Навчально-практичний центр курсової спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів

Поштова адреса: 02183, м. Київ, вул. Карбишева, 3
Телефони: тел/факс 206-79-31, вн. 75-17, 75-59
Електронна адреса: pirotehnika@naiau.kiev.ua
pirotehnika.knuvs@ukr.net

 • Коротка історична довідка

   Відповідно до п.3 наказу МВС України від 23.12.2003 № 1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу побутових піротехнічних виробів», яким передбачалось організувати на базі Національної академії внутрішніх справ України підготовку спеціалістів з питань продажу побутових піротехнічних виробів, рішенням ректорату Національної академії внутрішніх справ України від 24 травня 2004 року "Про організацію спеціальної підготовки фахівців у галузі обігу піротехнічних виробів", були сплановані заходи щодо організації спеціальної підготовки фахівців у галузі обігу піротехнічних виробів на базі навчально-наукового інституту підготовки слідчих та криміналістів.

   Наказом Національної академії внутрішніх справ України від 1 листопада 2005 року № 766 «Про створення робочої групи з підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів та курсової спеціальної підготовки» була створена на базі навчально-наукового інституту підготовки слідчих та криміналістів робоча група по наданню освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів та курсової підготовки і до кінця року було проведено три перші набори слухачів (підготовлено 35 осіб).

   Відповідно до вимог наказу МВС України від 8 квітня 2006 року № 349, наказу Київського національного університету внутрішніх справ від 5 квітня 2006 року № 62 о/с та у зв'язку з організаційно штатними заходами створено в штатній структурі КНУВС (на даний час НАВС) навчально-практичний центр курсової спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів штатною чисельністю 5 одиниць.

   У зв’язку з організаційно-штатними змінами на даний час залишилось 3 одиниці (начальник центру – 1, провідний фахівець – 1, ст. інспектор -1).

   Станом на 01.01.2018 проведено 155 наборів слухачів, підготовлено 2674 особи.

 • Основні завдання

   Організаційно-правовою основою діяльності центру є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», Статут Національної академії внутрішніх справ, наказ НАВС від 15.02.2018 № 180 "Про затвердження Положення про навчально-практичний центр курсової спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів".

   Основним напрямом роботи центру є надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів та курсова спеціальна підготовка. Підвищення кваліфікації проводиться через 5 років після проходження курсової спеціальної підготовки.

 • Умови прийому на навчання

   До навчання з підготовки (перепідготовки) фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів допускаються особи віком від 18 років, які мають повну середню або вищу освіту за їх власним бажанням (фізичні особи), або направлені за заявою суб`єкта підприємництва (юридичної особи), діяльність якого пов`язана з обігом піротехнічних виробів та за їх заявою (додаток 3).

   Особи, які уклали договори про курсову спеціальну підготовку (перепідготовку), формуються у навчальні групи кількістю до 25 осіб та наказом по академії зараховуються слухачами.

   Особи, які прибувають на навчання, зобов`язані мати при собі:

   - паспорт та його копію;

   - ідентифікаційний номер та його копію;

   - медичну довідку від психіатра та нарколога встановленого зразка;

   - копію документа про освіту;

   - документ, що підтверджує оплату вартості навчання.

   З числа слухачів навчальних груп обираються старости, які надають допомогу науково-педагогічному складу в організації і проведенні освітнього процесу.

   Оплата проїзних документів до місця навчання і на зворотну дорогу, проживання в готелях проводиться слухачами за власні кошти.

   Особи, які зараховані слухачами, зобов’язані:

   – виконувати правила внутрішнього розпорядку та техніки безпеки академії;

   – дбайливо ставитись до приміщень, обладнання, приладів, навчальної, довідни¬кової та методичної літератури, обчислювальної техніки та іншого майна, що належить академії.

   При невиконанні навчальної програми, умов договору, а також у випадку систематичного або разового грубого порушення правил внутрішнього розпорядку академії слухачі підлягають відрахуванню з навчального закладу, про що видається відповідний наказ. Копія такого наказу надсилається замовнику.

   Кошти, отримані за навчання, не повертаються.

 • Зразки документів на навчання та платіжні реквізити
   Національна академія внутрішніх справ
   Навчально-практичний центр курсової спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів
   02183, Київ, вул. Карбишева, 3

   Електронна адреса: pirotehnika.knuvs@ukr.net

   Наші реквізити:

   Одержувач: Національна академія внутрішніх справ (НАВС)

   Р/р 31259202100175

   Установа банку: Державна казначейська служба України, м. Київ

   МФО 820172

   Код 08751177

   Призначення платежу: для НАВС (спеціальна підготовка піротехніків, з урахуванням ПДВ, за навчання ПІБ).

   Вартість курсу підготовки становить 3405 грн. (з урахуванням ПДВ), перепідготовки – 2070 грн. (з урахуванням ПДВ) за одного слухача.

   Оплата повинна бути проведена за 10 днів до початку занять (оплату рекомендовано проводити в установах АБ "Експрес-банку» та ПАТ КБ "Приватбанку").

   Не рекомендовано провадити оплату в установах «Ощадбанку». Заняття проводяться по мірі формування груп. Термін навчання - 6 – 8 днів.

   Необхідний пакет документів надається за 14 днів до початку занять до навчально-практичного центру, а копії платіжних документів – за 10 днів до початку занять по тел./факс. 206-79-31, електронною поштою або власноруч.

   Необхідний пакет документів для підготовки та перепідготовки слухачів, які навчались не в НАВС:

   Заява на навчання.

   Три екземпляри договору (для юридичних осіб).

   Копія паспорта (1, 2, 11 стор).

   Копія ідентифікаційного номеру.

   Копія свідоцтва про освіту та свідоцтва піротехніка (для слухачів, які навчались не в НАВС).

   Копія медичних довідок (психіатр, нарколог).

   Згода на збір та обробку персональних даних.

   Примітка:
   1. Для перепідготовки тільки заява на навчання та три екземпляри договору (для осіб, які раніше навчались у НАВС)
   2. Прибуття на навчання у назначений день о 8 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Карбишева, 3.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X