Засідання Наглядової ради Національної академії внутрішніх справ

13-06-2019 Переглядів: 251

12 червня 2019 року відбулося чергове засідання Наглядової ради Національної академії внутрішніх справ.

Засідання Наглядової ради Національної академії внутрішніх справ

Під час засідання було розглянуто питання криміналістичної підготовки фахівців для підрозділів МВС та Національної поліції України, міжнародного співробітництва та юридичної клінічної освіти в Національній академії внутрішніх справ.

Обговорюючи питання, члени Наглядової ради Моісеєв Є.М., Богомолець О.В., Фіц О.Ю., Руснак І.С., ректор НАВС Чернєй В.В. наголосили на необхідності подальшого вдосконалення якості та практичної спрямованості викладання професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, запровадження в освітній процес тренінгів, сучасних інноваційних технологій з використанням навчально-тренувальних полігонів, спеціалізованих лабораторій та кабінетів, продовження практики проведення виїзних занять у територіальних підрозділах Національної поліції України та Експертної служби МВС, залучення до бінарних практичних занять фахівців-практиків, зміцнення навчально-методичного забезпечення та матеріально-технічної бази криміналістичної підготовки фахівців.

Голова Наглядової ради Василь Дурдинець спільно з членами Копиленко О.Л. та Болюбаш Я.Я. закцентували увагу щодо активізації використання в освітньому процесі, науковій діяльності та при підготовці навчально-методичних матеріалів отриманого під час міжнародних заходів в Україні та за кордоном досвіду.

Засідання Наглядової ради Національної академії внутрішніх справ

Перший проректор академії Станіслав Гусарєв поінформував про розвиток юридичної клінічної освіти, їх визнання та чільне місце в роботі Асоціації юридичних клінік України, зосередив увагу на подальшому розвитку пріоритетних напрямів роботи з надання безоплатної первинної правової допомоги учасникам Операції об’єднаних сил (Антитерористичної операції), тимчасово переміщеним особам та соціально незахищеним верствам населення.

По кожному питанню було ухвалено відповідні рішення.

Секретаріат Вченої ради НАВС

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246-94-91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520-06-66
+ 38 (096) 706-70-27

X
X