Відділ юридичного забезпечення та судово-претензійної роботи

Поштова адреса: 03035, Україна, Київ , Солом’янська площа, 1
Телефон: (044) 206-79-14
Адреса електронної пошти: vuz@naiau.kiev.ua

Відділ юридичного забезпечення та судово-претензійної роботи (ВЮЗСПР) є окремим структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ і безпосередньо підпорядкований ректору навчального закладу.
 
Структура та управління ВЮЗСПР:
Безпосереднє керівництво роботою ВЮЗСПР здійснює його начальник, який призначається і звільняється з посади ректором Національної академії внутрішніх справ.
Відділ юридичного забезпечення та судово-претензійної роботи складається з таких підрозділів:
- відділення судово-претензійної роботи;
- відділення юридичного супроводження навчання на платних засадах.
 
Керівний склад відділу юридичного забезпечення та судово-претензійної роботи.
Начальник відділу - Сухомлин Дмитро Олексійович (каб. 603, вн. тел. 12-52).
Завідувач відділення судово-претензійної роботи – Джиба Валерій Володимирович (каб. 602, вн. тел. 15-52).
Завідувач відділення юридичного супроводження навчання на платних засадах – Черненко Олена Євгенівна (каб. 608, вн. тел. 15-39)
 
На відділ покладається:
розроблення та проведення експертизи нормативно-правових актів з основних напрямів діяльності академії;
- здійснення претензійної та позовної роботи, представництво в установленому законодавством порядку інтересів академії у судах, інших органах державної влади;
- здійснення контролю за відповідністю законодавству, нормативно-правовим актам МВС проектів нормативних документів, що подаються на підпис ректору академії;
- здійснення систематизованого юридичного обліку законодавчих та інших актів, відомчих нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному стані;
- методичне керівництво правовою роботою в академії;
- пропаганда законодавства, юридична допомога підрозділам, підготовка рекомендацій та інших методичних матеріалів з цих питань.
 
Відділ виконує покладені на нього завдання у тісній взаємодії з ректоратом, Вченою радою, навчально-науковими та іншими структурними підрозділами НАВС.
 
Посади у відділі комплектуються цивільними особами, які мають вищу юридичну освіту і необхідний досвід правової роботи та можуть заміщуватись поліцейськими відповідно до законодавства.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X