Відділ інформаційно-комунікаційного забезпечення

Поштова адреса: 03035, Україна, Київ , Солом’янська площа, 1
Тел. вн. 15-51, 15-15

Відділ інформаційно-комунікаційного забезпечення (далі – ВІКЗ) є структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ.

Структура та управління ВІКЗ:

Безпосереднє керівництво роботою ВІКЗ здійснює його начальник, який призначається і звільняється з посади ректором Національної академії внутрішніх справ.

Спрямовує і координує роботу ВІКЗ ректор Національної академії внутрішніх справ.

Начальник відділу – Миронець Юрій Анатолійович,  вн. тел. 15-51

Заступник начальника відділу – Дерев'янко Сергій Анатолійович,  вн. тел. 11-66

У складі ВІКЗ функціонує відділення програмно-технічного забезпечення.

Основні завдання ВІКЗ

У галузі впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність академії:

– здійснення аналізу інформаційної системи академії, розробка та впровадження програм щодо її вдосконалення;
– реалізація планів розвитку перспективних напрямів з інформаційних технологій у вищій освіті;
– підготовка нормативно-розпорядчих документів з питань інформатизації НАВС, здійснення аналізу виконання цих нормативно-розпорядчих документів, підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;
– забезпечення, спільно з профільними кафедрами, наукових, навчальних та методичних розробок у сфері інформаційних технологій;
– забезпечення інформаційної безпеки в інформаційній інфраструктурі академії та надійності її функціонування;
– впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій та новітніх технічних засобів;

У галузі розвитку локальної комп'ютерної мережі та офіційного веб-порталу НАВС:

– експлуатація, технічна підтримка та розвиток локальної комп'ютерної мережі академії;
– технічна підтримка, розбудова офіційного веб-порталу НАВС.

У галузі інформаційно-технічної підтримки навчально-методичної, науково-дослідної та адміністративно-господарчої діяльності академії:

– організація розробки, спільно з структурними підрозділами НАВС, проектів програм щодо інформатизації цих підрозділів, здійснення в межах своєї компетенції координації робіт за цими програмами, участь в їх реалізації та здійснення контролю; 
– організація матеріально-технічного забезпечення інформаційної інфраструктури академії; технічне супроводження комп'ютерних та програмних засобів;
– технічне забезпечення навчального процесу, науково-практичних веб-конференцій, вебінарів, круглих столів, презентаційних та інших урочистих заходів;
– експлуатація, технічна підтримка та розбудова систем відеоспостереження структурних підрозділів академії.

ПОЛОЖЕННЯ про офіційний вебпортал Національної академії внутрішніх справ

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X