Загальна інформація про академію

Контактна інформація - Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1
Тел. (044) 246-94-91; Тел. приймальної комісії: (044) 520-06-66
Е-mail: post@naiau.kiev.ua
Веб-сайт: naiau.kiev.ua

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014. Форма власності – державна.

Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія», ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також ступенів доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями «Право», «Психологія» та «Філософія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням – для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, на умовах окремого договору – для інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ, а також фахівців за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

У виші на денній та заочній формах навчається близько 15 тис. здобувачів вищої освіти. У його структурі − докторантура та аспірантура, чотири навчально-наукові інститути, інститути післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, Прикарпатський факультет, юридичний ліцей, центри первинної професійної підготовки, 12 регіональних відділень заочного навчання, спеціальний миротворчий центр МВС України, кафедра військової підготовки, відділення домедичної підготовки.

Виконання освітніх завдань забезпечує потужний науковий потенціал – 29 кафедр і п’ять наукових лабораторій, у яких працюють 54 доктори наук і професори, у тому числі сім академіків і членів-кореспондентів державних галузевих академій наук, 237 кандидатів наук і доцентів.

На базі НАВС функціонує п’ять спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, забезпечено випуск п’яти фахових наукових видань. Сформувалися та успішно розвиваються авторитетні наукові школи.

Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн.

Науково-педагогічні працівники, науковці, здобувачі вищої освіти й ліцеїсти академії є постійними учасниками, переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН і МВС України, Київського міського голови, Спілки юристів України.

Особовий склад академії – резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції у забезпеченні охорони публічного порядку під час масових заходів у Києві та області.

Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всіх напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X