Загальна інформація про академію

Контактна інформація - Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1
Тел. (044) 246-94-91; Тел. приймальної комісії: (044) 520-06-66
Е-mail: post@naiau.kiev.ua
Веб-сайт: naiau.kiev.ua

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014. Форма власності – державна.

Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія», ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також ступенів доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями «Право», «Психологія» та «Філософія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням – для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, на умовах окремого договору – для інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ, а також фахівців за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

У виші на денній та заочній формах навчається близько 15 тис. здобувачів вищої освіти. У його структурі − докторантура та аспірантура, чотири навчально-наукові інститути, інститути післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, Прикарпатський факультет, юридичний ліцей, центри первинної професійної підготовки, 6 регіональних відділень заочного навчання, спеціальний миротворчий центр МВС України, кафедра військової підготовки, відділення домедичної підготовки.

Виконання освітніх завдань забезпечує потужний науковий потенціал – 29 кафедр і чотири наукові лабораторії, у яких працюють 54 доктори наук і професори, у тому числі сім академіків і членів-кореспондентів державних галузевих академій наук, 237 кандидатів наук і доцентів.

На базі НАВС функціонує п’ять спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, забезпечено випуск п’яти фахових наукових видань. Сформувалися та успішно розвиваються авторитетні наукові школи.

Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн.

Науково-педагогічні працівники, науковці, здобувачі вищої освіти й ліцеїсти академії є постійними учасниками, переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН і МВС України, Київського міського голови, Спілки юристів України.

Особовий склад академії – резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції у забезпеченні охорони публічного порядку під час масових заходів у Києві та області.

Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всіх напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X