 с.

   Костенко І.В. Основні аспекти використання приватних даних в діяльності міліції громадської безпеки / Костенко І.В. // «Роль у формуванні сучасного суспільства»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 12 лютий 2015 р.).   –  К.: МАУП, 2015. – 220 с.

   Костенко І.В. Лужецький Р.Л. Проблеми насильства в сім’ї і заходи протидії такому насильству дільничим інспектором міліції / Костенко І.В., Лужецький Р.Л. // «Становлення і розвиток української державності»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 24 квітня 2014 р.). –  К.: ДП “Видавний дім “Персонал”, 2014. – 362 с.

   Костенко І.В. Шлопак М.О. Основні аспекти проблем щодо складання адміністративно-процесуальних документів в службі ППСМ та шляхи їх удосконалення / Костенко І.В., Шлопак М.О. // «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 19 березня  2015 р.). –  К.: НАВС, 2015. – 200 с.

   Костенко І.В. Юрін О.С. Шляхи удосконалення дозвільної системи ОВС / Костенко І.В., Юрін О.С. // «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 19 березня  2015 р.). –  К.: НАВС, 2015. – 200 с.

   Костенко І.В. Черненко Д.О. Основні аспекти щодо протидії та запобігання насильства в сім'ї  дільничим іспектором міліції / Костенко І.В., Черненко Д.О. // «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 19 березня  2015 р.). –  К.: НАВС, 2015. – 200 с.

   Костенко І.В. Гнатюк М.В. Боротьба з кіберзлочинностю в банківській сфері діяльності / Костенко І.В., Гнатюк М.В. // «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 19 березня  2015 р.). –  К.: НАВС, 2015. – 200 с.

   Костенко І.В.  Систематизація та теоретичні засади формування законодавства щодо захисту приватних даних про особу в державних органах України / Костенко І.В. // Наука і правоохорона ІІ частина № 1(28), -2015.-С.-.51

   Костенко І.В. Захист конфіденційної інформації в системі Державній фіскальній службі України / Костенко І.В. // «Актуальність реформування законодавства »: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 2016 р.).   –  К.: МАУП, 2016. – 40 с.

   Костенко І.В.  Збереження приватних даних про особу у діяльності нотаріальної служби Костенко І.В. // «Актуальність протидії корупції »: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 2017р.).   –  К.: МАУП, 2017. – 38 с.

   Костенко І.В. Діяльність і контроль з боку СБ України за співробітниками ДФС Україна щодо використання ними приватних даних про особу / Костенко І.В. // подано до редакцій К.: ДП “Видавний дім “Персонал”

 • Павлівський Микола Климентійович

   ПІДРУЧНИКИ

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір, С.Г. Братель та ін.] – К. : КНТ, 2008. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – Т. : «Терно-граф», 2011. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – Т. : «Терно-граф», 2011. – 528 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 816 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 672 с.

   Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – К. : ПП Директ Логін, 2012. – 528 с.

   НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2008. – 264 с.

   Коментар Закону України "Про міліцію" : [науково-практичний посібник] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. – [2-е вид., доопр.]. – К. : Вид-во ТОВ «НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2010. – 428 с.

   Організація діяльності міліції громадської безпеки [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 264 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 160 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 224 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 240 с.

   Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2012. – 100 с.

   Коментар Закону України "Про міліцію" : [науково-практичний посібник] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. В.В. Коваленка. – [2-е вид., доопр.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2013. – 256 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [3-е вид.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. – 256 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]; за ред. В. В. Коваленка. – [5-е вид., доопр.]. – К. : «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [навч. посіб.] / [/ [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

   Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях [навч. посіб.] / [Варивода В. І., Константінов С. Ф., Павлівський М. К. та ін.]. – К. : ПП «Дірект Лайн», 2016. – 236 с.

 • Терещенко Володимир Васильович

   Курс адміністративного права : [підруч.] / [Кузьменко О.В., Колпаков В.К., Терещенко В.В. та ін.]. – К. : Юрінком-Інтер. – 2012. – 856.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях і відповідях: [навч. посіб. Видання друге] / [Константінов С.Ф., Басс В.О., Терещенко В.В. та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. – 234 с.

   Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний пособник / [Константінов С.Ф., Басс В.О., Терещенко В.В. та ін.]; під заг. ред. Коваленка В.В. [5-те вид.]. – К.: ПП «Дірект Лайн», 2014. – 408 с.

   Адіністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: [навч. посіб. Видання друге] / [Константінов С.Ф., Басс В.О., Терещенко В.В. та ін.] – К. : ПП «Дірект-Лайн» – НАВС, 2014. –100 с.

   Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: [навчальний посібник. Видання третє] / [Константінов С.Ф., Басс В.О., Терещенко В.В.  та ін.] К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2014. – 256 с.

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн: [навчальний посібник за редакцією В.В. Чернєя] / [Білик В.М., Басс В.О., Терещенко В.В.  та ін.] К.: КНТ– Київ. – 2015.– 572 с.

   Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 196 с.

   Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: Навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури». – 2016. – 336 с.

   Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.

   Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : [навч. посіб.] / [Константінов С. Ф., Олефір В І., Терещенко В.В. та ін.]. – К. : "Центр учбової літератури", 2017. – 187 с.

   Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : [навч. посіб.] / [Константінов С. Ф., Басс В.О., Терещенко В.В. та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 333 с.

   Курс адміністративного права : [підруч.] / [Кузьменко О.В., Колпаков В.К., Терещенко В.В. та ін.]. – К. : Юрінком-Інтер. – 2012. – 856.

 • Шевчук Геннадій Вадимович

   Шевчук Г. В. Відповідальність за незаконні дії з рослинами та грибами, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини / Г. В. Шевчук // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. –2009. – Вип. № 1 (62). – С. 127–133.

   Шевчук Г. В. Недоліки адміністративних покарань у справах про правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин / Г. В. Шевчук // Часопис Київ. ун-ту права. – № 4. – 2010. – С. 150–154.

   Шевчук Г. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Г. В. Шевчук, О. К. Волох // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – Вип. № 4 (71). – С. 102–108.

   Шевчук Г. В. Правові напрями вдосконалення адміністративно-попереджувальних заходів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів  / Г. В. Шевчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 8. – С. 34–36.

   Шевчук Г. В. Адміністративно-попереджувальні заходи міліції у сфері обігу наркотиків // Г. В. Шевчук. – Митна справа. – 2011. – № 3 (75). – С. 383–389.

   Шевчук Г. В. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в адміністративному праві / Г. В. Шевчук // Новітні підходи до державотворення в умовах європейської інтеграції (пам’яті професора Ю. І. Римаренка) (м. Київ, 16 жовтня 2009 р.) : зб. тез міжвуз. наук.-теорет. конф. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 184–186.

   Шевчук Г. В. Щодо адміністративної відповідальності за порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей / Г. В. Шевчук // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина» (м. Харків, 20-21 листопада 2009 р.) ; за ред. В. О. Шаповалової, В. В. Шаповалова, В. В. Шаповалова (мол.). – Х., 2009. – С. 86–88.

    Шевчук Г. В. Класифікація заходів протидії наркобізнесу / Г. В. Шевчук // Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 24 березня 2010 р.) / ред. кол.: М. Г. Вербенський, В. Я. Горбачевський, Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа та ін. ; вступне сл. М. Г. Вербенський. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 251–252.

    Шевчук Г. В. Проблеми адміністративного арешту у справах у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин / Г. В. Шевчук // Сучасне та майбутнє в тенденціях підготовки студентів ВНЗ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 3 червня 2010 р.). – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2010. – C. 162 – 163.

    Шевчук Г. В. Щодо необхідності запровадження експрес-тестів визначення наркотичних засобів та психотропних речовин у правоохоронну діяльність / Г. В. Шевчук // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25-26 листопада 2010 р.). – Х. : Право, 2010. – С. 763–764.

    Шевчук Г. В. Актуальные вопросы качественной профилактики наркотизма / Г. В. Шевчук // Участие правоохранительных органов в противодействии наркобизнесу: отечественный и международный опыт : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 13 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 156–161.

    Шевчук Г. В. Напрями запровадження експрес-тестів визначення наркотичних засобів та психотропних речовин / Г. В. Шевчук // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 листопада 2011 р.) ; ред. кол. : О. М. Джужа, Ю. Ю. Орлов, О. В. Рибальський та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 132–133.

   Коментар Закону України «Про міліцію» : наук.-практ. посіб. / [Сущенко В. Д., Джужа О. М., Шевчук Г. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с. (рекомендовано МОН України, лист № 1.4 / 18-Г-106.1 від 10 січня 2009 р.).

   Шевчук Г. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 32423. Програмний продукт «Мультимедійний навчальний посібник «Автоматизоване робоче місце працівника підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків» / [Стрільців О. М., Крижна В. В., Карпенко Є. М. та ін.] ; авторські майнові права. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, дата реєстрації – 18.03.2010, МОН України, Державний департамент інтелектуальної власності.

    

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X