Відділ юридичного забезпечення

Поштова адреса: 03035, Україна, Київ , Солом’янська площа, 1
Телефон: (044) 206-79-14
Адреса електронної пошти: [email protected]

Відділ юридичного забезпечення є окремим структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ і безпосередньо підпорядкований ректору навчального закладу.
 
Структура та управління ВЮЗСПР:
Безпосереднє керівництво роботою ВЮЗ здійснює його начальник, який призначається і звільняється з посади ректором Національної академії внутрішніх справ.
Начальник відділу - Сухомлин Дмитро Олексійович (каб. 603, вн. тел. 12-52).
На відділ покладається:
розроблення та проведення експертизи нормативно-правових актів з основних напрямів діяльності академії;
- здійснення претензійної та позовної роботи, представництво в установленому законодавством порядку інтересів академії у судах, інших органах державної влади;
- здійснення контролю за відповідністю законодавству, нормативно-правовим актам МВС проектів нормативних документів, що подаються на підпис ректору академії;
- здійснення систематизованого юридичного обліку законодавчих та інших актів, відомчих нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному стані;
- методичне керівництво правовою роботою в академії;
- пропаганда законодавства, юридична допомога підрозділам, підготовка рекомендацій та інших методичних матеріалів з цих питань.
 
Відділ виконує покладені на нього завдання у тісній взаємодії з ректоратом, Вченою радою, навчально-науковими та іншими структурними підрозділами НАВС.
 
Посади у відділі комплектуються цивільними особами, які мають вищу юридичну освіту і необхідний досвід правової роботи та можуть заміщуватись поліцейськими відповідно до законодавства.
CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X