Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (096) 706-70-27

Майбутнім слухачам магістратури

Підготовка фахівців ступеня магістра в Національній академії внутрішніх справ відбувається за денною та заочною формами навчання

Навчально-науковий інститут №1

В Навчально-науковому інституті №1 (вул. Народного Ополчення, 9) навчаються слухачі на денній формі навчання за державним замовленням (для Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України ) за наступними напрямами:
1. Підготовка кадрів для органів досудового розслідування за спеціальністю 081 «Право»;
2. Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції за спеціальністю 081 «Право».

Навчально-науковий інститут №3

В Навчально-науковому інституті №3 (вул. Колекторна, 4) навчаются слухачі на денній формі навчання:
- за державним замовленням (для Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України ) за наступними напрямами:
1. Підготовка кадрів для підрозділів превентивної діяльності за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

- за кошти фізичних або юридичних осіб за наступними спеціальностями:
1. Право;
2. Правоохоронна діяльність;
3. Психологія.

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання (пл. Солом’янська, 1) як структурний підрозділ академії здійснює освітню, наукову та навчально-методичну діяльність спрямовану на забезпечення освітнього процесу, пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання за державним замовленням (для Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України ) та за кошти фізичних або юридичних осіб у відповідності до наказів МВС України та інших нормативних актів, які регламентують порядок надання освітніх послуг.

Підготовка ступеня вищої освіти магістра здійснюється за спеціальностями:
1. Право;
2. Правоохоронна діяльність;
3. Психологія;
4. Публічне управління та адміністрування.

Майбутнім слухачам магістратури

Майбутнім слухачам магістратури

X
X