Загальні відомості

Поштова адреса: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1,
Національна академія внутрішніх справ,
каб. № 217; тел.: 520-08-02, вн. тел.: 12-80,
Адреса електронної пошти: [email protected]
[email protected]

Вчена рада Національної академії внутрішніх справ є колегіальним органом управління провідного закладу вищої освіти державної форми власності із специфічними умовами навчання, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, основною метою якої є визначення основних перспективних і поточних напрямів організації діяльності академії з питань управлінської, освітньої, наукової, виховної, фінансово-господарської та кадрової роботи, захисту професійних та соціальних інтересів членів колективу, розвитку його суспільної активності, участі в розробці та реалізації державної політики в галузі вищої освіти.

Вчена рада академії здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, органічної єдності науки, освіти та практики, збалансованості співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, комплексного підходу та плановості щодо розв’язання управлінських, освітніх, наукових, фінансових та інших питань діяльності академії.

Очолює Вчену раду академії обраний за результатами таємного голосування її голова – ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Чернєй Володимир Васильович, а організовує її роботу учений секретар – доктор юридичних наук, професор Віталій Вацлавович Василевич.

До складу Вченої ради академії входять проректори, учений секретар, керівники навчальних підрозділів, Парламенту курсантського (студентського) самоврядування та профспілкових комітетів, директор загальноакадемічної бібліотеки, головний бухгалтер, виборні представники, які представляють науково-педагогічних та наукових працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, інших працівників, які працюють на постійній основі, а також виборні представники з числа курсантів і студентів.

Неодноразово обиралися до складу Вченої ради академії та активно працюють у її складі:

Джужа Олександр Миколайович, провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Української екологічної академії наук;

Костицький Михайло Васильович, професор кафедри філософії права та юридичної логіки, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України;

Решко Стефан Михайлович, професор кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту № 3, професор, Заслужений майстер спорту, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України;

Сущенко Віктор Дмитрович, професор кафедри адміністративного права і процесу, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Шакун Василь Іванович, професор кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії правових наук України, віце-президент Академії наук вищої освіти України.

Сьогодні Вчена рада спрямовує зусилля на:

- забезпечення стійкого розвитку НАВС на основі спадкоємності, сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів і викликів, нової стратегії та інноваційних технологій;

- модернізацію освітньої системи, оновлення змісту та форм організації освітнього та виховного процесу, вдосконалення якості освіти та її практичної спрямованості;

- виконання завдань з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, фахівців для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Експертної служби МВС України, інших правоохоронних органів, державних службовців і посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції;

- запровадження трирівневої моделі підготовки кадрів та забезпечення якісної первинної початкової підготовки;

- підготовку спостерігачів цивільної поліції ООН і командного складу миротворчих поліцейських підрозділів для участі в миротворчих місіях ООН;

- підвищення якості та розширення обсягів підготовки офіцерів запасу та фахівців з надання домедичної допомоги;

- підвищення якості та результативності проведення наукових досліджень відповідно до потреб практики;

- пошук нових ефективних шляхів господарювання, поліпшення умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності закладу вищої освіти, оплати праці працівників, їх соціального захисту, забезпечення реалізації соціальних програм;

- зміцнення й поглиблення міжнародного співробітництва та євроатлантичної інтеграції.

 

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X