Відділ персоналу

Поштова адреса: 03035, Україна, Київ , Солом’янська площа, 1.
Адреса електронної пошти: vkz@naiau.kiev.ua

Начальник відділу - Сіваков Петро Михайлович , каб. 108, тел. 520-08-48, тел. внутр. 14-12.

Заступник начальника відділу - завідувач відділення по роботі з персоналом постійного складу  Мовчан Ірина Валеріївна, каб. 102, тел. внутр. 13-74.

Структура відділу:

- відділення по роботі з персоналом постійного складу;

- група документування службової діяльності.

Основні завдання відділу:

-  забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових документів МВС України, рішень Вченої ради та ректорату НАВС під час організації роботи з відбору, розстановлення кадрів, підготовки та виховання працівників відділу.

- реалізація державної кадрової політики, вимог МВС України з питань кадрового забезпечення.

- удосконалення організаційно-управлінської діяльності, здійснення інформаційно-аналітичної та методичної роботи, поточного та перспективного планування, упровадження ефективних форм організації праці, проходження служби та вдосконалення методів управління.

- зміцнення якісного складу працівників навчального закладу.

- поліпшення якості відбору кандидатів на службу в Національній поліції, навчання в НАВС.

- вивчення, узагальнення та впровадження позитивного досвіду організації роботи з кадрами.

- удосконалення структури навчального закладу, визначення потреби у фахівцях відповідних кваліфікацій, реалізація організаційно-штатних заходів у межах повноважень.

- організація та проведення службової підготовки особового складу, спортивно-масової роботи, а також початкової підготовки осіб, прийнятих на службу в поліцію.

- реалізація разом із структурними підрозділами НАВС заходів спрямованих на підвищення кваліфікації, практичних навичок, професійної майстерності науково-педагогічного складу шляхом проходження стажування в  практичних підрозділах органів внутрішніх справ, навчальних закладах та науково-дослідних установах МОН України, інших установах і організаціях.

- психологічне супроводження  навчально-виховного процесу, сприяння адаптації до умов служби, збереження психічного здоров’я та реалізації творчого професійного потенціалу особового складу шляхом організації і проведення психопрофілактичних, психодіагностичних, психокорекційних та соціологічних заходів, підтримання позитивного соціально-психологічного клімату у колективах співробітників НАВС. 

- організація роботи із зміцнення дисципліни серед особового складу, дотримання працівниками законності, прав і інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення відповідної профілактичної роботи, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам.

- забезпечення соціального захисту працівників національної поліції, органів внутрішніх справ, ветеранів, пенсіонерів, та членів їх сімей.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X