Навчальні видання

Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання: матеріали круглого столу «Адміністративна відповідальність: проблеми та шляхи подолання» 4 грудня 2012 р. [Текст] - К.: нац. акад.внутр. справ, 2012. - 208 с.

Публічне адміністрування в сучасних умовах: матеріали VІІ науково-практичного семінару / Ред. Колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - К.; Х., НікаНова. - 265 с.

Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VІІІ науково-практичного семінару (25 квітня 2013 року) / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох - 324 с.

Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації: Матеріали науково-практичного семінару ( 16 жовтня 2014 року) / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - 165 с.

Адміністративне право України в умовах євроінтеграції: Матеріали науково-практичного семінару ( 25 квітня 2014 року) / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - Харків: НікаНова. - 212 с.

Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичного семінару / ред.колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. - К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015. - 262 с.

Адміністративна відповідальність: курс лекцій / за ред. О.В. Кузьменко. - К.: Юрінком Інтер, 2016. - 568 с.

Матеріали круглого столу "Адміністративне судочинство в умовах судової реформи"

Єдність адміністративно-правової думки в умовах 100-річчя соборності України: електронне видання матеріалів круглого столу (Київ, 17 лютого 2018 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 179 с.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X