Ректорат

Ректорат НАВС є постійно діючим робочим колегіальним органом управління, який створений для координації роботи підрозділів і вирішення поточних робочих питань з метою забезпечення оперативного управління діяльністю НАВС, спрямованою на виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради НАВС та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів академії.

До складу ректорату входять: ректор, перший проректор, проректори, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер. Постійну участь у засіданні ректорату з правом голосу беруть керівники навчальних підрозділів (навчально-наукових інститутів (інституту), факультету, юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва), учений секретар Вченої ради, відділу докторантури та ад’юнктури, окремих відділів, а також уповноважений з антикорупційної діяльності, помічники ректора та голови профспілкових організацій. На засідання ректорату можуть бути запрошені інші посадові особи та співробітники НАВС, до компетенції яких належать питання, що виносяться для розгляду й обговорення на ректораті.

Засідання ректорату зазвичай проводять раз на тиждень – щовівторка. Ректор може вносити зміни до графіка роботи ректорату, а також скликати позачергові засідання.

На засіданнях ректорату головує ректор, а в разі його відсутності – особа, яка виконує його обов’язки.

До початку засідання здійснюється реєстрація членів ректорату в реєстраційному листі, який додають до протоколу. Відсутнього учасника представляє його заступник за посадою або представник структурного підрозділу (за дорученням керівника).

План роботи ректорату розробляється на семестр і затверджується ректором.

Рішення ректорату приймаються простою більшістю голосів та підписуються головуючим на засіданні. Рішення ректорату набувають чинності з моменту їх прийняття.

CEPOL

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Освыітній портал МВС України EUK EUK
X
X