Перелік тем дисертаційних досліджень

За останні роки на кафедрі адміністративного права і процесу науковцями кафедри підготовлені і захищені кандидатські та докторські дисертації:

2011 рік

1. Багаденко І.П. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх 

2. Бортняк Д.Ф. Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження 

3. Говійко Є.А. Адміністративно-правовий статус Національного центрального бюро Інтерпол 

4. Грищук А.М. Адміністративно-правова охорона сім'ї, дітей та молоді 

5. Куца А.М. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту інвалідів 

6. Лавринець А.Є. Адміністративно-правове регулювання прикордонного контролю 

7. Пазинич С. М. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень, пов'язаних з невиконанням законних вимог суб'єктів владних повноважень 

8. Середа В.В. Публічно-правова скарга засіб захисту особи незаконних дій бездіяльності публічної адміністрації 

9. Соколовська О.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі житлово-комунального господарства

10. Співак М.В. Правове регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення

11. Туманов В. В. Адміністративно-правове регулювання господарської діяльності з проведення лотерей

12. Чорна В.Г. Адміністративно-правове регулювання освіти України

2012 рік

1. Васильків Ф.Ф. Адміністративно-правовий режим та діяльність органів внутрішніх справ у районі проведення спецоперації

2. Воронятніков О.О. Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України

3. Петрусевич В.І. Адміністративно-правове регулювання зайнятості інвалідів

4. Савранчук Л.Л. Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну

5. Цимбалюк В.М. Реалізація права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування

6. Шевченко Л.В. Публічне адміністрування у сфері цивільного захисту населення

7. Якимець Ю.В. Публічне адміністрування сферою культури

2013 рік

1. Андрєєва О.О. Адміністративно-правове регулювання літакобудівної промисловості України

2. Кожура Л.О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей

3. Костін О.Ю. Адміністративні послуги, що надаються Державною прикордонною службою України

4. Мостова Н.В. Позов в адміністративному судочинстві

5. Мосьондз С.О. Адміністративно-правові засади державної політики у сфері науки в Україні (докторська дисертація)

6. Савка А.Ю. Адміністративне розслідування міліцією справ про адміністративні проступки

7. Сидоренко К.О. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні

8. Сівков С.В. Адміністративно-правовий статус Міністерства соціальної політики України

9. Шевчук Г. В. Адміністративно-правова протидія міліцією незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

2014 рік

1. Адміністративно-правові засоби координації діяльності структурних елементів МВС України

2. Адміністративно-правові засоби автономізації та оптимізації діяльності органів і служб, підконтрольних МВС України

3. Адміністративно-правовий механізм запровадження європейської моделі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів внутрішніх справ

4. Інститути громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування як суб’єкти забезпечення контролю за діяльністю органів внутрішніх справ

5. Адміністративно-правовий механізм забезпечення організаційної єдності і керованості системи МВС

Захищені теми докторських та кандидатських дисертацій 2015-2018 рр.

Кандидатські дисертації:

Кобка Є. В., Адміністративно-правові засади запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру, 2015 р.;

Семенець Р.М. Адміністративно-правове регулювання місцевого оподаткування в Україні, 24.06.2015 р.;

Постригань В.С. Адміністративно-правове регулювання гідрометеорологічної діяльності в Україні, 23.06.2015 р.;

Євремова М.Ю. Адміністративно-правове регулювання професійного розвитку працівників, 25.06.2015 р.;

Хмелінін В.О. Публічне адміністрування водними ресурсами України, 25.06.2016 р.;

Кхасраві Омід Зерар Адміністративно-правове регулювання внутрішніх переміщень населення в умовах проведення військових операцій (на прикладі України та Іраку), 09.09.2016 р.;

Коваль В. О. Захист прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві України, 02.03.2017 р.;

Запотоцька О.В. Адміністративно-правовий статус Національного банку України, 14.07.2017 р.;

Антонова Т.Л. Адміністративно-правове регулювання поводження з відходами, 19.09.2017 р.;

Ковригіна В.Є. Адміністративно-правове регулювання екстреної медичної допомоги, 2017 р.

Докторські:

Сокуренко В.В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні, 2016 р.;

Сербін Р.А. Публічно-правове адміністрування благодійництва в Україні, 2016 р.;

Лиськов М.О. Публічне адміністрування лотерейної сфери, 14.07.2017 р.;

Фатхутдінов В.Г. Адміністративно-правове забезпечення громадської безпеки в Україні, 19.09.2017 р.

Перелік тем написання дисертаційних досліджень

1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією

2. Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку Національною поліцією України в умовах євроінтеграції

3. Адміністративно-правовий захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4. Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів

5. Правова допомога адвоката в адміністративному процесі

6. Публічне адміністрування електронного урядування в Україні

7. Адміністративно-правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності НАБУ

8. Адміністративно-правові засади запобігання організованій злочинності в Україні

9. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на участь в охороні публічного порядку і безпеки

10. Адміністративно-правове регулювання недержавного страхування в Україні

11. Адміністративно-правове забезпечення нормування у будівництві

12. Адміністративно-правовий статус Національного антикорупційного бюро України

13. Публічне адміністрування у сфері альтернативної енергетики

14. Інститут представництва в адміністративному судочинстві України та країн Європейського Союзу

15. Адміністративно-правове запобігання правопорушенням у фінансовій сфері підрозділами Національної поліції України

16. Адміністративно-правове регулювання реалізації спеціальних заходів з попередження насильства в сім’ї

17. Правове регулювання перевірки на доброчесність працівників Національного антикорупційного бюро України

18. Адміністративно-правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України

19. Конфлікт інтересів як інститут адміністративного права : компаративістське дослідження

20. Адміністративно-правове регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні

21. Публічне адміністрування валютної системи України

22. Адміністративно-правовий статус Департаменту кіберполіції Національної поліції України

23. Адміністративно-правові засади взаємодії Національної поліції України з суб’єктами публічної адміністрації у зоні проведення антитерористичної операції

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X