Відділ підготовки навчально-наукових видань

Поштова адреса: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1,
Телефон: внутр. 14-48, 11-14
E-mail: visnik@naiau.kiev.ua

Начальник відділу - Яковлева Ангеліна Яківна.

Заступник начальника відділу - Геліх Олена Анатоліївна.

 • Загальна інформація
  • Основні завдання

   Відділ підготовки навчально-наукових видань (далі – ВПННВ) є структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ (далі – Академія).

   У своїй діяльності ВПННВ керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує редакційну, видавничу і друкарську роботу, антикорупційну діяльність, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, державними та галузевими стандартами, Статутом, Положення про академічну доброчесність в Академії, Антикорупційною програмою та іншими організаційно-управлінськими документами Академії.

   ВПННВ здійснює редакційно-видавничу діяльність, забезпечує належну до друкарську підготовку та поліграфічне оформлення видань.

   ВПННВ відповідно до покладених завдань забезпечує потреби навчально-виховного процесу, наукової діяльності Академії шляхом: додрукарської підготовки навчальних видань (підручників, навчальних, навчально-методичних та навчально-практичних посібників, курсів лекцій), наукових видань (монографій, наукових і науково-практичних посібників, тематичних збірників наукових праць, матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, інших заходів наукового характеру), довідкових видань та інформаційних матеріалів (словників, реферативних збірників, оглядів, бібліографічних покажчиків тощо); виготовлення бланкової продукції; упровадження наукових досліджень учених Академії в навчальний процес і практику правоохоронних органів шляхом опублікування результатів науково-дослідної роботи; редакційного опрацювання рукописів видань, верстання, здійснення коректорської правки, оформлення макетів для тиражування; надання авторам консультативної допомоги щодо підготування та поліпшення якості змісту рукопису, зокрема стосовно визначення стилю викладу, удосконалення композиції оригіналу, складання анотації, внесення змін і скорочень відповідно до державних стандартів.

   Співпрацює з відділом організації наукової роботи та захисту прав інтелектуальної власності, організації та координації освітнього процесу, іншими структурними підрозділами Академії, закладами вищої освіти й науковими установами системи МВС України, МОН України, НАН України, державними органами та громадськими організаціями з питань ефективної реалізації покладених завдань.

   Періодичні видання НАВС

   Відділ підготовки навчально-наукових видань забезпечує випуск чотирьох періодичних фахових видань:

   “Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ”;
   “Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ”;
   “Філософські та методологічні проблеми права”;
   “Юридична психологія”.

   Крім того, двічі на рік виходить друком науковий журнал «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (частина 2, з обмеженим грифом).

   Положення про редакційно-видавничу діяльність Національної академії внутрішніх справ

   Наряд-замовлення на розмножувальні роботі

   Порядок співпраці з авторами (замовниками).

   Витяг з Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 26.12.2016 № 1351

 • Історія відділу
  • Редакційно-видавничий підрозділ (групу) було створено у 1967 році. Група увійшла до структури науково-дослідного відділу КВШ, який з того часу одержав назву науково-дослідного та редакційно-видавничого відділу. Загальне керівництво науковим і видавничим напрямами роботи здійснював заступник начальника школи з наукової роботи професор П. П. Михайленко. Функції головного редактора було покладено на заступника начальника відділу А. М. Носенка, старшим редактором призначено А. О. Крикунова. Обидва вони згодом захистили кандидатські дисертації, вели наукову та викладацьку роботу в КВШ. Редакторами протягом багатьох років працювали Ф. М. Динько та І. С. Радченко. Функціонувала група оперативної поліграфії, де тривалий час працювали Б. А. Іванченко, Ю. І. Ушаков, Г. П. Ліщенко, пізніше – В. О. Бєлий.

