Відділ виховної, соціальної роботи та дозвілля

Поштова адреса: 03035, Україна, Київ , Солом’янська площа, 1
Адреса електронної пошти: vshr@naiau.kiev.ua

Начальник відділу - Акопян Таміла Олегівна, старший лейтенант поліції.

Відділ виховної, соціальної роботи та дозвілля є структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ і покликаний забезпечувати комплекс організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на підвищення авторитету поліції, на виховання у особового складу академії високих патріотичних, морально-етичних якостей, формування у особового складу структурних підрозділів навчального закладу особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, вірності Присязі, Дотримання Кодексу честі, Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу Національної поліції України, високої духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, державного світогляду, підтримання позитивного соціально-психологічного клімату у колективах, підвищення культурного і професійного рівня співробітників, створення умов для гармонійного розвитку особистості, розвиток самодіяльної художньої творчості, проведення змістовного дозвілля, соціальну підтримку працівників і ветеранів академії.

Відділ виховної, соціальної роботи та дозвілля організовує роботу з особовим складом академії за напрямками:

- виховна робота;

- соціально-гуманітарна робота;

- культурно-масова робота та організація дозвілля.

Функції відділу виховної, соціальної роботи та дозвілля:

1. Виховання висококваліфікованих фахівців, створення спільно з іншими службами академії необхідних умов, для професійного та морального їх становлення.

2. Надання допомоги керівникам структурних підрозділів в організації індивідуально-виховної роботи з особовим складом та культурно-освітніх заходів, у формуванні позитивного морально-психологічного клімату в колективах академії. Підготовка методичних матеріалів з цих питань.

3. Супроводження навчально-виховного процесу та службової діяльності особового складу – комплекс організаційних, педагогічних заходів, спрямованих на формування й розвиток професійно-важливих особистісних якостей та психологічної готовності особового складу до службової діяльності.

4. Активна участь у зміцненні дисципліни та законності серед особового складу академії.

5. Підвищення професійного, культурного та загальноосвітнього рівня працівників, естетичне виховання особового складу. Створення умов для духовного збагачення співробітників, оволодіння професійною етикою, навичками культури поведінки і спілкування з громадянами, розвитку творчих здібностей особового складу, залучення діячів культури, мистецтва, вчених, ветеранів у вихованні майбутніх правоохоронців.

6. Аналіз, узагальнення та поширення передового досвіду виховної і соціальної роботи, проведення семінарів, нарад, науково-практичних і методичних конференцій, підготовка методичних посібників і рекомендацій з питань навчання і виховання особового складу.

7. Соціальний захист та підтримка працівників та членів їх сімей, ветеранів органів внутрішніх справ, членів сімей співробітників, що загинули при виконанні службових обов’язків, учасників бойових дій, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей. Сприяння захисту честі і гідності постійного і перемінного складу академії.

8. Координація та управління діяльністю відділів (відділень) соціально-гуманітарної роботи навчальних підрозділів НАВС. Надання їм методичної та практичної допомоги, здійснення контролю за цими напрямками.

9. Координація роботи громадських формувань, у тому числі студентського (курсантського) самоврядування, ветеранів органів внутрішніх справ, учасників бойових дій, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, рад наставників, спрямованої на покращання виховної і соціальної роботи, морально-психологічного клімату в колективах.

10. Забезпечення організації та проведення індивідуальної виховної роботи з персоналом.

11. Організація культурно-масової роботи серед особового складу і членів їх сімей з нагоди державних свят, знаменних дат та подій. Пропаганда кращих здобутків національної культурної та духовної спадщини. Залучення творчих спілок і установ культури до морально-етичного виховання особового складу академії та членів їх сімей. Сприяння творчим організаціям у здійсненні культурного шефства над органами внутрішніх справ.

12. Організація і проведення оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності навчальних підрозділів, виставок образотворчого мистецтва, літературно-художніх конкурсів і творчих семінарів, інших організованих форм дозвілля особового складу з тематики, що відображає діяльність органів внутрішніх справ, з використанням можливостей засобів масової інформації у пропаганді творчого потенціалу працівників та членів їх сімей.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X