Загальна бібліотека

Поштова адреса: 03035, м. Київ, Солом'янська площа, 1 
Телефон: 206-79-15; вн. 14-64
Адреса веб-сайту: https://library.naiau.kiev.ua

Директор загальноакадемічної бібліотеки НАВС – Косенкова Наталія Алімівна, тел. вн. 14-64

Заступник директора - завідувач відділу № 1 Волошина Ірина Вікторівна, тел. вн. 11-64

Заступник директора - завідувач відділу № 2 – Савченко Олена Валентинівна, тел. вн. 12-17

Історія бібліотеки неодмінно пов'язана з історією Національної академії внутрішніх справ. Днем народження НАВС прийнято вважати 11 червня 1921 року, тобто дату, з якої почали функціонувати Курси Червоних міліціонерів Харківської Губернської міліції. Наказом МВС СРСР від 20 серпня 1956 року за № 09282 була організована Київська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР. Відразу після створення школи міліції почали функціонувати загальна і спеціальна бібліотеки.

Вони стали базою для формування бібліотечних фондів Вищої школи МВС України, а в подальшому - Національної академії внутрішніх справ. В січні 2017 року бібліотеці виповнилось 60 років, що підтверджується записами в книгах сумарного та інвентарного обліку літератури, які датуються 15 січня 1957 року.

На підставі наказу МВС України від 05.04.2017 № 294 «Про організаційно-штатні зміни в Національній академії внутрішніх справ» загальну бібліотеку НАВС перейменовано в загальноакадемічну бібліотеку НАВС.

Серед завдань бібліотеки на 2017-2018 рр. – формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів, створення системи доступу до інформації, якісне та оперативне бібліографічно-бібліотечне обслуговування курсантів, студентів та викладачів академії.

Серед пріоритетних напрямів роботи бібліотеки – розширення спектру вторинної інформації, наповнення репозитарію відкритого доступу (цифрові колекції наукових праць авторів – науковців), створення реферативної продукції з метою повноцінного забезпечення фахових потреб науковців і практиків. Бібліотека має бути готовою до змін та постійного впровадження інноваційних технологій у свою роботу. Як нові види робіт слід відзначити такі:

- Роботу по вдосконаленню бібліотечного сайту, який сьогодні можна розглядати як самостійний напрямок інформування користувачів.

- Впровадження в роботу сервісу віртуальної виставки.

- Створення нової повнотекстової БД «Автореферати дисертацій», що захищені в НАВС.

- Постійне наповнення репозитарію НАВС ELARNAIAU, розвиток якого підвищує не тільки рівень інформаційного забезпечення наукової та освітньої діяльності, але й рейтинг ВНЗ в цілому.

- Реєстрація та адміністрування роботи репозитарію НАВС.

- Роботу з формування інформаційної культури користувачів на новому рівні і здійснення її диференційовано з урахуванням освітнього рівня користувачів з використанням новітніх технологій.

Загальноакадемічна бібліотека академії складається з декількох структурних підрозділів і обслуговує користувачів як в приміщенні головної бібліотеки, так і бібліотек в навчально-наукових інститутах № 1, № 2, № 3, № 4, бібліотеки відділу спеціальної та фізичної підготовки.

Книжкові фонди відділів загальноакадемічної бібліотеки НАВС налічують біля 920 тис. примірників, бібліотек регіональних відділень ННІ № 4 складають 117 тис. примірників, юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва - 9,1 тис. примірників. Фонди загальної бібліотеки систематично поповнюються періодичними виданнями, із яких сформовано їх оптимальне ядро, що забезпечує основний читацький попит.

В академії функціонують 11 читальних залів на 384 робочих місця, в яких читачами використовується 29 підключених до мережі Інтернет комп’ютерів.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X