   У 1972 році групу було значно розширено. Головним редактором став заступник начальника науково-дослідного та редакційно-видавничого відділу кандидат юридичних наук Ю. В. Александров. У групі працювали редактори Е. О. Голобородько, Ф. М. Динько, А. В. Довбня, О. Л. Пугачова, І. С. Радченко, згодом Н. В. Кліпова, коректори З. Я. Можаровська, згодом М. І. Полтавець. У 1980-х роках посаду редакторів обіймали Л. І. Єросова, М. М. Мелентьєва, М. І. Шпаковський. Протягом тривалого часу, у 70–80 рр., у групі на посадах машиністки, старшого лаборанта, завідувача діловодством, коректора працювали І. Б. Воїнова та В. О. Сілецька, виконуючи значний обсяг роботи з підготовки рукописів книг до видання.

   Після переходу Ю. В. Александрова на посаду начальника кафедри у 1973 році заступником начальника науково-дослідного та редакційно-видавничого відділу і головним редактором було призначено кандидата юридичних наук Г. Є. Фірсова, а в 1982 році – В. І. Антипова. Пізніше на посаді головного редактора працював Я. П. Гуменний, потім О. І. Галаган (він же – заступник начальника науково-дослідного та редакційно-видавничого відділу).

   Створене у 1992 році після поділу науково-дослідного та редакційно-видавничого відділу колишньої КВШ видавництво Академії продовжило кращі традиції редакційно-видавничої справи, закладені своїм попередником.

   Видавництво (з 2004 року – редакційно-видавничий центр, а з 2015 року редакційно-видавничий відділ) згідно з тематичними планами здійснює редакційно-видавничу, поліграфічну та господарську діяльність. Спільно з інститутами, факультетами, центрами, кафедрами, навчальним відділом та відділом організації науково-дослідних робіт, бібліотекою відповідно до заявок планує випуск наукової, навчальної та навчально-методичної літератури, визначає тиражі, розраховує фінансові витрати на видання, організовує пропаганду та рекламу друкованої продукції.

   За час свого існування у видавництві (центрі) працювали і працюють: О. П. Антіпова, Ю. О. Бережна, Ж. М. Бигу, А. П. Бондаренко, В. М. Варивода, В. О. Вітошко, І. В. Висоцька, В. О. Гначук, А. С. Горбаток, Д. А. Горбенко, О. Й. Громова, О. А. Геліх, В. В. Джунь, А. В. Довбня, І. С. Додонова, А. В. Журавльов, С. В. Заєць, М. А. Зубань, І. І. Іванов, Д. Є. Кирюха, І. О. Ковтун, О. С. Ковтун, О. В. Кожухар, Н. С. Колонюк, А. О. Конкевич, О. М. Конопацька, О.  І. Котов, В. В. Корольчук, І. В. Коростієнко, О. В. Кравченко, С. І. Купенко, А. О. Ласкова-Ярмоленко, Л. П. Леута (з 2011 до 2015 р. очолювала РВЦ), Н. М. Логвиненко, О. І. Логвиненко, Л. В. Мазур, Л. В. Малюта, А. М. Матківська, І. Л. Назарова, О. О. Настенко, К. В. Нечай, С. В. Ничипоренко, В. М. Орлик, В. В. Оцел, І. І. Петрик, Т. А. Плугатар, Г. П. Проценко, Л. П. Рябцева, І. В. Смирнова, Т. А. Смірнова, О. Г. Співак, З. М. Стась, А. І. Студоляк, В. П. Суворова, М. О. Суворов, В. Г. Сюравчик, В. С. Таран, В. М. Тімашова, С. В. Тищенко, М. В. Тетерук, А. В. Ткаченко, О. І. Ткачук, А. Є. Усенко, С. П. Урсов, М. М. Хлонь (з 1996 до 2011 р. очолював РВЦ), Ю. П. Чебаненко, І. Г. Чернущенко, М. В. Чернякович, Л. М. Шестопалова, Я. В. Шумко, І. А. Юдіна, О. О. Якимець.

   2015 року редакційно-видавничий центр реорганізовано в редакційно-видавничий відділ, у 2018 році – у відділ підготовки навчально-наукових видань, начальником якого є А. Я. Яковлева.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X