Секретаріат Вченої ради

Поштова адреса:03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1,
НАВС, каб. № 217; тел.: 520-08-02, вн. тел.: 12-80,
Адреса електронної пошти: svr.navs@ukr.net

Вчена рада Національної академії внутрішніх справ є колегіальним органом вищого навчального закладу, основною метою якої є визначення основних перспективних і поточних напрямів організації діяльності академії з питань управлінської, навчальної, наукової, виховної, фінансово-господарської та кадрової роботи, захисту професійних та соціальних інтересів членів колективу, розвитку його суспільної активності, участі в розробці і реалізації державної політики в галузі вищої освіти.

Вчена рада академії здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, органічної єдності науки, освіти та практики, збалансованості співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, комплексного підходу та плановості щодо розв’язання управлінських, освітніх, наукових, фінансових та інших питань діяльності академії.

Очолює Вчену раду академії голова – ректор Національної академії внутрішніх справ, а організовує її роботу учений секретар – кандидат юридичних наук, професор Віталій Вацлавович Василевич.

До складу Вченої ради академії входять проректори, керівники окремих навчальних структурних підрозділів, виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів наук, а також виборні представники з числа осіб, які навчаються в академії. З 49 членів Вченої ради 44 особи є науково-педагогічними працівниками академії. Серед яких неодноразово обиралися до складу Вченої ради академії та активно продовжують свою діяльність у теперішній час:

Костицький Михайло Васильович (з 1996 року) – професор кафедри філософії права та юридичної логіки, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України;

Решко Стефан Михайлович (з 1997 року) – професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інститут підготовки кадрів кримінальної міліції, професор, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;

Колодій Анатолій Миколайович (з 1998 року) – професор кафедри конституційного та міжнародного права, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Сьогодні Вчена рада академії спрямовує зусилля на модернізацію освітньої системи у вузі та виконання завдань, поставлених перед навчальним закладом у справі підготовки керівних кадрів для органів внутрішніх справ, фахівців-юристів для оперативних і адміністративних служб міліції, органів досудового слідства, експертів-криміналістів (у тому числі для МВС інших країн) тощо, поліпшення матеріально-технічного забезпечення, впровадження інновацій у навчальний процес, вдосконалення якості освіти, зміцнення і поглиблення співробітництва з державами – учасницями Болонського процесу.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X