«Хто знає інших – той розумний. Хто пізнав самого себе – той мудрий»

13-02-2018

Китайський філософ Лао-цзи стверджував: «Хто знає інших – той розумний, хто пізнав самого себе – той мудрий», і недарма, адже без оволодіння цілісною системою уявлень про реалії країни (мова, якої вивчається) та її культурологічної бази, які дають змогу сприйняти національну картину – неможлива повноцінна комунікація.

«Хто знає інших – той розумний. Хто пізнав самого себе – той мудрий»

Доцільно наголосити на тому, що роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості складно переоцінити, власне, як й інноваційні технології у формуванні комунікативної іншомовної компетенції фахівця. А це свідчить про необхідність створення умов, які б сприяли формуванню навичок толерантної поведінки як у суспільстві, так і в майбутній професійній діяльності. Досягається поставлена мета за рахунок крос-культурної комунікації.

З урахуванням аналізу практики впровадження особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес, науково-педагогічними працівниками кафедри іноземних мов НАВС (Бірюкова Н.А., Романюк О.М.) у тісній взаємодії з керівництвом відділу спеціальної та фізичної підготовки НАВС (Наумець Ю. М.– начальник відділу спеціальної та фізичної підготовки, полковник поліції; Безуглий О.А. – заступник начальника відділу спеціальної та фізичної підготовки, підполковник поліції) 12 лютого проведено навчально-виховну бесіду іноземною мовою з особовим складом курсантів на тему «Боротьба з міжнародною наркозлочинністю» (спочатку на мікрорівні, а згодом на макро – широкий загал).

«Хто знає інших – той розумний. Хто пізнав самого себе – той мудрий»

Відбір теми інформаційного заходу освітнього-виховного характеру обумовлений Стратегією державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р. Вона передбачає підвищення ефективності профілактичних заходів (лекцій, бесід, конференцій, зустрічей за круглим столом тощо) у молодіжному середовищі зокрема актуальними напрямками реформаційних процесів в Україні (орієнтація правоохоронних структур на боротьбу з проблемою розповсюдження наркотиків у державі, в тому числі ліквідацію організованих груп та злочинних організацій з міжнародними зв’язками).

Відтак, навчально-виховна бесіда іноземною мовою поповнити словниковий запас здобувачів, сприяла підвищенню обізнаності присутніх щодо ролі міжнародного співробітництва у сфері обігу наркотиків як важливої складової частини реалізації зовнішньополітичних інтересів держави, дала змогу дізнатись про нові технології отримання інформації про факти незаконного обігу наркотиків та методи виявлення та розслідування злочинів, дозволила порівняти комплексні заходи, що здійснюються міжнародними правоохоронними структурами для протидії транснаціональній злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків та пов’язаних з ними форм організованої злочинної.

«Хто знає інших – той розумний. Хто пізнав самого себе – той мудрий»

У підсумку необхідно відмітити, що культурно-дозвіллєва діяльність доволі суттєво збагатила словниковий запас курсантського особового складу та стала неймовірним джерелом нової інформації щодо сучасного стану боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні та світі в цілому, що зумовило запеклу дискусію між здобувачами вищої освіти.

Колективне обговорення іноземної мови стосувалося низки проблемних питань, серед них такі:

– шляхи вдосконалення діяльності відповідних підрозділів в частині боротьби з міжнародною наркозлочинністю;

– проблеми, які створюють міжнародними наркотрафіками, наркоканалами, світовій спільноті;

– необхідність взаємодії правоохоронних структур з громадськими та неурядовими організаціями важливості інформування населення щодо потреби в консолідації зусиль для запобігання, виявлення та протидії наркозлочинності;

– проблеми визначення стандартів покарання за незаконну діяльність у сфері обігу наркотиків;

– доцільність посилення покарання за незаконне розповсюдження наркотиків серед молоді.

Високий рівень складності організації такого роду позааудиторних занять з використанням інтерактивних технологій зумовлює необхідність переорієнтації загальноприйнятої специфіки педагогічної діяльності (викладацька та виховна робота). Водночас, варто зауважити, що досягти успіху в роботі за умови трансформації педагога на інформатора, контролера, консультанта, який стимулює, направляє, підтримує курсантів, можливо лише за рахунок попередньої підготовки викладача до такого роду діяльності (як приклад – надання теоретичних знань щодо створення сприятливої атмосфери на занятті, за якої курсанти матимуть можливість розкрити себе, вільно відстоювати свої позиції, вчитися конструктивній та ефективній взаємодії).

Кафедра іноземних мов

 

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
post@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 246 94 91

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

Центральний корпус
+ 38 (044) 520 06 66
+ 38 (066) 262-85-93
+ 38 (068) 289-49-85

X
X