Відділ персоналу

Поштова адреса: 03035, Україна, Київ , Солом’янська площа, 1.
Адреса електронної пошти: [email protected]

Заступник начальника відділу - Колесник Євгенія Іванівна, каб. 109, вн. тел. 14-13.

Заступник начальника відділу - завідувач відділення по роботі з персоналом постійного складу -  Дубина Борис Олексійович, вн. тел. 11-70; каб. 104

Структура відділу:

- група документування службової діяльності.

Основні завдання відділу:

- Забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових документів МВС України, рішень Вченої ради та ректорату НАВС під час організації роботи з відбору, розстановки кадрів, підготовки працівників НАВС.

- Реалізація державної кадрової політики, вимог нормативно-правових актів МВС України з питань роботи з персоналом.

- Удосконалення організаційно-управлінської діяльності, здійснення інформаційно-аналітичної та методичної роботи, упровадження ефективних форм організації праці, проходження служби та вдосконалення методів управління.

- Зміцнення якісного складу працівників закладу вищої освіти.

- Поліпшення якості відбору кандидатів на навчання до НАВС (денна форма навчання за державним замовленням).

- Вивчення, узагальнення та впровадження позитивного досвіду організації роботи з персоналом.

- Удосконалення структури та штату НАВС, реалізація організаційно-штатних заходів у межах повноважень.

- Організація та проведення службової підготовки особового складу, спортивно-масової роботи.

- Реалізація разом із структурними підрозділами НАВС заходів, спрямованих на підвищення рівня кваліфікації, професійної майстерності науково-педагогічного складу, шляхом відрядження до підрозділів Національної поліції України з метою набуття практичного досвіду роботи та його впровадження в освітній процес та наукову діяльність.

- Організація роботи зі зміцнення дисципліни серед особового складу, дотримання працівниками законності, прав і інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин подій, у рамках проведення службових розслідувань, здійснення яких віднесено до компетенції відділу, проведення відповідної профілактичної роботи, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам НАВС.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK
X
X