Відділ логістики

Поштова адреса: 03035, м. Київ, Солом'янська площа, 1
Адреса електронної пошти: [email protected]

Відділ логістики є структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ. Спрямовує та координує роботу відділу проректор НАВС підполковник поліції  Запотоцький Андрій Петрович.

Начальник відділу - майор поліції Гордієв Олександр Петрович,  каб. 306 (гуртожиток), тел. 520-07-67, вн.тел.11-08.

Заступник начальника відділу логістики - підполковник поліції Даниленко Таїса Миколаївна.

Заступник начальника відділу логістики - Романюк Михайло Леонідович.

До відділу логістики входять:

 • відділення речового забезпечення
  • Координує роботу відділення речового забезпечення підполковник поліції Даниленко Таїса Миколаївна, тел. 206-79-06, вн. 14-36, каб. 307.

   Основним завданням підрозділу є забезпечення :

   - постійного та перемінного складу одностроєм поліцейських, згідно з нормами належності, передбаченими державними та відомчими нормативним актами;

   - ліцеїстів юридичного ліцею ім. Я.Кондратьєва форменим одягом та речовим майном;

   - спеціальним одягом відповідних категорій працівників;

   - гуртожитки академії постільною білизною та м’яким інвентарем;

   - парадного розрахунку одностроєм поліцейських;

   До складу відділення речового забезпечення входить ательє для надання послуг по пошиттю та ремонту однострою поліцейських.

 • відділення матеріально-технічного забезпечення
  • Відділення матеріально-технічного забезпечення очолює завідувач відділення - лейтенант поліції Сердега Ростислав Олегович, вн. тел.13-28, каб.309 (гуртожиток).

   Основні завдання та функції відділення матеріально-технічного забезпечення:

   - відповідно до потреби організовує забезпечення особового складу:технічними засобами навчання, комп’ютерною та оргтехнікою; меблями; канцелярським приладдям; господарчим інвентарем; екстреним обслуговуванням та ремонтом комп’ютерної і оргтехніки; виробами з уособленим логотипом.

   - бере участь у підготовці річних планів закупівель товарів, робіт та послуг, враховуючи кошторисні призначення та загальну потребу.

   - організовує моніторинг співвідношення цінової політики і якості товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг.

   - організовує роботу складського господарства з урахуванням забезпечення оптимального обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей, здійснює облік та контроль за лімітами видачі основних засобів та малоцінних матеріалів.

   - організовує збір, складування і здачу комерційних відходів (металобрухт), дорогоцінних металів, макулатури, скла тощо.

 • відділення зв’язку
  • Забезпечення підрозділів академії якісним зв’язком – один із пріоритетних напрямів діяльності відділення зв’язку відділу організації роботи підрозділів логістики Національної академії внутрішніх справ.

   Основні завдання:

   - експлуатація, обслуговування, удосконалення стаціонарного комплексу технічних засобів зв’язку для забезпечення підрозділів академії якісним зв’язком.

   - забезпечення експлуатації засобів зв’язку, надійного функціонування телефонного, документального, радіозв’язку в академії.

   - впровадження сучасних технологій у галузі телекомунікацій та зв’язку в діяльність академії.

   - технічне обслуговування та ремонт засобів зв’язку, що експлуатуються підрозділами академії.

 • відділення протипожежної безпеки та профілактики
  • Дотримання правил пожежної безпеки постійним та перемінним особовим складом навчального закладу – один із пріоритетних напрямків діяльності відділення протипожежної безпеки та профілактики відділу логістики НАВС.

   Основними завданнями відділеннями є:

   - проведення пожежно-профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж та розроблення комплексних заходів щодо поліпшення стану пожежної безпеки на об’єктах академії;

   - здійснення контролю за виконанням і дотриманням протипожежних вимог на об’єктах академії та проведення роз’яснювальної роботи з цих питань;

   - розслідування причин та наслідків пожеж, їх облік та аналіз;

   - надання практичної та методичної допомоги в організації і проведенні з працівниками академії спеціального навчання, протипожежних інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

 • відділення озброєння
  • Відділення озброєння очолює завідувач капітан поліції Коров'янко Вадим Олександрович, тел. 249-09-32, вн. 13-31, каб.308 (гуртожиток).

   ОВідділення озброєння організовує і здійснює своєчасне та повне забезпечення підрозділів академії вогнепальною та навчальною зброєю, боєприпасами, засобами індивідуального бронезахисту та активної оборони.

   Основними завданнями відділення озброєння є:

   1. Визначення та розрахунок потреби в озброєнні для забезпечення навчального процесу.

   2. Ведення обліку і звітності по озброєнню та боєприпасах.

   3. Здійснення контролю за наявністю, технічним станом, обліком, зберіганням озброєння та боєприпасів.

   4. Аналіз технічного стану озброєння, забезпечення його збереження.

   5. Розроблення та проведення заходів по забезпеченню справності озброєння.

   6. Організація і здійснення спеціальної підготовки осіб, відповідальних за озброєння в підрозділах, та особового складу відділення озброєння.

   7. Узагальнення передового досвіду експлуатації озброєння з метою поширення і практичного використання його під час навчального процесу.

 • відділення координації житлово-побутового господарства
  • Відділення координації житлово-побутового господарства очолює старший лейтенант поліції Скакун Ірина Володимирівна, тел. вн. 11-83, каб.321(гуртожиток).

   Відділ логістики

   Основним завданням відділення є надання житлових послуг постійному та перемінному особовому складу, які навчаються (ліцеїсти, курсанти, студенти, магістри, ад’юнкти) та проходять курси підвищення кваліфікації (слухачі). Чисельність проживаючих перевищує 3 000 осіб.

   Під час вступної кампанії за наявності вільних місць гуртожитки академії надають подобово ліжко-місця абітурієнтам та їх батькам на час складання вступних іспитів.

 • відділення «Деревач»
  • Завідувач відділення - Романик Ігор Романович, тел. 097-771-98-99.

   Основні завдання:

   - організаційно-технічне забезпечення проведення конференцій (нарад), семінарів, круглих столів, загально-академічних зборів, олімпіад, культурно-масових та оздоровчих заходів на базі відділення;

   - організація відпочинку на свіжому повітрі, спортивних змагань, майстер-класів, розважальних екскурсій, тренінгів психологічного та морального розвантаження для ліцеїстів (дітей-сиріт) та курсантів НАВС;

   - надання житлових послуг постійному та перемінному складу академії;

   - транспортне забезпечення з міста Львів та екскурсійне супроводження;

   - дотримання санітарного стану підрозділу, своєчасна організація технічного обслуговування і поточного ремонту відділення, планування та розвиток матеріальної бази.

 

Основними функціями відділу є:

- організація забезпечення підрозділів академії необхідними матеріально-технічними ресурсами у межах державного фінансування;

- організаційно-методичне керівництво, координація та контроль діяльності структурних підрозділів академії з питань матеріально-технічного забезпечення, раціонального використання матеріальних ресурсів;

- вдосконалення та запровадження нових методів організації роботи в тому числі шляхом використання сучасних інформаційних технологій. Забезпечення належних умов для проживання мешканців гуртожитків, а також сприяння організації проведення дозвілля. Забезпечення матеріалами для оновлення, реконструкції, поточних та капітальних ремонтів основних фондів;

- забезпечення постійного та перемінного особового складу академії матеріально-технічними засобами, речовим майном, засобами зв’язку та протипожежного захисту, озброєнням, боєприпасами тощо згідно з нормами та табелями належності, передбачених нормативно-правовими актами.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X